• 2009

  Zápis do Zlatej knihy SOZA

  cena udelená za rok 2008

 • 1990

  Slovenský jazzový festival Žilina

  3. cena (s Vokálnym sextetom Big Bandu bratislavského konzervatória)

 • 1989

  Slovenský jazzový festival Žilina

  2. miesto v kategórii moderného jazzu (s Big Bandom bratislavského konzervatória)

 • 1987

  Medzinárodný jazzový festival Karlove Vary

  titul Objav festivalu (s Big Bandom bratislavského konzervatória)

 • 1986

  Slovenský jazzový festival Žilina

  1. cena v kategórii modeného jazzu (s Big Bandom bratislavského konzervatória)

 • 1974

  Cena Zväzu slovenských skladateľov

 • 1947

  Súťaž amatérskych jazzových skupín v Prahe

  1. miesto so skupinou RK Club

x