• 1996

    Medzinárodná organová súťaž Petra Ebena - Súťaž mladých organistov, Opava (CZ)

    - 2. cena

  • 1995

    Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

    - laureát a nositeľ ceny Slovenského hudobného fondu

x