Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2003

  Európske vplyvy v slovenskej organovej tvorbe 1. polovice 20. storočia

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci Bratislavské hudobné slávnosti 2002

  Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 125 – 141

 • 2001

  Cikker a jeho generační druhovia v prizme svojej doby

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2001, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, s. 99 – 107

 • 2000

  Suchoňova Symfonická fantázia na BACH v kontexte koncertov pre organ 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 481 – 486

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2011

  Slovenská organová hudba: Ján Vladimír Michalko [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 55 – 56

 • 2010

  Medzinárodná súťaž organistov v Opave

  Katolícke noviny, 2010, roč. 115, č. 41, s. 23
  (In: Katolícke noviny 2010/42, s. 23)

 • 2010

  Mezinárodní varhanní soutěž

  Cesta Opava, 2010, č. 10, s. 17

 • 2009

  SEDLÁR, Mário – MICHALKO, Ján Vladimír: Dúfal som v rýchlejšie napredovanie...

  O festivale Slovenské historické organy, návrate k tradíciám a starostlivosti o vzácne kráľovské nástroje

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 31, č. 1 – 2, s. 9

 • 2009

  Slovenské historické organy 5

  Organ v evanjelickom a. v. kostole na Myjave. Ján Vladimír Michalko. Diskant 2008

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 31, č. 1 – 2, s. 37

 • 2009

  Organ Romantic in Opava

  Text bookletu k CD: Organ Romantic in Opava, 2009, Diskant, s. 12 – 16

 • 2008

  Ján Levoslav Bella: Skladby pre organ

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 30, č. 5, s. 36
  (Ján Vladimír Michalko, organ, Jozef Benci, bas, Hudobné centrum 2006)

 • 2008

  Varhanní oddělení Církevní konzervatoře Opava

  Almanach Církevní konzervatoře Opava , 2008, s. 22 – 25

 • 2007

  Ján Levoslav Bella: Súborné dielo (A:II)

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 29, č. 9, s. 38
  (Recenzie. Noty. Hudobné centrum 2006)

 • 2006

  Bach in der Wiener Schubertkirche

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 28, č. 5, s. 34

 • 2006

  Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá pre organ. HC 2005

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 28, č. 3, s. 39

 • 2006

  Grand Music for a Grand Castle

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 28, č. 3, s. 37 – 38

 • 2006

  Staří slovenští mistři a Mozart

  Bulletin Mezinárodního barokního festivalu Opava, 2006, s. 10 – 12

 • 2005

  Výročia významných skladateľských osobností

  Adoramus Te, 2005, roč. 8, č. 3, s. 30 – 33

 • 2005

  Slovenské historické organy – Ján Vladimír Michalko

  Adoramus Te, 2005, roč. 8, č. 2, s. 39

 • 2005

  Sociálno-pedagogické uplatnenie organovej hudby

  Adoramus Te, 2005, roč. 8, č. 2, s. 31 – 34

 • 2005

  Varhanní knížky starých kantorů

  Adoramus Te, 2005, roč. 8, č. 1, s. 33 – 34

 • 2005

  Varhanní knížky starých kantorů

  Varhaník, 2005, roč. 6, č. 3

 • 2005

  Odišiel dobrý človek (In memoriam Ivan Sokol)

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 9 – 10, s. 4
  (Adoramus Te, 2005, č. 3, s. 35 – 36)

 • 2004

  Otvorený list vedeniu Rádia Devín

  Kultúra, 2004, roč. 7, č. 8, s. 4

 • 2004

  Bachove lipské vianočné kantáty

  Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 4, s. 37

 • 2004

  Cirkevné organy v Topoľčanoch

  Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 4, s. 10
  (RS/04)

 • 2004

  Výročia osobností duchovnej hudby

  Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 4, s. 31 – 35

 • 2004

  Diecézne organárske dielne na Slovensku

  Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 3, s. 32

 • 2004

  Ferdinand Klinda sedemdesiatpäťročný

  Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 3, s. 34

 • 2004

  Jozef Kumlík

  Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 2, s. 39

 • 2004

  Quo vadis, cirkevná hudba na Slovensku?

  Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 2, s. 33 – 35

 • 2004

  Idealisti, realisti alebo vizionári? (Alebo?)

  Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 2, s. 35 – 36

 • 2004

  Palestrina, Markfelner, Capricornus

  Adoramus Te, 2004, roč. 7, č. 1, s. 39

 • 2004

  The Grand Organ of the Castle Church in Kremnica – D. di Fiore

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 43 – 44

 • 2004

  Románske kostoly v regióne

  Dnešok, Topoľčany, 2004, č. (6. 7.), s. 9

 • 2003

  Systém (nielen) organového školstva na Slovensku

  Adoramus Te, 2003, roč. 6, č. 4, s. 12

 • 2003

  Hector Berlioz – 200. výročie

  Adoramus Te, 2003, roč. 6, č. 4, s. 37

 • 2003

  Innsbruck – rezidencia starej hudby

  Adoramus Te, 2003, roč. 6, č. 3, s. 39

 • 2003

  Organová tvorba Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Alexandra Albrechta a Štefana Németha Šamorínskeho V

  Adoramus Te, 2003, roč. 6, č. 3, s. 12 – 17

 • 2003

  Stavby veľkých organov svetového štandardu na Slovensku

  Adoramus Te, 2003, roč. 6, č. 2, s. 16

 • 2003

  Organová tvorba Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Alexandra Albrechta a Štefana Németha Šamorínskeho IV

  Adoramus Te, 2003, roč. 6, č. 2, s. 13 – 16

 • 2003

  Bellova Omša Es dur a Honnegerov Kráľ Dávid na BHS 2002

  Adoramus Te, 2003, roč. 6, č. 1, s. 37 – 38

 • 2003

  Organová tvorba Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Alexandra Albrechta a Štefana Németha Šamorínskeho III

  Adoramus Te, 2003, roč. 6, č. 1, s. 31 – 33

 • 2003

  Johann Christian Bach

  Adoramus Te, 2003, roč. 6, č. 1, s. 34

 • 2003

  Innsbrucker Festwochen

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 11, s. 32

 • 2003

  Koncerty v cirkevných zboroch

  www.ecav.sk, 2003, č. (12. 12.)

 • 2002

  Organová tvorba Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Alexandra Albrechta a Štefana Németha Šamorínskeho II

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 4, s. 26 – 28

 • 2002

  Organové koncerty Vysegrád 2002

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 3, s. 31

 • 2002

  Uplatnenie a soc. perspektívy absolventa organovej hry HTF VŠMU na Slovensku v súčasnosti

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 3, s. 26

 • 2002

  Prof. Peter Hradil – zbormajster

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 3, s. 30

 • 2002

  Kurzy pre organistov na KU v Ružomberku 2002

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 3, s. 31

 • 2002

  Organová tvorba Mikuláša Moyzesa, Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Alexandra Albrechta a Štefana Németha Šamorínskeho I

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 3, s. 24 – 26

 • 2002

  Oliviér Messiaen

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 3, s. 27

 • 2002

  Honneger, Duruflé, Brahms, Rheinberger (výročia)

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 3, s. 27 – 29

 • 2002

  Triptych Ivana Hrušovského

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 3, s. 29

 • 2002

  Zborník z Yale (rec.)

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 2, s. 28

 • 2002

  Konferencia o historických organoch

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 1, s. 30

 • 2002

  Štatút titulátneho organistu

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 1, s. 23

 • 2002

  The organ of the Cathedral in Graz. Stanislav Šurin. Slovart Records 2002 SR–0048

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 45

 • 2002

  Konferencia o historických organoch

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8

 • 2002

  Sociálne perspektívy absolventa organovej hry HF VŠMU u nás

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 11, s. 4

 • 2002

  Z obsahu časopisu AT

  Katolícke noviny, 2002, Bratislava, roč. 117, č. 2, s. 18

 • 2001

  Niekoľko poznámok k akustickým vlastnostiam organa

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 3, s. 17 – 20

 • 2001

  Zborník o katolíckom spevníku

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 3, s. 26

 • 2001

  Objavenie Messe solenelle H. Berlioza

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 3, s. 12 – 14

 • 2001

  Trnavské organové dni 2001

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 3, s. 29

 • 2001

  Charpentier – Kráľovská duchovná hudba

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 2, s. 27

 • 2001

  4 gramorecenzie

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 2, s. 27 – 28

 • 2001

  Bachov Orgelbuechlein (CD)

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 2, s. 27

 • 2001

  Nemecké kantáty pred Bachom

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 2, s. 28

 • 2001

  A candle in the dark (CD)

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 2, s. 27

 • 2001

  Takmer reklama na Adoramus Te

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 2, s. 30

 • 2001

  Organ – sociálny fenomén II

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 2, s. 15 – 18

 • 2001

  Organ – sociálny fenomén I

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 1, s. 16 – 21

 • 2001

  Organy v Bratislave (rec)

  Adoramus Te, 2001, roč. 4, č. 1, s. 25

 • 2001

  Zriedkavá radosť z televízneho média

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 32

 • 2000

  Trnavské organové dni 2000

  Adoramus Te, 2000, roč. 3, č. 3, s. 20

 • 2000

  Trendy v interpretácii diela J. S. Bacha v 20. storočí

  Adoramus Te, 2000, roč. 3, č. 2, s. 29

 • 2000

  Cirkevná hudba a organový koncert

  Adoramus Te, 2000, roč. 3, č. 1, s. 28

 • 2000

  Koncerty v Bratislave

  Pravda, 2000, roč. 10, č. (7. 4.), s. 19

 • 1999

  Trnavské organové dni ’99

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 11, s. 25 – 26

 • 1999

  Francúzska duchovná hudba v bratislavskej Filharmónii

  Adoramus Te, 1999, roč. 2, č. 4, s. 32

 • 1999

  Vianoce v chráme – Trnavský – duchovná tvorba II

  Adoramus Te, 1999, roč. 2, č. 4, s. 28

 • 1999

  Vivaldiho Gloria RV 589 a Magnificat RV 610

  Adoramus Te, 1999, roč. 2, č. 1, s. 30

 • 1999

  Trnavského Prelúdiá pre organ

  Adoramus Te, 1999, roč. 2, č. 1, s. 30

 • 1998

  Duchovná a organová tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského (CD)

  Adoramus Te, 1998, roč. 1, č. 2, s. 34

 • 1997

  Slávnosti duchovnej hudby v Norimbergu

  Adoremus, 1997, roč. III, č. 3, s. 36

Bibliografia

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

  Hudobný život, 2018, roč. 10, č. 10, s. 13

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 17

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy

  Adoramus Te, 2015, č. 3, s. 14 – 16

 • 2011

  mk: Konzervatoř založila novou tradici

  Region Opavsko,, 2011, roč. 5, č. 13, s. 24

 • 2010

  WIESNEROVÁ, Markéta: Organ Romantic in Opava

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 32, č. 3, s. 34 – 35
  (In: Varhaník 2010/3, s. 20, Opus Musicum 2010/2, s. 128 – 130, Harmonie 2010/6, s. 54 – 55)

 • 2010

  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. História festiwalu

  Gazeta Jędrzejowska [online, citované 11. 1. 2011], 2010
  (dostupné na http://www.jedrzejowska.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=9)

 • 2010

  MLÁDKOVÁ, Jitka: Kirchliches Konservatorium Opava blickt auf 10 erfolgreiche Jahre zurück

  Radio [online] 5. 4. [citované 27. 10. 2010] , 2010
  (dostupné na www.radio.cz/de/rubrik/spezial/kirchliches-konservatorium-opava-blickt-auf-10-erfolgreiche-jahre-zurueck)

 • 2009

  ČÁRSKA, Etela: Organové festivaly 2008. Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 31, č. 1 – 2, s. 8

 • 2009

  LINDNER, Reinhold: Exkursion zu Silbermann

  Freiepresse [online] 7. 9. 2009 [citované 7. 4. 2010], 2009
  (dostupné na www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/MITTELSACHSEN/FREIBERG/1570995.php)

 • 2009

  KLINDA, Ferdinand: Majstrovské kurzy

  Kráľovský nástroj a ja, 2009, Perfekt, Bratislava, s. 108

 • 2009

  MOCNY, Karol: Organowa inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie

  Wiadomości/Kultura, Środa, 8 lipca, 2009

 • 2008

  Archiwum. Muzyka Organowa w Katedrze

  Polskie Radio Katowice [online, citované 11. 1. 2011] 11. 5., 2008
  (dostupné na http://stream2.radio.katowice.pl/wiadomosci,45,8430-muzyka-organowa-w-katedrze.html)

 • 2008

  Redakce: Medailony pedagogů

  Almanach Církevní konzervatoře Opava, 2008, s. 65

 • 2007

  DVOŘÁKOVÁ, Šárka: Konkatedrálu rozezní varhanní koncert

  Deník, 2007, č. 29. 6., s. 7
  (príloha Kultura)

 • 2006

  SOMMER, Artur: Hudba starých slovenských mistrů

  Region, 2006, č. 21/15 (23. 5.), s. 1

 • 2005

  Red.: Festival Johann Sebastian Bach – Slovensko 2005

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 27, č. 6, s. 48
  (Katolícke noviny, 12. 6. 2005, s. 25)

 • 2005

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Dvadsiata Cíferská hudobná jar

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 27, č. 6, s. 27

 • 2005

  BOCEKOVÁ, Jana: Špičkoví interpreti – cenná devíza Slovenska (?)... s profesorom Ferdinandom Klindom

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 27, č. 3, s. 6 – 7

 • 2005

  Mihálik Juraj: Koncerty v Modre

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 26

 • 2004

  GONDOĽ, J.: ECAV v Modre pozýva

  Posol, 2004, roč. 83, č. 12, s. 2, 3

 • 2003

  dj.: Koncerty vo vianočnom čase

  Modranské zvesti, 2003, roč. IX, č. 12. 12.

 • 2003

  red.: Trnavské organové dni 2003

  Adoramus Te, 2003, roč. 6, č. 4, s. 39

 • 2003

  URSÍNYOVÁ, E.: Trnavské organové dni 2003

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 25, č. 10, s. 18

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, L.: Slávnosť organovej hudby, mladosti, porozumenia...

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 16

 • 2002

  POKLUDOVÁ, J.: Z obsahu časopisu Adoramus Te

  Katolícke noviny, 2002, roč. 117, č. 45, s. 24

 • 2002

  Instytut Slowacki

  Spotkania z Warszawa, 2002, č. 3, s. 96

 • 2002

  Wyszehradskie organy

  Gazeta wyborcza, 2002, č. 19. 3.

 • 2002

  Dni organovej hudby

  SME, 2002, č. 12. 8.

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Mário Sedlár

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 118 – 120

 • 2002

  Közösen koncerteznek a visegrádi országok fiatal művészei

  Gondola [online, citované 11. 1. 2011] 21. 3. , 2002
  (dostupné na http://gondola.hu/cikkek/5597-Kozosen_koncerteznek_a_visegradi_orszagok_fiatal_muveszei_.html)

 • 2001

  Concert d´Orgue

  Institut Français Bratislava , 2001, č. 1 – 3, s. 4 – 5

 • 2000

  IZÁKOVÁ, Kristína: Umelecké aktivity súboru Camerata Comeniana Bratislavensis

  Naša Univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave. November 2000, 2000, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. XLVII, č. 3, s. 15

 • 2000

  FECSKOVÁ, Silvia: Poslucháči hudobnej vedy koncertovali...

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 9, s. 31

 • 1999

  HAFNER, Viliam: Prekrásne koncerty v krásnom prostredí

  Cíferpress, 1999, č. 5, s. 2

 • 1999

  BARBORÍKOVÁ, J.: Hudba je len jedna, a to dobrá

  Slnko, 1999, č. 2, s. 19

 • 1998

  Odhalenie súsošia v Kútoch

  Katolícke noviny, 1998, Bratislava, roč. 113, č. 5. 9.

 • 1998

  Trnavské organové dni

  SME (Regióny), 1998, č. 13. 8., s. 3

 • 1996

  Zprávy z domova

  Hudební rozhledy, 1996, roč. 49, č. 11 – 12, s. 23

 • -1

  HORÁKOVÁ, M.: Live Music

  Slovak Spectator Sept. 8 – 14 Vol. 9

x