Personálna bibliografia

 • 2016

  Hudba klavíra

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 16 – 17

 • 2012

  Interpretačný pohľad na klavírne dielo Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 1, s. 88 – 89

 • 2010

  Klavírne koncerty Johanna Nepomuka Hummela ako model pre Fryderyka Chopina

  Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 2, s. 151 – 162

 • 2008

  Dve (relatívne) nepovšimnuté jubileá

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2008, roč. 5, č. 2 – 3, s. 7 – 8

 • 2007

  Miloslav Starosta: Cesty k umeniu klavírnej hry [recenzia knihy]

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2007, roč. 4, č. 1, s. 31 – 32

 • 2005

  Ferruccio Busoni - neznámy velikán

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2005, roč. 2, č. 2, s. 26 – 29

 • 2005

  Ferruccio Busoni - neznámy velikán

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2005, roč. 2, č. 1, s. 28 – 31

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Jordana Palovičová

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 98 – 100

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  MARTON, Ivan: Slovenská filharmónia

  Konečne s publikom

  Harmonie, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 2

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Her Majesty´s Music

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 7

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bowen - Reger - Machajdík - Brahms : I. Palovič, J. Palovičová [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 54 – 55

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Komu zvonia ...?

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 3

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská filharmónia v znamení českej a ruskej hudby

  Opera Slovakia, 6. 5. 2019

 • 2019

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 3

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Visions de l´Amen

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 12

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 9

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti : Klavírne vízie Suchoňa a Massiaena

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 5

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018 : Zjasnená noc

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 5 – 6

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Pianos americanos

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 5

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Pour les pianos alebo „Tour de France“

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 3

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 4

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Cena Jána Cikkera pre Jordanu Palovičovú

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 7

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hommage a Rostropovič [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 36

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 9

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 12

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 10

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Albrechtina

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 4

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 3

 • 2014

  (av): ZUŠ hostila významnú klaviristku

  Fraštacké noviny, 2014, roč. 5, č. 23, s. 4

 • 2014

  -red-: Hudobný zážitok

  Život v Hlohovci, 2014, roč. 48, č. 12, s. 14

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Dvorana v znamení violy

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 8

 • 2013

  sita: Konvergencie aj s piesňami Leonarda Cohena či Deža Ursinyho

  Pravda, 13. 8. 2013, roč. 23, č. 187, s. 32

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker Klavírna tvorba [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 35

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 3

 • 2012

  (her): Ján Cikker: Klavírna tvorba

  SME, 6. 6. 2012, roč. 20, č. 130, s. 15

 • 2012

  BERÁTS, Juraj: Zaostrené na Cikkera

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 13

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 7

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 35

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 16 – 18

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 4

 • 2011

  KOLLER, Marek: Zámocký koncert

  Galantské noviny (Galántai Újság), 2011, roč. 20, č. 9, s. 7

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 5, s. 3

 • 2009

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 6

 • 2008

  TAKÁCSOVÁ, Andrea: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 3

 • 2007

  BUFFA, Ivan: Slovenská filharmónia : Otvárací koncert 59. sezóny

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 10, s. 4

 • 2007

  ZAJACOVÁ, Zuzana: Jordana Palovičová: Hudba je spôsob komunikácie

  SME, 27. 9. 2007, č. 38, s. 8 – 12

 • 2007

  REHÁK, Oliver: Dvojtónový most do sveta klasiky

  SME, 20. 9. 2007, s. 21

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva pohľady na komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 14

 • 2007

  BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 3, s. 8 – 9

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 3, s. 8 – 9

 • 2006

  ČURILLA, Štefan: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 17

 • 2006

  Musikhochschule präsentiert ihre Talente

  Lübecker Nachrichten, 29. 4. 2006, roč. 61, č. 100, s. 10

 • 2005

  POLÁK, Milan: Poetické ostrovy

  Literárny týždenník, 2005, roč. 18, č. 33 – 34, s. 15

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: SOSR pred zahraničným turné

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 6, s. 27

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Palovičovej doktorandský recitál

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 5, s. 22

 • 2005

  MÁLIKOVÁ, Erika: Pódium mladých

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 2, s. 17

 • 2005

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 1, s. 22

 • 2004

  HOŠEK, Jozef: Violisti bodovali

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 14

 • 2004

  POLÁK, Pavol: Koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 1, s. 19

 • 2002

  ŠUŠKA, Pavol: Les piéces de fantaisie

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 10, s. 13, 15

 • 2002

  ČIERNA, Alena: 12. sviatok koncertnho umenia v Žiline

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 20

 • 2002

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Cappella Istropolitana... Aj so súčasnou hudbou

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 17

 • 2001

  Miniprofil HŽ : Jordana Palovičová : klavír

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 3 – 4

 • 2001

  ČÍŽIK, Vladimír: Na programe dňa klavír

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 25

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Talent roku 2001 – Jordanka Palovičová

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 4, s. 2

 • 2001

  HRADECKÁ, Dita: Letošním Talentem roku je klaviristka Jordana Palovičová

  Lidové noviny, 24. 3. 2001, roč. 14, č. 71, s. 12

 • 1999

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: 4. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 34 – 36

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Koncertná spomienka na umelca

  Práca, 4. 6. 1998, roč. 53, č. 127, s. 13

 • 1998

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Týždeň s Mozartom

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 5, s. 4

 • 1997

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Momentum musicum uprostred sídliska

  Práca, 7. 10. 1997

 • 1997

  STEINECKER, Anton: Z predpoludní v Mirbachu

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 13 – 14, s. 11

 • 1997

  KYSELOVÁ, Nora: Reduta patrila mladým

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 12, s. 5

 • 1997

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Súčasná hudba v historickom prostredí

  Práca, 24. 5. 1997, roč. 52, č. 118, s. 13

 • 1997

  LESAN, Martin: Kvety pre Jordanku Palovičovú

  Práca, 10. 5. 1997, roč. 52, č. 106, s. 13

 • 1996

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: O inom zázraku v Redute

  Hudobný život , 1996, roč. 28, č. 7, s. 4

 • 1996

  PALOVČÍK, Michal: Rastú nám mladí umelci

  Večerník, 6. 3. 1996, roč. 41, č. 46, s. 14

 • 1995

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Postrehy a poznámky zo SF

  Literárny týždenník, 7. 4. 1995, roč. 8, č. 15, s. 15

 • 1995

  LOMNICKÁ, Nina: Na štarte... dnes klaviristka Jordana Palovičová

  Smena na nedeľu, 23. 3. 1995, č. 12, s. 9

 • 1995

  PALOVČÍK, Michal: Bolo čo počúvať

  Večerník, 16. 3. 1995, roč. 40, č. 53, s. 5

 • 1995

  JAVORSKÝ, Igor: SF v januári

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 4, s. 4

 • 1995

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hudba pre sluch i srdce

  Slovenská republika 16. 1., 1995

 • 1995

  PALOVČÍK, Michal: Znela hudba majstrov

  Večerník, 9. 1. 1995, roč. 40, č. 5, s. 5

 • 1994

  ČÍŽIK, Vladimír: In memoriam

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 12, s. 4

 • 1994

  PALOVČÍK, Michal: Rastú nám mladí umelci

  Večerník 2. 5., 1994, roč. 39, č. 83, s. 5

 • 1992

  FELLEGI, Pavol: Talentované deti v SF

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 11, s. 2

x