• 2021

  ENSEMBLESPECTRUM : AVANT-GARDE OF THE ´60S

  CD - Hudobný fond SF 01332131

  1. Ivan Hrušovský: Combinazioni sonoriche per 9 strumenti

   EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.), Katarína Turčinová (fl), Peter Ulmann (ob), Barnabás Kollárik (cl), Tibor Ďuriak (tr), Samuel Kmotorka (vbf), Ivana Chrapková (pf), Natália Kubalcová (vn), Júlia Urdová (vl), Michal Haring (vc)

  2. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 1

   Natália Kubalcová (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Michal Haring (vc)

  3. Ladislav Kupkovič: "..."

   Barnabás Kollárik (clb)

  4. Juraj Pospíšil: Trojveršia, op. 22 č. 3

   EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.), Katarína Turčinová (fl), Barnabás Kollárik (cl), Lukáš Golej (cr), Tibor Ďuriak (tr), Mikuláš Havrila (tn), Samuel Kmotorka (vbf), Natália Kubalcová (vn), Júlia Urdová (vl), Michal Haring (vc)

  5. Jozef Sixta: Noneto

   EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.), Katarína Turčinová (fl), Barnabás Kollárik (cl), Peter Ulmann (ob), Achille Dallabona (fg), Lukáš Golej (cr), Natália Kubalcová (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Michal Haring (vc)

  6. Jozef Malovec: Malá komorná hudba

   EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.), Katarína Turčinová (flp), Barnabás Kollárik (cl), Tibor Ďuriak (tr), Samuel Kmotorka (vbf), Martin Švec (bat), Júlia Urdová (vl), Michal Haring (vc)

 • 2016

  ENSEMBLE RICERCATA

  CD - Hudobný fond SF 00982131

  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42

   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)

  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater

   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller

  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)

  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony

   Ronald Šebesta (crb)

  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"

   Ivan Šiller (pf)

  7. Ivan Parík: Čas odchodov

   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)

  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3

   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)

  9. Ivan Parík: Listy

   Ivan Šiller (pf)

  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4

   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

 • 2016

  EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 2

  LP - Vysoká škola múzických umení 4MGLP09

  1. Milan Adamčiak: Capriccio

   Juraj Ďuriš (C)

  2. Martin Burlas: Plač stromov

   Martin Karvaš (ob), Ján Backstuber (C)

  3. Juraj Pospíšil: Suita ad modum tympanorum, op. 55

   Ján Backstuber (C), Peter Janík (C)

  4. Víťazoslav Kubička: Venované Musorgskému op. 7

   Juraj Ďuriš (C)

  5. Rudolf Pepucha: The End

   Lujza Ďurišová (vc), Juraj Ďuriš (C)

  6. Róbert Rudolf: Niečo povedať

   Kamil Paprčka (tr), Ernest Walzel (C)

  7. Juraj Ďuriš: Panta Rhei

   Lujza Ďurišová (vc), Juraj Ďuriš (C)

  8. Svetozár Stračina: Reč pastierska

   Jozef Peško (fut), Juraj Ďuriš (C), Ján Backstuber (C), Peter Janík (C)

 • 2013

  VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records PA 0122-2-132

  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle

   Milan Paľa (vn)

  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38

   Milan Paľa (vn)

  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry

   Milan Paľa (vn)

  4. Roman Berger: Konvergencie I

   Milan Paľa (vn)

  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky

   Milan Paľa (vn)

  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2

   Milan Paľa (vn)

  7. Tomáš Boroš: Bausteine

   Milan Paľa (vn)

  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta

   Milan Paľa (vn)

  9. Daniel Matej: Stormy

   Milan Paľa (vn)

  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme

   Milan Paľa (vn)

  11. Ivan Hrušovský: Sonáta

   Milan Paľa (vn)

 • 1993

  CHAMBER MUSIC 1

  CD - Hudobný fond SF 00092111

  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto

   Košické kvarteto

  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"

   Ivan Palovič st. (pf)

  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4

   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)

  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24

   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)

  5. Roman Berger: Exodus

   Ján Vladimír Michalko (org)

 • 1977

  OD KOLÍSKY

  LP - Opus 9119 0601-03

  1. Igor Bázlik: Uspávanka

   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Igor Bázlik: Je vaše

   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Igor Bázlik: Zázrak

   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Milan Novák: Láska

   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor, Milan Novák (dir.)

  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné

   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)

  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Milan Novák: Človek žil

   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)

  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  12. Igor Bázlik: Rozlúčka

   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov, Igor Bázlik (dir.)

  13. Jozef Malovec: Postlúdium

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1971

  SKLADBY SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE AKORDEÓN

  LP - Opus 9111 0033

  1. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ

   Vladimír Čuchran (ac)

  2. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Koncertantný monológ

   Vladimír Čuchran (ac)

  3. Juraj Hatrík: Sentencie

   Vladimír Čuchran (ac)

  4. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Kontrapunktický monológ

   Vladimír Čuchran (ac)

  5. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Variačný monológ

   Vladimír Čuchran (ac)

  6. Jozef Podprocký: Reverzie "Hommage à Arnold Schönberg", op. 12 – Preludio rapsodico

   Vladimír Čuchran (ac)

  7. Juraj Pospíšil: Recitativo ed aria, op. 20 č. 5

   Vladimír Čuchran (ac)

 • 1966

  I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN

  LP - Supraphon DV 6173

  1. Miro Bázlik: Tri kusy

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  2. Ladislav Kupkovič: Skica

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí

   Josef Bulva (pf)

  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2

   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)

x