1999

JURČO, Martin: Jubilant Bohumil Trnečka

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 4

1994

BORAKOVÁ, Eva: Nestarnúci ako swing

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 6, s. 2

1991

TRNEČKA, Bohumil: Big band bratislavského Konzervatória v Turecku

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 17, s. 7

1989

-H-: Blahoželáme

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 7, s. 7

1984

SLYŠKO, Branislav: Jubilanti : Bohumil Trnečka

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 7, s. 7

1984

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 3
(Invencia pre dychové okteto; interpret – Bratislavská komorná harmónia)

1982

red: S Bohumilom Trnečkom o priekopníckej práci [rozhovor]

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 15, s. 2

1972

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Na čom pracujete?

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 23, s. 2

1963

TRNEČKA, Bohumil: Problémy frázovania v tanečnej hudbe

Osvetový ústav

Personálna bibliografia

 • 1963

  TRNEČKA, Bohumil: Problémy frázovania v tanečnej hudbe

  Osvetový ústav

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1991

  TRNEČKA, Bohumil: Big band bratislavského Konzervatória v Turecku

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 17, s. 7

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1999

  JURČO, Martin: Jubilant Bohumil Trnečka

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 4

 • 1994

  BORAKOVÁ, Eva: Nestarnúci ako swing

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 6, s. 2

 • 1989

  -H-: Blahoželáme

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 7, s. 7

 • 1984

  SLYŠKO, Branislav: Jubilanti : Bohumil Trnečka

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 7, s. 7

 • 1984

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 3
  (Invencia pre dychové okteto; interpret – Bratislavská komorná harmónia)

 • 1982

  red: S Bohumilom Trnečkom o priekopníckej práci [rozhovor]

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 15, s. 2

 • 1972

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Na čom pracujete?

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 23, s. 2

x