• 1947 – 1955

  člen orchestra SND

 • 1950

  absolutórium Konzervatória v Bratislave (husle)

 • 1954

  absolutórium VŠMU (viola)

 • od 1967

  pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, Konzervatóriu v Bratislave a VŠMU

 • 1973

  založil súbor Musica aeterna, zameraný na interpretáciu renesančnej a barokovej hudby

 • 1995

  menovanie za profesora pre odbor hudobné umenie, teória a dejiny hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU

Ján Albrecht spájal teoretický výskum so záujmom o oživenie hudby starších období, písal štúdie a články zamerané na objasňovanie otázok barokovej hudby, bol editorom nôt a nahrávok staršej slovenskej hudby.

Úvahy o barokovej hudbe zhrnul v knihe Podoby a premeny barokovej hudby (1982), estetické a filozofické postrehy v knihe Eseje o umení (1986) a Duchovný svet krásna (v nemeckom jazyku, 1995), životné peripetie zachytil v knihe Spomienky bratislavského hudobníka (1998).

Intenzívne sa zaujímal o súčasnú hudbu, výtvarné umenie, literatúru, matematiku a filozofiu umenia. Inšpiroval mladšie generácie hudobníkov a teoretikov v úsilí o poznávanie nového v oblasti hudby aj úvah o nej. Známe a obľúbené boli jeho stretnutia so študentmi a hudobníkmi v jeho byte na Kapitulskej ulici v Bratislave.

x