• 1947 – 1948

  člen orchestra Gustava Broma

 • 1949

  člen Slovenskej filharmónie (1. pozauna do 1970, neskôr 2. pozauna)

 • 1951

  externý absolvent Konzervatória v Brne (pozauna a kompozícia); pôsobenie v skupine RK Club Richarda Kubernáta

 • 1951 – 1954

  VŠMU v Bratislave

 • 1951 – 1956

  pedagóg pozaunovej hry na Konzervatóriu v Bratislave; vedenie kurzov a školení amatérskych muzikantov organizovaných Osvetovým ústavom

 • 1955 – 1956

  riaditeľ Slovenskej filharmónie; člen Tanečného orchestra bratislavských vysokoškolákov, formácií Kolektív 52, 53, Orchestra Jána Siváčka a Dixielandu Siloša Pohanku

 • od 1960

  sa venoval prevažne komponovaniu a pedagogickej činnosti

 • 1967 – 1972

  komponovanie pre spevákov populárnej hudby: Helena Blehárová (Choď, 1. cena v TV súťaži Vyberte si pesničku), Dušan Grúň, Jana Kocianová, Eva Kostolányiová, Zdeněk Sychra, Marta a Tena Elefteriadu (To všetko bolo včera, strieborná Bratislavská lýra 1970) a i.

 • 1969 – 1978

  tajomník sekcie populárnej hudby na Zväze slovenských skladateľov

 • 1980 – 1998

  pôsobenie na Konzervatóriu v Bratislave (zaslúžil sa o zavedenie voliteľného predmetu aranžovania a kompozícia populárnej hudby a jazzu)

 • 1983

  líder Big Bandu bratislavského konzervatória, vystúpenia: Bratislavské jazzové dni (1986), Slovenský džezový festival Žilina (1986, 1989, 1990), Čs. jazzový festival Karlove Vary (1987), Jazzový festival Přerov (1989), 2. European Youth Music Festival Štrasburg (1989), Concours Europeen de Big Band de Jazz „Michel Legrand“ Le Havre (1991)

 • 1988 – 1993

  líder Vokálneho sexteta (študenti hudobno-dramatického oddelenia bratislavského konzervatória)

x