• 2016

  Cena Jána Cikkera

  za aktívne šírenie tvorby skladateľa

 • 2013

  Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)

  - Cena spoločnosti AXXOS Hotels & Resorts za vynikajúci klavírny sprievod

 • 2003

  Anglo-Czecho-Slovak Trust Competition, Londýn (UK)

  - 1. cena (kategória klavír) a Cena za najlepší klavírny sprievod

 • 2002

  Chappell Gold Medal Competition, Londýn (UK)

  - 1. cena a Chappell Gold Medal

 • 2002

  Anglo-Czecho-Slovak Trust Competition, Londýn (UK)

  - Cena za najlepší klavírny sprievod

 • 2001

  Talent roku (CZ)

  - 1. cena a ročné štipendium na Royal College of Music v Londýne, Cena Yamahy

 • 2001

  Tribune International des Jeunes Interprèts (TIJI) UNESCO

  - finalista

 • 2000

  Talent roku (CZ)

  - finalista

 • 1999

  Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava

  - Cena ministra školstva SR

 • 1995

  Medzinárodná rozhlasová súťaž mladých hudobníkov Concertino Praga

  - Cena za najlepší klavírny sprievod

 • 1992

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  - 3. cena

 • 1991

  Hummelov dom

  - 1. cena

 • 1991

  Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)

  - Čestné uznanie 1. stupňa

x