• 2016

  Cena Jána Cikkera

  za aktívne šírenie tvorby skladateľa

 • 2013

  Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)

  Cena spoločnosti AXXOS Hotels & Resorts za vynikajúci klavírny sprievod

 • 2003

  Anglo-Czecho-Slovak Trust Competition, Londýn (UK)

  1. cena (kategória klavír) a Cena za najlepší klavírny sprievod

 • 2002

  Chappell Gold Medal Competition, Londýn (UK)

  1. cena a Chappell Gold Medal

 • 2002

  Anglo-Czecho-Slovak Trust Competition, Londýn (UK)

  Cena za najlepší klavírny sprievod

 • 2001

  Talent roku (CZ)

  1. cena a ročné štipendium na Royal College of Music v Londýne, Cena Yamahy

 • 2001

  Tribune International des Jeunes Interprèts (TIJI) UNESCO

  finalista

 • 2000

  Talent roku (CZ)

  finalista

 • 1999

  Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava

  Cena ministra školstva SR

 • 1995

  Medzinárodná rozhlasová súťaž mladých hudobníkov Concertino Praga

  Cena za najlepší klavírny sprievod

 • 1992

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  3. cena

 • 1991

  Hummelov dom

  1. cena

 • 1991

  Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)

  Čestné uznanie 1. stupňa

x