1996

Symfónia č. 6, op. 82

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:23:00

1993

Manon Lescaut

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: vv, CM, orch

Text: Vítězslav Nezval

1991

Sonáta pre altovú pozaunu a sláčiky op. 75

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: tna, archi

Trvanie: 00:10:00

1991

Zelená sa bučina, op. 76

Variačná fantázia pre štyri klarinety

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: clp, 2cl, clb

Trvanie: 00:04:00

1990

Trio op. 73

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: 3tn

Trvanie: 00:07:00

1990

Husitský Otčenáš, op. 74

Duchovná kantáta

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: ms, b, CM, org, orch

Text: staročeský z 15. stor.

Trvanie: 00:10:00

1990

Sursum corda!

Motto per quartetto d'archi

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Vydavateľ: Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu

1987

Tri duetá, op. 65

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: 2ac

Trvanie: 00:05:00

1986

Melancholická suita, op. 63

pre hoboj, anglický roh a fagot

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: ob, ci, fg

Trvanie: 00:09:00

1984

Dramatická predohra, op. 59

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:08:00

Venovanie: Pamiatke Vladimíra Daňka

1983

Suita ad modum tympanorum, op. 55

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: C

Trvanie: 00:10:00

1981

Štyri prelúdiá, op. 48

pre harfu

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: ar

Trvanie: 00:08:00

1981

Fantastické tance, op. 51

pre dva klavíry

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: 2pf

Trvanie: 00:08:00

1980

Štyri etudy, op. 45

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:07:00

1979

Rapsodická suita, op. 43

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: vc, pf

Trvanie: 00:13:00

1979

A. J. Hiray: Tedeschi

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: fl, vc, cmb

1978

Symfónia č. 4 "Warszawa", op. 40

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: spk, s, CM, orch

Text: S. Starzyński, W. Broniewski

Trvanie: 00:18:00

1977

Uspávanka

pre sláčikový orchester

Rok vzniku: pred 1977

Obsadenie: archi

1976

Päť drobných skladieb, op. 23 č. 5

pre akordeón

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: ac

Trvanie: 00:04:00

Vydavateľ: Hudobný fond

1976

Drobnosti, op. 23 č. 4

pre klarinet a klavír

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: cl, pf

Trvanie: 00:07:00

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1975

Päť fragmentov, op. 36

pre flautu, gitaru a akordeón

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: fl, gui, ac

Trvanie: 00:08:00

1975

Večer na Ďumbieri, op. 34 č. 2

Koncertná melodráma pre recitáciu a klavír na báseň Milana Rúfusa

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: spk, pf

Text: M. Rúfus

Trvanie: 00:11:00

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1974

Komorná symfonietta, op. 35

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: tr, cr, tn, archi

Trvanie: 00:07:00

1973

Concerto eroico, op. 31 č. 2

pre lesný roh a orchester

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: cr, orch

Trvanie: 00:11:00

1972

Koncert pre klarinet a orchester, op. 31 č. 1

Rok vzniku: 1972

Rok revízie: 1977

Obsadenie: cl, orch/org

Trvanie: 00:12:00

1971

Bagately, op. 30 č. 3

pre pozaunu a klavír

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: tn, pf

Trvanie: 00:10:00

Vydavateľ: Opus

1971

Quartetto per flauti, op. 30 č. 1

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: 4fl

Trvanie: 00:09:00

1971

Sonáta op. 30 č. 2

pre kontrabas a sláčikové kvarteto

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: cb, 2vn, vl, vc

Trvanie: 00:07:00

1970

Quartetto per archi, op. 29

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Trvanie: 00:18:00

1968

Koncert pre husle a orchester, op. 26 č. 2

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: vn, orch

Trvanie: 00:14:00

1967

Detská jeseň, op. 23 č. 2

Štyri detské zbory

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: 4CB

Trvanie: 00:05:00

1967

Suita, op. 26 č. 1

pre kontrabas

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: cb

Trvanie: 00:08:00

1966

Trojveršia, op. 22 č. 3

pre deväť nástrojov

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: fl, cl, cr, tr, tn, vbf, vn, vl, vc

Trvanie: 00:07:00

1966

Malé zamyslenia, op. 23 č. 1

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:08:00

Vydavateľ: Opus

1965

Sonáta op. 22/2

pre sólové husle

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: vn

Trvanie: 00:07:00

1965

Sonáta op. 22/1

pre organ

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: org

Trvanie: 00:11:00

1965

Hudba pre 12 sláčikových nástrojov, op. 21

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: 6vn, 3vl, 2vc, cb

Trvanie: 00:09:00

Vydavateľ: Panton

1964

Karičky

na východoslovenské ľudové piesne pre akordeónový súbor

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: 4ac

Trvanie: 00:04:00

Vydavateľ: Panton, Slovenský hudobný fond

1964

Glosy, op. 20 č. 2

pre dychové kvinteto

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

Trvanie: 00:09:00

1964

Recitativo ed aria, op. 20 č. 5

pre akordeón

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: ac

Trvanie: 00:06:00

Vydavateľ: Hudobný fond

1964

Capriccio

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 00:03:00

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1964

Sonáta op. 20 č. 3

pre kontrabas a klavír

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: cb, pf

Trvanie: 00:12:00

1963

Symfónia č. 2 "Hmlovina v Androméde", op. 19

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:13:00

1963

Päť miniatúr, op. 17

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:08:00

1963

Mikropoviedky, op. 20 č. 1

pre nižší soprán, flautu, husle a violončelo

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: s, fl, vn, vc

Text: L. Zrubec

Trvanie: 00:05:00

1963

Passacaglia a fúga, op. 18

pre organ

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: org

Trvanie: 00:07:00

1962

Koncert pre pozaunu a orchester, op. 15 č. 3

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: tn, orch

Trvanie: 00:12:00

Venovanie: Jozefovi Gašparovičovi

1962

Noneto č. 2, op. 16

(s pridanými tympanmi)

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr, vn, vl, vc, cb, tp

Trvanie: 00:12:00

1962

Hudba pre plechy, op. 15 č. 2

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: tr, 2cr, tn, tu

Trvanie: 00:06:00

1961

Pieseň o človeku, op. 13

Symfonické variácie

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:15:00

1961

Tri invencie, op. 15 č. 1

pre flautu, klarinet a fagot

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: fl, cl, fg

Trvanie: 00:07:00

1961

Tri skladby

pre flautu a klavír

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: fl, pf

Trvanie: 00:08:00

1960

Malé fantázie na husitské motívy, op. 12

pre organ

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: org

Trvanie: 00:13:00

1959

Mucha domáca

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: KD

Réžia: P. Čalovka

1958

Čo je najrýchlejšie

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: KD

Réžia: P. Čalovka

1958

Reflexie, op. 8

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:21:00

1958

Symfónia č. 1, op. 7

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:43:00

1957

V záhrade je nepriateľ

Rok vzniku: 1957

Obsadenie: KD

Réžia: P. Čalovka

1954

Hory a ľudia, op. 4

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:10:00

1953

Sonatína, op. 2

pre klavír

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:07:00

1952

Dve skladby

pre hoboj a klavír

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: ob, pf

Trvanie: 00:04:00

1951

Čtyři písně na slova moravské lidové poezie, op. 1

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: s, pf

Trvanie: 00:06:00

1931

javiskové

symfonický orchester

sláčikový orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

tri sólové nástroje a orchester

 • 1974

  Komorná symfonietta, op. 35

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: tr, cr, tn, archi

  Trvanie: 00:07:00

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

 • 1965

  Sonáta op. 22/1

  pre organ

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: org

  Trvanie: 00:11:00

 • 1963

  Passacaglia a fúga, op. 18

  pre organ

  Rok vzniku: 1963

  Obsadenie: org

  Trvanie: 00:07:00

 • 1960

  Malé fantázie na husitské motívy, op. 12

  pre organ

  Rok vzniku: 1960

  Obsadenie: org

  Trvanie: 00:13:00

dva nástroje

tri nástroje

klavírne trio

štyri nástroje

 • 1971

  Quartetto per flauti, op. 30 č. 1

  Rok vzniku: 1971

  Obsadenie: 4fl

  Trvanie: 00:09:00

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

dychové kvinteto

 • 1964

  Glosy, op. 20 č. 2

  pre dychové kvinteto

  Rok vzniku: 1964

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

  Trvanie: 00:09:00

šesť nástrojov

deväť nástrojov

10–15 nástrojov

 • 1965

  Hudba pre 12 sláčikových nástrojov, op. 21

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: 6vn, 3vl, 2vc, cb

  Trvanie: 00:09:00

  Vydavateľ: Panton

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

 • 1975

  Večer na Ďumbieri, op. 34 č. 2

  Koncertná melodráma pre recitáciu a klavír na báseň Milana Rúfusa

  Rok vzniku: 1975

  Obsadenie: spk, pf

  Text: M. Rúfus

  Trvanie: 00:11:00

  Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

 • 1951

  Čtyři písně na slova moravské lidové poezie, op. 1

  Rok vzniku: 1951

  Obsadenie: s, pf

  Trvanie: 00:06:00

inštruktívne

 • 1991

  Zelená sa bučina, op. 76

  Variačná fantázia pre štyri klarinety

  Rok vzniku: 1991

  Obsadenie: clp, 2cl, clb

  Trvanie: 00:04:00

 • 1982

  Štyri skladby, op. 50 č. 1

  pre štvorručný klavír

  Rok vzniku: 1982

  Obsadenie: pf4m

  Trvanie: 00:05:00

 • 1976

  Päť drobných skladieb, op. 23 č. 5

  pre akordeón

  Rok vzniku: 1976

  Obsadenie: ac

  Trvanie: 00:04:00

  Vydavateľ: Hudobný fond

 • 1976

  Drobnosti, op. 23 č. 4

  pre klarinet a klavír

  Rok vzniku: 1976

  Obsadenie: cl, pf

  Trvanie: 00:07:00

  Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

 • 1966

  Malé zamyslenia, op. 23 č. 1

  Rok vzniku: 1966

  Obsadenie: pf

  Trvanie: 00:08:00

  Vydavateľ: Opus

 • 1964

  Karičky

  na východoslovenské ľudové piesne pre akordeónový súbor

  Rok vzniku: 1964

  Obsadenie: 4ac

  Trvanie: 00:04:00

  Vydavateľ: Panton, Slovenský hudobný fond

 • 1964

  Capriccio

  Rok vzniku: 1964

  Obsadenie: vn, pf

  Trvanie: 00:03:00

  Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

zbor a nástroje

elektroakustické

rekonštrukcie

 • 1979

  A. J. Hiray: Tedeschi

  Rok vzniku: 1979

  Obsadenie: fl, vc, cmb

miešaný zbor

detský zbor

 • 1967

  Detská jeseň, op. 23 č. 2

  Štyri detské zbory

  Rok vzniku: 1967

  Obsadenie: 4CB

  Trvanie: 00:05:00

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1959

  Mucha domáca

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: KD

  Réžia: P. Čalovka

 • 1958

  Čo je najrýchlejšie

  Rok vzniku: 1958

  Obsadenie: KD

  Réžia: P. Čalovka

 • 1957

  V záhrade je nepriateľ

  Rok vzniku: 1957

  Obsadenie: KD

  Réžia: P. Čalovka

x