• 2020

  Real Music House

  JÁN CIKKER : INŠTRUMENTÁLNA TVORBA

  CD - Real Music House

  1. Ján Cikker: Tatranské potoky

   Daniela Varínska (pf)

  2. Ján Cikker: Suita op. 13 č. 1

   Hiroaki Goto (vn), David Šlechta (vl)

  3. Ján Cikker: Scherzo

   Janáčkovo kvarteto

  4. Ján Cikker: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2

   Janáčkovo kvarteto

  5. Ján Cikker: Domovina

   Janáčkovo kvarteto

  6. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22

   Jordana Palovičová (pf), Jakub Čižmarovič (pf)

 • 2019

  Pavlík Records

  BOWEN / REGER / MACHAJDÍK / BRAHMS

  CD - Pavlík Records PA 0174-2-131

  1. York Bowen: Phantasy for viola and piano Op. 54

   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)

  2. Max Reger: Suite for viola solo in G minor Op. 131d No. 1

   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)

  3. Peter Machajdík: Munk

   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)

  4. Johannes Brahms: Sonata for piano and viola in E flat major Op. 120 No. 2

   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)

 • 2018

  EUGEN SUCHOŇ – KLAVÍRNE DIELO 1928 – 1984

  CD R197 0003-2-331

  1. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42

   Mayuko Kida Takine (pf)

  2. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Eugen Suchoň: Uspávanka ESD 107

   Jordana Palovičová (pf)

  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a

   Jakub Čižmarovič (pf)

  6. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79- Maličká som ESD 79/1

   Martin Chudada (pf)

  7. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79- Keď sa vlci zišli ESD 79/2

   Peter Šandor (pf)

  8. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79- Preletel sokol ESD 79/3

   Eduard Lenner (pf)

  9. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79- Sonatína ESD 79/4

   Norbert Daniš (pf)

  10. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79- Horalská suita ESD 79/5

   Adam Stráňavský (pf)

  11. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79- Sonáta rustica ESD 79/6

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a- Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a

   Tomáš Nemec (pf)

  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a- Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a

   Jordana Palovičová (pf)

  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a- Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  15. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a- Tri časti z Kontemplácií (Tre movimenti del Contemplazioni) ESD 89/4a

   Zuzana Biščáková (pf)

  16. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a- Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a

   Jakub Čižmarovič (pf)

  17. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a- Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a

   Adam Stráňavský (pf)

  18. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94

   Mayuko Kida Takine (pf)

  19. Eugen Suchoň: Elégia a Toccata ESD 103

   Petra Hollaender-Pogády (pf)

  20. Eugen Suchoň: Svadobný tanec z opery Krútňava ESD 72a

   Petra Hollaender-Pogády (pf)

  21. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  22. Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87b

   Jordana Palovičová (pf), Zuzana Biščáková (pf)

  23. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H

   Bernadetta Šuňavská (org), Tomáš Nemec (pf)

 • 2015

  Vysoká škola múzických umení

  HOMMAGE à ROSTROPOVIČ

  CD - Vysoká škola múzických umení SKG161500117

  1. Sergej Prokofjev (ar. Roman Jechilovič Sapožnikov): Suita z baletu Figliar pre violončelo a klavír

   Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)

  2. Dmitrij Šostakovič (ar. Levon Atovmjan): Dva kusy pre violončelo a klavír

   Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)

  3. Sergej Prokofjev: Sonáta C dur pre violončelo a klavír op. 119

   Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)

  4. Sergej Prokofjev (ar. Renata Michajlovna Rejtich a G. Zinger): Scherzo pre violončelo a klavír

   Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)

  5. Mstislav Rostropovič: Etuda Es dur pre violončelo sólo

   Eugen Prochác (vc)

  6. Benjamin Britten: Sonáta in C pre violončelo a klavír op. 65

   Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)

 • 2015

  Pavlík Records

  JÁN CIKKER : KOMORNÉ A KONCERTANTNÉ DIELA

  CD - Pavlík Records PA 0099-2-131

  1. Ján Cikker: Scherzo

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  2. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27- Mamička spieva

   František Pergler (pf)

  3. Ján Cikker: Desať uspávaniek na slová ľudovej piesne

   Marta Beňačková (a), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  4. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1

   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)

  5. Ján Cikker: Domovina

   Korngold Quartet

  6. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20

   Jordana Palovičová (pf), Štátny komorný orchester Žilina , Oliver Dohnányi (dir.)

 • 2014

  Toccata Classics

  JÁN CIKKER – PIANO MUSIC

  CD - Toccata Classics TOCC0270

  1. Ján Cikker: Uspávanka

   Jordana Palovičová (pf)

  2. Ján Cikker: Sonatína op. 12, č. 1

   Jordana Palovičová (pf)

  3. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27

   Jordana Palovičová (pf)

  4. Ján Cikker: Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň (Tečie voda, tečie)

   Jordana Palovičová (pf)

  5. Ján Cikker: Sedem fúg- Fuga I. a 2 voci. Allegro vivo

   Jordana Palovičová (pf)

  6. Ján Cikker: Sedem fúg- Fuga III. a 3 voci. Largo sostenuto

   Jordana Palovičová (pf)

  7. Ján Cikker: Sedem fúg- Fuga IV. a 3 voci. Andante sostenuto

   Jordana Palovičová (pf)

  8. Ján Cikker: Sedem fúg- Fuga VI. a 2 voci. Andante

   Jordana Palovičová (pf)

  9. Ján Cikker: Téma s variáciami op. 14 č. 1

   Jordana Palovičová (pf)

  10. Ján Cikker: Čo mi deti rozprávali

   Jordana Palovičová (pf)

  11. Ján Cikker: Tatranské potoky

   Jordana Palovičová (pf)

 • 2011

  Hudobné centrum

  JÁN CIKKER – KLAVÍRNA TVORBA

  CD - Hudobné centrum R35 0028-2-131

  1. Ján Cikker: Uspávanka

   Jordana Palovičová (pf)

  2. Ján Cikker: Sonatína op. 12, č. 1

   Jordana Palovičová (pf)

  3. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27

   Jordana Palovičová (pf)

  4. Ján Cikker: Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň (Tečie voda, tečie)

   Jordana Palovičová (pf)

  5. Ján Cikker: Sedem fúg- Fuga I. a 2 voci. Allegro vivo

   Jordana Palovičová (pf)

  6. Ján Cikker: Sedem fúg- Fuga III. a 3 voci. Largo sostenuto

   Jordana Palovičová (pf)

  7. Ján Cikker: Sedem fúg- Fuga IV. a 3 voci. Andante sostenuto

   Jordana Palovičová (pf)

  8. Ján Cikker: Sedem fúg- Fuga VI. a 2 voci. Andante

   Jordana Palovičová (pf)

  9. Ján Cikker: Téma s variáciami op. 14 č. 1

   Jordana Palovičová (pf)

  10. Ján Cikker: Čo mi deti rozprávali

   Jordana Palovičová (pf)

  11. Ján Cikker: Tatranské potoky

   Jordana Palovičová (pf)

 • 2010

  Hudobný fond

  DUŠAN MARTINČEK: MUSIC FOR PIANO

  CD - Hudobný fond SF00642131

  1. Dušan Martinček: Etudy op. 4

   Ivan Palovič st. (pf)

  2. Dušan Martinček: Rumunská rapsódia – Negrea

   Alexander Cattarino (pf)

  3. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"

   Ivan Palovič st. (pf)

  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"

   Miki Skuta (pf)

  5. Dušan Martinček: 10 Mouvements

   Peter Pažický (pf)

  6. Dušan Martinček: Venovania

   Jordana Palovičová (pf)

  7. Dušan Martinček: Nové nokturno

   Cyril Dianovský (pf)

 • 1995

  MUSICA

  DER JUNGE MOZART

  CD - MUSICA 790019-2

  1. Jordana Palovičová (pf), Gottlieb Wallisch (pf)

x