• 2010

  Cena Jozefa Kresánka

  za dlhoročný výskum v oblasti dejín, teórie a estetiky opery a hudobného divadla

  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)

 • 2003

  Pamätná plaketa primátora mesta Liptovský Mikuláš pri príležitosti 160. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu

 • 2002

  Čestný diplom medzinárodnej spoločnosti Johanna Straussa (sympózium, Bukurešť)

 • 1997

  Pamätná plaketa Národného hudobného centra a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri príležitosti Roku slovenskej hudby (1996)

x