2022

FECSKOVÁ, Silvia: Životná cesta je cesta s hudbou a za hudbou : K jubileu Lýdie Urbančíkovej

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 5

2022

VONGREJ, Ľudovít: Muzikologičke Lýdii Urbančíkovej udelili Cenu Hudobného fondu za celoživotný prínos

Opera Slovakia, 21. 9. 2022

2022

URSÍNYOVÁ, Terézia: K životnému jubileu muzikologičky Lýdie Urbančíkovej

Opera Slovakia, 7. 1. 2022

2020

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Osobnosti hudobnej vedy na Slovensku – Igor Vajda, Mária Potemrová a Ľuba Ballová

Opera Slovakia, 26. 3. 2020

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 18

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nevšedný umelecký zážitok v košickej opere

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 32

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

Pod taktovkou šéfdirigenta

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 14 – 15

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zblúdená La traviata

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 31

2018

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Január v košickej filharmónii

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 16

2018

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Strhujúci výkon Štátnej filharmónie Košice na otvorení 50. sezóny

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 13

2017

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pohľad na sezónu 2016/2017

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 24

2017

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice

Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 12, s. 13
(Jozef Grešák, 1907 – 1987, slovenský skladateľ, koncert, Štátna filharmónia Košice)

2017

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nová sezóna Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 23

2017

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Noc v Benátkach

Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 1, s. 32
(Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky operetný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

2017

SNITKOVÁ, Tatiana: Lýdia Urbančíková: Často zabúdame na tých, ktorí odišli

Prináša spomienky na košické umelkyne aj poučenie mladým

Košický večer, 2017, Košice, roč. 50, č. 20, s. 6
(Drahomíra Bargárová, nar. 1936, slovenská operná režisérka, Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice, prezentácia knihy)

2016

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Drahomíra Bargárová: prvá slovenská operná režisérka

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(127 s., 1. vyd., fotogr., tab.)

2015

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Operno-bábková Popoluška

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 24

2015

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S kompasom v duši - Igor Vajda

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 26

2015

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Oslavy jubilea košického divadla

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 31

2015

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Mnoho dôvodov i podnetov

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 36

2014

kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849

Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice
(s. 213 – 611, 1. vyd., faks., fotogr., ilustr.)

2014

kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / A. Novovek 1711 – 1849

Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice
(209 s., 1. vyd., faks., fareb. fotogr., ilustr., mp., sch., tab.)

2014

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobný klasicizmus ako štýlová epocha

kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849, 2014, Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice, s. 438 – 452
(s. 213 – 611, 1. vyd., faks., fotogr., ilustr.)

2014

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Piesňová tvorba Bélu Kélera

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 6

2013

BUKOVINSKÁ, Júlia: Osobnosti hudobného života v Košiciach (16. – 20. storočie)

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 256
(296 s., 1. vyd.)

2013

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Profily osobností: Anna Poláková, Imrich Jakúbek, Stanislav Remar, Ivan Sokol, Peter Toperczer

Kronika osobností Pentapolitany, 2013, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, Košice
(1. vyd.)

2013

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dramatizmus kontrastov. Dirigent Boris Velat a jeho Verdi

Glocková, Mária (ed.): Stretnutie s nesmrteľnosťou. Zborník konferenčných a nekonferenčných príspevkov, 2013, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 19 – 30

2013

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné divadlo v Košiciach v období klasicizmu (1770 – 1850)

Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník z vedeckej konferencie, 2013, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 118 – 138
(325 s., 1. vyd.)

2013

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: PhDr. Igor Podracký – hudobný vedec, spisovateľ, redaktor, hudobný kritik (24. 10. 1946 – 7. 7. 2013)

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2013, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2013, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 6 – 8

2013

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Odkaz Bélu Kélera treba neustále oživovať

Medňanský, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia, 2013, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, s. 121 – 127
(Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove, 19. novembra 2012)

2013

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Koncert pre všetkých – Štefan Potaš – dramaturg, režisér, scenárista STV (21. 10. 1943 Prešov – 6. 7. 1994 Košice)

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2013, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2013, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 55 – 59

2012

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Béla Kéler, osobnosť európskeho významu

Deň s konferenciou venovaný nášmu rodákovi

Bardejovské novosti, 2012, Bardejov, roč. 23, č. 49, s. 1 – 2

2012

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Béla Kéler osobnosť európského významu

Bardejovské novosti, 2012, Bardejov, roč. 23, č. 50, s. 3, 6

2012

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Anna Poláková-Hadravová

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(144 s., 1. vyd., príloha 1 CD, faksim., fotogr., portr.)

2011

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rudolf a Gustáv Jaczkovci v hudobnom živote Košíc

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XI. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2011, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 19 – 25
(Venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera)

2011

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Kto bola Suhayda Maria? (Mária Šuhajdová, Marie Suhaydová)

Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XI. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, 2011, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 58 – 64
(Venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera)

2010

URBANČÍKOVÁ, Lýdia – NOVOTNÝ, Pavel: V zrkadle času: Klavírne duo Ludmila Kojanová – Pavel Novotný [rozhovor]

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 4, s. 34 – 35

2010

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné rezonancie, 3. ročník

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Konzervatórium v Košiciach, Hudobný fond

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 10

2010

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 5
(Hudobný život, roč. 42, č. 3, s. 10; Hudobný život, roč. 42, č. 4, s. 4, Hudobný život, roč. 42, č. 7 – 8, s. 8)

2010

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Szakmáry-Móryová)

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 3, s. 39

2010

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Osobnosť Eugena Suchoňa v dokumentoch a písomnostiach

Drličková, Dana (zost.): Hudobné knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa (hudba prekonáva bariéry). Zborník zo seminára (28. odborný seminár hudobných knihovníkov, 25. – 26. septembra 2008, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach), 2010, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 7 – 18

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

54. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 30. apríla – 28. mája, Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 6, s. 8 – 10

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Záverom

Bukovinská, Júlia (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach X. Cesta za snom. František Balún, 2009, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 62 – 64

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Magda Móryová sa priatelila so Suchoňom – krstili knihu

Košický Korzár, 31. 10. 2009, Košice, roč. 12, č. 252, s. 3

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Móryová-Szakmáry)

Knižná revue, 2009, Bratislava, roč. 39, č. 25, s. 15

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 38. ročník

16. septembra – 2. októbra, Košice, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad, Revúca, Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 10

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

39. ročník, 10. septembra – 15. novembra, Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 16 – 17

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Ars Nova Cassoviae, 7. ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia

2. – 12. novembra, Štátna filharmónia Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 11

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Prehliadka mladých slovenských organistov

37. ročník, 23. – 26. novembra, Konzervatórium Košice

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 17

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 6

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 3, s. 4

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Ars Nova Cassoviae, 6. ročník festivalu súčasného umenia

3. – 13. novembra 2008, Štátna filharmónia Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Košice

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 3, s. 8

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Septembrový záver Revúckych augustových koncertov

3. ročník festivalu klasickej hudby, 3. a 4. septembra, Quirinus n. o., Revúca

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 10, s. 8

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice – 40 rokov hudby

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 9, s. 10 – 13

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Život ako storočie. Magda Szakmáry-Móryová

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(144 s., 1. vyd., faksim., fotogr., ilustr., noty)

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Opery Eugena Suchoňa inscenované v Košiciach a ich režijné stvárnenie

Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 2008, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 22 – 37
(115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8)

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 37. ročník

9. septembra – 3. októbra 2007, Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 1 – 2, s. 17

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorný koncert k Medzinárodnému dňu hudby v Štátnej filharmónii Košice

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 10, s. 3

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné rezonancie I. Festival súčasnej hudby, 17. a 27. marca

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Konzervatórium Košice, Hudobný fond, Košice

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 5, s. 6

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 5, s. 7

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorné koncerty na Košickej hudobnej jari

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 6, s. 9

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júlia Bukovinská: Ponorený do sveta hudby – Augustín Procházka

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 39

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nový letný hudobný festival Hevhetia 2008

7. a 8. júla, Košice, Hevhetia

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 9, s. 5

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Záver sezóny v Štátnej filharmónii Košice

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 3

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Slovenská hudba v službách tanca

Halászová, Marilena – Hrehorčák, Pavol (zost.): Interferencie priateľov tanca. Zborník z vedeckej konferencie o baletnom a tanečnom umení pri príležitosti 60. výročia košického baletu, 2008, Štátne divadlo Košice, Košice, s. 21 – 37
(148 s., 1. vyd.)

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 7 – 8, s. 13

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 11, s. 3

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štefan Čurilla: Jozef Grešák. Hľadanie hudobného tvaru a času

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 12, s. 38

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice, 5. ročník

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 12, s. 11

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Konzervatórium v Košiciach si pripomína založenie školy (1951/1952 – 2006/2007)

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 12

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Opera očami filmového hitmakera

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 20 – 21

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: V zrkadle času Lýdia Urbančíková

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 26 – 27

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Emília Dzemjanová – organ

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 32

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Violončelový festival v Košiciach

16. – 19. novembra 2006, Košice

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 1 – 2, s. 8 – 9

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Emília Dzemjanová: Metodika hry na organe pre konzervatóriá [recenzia knihy]

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 4, s. 38

2007

KOČIŠOVÁ, Renáta: V zrkadle času : Lýdia Urbančíková [rozhovor]

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 26 – 27

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vklad dirigenta Prof. Dr. Ľudovíta Rajtera do rozvoja hudobnej kultúry na východnom Slovensku

Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 215 – 223

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jozef Olajoš: V rytme spomienok [recenzia knihy]

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 4, s. 38

2006

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Súčasná hudba z Košíc

4. festival súčasného umenia Košice, 6. – 13. novembra, Dom umenia, Košice

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 11 – 12, s. 34 – 35

2006

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice: ŠFK na rozhraní rokov

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 2, s. 8

2006

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ŠFK v októbri

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 15

2006

URBANČÍKOVÁ, Lýdia – DVORSKÝ, Peter: Aktuálne...

s Petrom Dvorským, umeleckým šéfom Opery Štátneho divadla Košice

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 4 – 5

2006

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Na košické premiéře byl i Antonín Dvořák

Česká beseda, 2006, Košice, roč. 12, č. 4, s. 5

2006

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: III. festival súčasného umenia Košice 2005

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 17 – 18

2006

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košický hudobný sviatok: 4. – 25. máj 2006

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 10 – 12

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: 50. Košická hudobná jar

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 17 – 20

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Deväťdesiatšesť rokov na krídlach hudby

Kilencvenhat év a zene szárnyán

Kassai Figyelő. Évf. III, sz. 10, 2005, s. 7

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Konfrontácia organistov

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 6 – 7

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorný večer (26. novembra) s interpretmi...

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 24

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košický organový sviatok

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 13

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bernadetta Šuňavská: Duruflé, Dupré, Musorgsky

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 41 – 42

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: [Koncerty]

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 23 – 24

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Polstoročie hudobných slávností KHJ dokázalo životaschopnosť kvalitnej hudby

Košický denník Korzár, 7. 6. 2005, Košice, roč. VIII, č. 131, s. 4

2005

SCHINDLEROVÁ, Agata: Festival súčasného umenia Košice

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 1, s. 23 – 24

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pripomenú si osobnosť európskeho významu – Magdu Szakmáry-Móryovú

100. výročie narodenia umelkyne si uctia zádušnou omšou

Košický denník Korzár, 28. 9. 2005, Košice, roč. VIII, č. 224, s. 4

2004

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Prestížne pódium mladých

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 16

2004

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Do Európskej únie ideme s veľkým bohatstvom kultúry

Štátna filharmónia Košice oslávila 35. narodeniny, od vzniku až doposiaľ šírila svoje dobré meno

Košický večer, 2004, Košice, roč. 15, č. 79 (26. 4.), s. 7

2004

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S prísľubom budúcnosti

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 21 – 22

2004

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný festival Košická hudobná jar a podiel českých umelcov na jeho profilovaní

Bukovinská, Júlia (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach V. České hudobné tradície a ich tvorcovia po roku 1945 v Košiciach, 2004, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 25 – 43

2003

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Peter Katina

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 7 – 8, s. 14

2003

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Radostné súperenie

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 6, s. 3

2002

RE: K jubileám ... Lýdia Urbančíková

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 4

2002

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Reflexie opernej tvorby Jána Cikkera v Štátnom divadle Košice

Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 219 – 231

2002

re: Lýdia Urbančíková

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 4

2002

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Emília Dzemjanová: Škola hry na organe

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 43

2001

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Život s umením

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 3

2001

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Aj Rigoletto dnešných dní pobaví

Recenzujeme operu Giuseppe Verdiho v Štátnom divadle

Košický večer, 26. 3. 2001, Košice, roč. 12, č. 60, s. 6

2001

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bohéma v Košiciach

Košičania prekročili svoj tieň

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 23

2001

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Miniprofil HŽ: Monika Melcová – organ

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 6

2001

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Roman Skřepek jubiluje

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 3

2001

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rigoletto v Košiciach úspešne

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 23

2001

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Mladí klaviristi v Košiciach

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 14

2001

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Organová škola

Učiteľské noviny, 2001, roč. 51, č. 38, s. 8

2000

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Symfonický orchester Ernő Dohnányiho

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 12, s. 31 – 32

2000

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Najnovšia Bohéma ako nezabudnuteľná premiéra

Poetický a čistý pohľad, využitý priestor, harmónia schémy, postáv i orchestra, vyrovnaní interpreti

Košický denník Korzár, 29. 12. 2000, Košice, roč. 3, č. 299, s. 3

2000

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Giselle ako renesancia umenia v košickom balete

Omladený súbor s novou koncepciou, dramaturgickým zameraním, s orientáciou na klasiku v podaní významných osobností

Košický denník Korzár, 9. 11. 2000, Košice, roč. 3, č. 258, s. 4

2000

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Svetová prestíž nezabudnuteľného Štefana Margitu

Lenského by si zaspieval aj doma

Košický denník Korzár, 10. 7. 2000, Košice, roč. 3, č. 157, s. 4

2000

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Fenomenálny dirigent Villaume privodil extázu

Košický denník Korzár, 2000, Košice, roč. 3, č. 124 (31. 5.), s. 4

2000

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Úspešný otvárací koncert Košickej hudobnej jari

Košický denník Korzár, 6. 5. 2000, Košice, roč. 3, č. 104, s. 6

2000

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Boris Velat. Život s umením, umenie života

Mimoriadny bulletin Štátneho divadla Košice, 2000, Štátne divadlo Košice, Košice
(32 s., 1. vyd.)

1999

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Detská klavírna súťaž v Košiciach

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 5

1999

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Štátna filharmónia Košice – 30 rokov

Štátna filharmónia Košice, Košice, s. 19 – 25
(88 s., 1. vyd.)

1999

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nezabudnuteľný festival

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 24

1999

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Otvíral svět umění

K nedožitým devadesátinám choreografa Rudolfa Macharovského

Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 6

1999

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 9 – 11

1999

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Srdcem zůstal Čechem

Pamětní deska Ladislavovi Holoubkovi na průčelí divadla

Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 6

1999

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudební mistrovství udržuje mládí

K 75. výročí narození a 45. výročí působení v košické operě Borise Velata

Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 6

1999

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vznešenosť pohybu

Miroslav Kůra, nezapomenuteľná osobnosť československého baletného umění

Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 7 – 8, s. 10 – 11

1998

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Významné místo v dějinách hudby

Spolužák J. B. Foersta Oldřich Hemerka – všestranný muzikant

Česká beseda, 1998, Bratislava, roč. 4, č. 10, s. 6

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hrajú srdcom ako ich profesori

Desať rokov Akordeónového orchestra košického konzervatória

Lúč, 4. 12. 1997, Bratislava, roč. 6, č. 279, s. 9

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Veľký sopránový sviatok

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 15, s. 7

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nový Album organových skladieb

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 19, s. 9

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Desať rokov tvorivej práce

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 22, s. 11
(Akordeónový orchester Konzervatória Košice)

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Žobravý študent zostal chudobný

Po operetnej premiére v Divadle Janka Borodáča

Košický večer, 22. 10. 1997, Košice, roč. 8, č. 204, s. 4

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Sila muzikantských výpovedí

Recenzujeme 42. ročník Košickej hudobnej jari

Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 100 (28. 5.), s. 4

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nadšený potlesk

S akordeónovým orchestrom Konzervatória Košice vo Fínsku

Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 152 (6. 8.), s. 4

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Majestátna hudba chrámov

Recenzujeme 27. ročník organového festivalu v Košiciach

Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 189 (1. 10.), s. 4

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Óda na skutočnú radosť

Recenzujeme záver Košickej hudobnej jari

Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 110 (11. 6.), s. 4

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Oslovený osudom. Petr Eben

Verbum, 1997, roč. 8, č. 5, s. 281 – 283

1997

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: “Dostalíkovi vďačím...”

Štefan Hoza. Zborník z konferencie v Smižanoch v roku 1996, zost. Oleg Dlouhý, 1997, Národné divadelné centrum, Tália-press, Bratislava, s. 81 – 86
(93 s., 1. vyd., Edícia: Galéria osobností slovenského divadla. Zv. 5)

1996

DZEMJANOVÁ, Emília – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S Emíliou Dzemjanovou o Organovej škole

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 14, s. 3

1996

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dve strany mince “Notre Dame”

V žiari reflektorov Esmeralda i Quasimodo

Košický večer, 1996, Košice, roč. 7, č. 52 (13. 3.), s. 3

1996

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Boh má zdravé uši, prečo by mal počúvať falošné akordy

Slabinou 26. ročníka Medzinárodného organového festivalu bol nástroj v Dóme

Košický večer, 1996, Košice, roč. 7, č. 192 (2. 10.), s. 3

1996

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Kvalita zostala aj po uskromnení

Národná obroda, 1996, roč. 7, č. 136 (12. 6.), s. 10

1996

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Opera 20. storočia v novej podobe

SME, 1996, Bratislava, roč. 4, č. 256 (2. 11.)
(Eugen Suchoň, Štátne divadlo Košice, SME na Východe, roč. 1, č. 100 (2. 11. 1996), s. 6)

1996

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Organy Martina Šašku koncertne

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 18, s. 1, 6

1995

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Ohňostroj vtipu a melódií

Poľská krv presvedčila o kvalitách novej spevohernej generácie

Košický večer, 1995, Košice, roč. 6, č. 214 (8. 11.), s. 3

1995

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Opera v rokoch 1990 – 1995

Skřepek, Roman (zost.) a kol.: Štátne divadlo Košice. Pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku, 1995, Štátne divadlo Košice, Košice, s. 42 – 63
(175 s., 1. vyd.)

1995

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ...pero navždy zlomené

Za hudobným skladateľom a pedagógom Tadeášom Salvom

Košický večer, 1995, Košice, roč. 6, č. 12 (18. 1.), s. 3

1995

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Skončila sa jubilejná štyridsiata Košická hudobná jar

Národná obroda, 10. 6. 1995, roč. 6, č. 134, s. 8

1994

RAŠIOVÁ, Nina – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zmeniť filozofiu riadenia divadla

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 3

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Načo toľko slov

V Košiciach uviedli novú slovenskú operu

Republika, 1994, roč. 2, č. 20 (26. 1.), s. 8
(Norbert Bodnár)

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická filharmónia vo Švajčiarsku

Republika, 1994, roč. 2, č. 63 (17. 3.), s. 8

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Klavírna súťaž Košice ’94

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 11, s. 2

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Divadlo – splnený sen Košičanov

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 19, s. 1

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tridsať rokov pedagogickej a koncertnej činnosti

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 2, s. 8

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Neočakávaný úspech

Svetová premiéra v košickom Štátnom divadle

Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 17 (26. 1.), s. 3

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Spoločná radosť s Beethovenom

Otvárací koncert Košickej hudobnej jari

Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 95 (18. 5.), s. 3

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Mnohaja i blahaja lita piesňami východného obradu

Národná obroda, 1994, roč. 5, č. 280 (3. 12.), s. 8

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická opera oživila vyše dvestoročné dielo

Národná obroda, 1994, roč. 5, č. 275 (28. 11.), s. 9

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bonbónik. K premiére komickej opery Lekár a lekárnik v štúdiu Smer

Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 233 (5. 12.), s. 3

1994

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pocta majstrovi taktovky. Za Ladislavom Holoubkom

Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 175 (12. 9.), s. 3

1993

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rozospievaný Vranov po šiestykrát

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 10, s. 5

1993

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tridsiata ôsma Košická hudobná jar. Vokálne kocerty

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 5 – 6

1993

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tridsiata ôsma Košická hudobná jar. Komorné koncerty

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 5

1993

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dita Marenčinová

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 3, s. 2

1993

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Klavírna súťaž Košice ’93

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 9, s. 3

1993

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nové talenty

Celoslovenská súťaž konzervatoristov – spevákov

Košický večer, 24. 5. 1993, Košice, roč. 4, č. 100 , s. 5

1993

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nesmrteľnosť hudobného génia

K nedožitým 85. narodeninám Jozefa Grešáka

Košický večer, 1993, Košice, roč. 4, č. 11 (18. 1.), s. 5

1993

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dramaturgia ulahodila poslucháčovi

Obzretie sa za tohtoročnou Košickou hudobnou jarou

Košický večer, 1993, Košice, roč. 4, č. 117 (16. 6.), s. 7

1993

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Konečne vypredané

Košický večer, 1993, Košice, roč. 4, č. 204 (18. 10.), s. 3
(Štátne divadlo Košice)

1992

MARENČINOVÁ, Dita – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S jubilujúcou muzikologičkou Lýdiou Urbančíkovou o podmienkach a práci v regióne

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 8

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: XXII. medzinárodný organový festival v Košiciach

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 21, s. 4

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košický kľúč k hudbe

Telegraf, 1992, roč. 1, č. 135 (10. 6.), s. 13

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tridsiata siedma Košická hudobná jar

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 4

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zvieratká a bábiky majú prím

Baletný súbor opäť úspešný

Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 40 (26. 2.), s. 9

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Čaro farieb hudobných obrazov

Obzretie sa za 37. ročníkom KHJ

Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 112 (10. 6.), s. 11

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Do koča, i do voza ?

Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 239 (7. 12.), s. 5

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Netradične s hráčom na bicie Jozefom Hudákom

Hudba objektívom karikatúr

Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 35 (19. 2.), s. 8

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pani profesorka ďakujeme

Plody celoživotnej práce nášmu mestu

Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 38 (24. 2.), s. 7
(Mária Potemrová, hudobná historička, pedagogička)

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Životné jubileum Laca Gerhardta

Od komba k symfónii

Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 170 (31. 8.), s. 5

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Barbier zo Sevilly má na to, aby sa stal “kasovkou”

Vtip, šarm, brilantnosť

Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 60 (25. 3.), s. 7

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

Rozhlas a televízia, 1992, roč. 53, č. 19, s. 10

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: K novým brehom

Životné jubileum PhDr. Lýdie Urbančíkovej

Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 3 (6. 1.), s. 5

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hemerkovci formovali duchovný život mesta

O strome a jablku

Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 217 (5. 11.), s. 7

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tvorivá osobnosť svojiny

Odišiel skladateľ Dezider Kardoš

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 70 (10. 4.), s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Operný zákusok

Po premiére Pimpinoného v štúdiu Smer

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 121 (24. 6.), s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Úspech mladých

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 89 (8. 5.), s. 7

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Úspech Elišky Pappovej

K premiére Straussovej operety Cigánsky barón

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 68 (8. 4.), s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dirigenti Štátneho divadla Košice

Potemrová, Mária (ed.): Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989. Zborník referátov z muzikologickej konferencie, 24. mája 1989, 1991, Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Košice, s. 111 – 119

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dvorský – vrchol prehliadky

Žilinský prvý ročník Pentagonály

Košický večer, 20. 5. 1991, Košice, roč. 2, č. 96, s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Významné kroky

K hudobným programom košického televízneho štúdia

Košický večer, 22. 5. 1991, Košice, roč. 2, č. 98, s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival gréckokatolíckych zborov

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 1, s. 7

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Organový festival v Košiciach na rázcestí

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 4

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: V pamäti ostali hostia

Desať mesiacov v práci filharmonikov

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 132 (10. 7.), s. 7

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Svieži a radostný duch

Náročné koncertné dielo vo Filharmónii

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 29 (11. 2.), s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Majster dirigentskej paličky

Odkaz veľkej osobnosti našej hudby

Košický večer, 25. 3. 1991, Košice, roč. 2, č. 59, s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Manifestačný úspech hudobnej interpretácie

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 49 (11. 3.), s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zo sŕdc poslucháčov nikdy neodišla

Vo Viedni s nezabudnuteľnou stálicou košickej opery

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 164 (23. 8.), s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Brilantný klavír, zanietený dirigent

Mimoriadny hudobný zážitok s filharmóniou

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 39 (25. 2.), s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Labyrint sveta, raj srdca

Na konzervatóriu bola prehliadka mladých organistov

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 244 (16. 12.), s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Farebná bohatosť kráľovského nástroja

Po 21. ročníku Medzinárodného organového festivalu

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 195 (7. 10.), s. 5

1991

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Invenčné premiéry

Úspech umelcov nášho mesta

Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 19 (28. 1.), s. 5

1990

BEDNÁŘOVÁ, Katarína – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Iba spoločne pomôžeme kultúre

S muzikologičkou PhDr. Lýdiou Urbančíkovou o hudobnom živote

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 13 (18. 1.), s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hrať s dušou a láskou

Deväťdesiatiny profesorky Márie Mašíkovej-Hemerkovej

Košický večer, 16. 10. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 2, s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rozmer mystickosti v opere

Grécke pašie v Košiciach

Slovenský denník, 25. 4. 1990, roč. 1, č. 9, s. 4

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Radosť z muzicírovania

Na KHJ prevaha komorných koncertov

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 109 (6. 6.), s. 5

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rozozvučať historicky vzácne nástroje

Po skončení 20. medzinárodného organového festivalu

Košický večer, 13. 6. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 114, s. 5

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Najhodnotnejší koncert Petra Toperczera

Aká bola Košická hudobná jar

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 117 (18. 6.), s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

Symfonické koncerty

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 1 (22), č. 14, s. 4

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Život plný umenia

Dve významné jubileá sólistky Štátneho divadla Márie Adamcovej

Košický večer, 1. 10. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 191, s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zanechal posolstvo ľudskosti

Rozlúčili sme sa s národným umelcom Jánom Cikkerom

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 1 (2. 1.), s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vďaka východniarom za očarujúce chvíle

Národný umelec Dezider Kardoš jubiluje

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 2 (3. 1.), s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vydarené syntetické divadlo

Úspešný návrat muzikálu Fidlikant na streche

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 26 (6. 2.), s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Farby Mesačného svitu

K umelecky vynikajúcemu recitálu Stanislava Zamborského

Košický večer, 15. 10. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 3, s. 7

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Básnik tónov

Pocta storočnici Bohuslava Martinů

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 34 (4. 12.), s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Martinů – sloboda – Slovensko

Dôstojná spomienka na velikána našej hudby

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 43 (17. 12.), s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zaslúžený aplauz sólistom

Zmenám v programe sa koncerty nevyhli ani tentokrát

Košický večer, 22. 3. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 58, s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Majme svoju tradíciu

Nad novoročným koncertom filharmonikov

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 6 (9. 1.), s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pôsobivé Grécke pašie

Úspešné premiéry dávajú tušiť záujem obecenstva

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 66 (3. 4.), s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ŠFK v 22. koncertnej sezóne

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 22, s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dva hlboké zážitky

Orchestrálne koncerty Košickej hudobnej jari

Košický večer, 23. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 99, s. 5

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Umelecky nevšedné stretnutia s hudbou

Koncerty Štátnej filharmónie Košice uspokojili poslucháčov

Košický večer, 10. 4. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 71, s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Virtuózi za kráľovským nástrojom

O troch koncertoch Medzinárodného organového festivalu

Košický večer, 16. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 94, s. 5

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Kazajka dramaturgie nespútala výkony

Hodnotíme 21. koncertnú sezónu Štátnej filharmónie Košice

Košický večer, 11. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 91, s. 5

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pôsobivé kreácie sólistov i zboru

Medzinárodná spolupráca na príprave opernej inscenácie

Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 9 (29. 10.), s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: V znamení vzájomnej inšpirácie

Pred záverom 21. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

Košický večer, 2. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 85, s. 5

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Na klávesnici života

K jubileu umelkyne, pedagogičky Ľudmily Kojanovej

Košický večer, 26. 4. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 82, s. 3

1989

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Za Jánom Šeflom

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 7

1989

KARAP, Ján – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Cieľ – humanizovať človeka

Rozhovor s vedúcim odboru kultúry Národného výboru mesta Košice

Pravda, 7. 3. 1989, roč. 70, č. 56, s. 5

1989

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Atraktívne, pôsobivo

Pucciniho Bohéma na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Pravda, 8. 12. 1989, roč. 70, č. 289, s. 5

1989

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: November – december 1988 v Košickej filharmónii

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 3

1989

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Autorský koncert Ladislava Holoubka

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 4

1989

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ŠFK v septembri

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 22, s. 4

1989

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dvadsiata [Tridsiata] štvrtá Košická hudobná jar

Symfonické koncerty

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 15, s. 5

1989

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: 20. koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice

Hudobná sezóna 1988/1989. Kritika 12, 1989, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava, s. 57 – 71

1988

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Z hudobného života Košíc

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 3

1988

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Aprílové koncerty v Košiciach

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 10

1988

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Devätnásta koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice

Hudobná sezóna 1987/1988. Kritika 9, 1988, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava, s. 31 – 43
(samostatná bibliografická príloha)

1988

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nabuccov úspech

Pravda, 6. 12. 1988, roč. 69, č. 287, s. 5

1988

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Osemnásty medzinárodný organový festival v Košiciach, 16. – 17. mája 1988

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 4

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Viac dôvery mladým

Hovoríme s Róbertom Stankovským, novým dirigentom Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 4

1987

POLAKOVIČOVÁ, Viera – HANUŠKA, Alexander – ČÍŽEK, Vladimír – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Z podujatí Pražskej jari 1987

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 4

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 4

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nebývalý záujem o nové dielo

K premiére opery Na Zemplíne v Košiciach

Práca, 1987, roč. 42, č. 9 (13. 1.), s. 6

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bez väčšej výrazovej sily

Premiéra baletu Legenda o láske v Košiciach

Pravda, 25. 11. 1987, roč. 68, č. 277, s. 5

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Smerovanie a perspektívy

Pravda, 1987, roč. 68, č. 270 (17. 11.), s. 5

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Potreby a perspektívy

Pravda, 1987, roč. 68, č. 248 (22. 10.), s. 5

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Sú proti umeleckej priemernosti

Pravda, 24. 9. 1987, roč. 68, č. 224, s. 5

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar sa skončila s úspechom

Pravda, 1987, roč. 68, č. 150 (30. 6.), s. 5

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Premiéra divadelného experimentu

Pravda, 1. 12. 1987, roč. 68, s. 5
(Štátne divadlo Košice)

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Výmena hodnôt, vzájomné poznávanie

Pravda, 30. 9. 1987, roč. 68, č. 229, s. 5

1987

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Ostali znejúce myšlienky, hlboké emócie

Za majstrom Jozefom Grešákom

Východoslovenské noviny, 29. 4. 1987, Košice, roč. 36, č. 99, s. 4

1986

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Koncerty Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 7

1986

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Spevom vdychuje život. Zaslúžilý umelec Jozef Koder 60-ročný

Východoslovenské noviny, 13. 9. 1986, Košice, roč. 35, č. 216, s. 1 – 2

1986

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Veľké umenie nachádza ohlas

Košická hudobná jar do druhej polovice

Pravda, 30. 5. 1986, roč. 67, č. 125, s. 5

1986

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Umelecká kvalita podmieňuje záujem

Skončil sa medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar

Pravda, 11. 6. 1986, roč. 67, č. 135, s. 5

1986

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Uspokojivý výsledok

Premiéra talianskej opery na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Pravda, 4. 2. 1986, roč. 67, č. 29, s. 5

1986

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: K slovu sa dostali mladí

Koncertná činnosť Štátnej filharmónie v Košiciach

Pravda, 19. 12. 1986, roč. 67, č. 299, s. 5

1986

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Šestnásty medzinárodný organový festival v Košiciach

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 12, s. 4

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Symfonické koncerty

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 5, s. 1, 3

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tridsiata Košická hudobná jar

15. Medzinárodný organový festival

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 14, s. 1, 5

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Karlovarské Mladé pódium

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 20, s. 5

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Za Júliusom Bavolyárom

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 22, s. 7

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nový komorný súbor v Košiciach

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 23, s. 2

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Labutie jazero v pôvodnej verzii

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 5

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Skúška umeleckého majstrovstva

Beethovenov Fidelio v Štátnom divadle Košice

Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 12

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Necelá stovka koncertov

Po 15. medzinárodnom organovom festivale v Košiciach

Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 26

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Potlesk najmä Verdimu

Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 30

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jubilant Július Bavolyár

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 23, s. 7

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Umeleckosť rastie, návštevnosť klesá

Činnosť Štátnej filharmónie Košice v prvom štvrťroku

Pravda, 26. 4. 1984, roč. 65, č. 99, s. 5

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobný život na východnom Slovensku

Pravda, 6. 3. 1984, roč. 65, č. 56, s. 5

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: V zrkadle návštevnosti

Nové Slovo, 1984, Bratislava, roč. 26, č. 33
(Štátna filharmónia Košice)

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pre hlboké estetické zážitky

K hudobným podujatiam na východnom Slovensku v uplynulom roku

Východoslovenské noviny, 2. 2. 1984, Košice, roč. 33, č. 1, s. 3

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Stáročné klávesy zatiaľ neznejú

Život, 1984, Bratislava, roč. 34, č. 33, s. 14 – 15

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dominanta kultúrneho diania

Štátna filharmónia Košice v 15. koncertnej sezóne

Pravda, 12. 1. 1984, roč. 65, č. 10, s. 5

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zastúpenie slovenskej hudby

Skončil sa 14. medzinárodný organový festival v Košiciach

Pravda, 29. 5. 1984, roč. 65, č. 125, s. 5

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bohatstvo umeleckých zážitkov

Skončila sa 29. Košická hudobná jar

Pravda, 1984, roč. 65, č. 140 (15. 6.), s. 5

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Neadekvátna podoba diela

Eugen Onegin P. I. Čajkovského na košickej scéne

Pravda, 9. 2. 1984, roč. 65, č. 34, s. 5

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Umelecké posolstvá tvorcov

Začal sa 9. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Pravda, 16. 2. 1984, roč. 65, č. 40, s. 5

1984

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Za Gejzom Toperczerom

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 4, s. 7

1983

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918

Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 14, 1983, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice
(496 s., 1. vyd.)

1983

BRANIŠ, František: Rozhlasová žatva ´82

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 8, s. 7

1983

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Máme čo zlepšovať

Koncertný život vo východoslovenskej metropole – Košiciach

Pravda, 21. 1. 1983, roč. 64, č. 17, s. 5

1983

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Svieži umelecký tvar

K Roku českého divadla na košickej opernej scéne

Pravda, 1983, roč. 64, č. 159 (8. 7.), s. 5

1983

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S kvalitou rastie dôvera

O činnosti Štátnej filharmónie v Košiciach

Pravda, 1983, roč. 64, č. 94 (22. 4.), s. 5

1983

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zaslúžený umelecký ohlas

Štátne divadlo v Košiciach uviedlo Pucciniho Toscu

Pravda, 9. 11. 1983, roč. 64, č. 265, s. 5

1983

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Východ si spieva...

Pamiatke dirigenta, skladateľa, muzikanta

Východoslovenské noviny, 2. 12. 1983, Košice, roč. 32, č. 285, s. 4

1982

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Traviata v novom rúchu

O premiére opery Giuseppe Verdiho v košickom Štátnom divadle

Východoslovenské noviny, 29. 1. 1982, Košice, roč. 31, č. 24, s. 4

1982

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudba vo východoslovenskej metropole

Skončil sa 27. ročník hudobnej jari v Košiciach

Pravda, 2. 7. 1982, roč. 63, č. 155, s. 5

1982

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vďačný scénický tvar

Premiéra Dona Pasquala na košickej scéne

Pravda, 8. 10. 1982, roč. 63, č. 239, s. 5

1982

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Mladosť je krásna a sympatická

Nástup mladých v obnovenej Traviate v Košiciach

Pravda, 1982, roč. 63, č. 30 (5. 2.), s. 5

1981

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Umelecký úspech inscenácie

Pravda, 1981, roč. 62, č. 99 (28. 4.), s. 5

1981

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Žatva umeleckých zážitkov

Skončila sa XXVI. Košická hudobná jar

Pravda, 1981, roč. 62, č. 141 (17. 6.), s. 5

1981

URBANČÍKOVÁ, Lýdia – SKŘEPEK, Roman: XI. medzinárodný organový festival v Košiciach

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 13, s. 4

1981

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: XI. medzinárodný organový festival v Košiciach

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 13, s. 4

1981

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košické kvarteto v bilancii i plánoch

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 9, s. 7

1981

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Príjemná Helena

(Inscenácia opery J. Offenbacha Krásna Helena v Divadle Jonáša Záborského v Prešove)

Film a divadlo, 1981, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 27

1981

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dobrý deň vám

K 65. narodeninám hudobného skladateľa a klaviristu Gejzu Toperczera

Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 49 (27. 2.), s. 4

1981

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Žatva umeleckých zážitkov

Skončila sa XXVI. Košická hudobná jar

Pravda, 1981, roč. 62, č. 141 (17. 6.), s. 5

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: XXV. Košická hudobná jar

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 15, s. 4

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice v Španielsku

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 20, s. 6

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bystrík Režucha v Mexiku

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 28, s. 6

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vtipná inscenácia klasiky

Po prešovskej premiére Krásnej Heleny

Pravda, 24. 10. 1980, roč. 61, č. 252, s. 5

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Piková dáma

Film a divadlo, 1980, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 24 – 25

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Lela

Film a divadlo, 1980, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 25
(Kolchidská legenda. Gruzínska operná novinka na scéne Štátneho divadla Košice)

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Strieborné sviatky hudby

Štvrťstoročie jarných hudobných festivalov v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1. 5. 1980, Košice, roč. 29, č. 103, s. 12 – 13

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vyzvanie do tanca

Nová inscenácia v repertoári košického baletu

Východoslovenské noviny, 13. 6. 1980, Košice, roč. 29, č. 138, s. 4

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dramaturgický prínos

Štátna filharmónia v Košiciach po ďalších úspechoch

Východoslovenské noviny, 1980, Košice, roč. 29, č. 39 (15. 2.), s. 4

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vďačíme za statočnú prácu

Don Carlos na scéne opery Štátneho divadla v Košiciach

Pravda, 19. 9. 1980, roč. 61, č. 222, s. 5

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Veľké dielo v dôstojnej podobe

Don Giovanni na scéne divadla v Košiciach

Pravda, 27. 2. 1980, roč. 61, č. 49, s. 5

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Don Carlos

Film a divadlo, 1980, Bratislava, roč. 24, č. 24, s. 25

1980

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: II. abonentný cyklus koncertov Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 6, s. 6

1979

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Carmen

Film a divadlo, 1979, Bratislava, roč. 23, č. 18, s. 24 – 25

1979

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Veselá vdova

Film a divadlo, 1979, Bratislava, roč. 23, č. 26, s. 24

1979

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Faust a Margaréta

Film a divadlo, 1979, Bratislava, roč. 23, č. 9, s. 25 – 26

1979

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Prínos dramaturgický i umelecký

Na okraj XXIV. Košickej hudobnej jari

Východoslovenské noviny, 30. 5. 1979, Košice, roč. 28, č. 125, s. 4

1979

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zašifrovaný Čipollino

Na okraj košickej inscenácie baletu Karena Chačaturjana

Východoslovenské noviny, 27. 6. 1979, Košice, roč. 28, č. 149, s. 4

1979

(lu): Liaheň budúcich hviezd?

Po VII. ročníku súťaže o Košický zlatý poklad

Východoslovenské noviny, 14. 11. 1979, Košice, roč. 28, č. 269, s. 4

1979

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Otázniky prázdnych sedadiel

Po premiére v Štátnom divadle v Košiciach

Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 283 (30. 11.), s. 4

1978

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bohatý dramaturgický výber

K priebehu jarných hudobných festivalov vo Východoslovenskom kraji

Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 89 (15. 4.), s. 4

1978

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košické kvarteto v Alžíri

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 12 (19. 6.), s. 6

1978

ZALATNAY, Sarolta – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Sarolta v Československu

Populár, 1978, roč. 10, č. 1, s. 17

1978

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Po XXIII. Košickej hudobnej jari

Symfonické koncerty

Hudobný život, 28. 8. 1978, Bratislava, roč. 10, č. 16, s. 5

1978

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Spomienka na Karola Fischera

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 2, s. 2

1978

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rozpačitý Hrnčiarský bál

Hudobný život, 27. 2. 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 5

1978

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Získala ďalších poslucháčov

Na záver XXIII. Košickej hudobnej jari

Východoslovenské noviny, 14. 6. 1978, Košice, roč. 27, č. 138, s. 4

1978

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Namiesto kytice

Zaslúžilý umelec Ladislav Holoubek 65-ročný

Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 192 (16. 8.), s. 3

1977

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobná sonda: O hudobnej činnosti v okrese Poprad

Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 1, s. 1, 8

1977

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné vysielanie Košického rozhlasu od roku 1945

50 rokov košického štúdia Československého rozhlasu, zost. Andrej Lukáč, 1977, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, s. 22 – 27
(34 s., 1. vyd.)

1976

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Za Antonom Cígerom

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 12, s. 7

1976

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S celým srdcom odišiel

Východoslovenské noviny, 1976, Košice, roč. 25, č. (26. 5.), s. 4
(Anton Cíger)

1976

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jozef Konder päťdesiatročný

Východoslovenské noviny, 1976, Košice, roč. 25, č. (17. 9.), s. 4

1976

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Cieľ: húževnato pracovať

O Štátnej filharmónii hovoríme s jej šéfdirigentom Bystríkom Režuchom

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 13, s. 3

1976

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košické kvarteto s novým úväzkom

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 18, s. 5

1975

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie

IV. Seminár mladých hudobných kritikov a muzikológov Moravany, 1975, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 111 – 119

1963

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dejiny Robotníckeho kultúrneho spolku v Košiciach

Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 1. Výber zo žiackych prác, 1963, Konzervatórium v Košiciach, Košice, s. 84 – 137
(138 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2016

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Drahomíra Bargárová: prvá slovenská operná režisérka

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (127 s., 1. vyd., fotogr., tab.)

 • 2014

  kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849

  Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice
  (s. 213 – 611, 1. vyd., faks., fotogr., ilustr.)

 • 2014

  kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / A. Novovek 1711 – 1849

  Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice
  (209 s., 1. vyd., faks., fareb. fotogr., ilustr., mp., sch., tab.)

 • 2012

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Anna Poláková-Hadravová

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (144 s., 1. vyd., príloha 1 CD, faksim., fotogr., portr.)

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Život ako storočie. Magda Szakmáry-Móryová

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (144 s., 1. vyd., faksim., fotogr., ilustr., noty)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2014

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobný klasicizmus ako štýlová epocha

  kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849, 2014, Dejepisný spolok v Košiciach, Typopress, Košice, s. 438 – 452
  (s. 213 – 611, 1. vyd., faks., fotogr., ilustr.)

 • 2013

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dramatizmus kontrastov. Dirigent Boris Velat a jeho Verdi

  Glocková, Mária (ed.): Stretnutie s nesmrteľnosťou. Zborník konferenčných a nekonferenčných príspevkov, 2013, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 19 – 30

 • 2013

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Koncert pre všetkých – Štefan Potaš – dramaturg, režisér, scenárista STV (21. 10. 1943 Prešov – 6. 7. 1994 Košice)

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2013, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2013, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 55 – 59

 • 2013

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Odkaz Bélu Kélera treba neustále oživovať

  Medňanský, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia, 2013, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, s. 121 – 127
  (Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove, 19. novembra 2012)

 • 2013

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: PhDr. Igor Podracký – hudobný vedec, spisovateľ, redaktor, hudobný kritik (24. 10. 1946 – 7. 7. 2013)

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2013, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2013, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 6 – 8

 • 2013

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné divadlo v Košiciach v období klasicizmu (1770 – 1850)

  Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník z vedeckej konferencie, 2013, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 118 – 138
  (325 s., 1. vyd.)

 • 2011

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Kto bola Suhayda Maria? (Mária Šuhajdová, Marie Suhaydová)

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XI. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, 2011, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 58 – 64
  (Venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera)

 • 2011

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rudolf a Gustáv Jaczkovci v hudobnom živote Košíc

  Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XI. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, 2011, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 19 – 25
  (Venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera)

 • 2010

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Osobnosť Eugena Suchoňa v dokumentoch a písomnostiach

  Drličková, Dana (zost.): Hudobné knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa (hudba prekonáva bariéry). Zborník zo seminára (28. odborný seminár hudobných knihovníkov, 25. – 26. septembra 2008, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach), 2010, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 7 – 18

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Opery Eugena Suchoňa inscenované v Košiciach a ich režijné stvárnenie

  Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 2008, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 22 – 37
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8)

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Slovenská hudba v službách tanca

  Halászová, Marilena – Hrehorčák, Pavol (zost.): Interferencie priateľov tanca. Zborník z vedeckej konferencie o baletnom a tanečnom umení pri príležitosti 60. výročia košického baletu, 2008, Štátne divadlo Košice, Košice, s. 21 – 37
  (148 s., 1. vyd.)

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vklad dirigenta Prof. Dr. Ľudovíta Rajtera do rozvoja hudobnej kultúry na východnom Slovensku

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 215 – 223

 • 2004

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný festival Košická hudobná jar a podiel českých umelcov na jeho profilovaní

  Bukovinská, Júlia (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach V. České hudobné tradície a ich tvorcovia po roku 1945 v Košiciach, 2004, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 25 – 43

 • 2002

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Reflexie opernej tvorby Jána Cikkera v Štátnom divadle Košice

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 219 – 231

 • 2000

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Boris Velat. Život s umením, umenie života

  Mimoriadny bulletin Štátneho divadla Košice, 2000, Štátne divadlo Košice, Košice
  (32 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Štátna filharmónia Košice – 30 rokov

  Štátna filharmónia Košice, Košice, s. 19 – 25
  (88 s., 1. vyd.)

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: “Dostalíkovi vďačím...”

  Štefan Hoza. Zborník z konferencie v Smižanoch v roku 1996, zost. Oleg Dlouhý, 1997, Národné divadelné centrum, Tália-press, Bratislava, s. 81 – 86
  (93 s., 1. vyd., Edícia: Galéria osobností slovenského divadla. Zv. 5)

 • 1995

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Opera v rokoch 1990 – 1995

  Skřepek, Roman (zost.) a kol.: Štátne divadlo Košice. Pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku, 1995, Štátne divadlo Košice, Košice, s. 42 – 63
  (175 s., 1. vyd.)

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dirigenti Štátneho divadla Košice

  Potemrová, Mária (ed.): Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989. Zborník referátov z muzikologickej konferencie, 24. mája 1989, 1991, Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Košice, s. 111 – 119

 • 1977

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné vysielanie Košického rozhlasu od roku 1945

  50 rokov košického štúdia Československého rozhlasu, zost. Andrej Lukáč, 1977, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, s. 22 – 27
  (34 s., 1. vyd.)

 • 1975

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie

  IV. Seminár mladých hudobných kritikov a muzikológov Moravany, 1975, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 111 – 119

 • 1963

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dejiny Robotníckeho kultúrneho spolku v Košiciach

  Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 1. Výber zo žiackych prác, 1963, Konzervatórium v Košiciach, Košice, s. 84 – 137
  (138 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1983

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918

  Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 14, 1983, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice
  (496 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jozef Olajoš: V rytme spomienok [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 4, s. 38

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Emília Dzemjanová: Metodika hry na organe pre konzervatóriá [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 4, s. 38

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Osobnosti hudobnej vedy na Slovensku – Igor Vajda, Mária Potemrová a Ľuba Ballová

  Opera Slovakia, 26. 3. 2020

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 18

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nevšedný umelecký zážitok v košickej opere

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 32

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Pod taktovkou šéfdirigenta

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 14 – 15

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zblúdená La traviata

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 31

 • 2018

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Január v košickej filharmónii

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 16

 • 2018

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Strhujúci výkon Štátnej filharmónie Košice na otvorení 50. sezóny

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 13

 • 2017

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pohľad na sezónu 2016/2017

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 24

 • 2017

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 12, s. 13
  (Jozef Grešák, 1907 – 1987, slovenský skladateľ, koncert, Štátna filharmónia Košice)

 • 2017

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nová sezóna Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 23

 • 2017

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Noc v Benátkach

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 1, s. 32
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky operetný skladateľ, Štátne divadlo Košice)

 • 2015

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Mnoho dôvodov i podnetov

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 36

 • 2015

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Operno-bábková Popoluška

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 24

 • 2015

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S kompasom v duši - Igor Vajda

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 26

 • 2015

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Oslavy jubilea košického divadla

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 31

 • 2014

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Piesňová tvorba Bélu Kélera

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 6

 • 2013

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Profily osobností: Anna Poláková, Imrich Jakúbek, Stanislav Remar, Ivan Sokol, Peter Toperczer

  Kronika osobností Pentapolitany, 2013, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, Košice
  (1. vyd.)

 • 2012

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Béla Kéler osobnosť európského významu

  Bardejovské novosti, 2012, Bardejov, roč. 23, č. 50, s. 3, 6

 • 2012

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Béla Kéler, osobnosť európskeho významu

  Deň s konferenciou venovaný nášmu rodákovi

  Bardejovské novosti, 2012, Bardejov, roč. 23, č. 49, s. 1 – 2

 • 2010

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia – NOVOTNÝ, Pavel: V zrkadle času: Klavírne duo Ludmila Kojanová – Pavel Novotný [rozhovor]

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 4, s. 34 – 35

 • 2010

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné rezonancie, 3. ročník

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Konzervatórium v Košiciach, Hudobný fond

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 10

 • 2010

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Szakmáry-Móryová)

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 3, s. 39

 • 2010

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 5
  (Hudobný život, roč. 42, č. 3, s. 10; Hudobný život, roč. 42, č. 4, s. 4, Hudobný život, roč. 42, č. 7 – 8, s. 8)

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice – 40 rokov hudby

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 9, s. 10 – 13

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

  54. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 30. apríla – 28. mája, Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 6, s. 8 – 10

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Ars Nova Cassoviae, 6. ročník festivalu súčasného umenia

  3. – 13. novembra 2008, Štátna filharmónia Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 3, s. 8

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 3, s. 4

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 6

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Prehliadka mladých slovenských organistov

  37. ročník, 23. – 26. novembra, Konzervatórium Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 17

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Ars Nova Cassoviae, 7. ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia

  2. – 12. novembra, Štátna filharmónia Košice, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 11

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

  39. ročník, 10. septembra – 15. novembra, Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 11 – 12, s. 16 – 17

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Septembrový záver Revúckych augustových koncertov

  3. ročník festivalu klasickej hudby, 3. a 4. septembra, Quirinus n. o., Revúca

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 10, s. 8

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 38. ročník

  16. septembra – 2. októbra, Košice, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad, Revúca, Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 10

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Lýdia Urbančíková: Život ako storočie (Magda Móryová-Szakmáry)

  Knižná revue, 2009, Bratislava, roč. 39, č. 25, s. 15

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Magda Móryová sa priatelila so Suchoňom – krstili knihu

  Košický Korzár, 31. 10. 2009, Košice, roč. 12, č. 252, s. 3

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Záverom

  Bukovinská, Júlia (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach X. Cesta za snom. František Balún, 2009, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 62 – 64

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nový letný hudobný festival Hevhetia 2008

  7. a 8. júla, Košice, Hevhetia

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 9, s. 5

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júlia Bukovinská: Ponorený do sveta hudby – Augustín Procházka

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 39

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Záver sezóny v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 3

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorné koncerty na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 6, s. 9

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 5, s. 7

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobné rezonancie I. Festival súčasnej hudby, 17. a 27. marca

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, Konzervatórium Košice, Hudobný fond, Košice

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 5, s. 6

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorný koncert k Medzinárodnému dňu hudby v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 10, s. 3

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, 37. ročník

  9. septembra – 3. októbra 2007, Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 1 – 2, s. 17

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 7 – 8, s. 13

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Emília Dzemjanová – organ

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 32

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: V zrkadle času Lýdia Urbančíková

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 26 – 27

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Opera očami filmového hitmakera

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 20 – 21

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Konzervatórium v Košiciach si pripomína založenie školy (1951/1952 – 2006/2007)

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 12

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice, 5. ročník

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 12, s. 11

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štefan Čurilla: Jozef Grešák. Hľadanie hudobného tvaru a času

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 12, s. 38

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 11, s. 3

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Violončelový festival v Košiciach

  16. – 19. novembra 2006, Košice

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 1 – 2, s. 8 – 9

 • 2006

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košický hudobný sviatok: 4. – 25. máj 2006

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 10 – 12

 • 2006

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia – DVORSKÝ, Peter: Aktuálne...

  s Petrom Dvorským, umeleckým šéfom Opery Štátneho divadla Košice

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 4 – 5

 • 2006

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice: ŠFK na rozhraní rokov

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 2, s. 8

 • 2006

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Súčasná hudba z Košíc

  4. festival súčasného umenia Košice, 6. – 13. novembra, Dom umenia, Košice

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 11 – 12, s. 34 – 35

 • 2006

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: III. festival súčasného umenia Košice 2005

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 17 – 18

 • 2006

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ŠFK v októbri

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 15

 • 2006

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Na košické premiéře byl i Antonín Dvořák

  Česká beseda, 2006, Košice, roč. 12, č. 4, s. 5

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pripomenú si osobnosť európskeho významu – Magdu Szakmáry-Móryovú

  100. výročie narodenia umelkyne si uctia zádušnou omšou

  Košický denník Korzár, 28. 9. 2005, Košice, roč. VIII, č. 224, s. 4

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Polstoročie hudobných slávností KHJ dokázalo životaschopnosť kvalitnej hudby

  Košický denník Korzár, 7. 6. 2005, Košice, roč. VIII, č. 131, s. 4

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: 50. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 17 – 20

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bernadetta Šuňavská: Duruflé, Dupré, Musorgsky

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 41 – 42

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košický organový sviatok

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 11 – 12, s. 13

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorný večer (26. novembra) s interpretmi...

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 24

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: [Koncerty]

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 23 – 24

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Konfrontácia organistov

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 6 – 7

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Deväťdesiatšesť rokov na krídlach hudby

  Kilencvenhat év a zene szárnyán

  Kassai Figyelő. Évf. III, sz. 10, 2005, s. 7

 • 2004

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Prestížne pódium mladých

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 16

 • 2004

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S prísľubom budúcnosti

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 21 – 22

 • 2004

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Do Európskej únie ideme s veľkým bohatstvom kultúry

  Štátna filharmónia Košice oslávila 35. narodeniny, od vzniku až doposiaľ šírila svoje dobré meno

  Košický večer, 2004, Košice, roč. 15, č. 79 (26. 4.), s. 7

 • 2003

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Peter Katina

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 7 – 8, s. 14

 • 2003

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Radostné súperenie

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 6, s. 3

 • 2002

  re: Lýdia Urbančíková

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 4

 • 2002

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Emília Dzemjanová: Škola hry na organe

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 43

 • 2001

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Organová škola

  Učiteľské noviny, 2001, roč. 51, č. 38, s. 8

 • 2001

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Mladí klaviristi v Košiciach

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 14

 • 2001

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Roman Skřepek jubiluje

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 3

 • 2001

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rigoletto v Košiciach úspešne

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 23

 • 2001

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Život s umením

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 3

 • 2001

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Miniprofil HŽ: Monika Melcová – organ

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 6

 • 2001

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bohéma v Košiciach

  Košičania prekročili svoj tieň

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 23

 • 2001

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Aj Rigoletto dnešných dní pobaví

  Recenzujeme operu Giuseppe Verdiho v Štátnom divadle

  Košický večer, 26. 3. 2001, Košice, roč. 12, č. 60, s. 6

 • 2000

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Symfonický orchester Ernő Dohnányiho

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 12, s. 31 – 32

 • 2000

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Najnovšia Bohéma ako nezabudnuteľná premiéra

  Poetický a čistý pohľad, využitý priestor, harmónia schémy, postáv i orchestra, vyrovnaní interpreti

  Košický denník Korzár, 29. 12. 2000, Košice, roč. 3, č. 299, s. 3

 • 2000

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Giselle ako renesancia umenia v košickom balete

  Omladený súbor s novou koncepciou, dramaturgickým zameraním, s orientáciou na klasiku v podaní významných osobností

  Košický denník Korzár, 9. 11. 2000, Košice, roč. 3, č. 258, s. 4

 • 2000

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Svetová prestíž nezabudnuteľného Štefana Margitu

  Lenského by si zaspieval aj doma

  Košický denník Korzár, 10. 7. 2000, Košice, roč. 3, č. 157, s. 4

 • 2000

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Fenomenálny dirigent Villaume privodil extázu

  Košický denník Korzár, 2000, Košice, roč. 3, č. 124 (31. 5.), s. 4

 • 2000

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Úspešný otvárací koncert Košickej hudobnej jari

  Košický denník Korzár, 6. 5. 2000, Košice, roč. 3, č. 104, s. 6

 • 1999

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vznešenosť pohybu

  Miroslav Kůra, nezapomenuteľná osobnosť československého baletného umění

  Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 7 – 8, s. 10 – 11

 • 1999

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Otvíral svět umění

  K nedožitým devadesátinám choreografa Rudolfa Macharovského

  Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 6

 • 1999

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudební mistrovství udržuje mládí

  K 75. výročí narození a 45. výročí působení v košické operě Borise Velata

  Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 6

 • 1999

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Srdcem zůstal Čechem

  Pamětní deska Ladislavovi Holoubkovi na průčelí divadla

  Česká beseda, 1999, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 6

 • 1999

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 9 – 11

 • 1999

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Detská klavírna súťaž v Košiciach

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 5

 • 1999

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nezabudnuteľný festival

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 24

 • 1998

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Významné místo v dějinách hudby

  Spolužák J. B. Foersta Oldřich Hemerka – všestranný muzikant

  Česká beseda, 1998, Bratislava, roč. 4, č. 10, s. 6

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Oslovený osudom. Petr Eben

  Verbum, 1997, roč. 8, č. 5, s. 281 – 283

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Žobravý študent zostal chudobný

  Po operetnej premiére v Divadle Janka Borodáča

  Košický večer, 22. 10. 1997, Košice, roč. 8, č. 204, s. 4

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Majestátna hudba chrámov

  Recenzujeme 27. ročník organového festivalu v Košiciach

  Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 189 (1. 10.), s. 4

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nadšený potlesk

  S akordeónovým orchestrom Konzervatória Košice vo Fínsku

  Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 152 (6. 8.), s. 4

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Óda na skutočnú radosť

  Recenzujeme záver Košickej hudobnej jari

  Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 110 (11. 6.), s. 4

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Sila muzikantských výpovedí

  Recenzujeme 42. ročník Košickej hudobnej jari

  Košický večer, 1997, Košice, roč. 8, č. 100 (28. 5.), s. 4

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hrajú srdcom ako ich profesori

  Desať rokov Akordeónového orchestra košického konzervatória

  Lúč, 4. 12. 1997, Bratislava, roč. 6, č. 279, s. 9

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Desať rokov tvorivej práce

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 22, s. 11
  (Akordeónový orchester Konzervatória Košice)

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nový Album organových skladieb

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 19, s. 9

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Veľký sopránový sviatok

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 15, s. 7

 • 1996

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dve strany mince “Notre Dame”

  V žiari reflektorov Esmeralda i Quasimodo

  Košický večer, 1996, Košice, roč. 7, č. 52 (13. 3.), s. 3

 • 1996

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Boh má zdravé uši, prečo by mal počúvať falošné akordy

  Slabinou 26. ročníka Medzinárodného organového festivalu bol nástroj v Dóme

  Košický večer, 1996, Košice, roč. 7, č. 192 (2. 10.), s. 3

 • 1996

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Kvalita zostala aj po uskromnení

  Národná obroda, 1996, roč. 7, č. 136 (12. 6.), s. 10

 • 1996

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Opera 20. storočia v novej podobe

  SME, 1996, Bratislava, roč. 4, č. 256 (2. 11.)
  (Eugen Suchoň, Štátne divadlo Košice, SME na Východe, roč. 1, č. 100 (2. 11. 1996), s. 6)

 • 1996

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Organy Martina Šašku koncertne

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 18, s. 1, 6

 • 1995

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Ohňostroj vtipu a melódií

  Poľská krv presvedčila o kvalitách novej spevohernej generácie

  Košický večer, 1995, Košice, roč. 6, č. 214 (8. 11.), s. 3

 • 1995

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Skončila sa jubilejná štyridsiata Košická hudobná jar

  Národná obroda, 10. 6. 1995, roč. 6, č. 134, s. 8

 • 1995

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ...pero navždy zlomené

  Za hudobným skladateľom a pedagógom Tadeášom Salvom

  Košický večer, 1995, Košice, roč. 6, č. 12 (18. 1.), s. 3

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Spoločná radosť s Beethovenom

  Otvárací koncert Košickej hudobnej jari

  Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 95 (18. 5.), s. 3

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Mnohaja i blahaja lita piesňami východného obradu

  Národná obroda, 1994, roč. 5, č. 280 (3. 12.), s. 8

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická opera oživila vyše dvestoročné dielo

  Národná obroda, 1994, roč. 5, č. 275 (28. 11.), s. 9

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bonbónik. K premiére komickej opery Lekár a lekárnik v štúdiu Smer

  Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 233 (5. 12.), s. 3

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pocta majstrovi taktovky. Za Ladislavom Holoubkom

  Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 175 (12. 9.), s. 3

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Neočakávaný úspech

  Svetová premiéra v košickom Štátnom divadle

  Košický večer, 1994, Košice, roč. 5, č. 17 (26. 1.), s. 3

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tridsať rokov pedagogickej a koncertnej činnosti

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 2, s. 8

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Divadlo – splnený sen Košičanov

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 19, s. 1

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Klavírna súťaž Košice ’94

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 11, s. 2

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická filharmónia vo Švajčiarsku

  Republika, 1994, roč. 2, č. 63 (17. 3.), s. 8

 • 1994

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Načo toľko slov

  V Košiciach uviedli novú slovenskú operu

  Republika, 1994, roč. 2, č. 20 (26. 1.), s. 8
  (Norbert Bodnár)

 • 1993

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Konečne vypredané

  Košický večer, 1993, Košice, roč. 4, č. 204 (18. 10.), s. 3
  (Štátne divadlo Košice)

 • 1993

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dramaturgia ulahodila poslucháčovi

  Obzretie sa za tohtoročnou Košickou hudobnou jarou

  Košický večer, 1993, Košice, roč. 4, č. 117 (16. 6.), s. 7

 • 1993

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nesmrteľnosť hudobného génia

  K nedožitým 85. narodeninám Jozefa Grešáka

  Košický večer, 1993, Košice, roč. 4, č. 11 (18. 1.), s. 5

 • 1993

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nové talenty

  Celoslovenská súťaž konzervatoristov – spevákov

  Košický večer, 24. 5. 1993, Košice, roč. 4, č. 100 , s. 5

 • 1993

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Klavírna súťaž Košice ’93

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 9, s. 3

 • 1993

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dita Marenčinová

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 3, s. 2

 • 1993

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tridsiata ôsma Košická hudobná jar. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 5

 • 1993

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tridsiata ôsma Košická hudobná jar. Vokálne kocerty

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 15, s. 5 – 6

 • 1993

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rozospievaný Vranov po šiestykrát

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 10, s. 5

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

  Rozhlas a televízia, 1992, roč. 53, č. 19, s. 10

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Barbier zo Sevilly má na to, aby sa stal “kasovkou”

  Vtip, šarm, brilantnosť

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 60 (25. 3.), s. 7

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zvieratká a bábiky majú prím

  Baletný súbor opäť úspešný

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 40 (26. 2.), s. 9

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pani profesorka ďakujeme

  Plody celoživotnej práce nášmu mestu

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 38 (24. 2.), s. 7
  (Mária Potemrová, hudobná historička, pedagogička)

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Netradične s hráčom na bicie Jozefom Hudákom

  Hudba objektívom karikatúr

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 35 (19. 2.), s. 8

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: K novým brehom

  Životné jubileum PhDr. Lýdie Urbančíkovej

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 3 (6. 1.), s. 5

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Do koča, i do voza ?

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 239 (7. 12.), s. 5

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hemerkovci formovali duchovný život mesta

  O strome a jablku

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 217 (5. 11.), s. 7

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Životné jubileum Laca Gerhardta

  Od komba k symfónii

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 170 (31. 8.), s. 5

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Čaro farieb hudobných obrazov

  Obzretie sa za 37. ročníkom KHJ

  Košický večer, 1992, Košice, roč. 3, č. 112 (10. 6.), s. 11

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: XXII. medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 21, s. 4

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tridsiata siedma Košická hudobná jar

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 4

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košický kľúč k hudbe

  Telegraf, 1992, roč. 1, č. 135 (10. 6.), s. 13

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Organový festival v Košiciach na rázcestí

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 23, s. 4

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival gréckokatolíckych zborov

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 1, s. 7

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Významné kroky

  K hudobným programom košického televízneho štúdia

  Košický večer, 22. 5. 1991, Košice, roč. 2, č. 98, s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dvorský – vrchol prehliadky

  Žilinský prvý ročník Pentagonály

  Košický večer, 20. 5. 1991, Košice, roč. 2, č. 96, s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Úspech mladých

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 89 (8. 5.), s. 7

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tvorivá osobnosť svojiny

  Odišiel skladateľ Dezider Kardoš

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 70 (10. 4.), s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Úspech Elišky Pappovej

  K premiére Straussovej operety Cigánsky barón

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 68 (8. 4.), s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Majster dirigentskej paličky

  Odkaz veľkej osobnosti našej hudby

  Košický večer, 25. 3. 1991, Košice, roč. 2, č. 59, s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Manifestačný úspech hudobnej interpretácie

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 49 (11. 3.), s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Brilantný klavír, zanietený dirigent

  Mimoriadny hudobný zážitok s filharmóniou

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 39 (25. 2.), s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Svieži a radostný duch

  Náročné koncertné dielo vo Filharmónii

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 29 (11. 2.), s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Labyrint sveta, raj srdca

  Na konzervatóriu bola prehliadka mladých organistov

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 244 (16. 12.), s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Farebná bohatosť kráľovského nástroja

  Po 21. ročníku Medzinárodného organového festivalu

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 195 (7. 10.), s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Invenčné premiéry

  Úspech umelcov nášho mesta

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 19 (28. 1.), s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zo sŕdc poslucháčov nikdy neodišla

  Vo Viedni s nezabudnuteľnou stálicou košickej opery

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 164 (23. 8.), s. 5

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: V pamäti ostali hostia

  Desať mesiacov v práci filharmonikov

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 132 (10. 7.), s. 7

 • 1991

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Operný zákusok

  Po premiére Pimpinoného v štúdiu Smer

  Košický večer, 1991, Košice, roč. 2, č. 121 (24. 6.), s. 5

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ŠFK v 22. koncertnej sezóne

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 22, s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dva hlboké zážitky

  Orchestrálne koncerty Košickej hudobnej jari

  Košický večer, 23. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 99, s. 5

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Virtuózi za kráľovským nástrojom

  O troch koncertoch Medzinárodného organového festivalu

  Košický večer, 16. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 94, s. 5

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Kazajka dramaturgie nespútala výkony

  Hodnotíme 21. koncertnú sezónu Štátnej filharmónie Košice

  Košický večer, 11. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 91, s. 5

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pôsobivé kreácie sólistov i zboru

  Medzinárodná spolupráca na príprave opernej inscenácie

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 9 (29. 10.), s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: V znamení vzájomnej inšpirácie

  Pred záverom 21. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

  Košický večer, 2. 5. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 85, s. 5

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Na klávesnici života

  K jubileu umelkyne, pedagogičky Ľudmily Kojanovej

  Košický večer, 26. 4. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 82, s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Umelecky nevšedné stretnutia s hudbou

  Koncerty Štátnej filharmónie Košice uspokojili poslucháčov

  Košický večer, 10. 4. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 71, s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pôsobivé Grécke pašie

  Úspešné premiéry dávajú tušiť záujem obecenstva

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 66 (3. 4.), s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Majme svoju tradíciu

  Nad novoročným koncertom filharmonikov

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 6 (9. 1.), s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zaslúžený aplauz sólistom

  Zmenám v programe sa koncerty nevyhli ani tentokrát

  Košický večer, 22. 3. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 58, s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Martinů – sloboda – Slovensko

  Dôstojná spomienka na velikána našej hudby

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 43 (17. 12.), s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Básnik tónov

  Pocta storočnici Bohuslava Martinů

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 34 (4. 12.), s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Farby Mesačného svitu

  K umelecky vynikajúcemu recitálu Stanislava Zamborského

  Košický večer, 15. 10. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 3, s. 7

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vydarené syntetické divadlo

  Úspešný návrat muzikálu Fidlikant na streche

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 26 (6. 2.), s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vďaka východniarom za očarujúce chvíle

  Národný umelec Dezider Kardoš jubiluje

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 2 (3. 1.), s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hrať s dušou a láskou

  Deväťdesiatiny profesorky Márie Mašíkovej-Hemerkovej

  Košický večer, 16. 10. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 2, s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Život plný umenia

  Dve významné jubileá sólistky Štátneho divadla Márie Adamcovej

  Košický večer, 1. 10. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 191, s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 1 (22), č. 14, s. 4

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Najhodnotnejší koncert Petra Toperczera

  Aká bola Košická hudobná jar

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 117 (18. 6.), s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rozozvučať historicky vzácne nástroje

  Po skončení 20. medzinárodného organového festivalu

  Košický večer, 13. 6. 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 114, s. 5

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Radosť z muzicírovania

  Na KHJ prevaha komorných koncertov

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 109 (6. 6.), s. 5

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zanechal posolstvo ľudskosti

  Rozlúčili sme sa s národným umelcom Jánom Cikkerom

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 1 (2. 1.), s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rozmer mystickosti v opere

  Grécke pašie v Košiciach

  Slovenský denník, 25. 4. 1990, roč. 1, č. 9, s. 4

 • 1989

  KARAP, Ján – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Cieľ – humanizovať človeka

  Rozhovor s vedúcim odboru kultúry Národného výboru mesta Košice

  Pravda, 7. 3. 1989, roč. 70, č. 56, s. 5

 • 1989

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Atraktívne, pôsobivo

  Pucciniho Bohéma na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Pravda, 8. 12. 1989, roč. 70, č. 289, s. 5

 • 1989

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Za Jánom Šeflom

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 7

 • 1989

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: November – december 1988 v Košickej filharmónii

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 3

 • 1989

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Autorský koncert Ladislava Holoubka

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 4

 • 1989

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: ŠFK v septembri

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 22, s. 4

 • 1989

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dvadsiata [Tridsiata] štvrtá Košická hudobná jar

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 15, s. 5

 • 1989

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: 20. koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice

  Hudobná sezóna 1988/1989. Kritika 12, 1989, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava, s. 57 – 71

 • 1988

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nabuccov úspech

  Pravda, 6. 12. 1988, roč. 69, č. 287, s. 5

 • 1988

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Z hudobného života Košíc

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 3

 • 1988

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Osemnásty medzinárodný organový festival v Košiciach, 16. – 17. mája 1988

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 4

 • 1988

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Aprílové koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 14, s. 10

 • 1988

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Devätnásta koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice

  Hudobná sezóna 1987/1988. Kritika 9, 1988, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, Bratislava, s. 31 – 43
  (samostatná bibliografická príloha)

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bez väčšej výrazovej sily

  Premiéra baletu Legenda o láske v Košiciach

  Pravda, 25. 11. 1987, roč. 68, č. 277, s. 5

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Smerovanie a perspektívy

  Pravda, 1987, roč. 68, č. 270 (17. 11.), s. 5

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Potreby a perspektívy

  Pravda, 1987, roč. 68, č. 248 (22. 10.), s. 5

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Výmena hodnôt, vzájomné poznávanie

  Pravda, 30. 9. 1987, roč. 68, č. 229, s. 5

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Sú proti umeleckej priemernosti

  Pravda, 24. 9. 1987, roč. 68, č. 224, s. 5

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar sa skončila s úspechom

  Pravda, 1987, roč. 68, č. 150 (30. 6.), s. 5

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Premiéra divadelného experimentu

  Pravda, 1. 12. 1987, roč. 68, s. 5
  (Štátne divadlo Košice)

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nebývalý záujem o nové dielo

  K premiére opery Na Zemplíne v Košiciach

  Práca, 1987, roč. 42, č. 9 (13. 1.), s. 6

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Ostali znejúce myšlienky, hlboké emócie

  Za majstrom Jozefom Grešákom

  Východoslovenské noviny, 29. 4. 1987, Košice, roč. 36, č. 99, s. 4

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Z koncertov Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 4

 • 1987

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Viac dôvery mladým

  Hovoríme s Róbertom Stankovským, novým dirigentom Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 4

 • 1987

  POLAKOVIČOVÁ, Viera – HANUŠKA, Alexander – ČÍŽEK, Vladimír – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Z podujatí Pražskej jari 1987

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 4

 • 1986

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: K slovu sa dostali mladí

  Koncertná činnosť Štátnej filharmónie v Košiciach

  Pravda, 19. 12. 1986, roč. 67, č. 299, s. 5

 • 1986

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Uspokojivý výsledok

  Premiéra talianskej opery na scéne Štátneho divadla v Košiciach

  Pravda, 4. 2. 1986, roč. 67, č. 29, s. 5

 • 1986

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Umelecká kvalita podmieňuje záujem

  Skončil sa medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar

  Pravda, 11. 6. 1986, roč. 67, č. 135, s. 5

 • 1986

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Veľké umenie nachádza ohlas

  Košická hudobná jar do druhej polovice

  Pravda, 30. 5. 1986, roč. 67, č. 125, s. 5

 • 1986

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Spevom vdychuje život. Zaslúžilý umelec Jozef Koder 60-ročný

  Východoslovenské noviny, 13. 9. 1986, Košice, roč. 35, č. 216, s. 1 – 2

 • 1986

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Koncerty Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 7

 • 1986

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Šestnásty medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 12, s. 4

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Potlesk najmä Verdimu

  Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 30

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Necelá stovka koncertov

  Po 15. medzinárodnom organovom festivale v Košiciach

  Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 26

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Skúška umeleckého majstrovstva

  Beethovenov Fidelio v Štátnom divadle Košice

  Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 12

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Labutie jazero v pôvodnej verzii

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 5

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 5, s. 1, 3

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nový komorný súbor v Košiciach

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 23, s. 2

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Za Júliusom Bavolyárom

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 22, s. 7

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Karlovarské Mladé pódium

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 20, s. 5

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tridsiata Košická hudobná jar

  15. Medzinárodný organový festival

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 14, s. 1, 5

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Umeleckosť rastie, návštevnosť klesá

  Činnosť Štátnej filharmónie Košice v prvom štvrťroku

  Pravda, 26. 4. 1984, roč. 65, č. 99, s. 5

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobný život na východnom Slovensku

  Pravda, 6. 3. 1984, roč. 65, č. 56, s. 5

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Umelecké posolstvá tvorcov

  Začal sa 9. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Pravda, 16. 2. 1984, roč. 65, č. 40, s. 5

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Neadekvátna podoba diela

  Eugen Onegin P. I. Čajkovského na košickej scéne

  Pravda, 9. 2. 1984, roč. 65, č. 34, s. 5

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bohatstvo umeleckých zážitkov

  Skončila sa 29. Košická hudobná jar

  Pravda, 1984, roč. 65, č. 140 (15. 6.), s. 5

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zastúpenie slovenskej hudby

  Skončil sa 14. medzinárodný organový festival v Košiciach

  Pravda, 29. 5. 1984, roč. 65, č. 125, s. 5

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dominanta kultúrneho diania

  Štátna filharmónia Košice v 15. koncertnej sezóne

  Pravda, 12. 1. 1984, roč. 65, č. 10, s. 5

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Stáročné klávesy zatiaľ neznejú

  Život, 1984, Bratislava, roč. 34, č. 33, s. 14 – 15

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pre hlboké estetické zážitky

  K hudobným podujatiam na východnom Slovensku v uplynulom roku

  Východoslovenské noviny, 2. 2. 1984, Košice, roč. 33, č. 1, s. 3

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: V zrkadle návštevnosti

  Nové Slovo, 1984, Bratislava, roč. 26, č. 33
  (Štátna filharmónia Košice)

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Za Gejzom Toperczerom

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 4, s. 7

 • 1984

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jubilant Július Bavolyár

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 23, s. 7

 • 1983

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S kvalitou rastie dôvera

  O činnosti Štátnej filharmónie v Košiciach

  Pravda, 1983, roč. 64, č. 94 (22. 4.), s. 5

 • 1983

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zaslúžený umelecký ohlas

  Štátne divadlo v Košiciach uviedlo Pucciniho Toscu

  Pravda, 9. 11. 1983, roč. 64, č. 265, s. 5

 • 1983

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Máme čo zlepšovať

  Koncertný život vo východoslovenskej metropole – Košiciach

  Pravda, 21. 1. 1983, roč. 64, č. 17, s. 5

 • 1983

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Svieži umelecký tvar

  K Roku českého divadla na košickej opernej scéne

  Pravda, 1983, roč. 64, č. 159 (8. 7.), s. 5

 • 1983

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Východ si spieva...

  Pamiatke dirigenta, skladateľa, muzikanta

  Východoslovenské noviny, 2. 12. 1983, Košice, roč. 32, č. 285, s. 4

 • 1982

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Mladosť je krásna a sympatická

  Nástup mladých v obnovenej Traviate v Košiciach

  Pravda, 1982, roč. 63, č. 30 (5. 2.), s. 5

 • 1982

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vďačný scénický tvar

  Premiéra Dona Pasquala na košickej scéne

  Pravda, 8. 10. 1982, roč. 63, č. 239, s. 5

 • 1982

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudba vo východoslovenskej metropole

  Skončil sa 27. ročník hudobnej jari v Košiciach

  Pravda, 2. 7. 1982, roč. 63, č. 155, s. 5

 • 1982

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Traviata v novom rúchu

  O premiére opery Giuseppe Verdiho v košickom Štátnom divadle

  Východoslovenské noviny, 29. 1. 1982, Košice, roč. 31, č. 24, s. 4

 • 1981

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Umelecký úspech inscenácie

  Pravda, 1981, roč. 62, č. 99 (28. 4.), s. 5

 • 1981

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Žatva umeleckých zážitkov

  Skončila sa XXVI. Košická hudobná jar

  Pravda, 1981, roč. 62, č. 141 (17. 6.), s. 5

 • 1981

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Žatva umeleckých zážitkov

  Skončila sa XXVI. Košická hudobná jar

  Pravda, 1981, roč. 62, č. 141 (17. 6.), s. 5

 • 1981

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dobrý deň vám

  K 65. narodeninám hudobného skladateľa a klaviristu Gejzu Toperczera

  Východoslovenské noviny, 1981, Košice, roč. 30, č. 49 (27. 2.), s. 4

 • 1981

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Príjemná Helena

  (Inscenácia opery J. Offenbacha Krásna Helena v Divadle Jonáša Záborského v Prešove)

  Film a divadlo, 1981, Bratislava, roč. 25, č. 2, s. 27

 • 1981

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košické kvarteto v bilancii i plánoch

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 9, s. 7

 • 1981

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: XI. medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 13, s. 4

 • 1981

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia – SKŘEPEK, Roman: XI. medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 13, s. 4

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Veľké dielo v dôstojnej podobe

  Don Giovanni na scéne divadla v Košiciach

  Pravda, 27. 2. 1980, roč. 61, č. 49, s. 5

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vtipná inscenácia klasiky

  Po prešovskej premiére Krásnej Heleny

  Pravda, 24. 10. 1980, roč. 61, č. 252, s. 5

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vďačíme za statočnú prácu

  Don Carlos na scéne opery Štátneho divadla v Košiciach

  Pravda, 19. 9. 1980, roč. 61, č. 222, s. 5

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Dramaturgický prínos

  Štátna filharmónia v Košiciach po ďalších úspechoch

  Východoslovenské noviny, 1980, Košice, roč. 29, č. 39 (15. 2.), s. 4

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Vyzvanie do tanca

  Nová inscenácia v repertoári košického baletu

  Východoslovenské noviny, 13. 6. 1980, Košice, roč. 29, č. 138, s. 4

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Strieborné sviatky hudby

  Štvrťstoročie jarných hudobných festivalov v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1. 5. 1980, Košice, roč. 29, č. 103, s. 12 – 13

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Lela

  Film a divadlo, 1980, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 25
  (Kolchidská legenda. Gruzínska operná novinka na scéne Štátneho divadla Košice)

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Piková dáma

  Film a divadlo, 1980, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 24 – 25

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Don Carlos

  Film a divadlo, 1980, Bratislava, roč. 24, č. 24, s. 25

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice v Španielsku

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 22, č. 20, s. 6

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: II. abonentný cyklus koncertov Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 6, s. 6

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bystrík Režucha v Mexiku

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 28, s. 6

 • 1980

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: XXV. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 15, s. 4

 • 1979

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Otázniky prázdnych sedadiel

  Po premiére v Štátnom divadle v Košiciach

  Východoslovenské noviny, 1979, Košice, roč. 28, č. 283 (30. 11.), s. 4

 • 1979

  (lu): Liaheň budúcich hviezd?

  Po VII. ročníku súťaže o Košický zlatý poklad

  Východoslovenské noviny, 14. 11. 1979, Košice, roč. 28, č. 269, s. 4

 • 1979

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zašifrovaný Čipollino

  Na okraj košickej inscenácie baletu Karena Chačaturjana

  Východoslovenské noviny, 27. 6. 1979, Košice, roč. 28, č. 149, s. 4

 • 1979

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Prínos dramaturgický i umelecký

  Na okraj XXIV. Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 30. 5. 1979, Košice, roč. 28, č. 125, s. 4

 • 1979

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Faust a Margaréta

  Film a divadlo, 1979, Bratislava, roč. 23, č. 9, s. 25 – 26

 • 1979

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Veselá vdova

  Film a divadlo, 1979, Bratislava, roč. 23, č. 26, s. 24

 • 1979

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Carmen

  Film a divadlo, 1979, Bratislava, roč. 23, č. 18, s. 24 – 25

 • 1978

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Bohatý dramaturgický výber

  K priebehu jarných hudobných festivalov vo Východoslovenskom kraji

  Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 89 (15. 4.), s. 4

 • 1978

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Namiesto kytice

  Zaslúžilý umelec Ladislav Holoubek 65-ročný

  Východoslovenské noviny, 1978, Košice, roč. 27, č. 192 (16. 8.), s. 3

 • 1978

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Získala ďalších poslucháčov

  Na záver XXIII. Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 14. 6. 1978, Košice, roč. 27, č. 138, s. 4

 • 1978

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rozpačitý Hrnčiarský bál

  Hudobný život, 27. 2. 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 5

 • 1978

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Spomienka na Karola Fischera

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 2, s. 2

 • 1978

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Po XXIII. Košickej hudobnej jari

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 28. 8. 1978, Bratislava, roč. 10, č. 16, s. 5

 • 1978

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košické kvarteto v Alžíri

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 12 (19. 6.), s. 6

 • 1978

  ZALATNAY, Sarolta – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Sarolta v Československu

  Populár, 1978, roč. 10, č. 1, s. 17

 • 1977

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudobná sonda: O hudobnej činnosti v okrese Poprad

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 1, s. 1, 8

 • 1976

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košické kvarteto s novým úväzkom

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 18, s. 5

 • 1976

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Cieľ: húževnato pracovať

  O Štátnej filharmónii hovoríme s jej šéfdirigentom Bystríkom Režuchom

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 13, s. 3

 • 1976

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Za Antonom Cígerom

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 12, s. 7

 • 1976

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S celým srdcom odišiel

  Východoslovenské noviny, 1976, Košice, roč. 25, č. (26. 5.), s. 4
  (Anton Cíger)

 • 1976

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jozef Konder päťdesiatročný

  Východoslovenské noviny, 1976, Košice, roč. 25, č. (17. 9.), s. 4

Bibliografia

 • 2017

  SNITKOVÁ, Tatiana: Lýdia Urbančíková: Často zabúdame na tých, ktorí odišli

  Prináša spomienky na košické umelkyne aj poučenie mladým

  Košický večer, 2017, Košice, roč. 50, č. 20, s. 6
  (Drahomíra Bargárová, nar. 1936, slovenská operná režisérka, Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice, prezentácia knihy)

 • 2013

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Osobnosti hudobného života v Košiciach (16. – 20. storočie)

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 256
  (296 s., 1. vyd.)

 • 1996

  DZEMJANOVÁ, Emília – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S Emíliou Dzemjanovou o Organovej škole

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 14, s. 3

 • 1994

  RAŠIOVÁ, Nina – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Zmeniť filozofiu riadenia divadla

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 3

 • 1992

  MARENČINOVÁ, Dita – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S jubilujúcou muzikologičkou Lýdiou Urbančíkovou o podmienkach a práci v regióne

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 8

 • 1990

  BEDNÁŘOVÁ, Katarína – URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Iba spoločne pomôžeme kultúre

  S muzikologičkou PhDr. Lýdiou Urbančíkovou o hudobnom živote

  Košický večer, 1990, Košice, roč. 1 (22), č. 13 (18. 1.), s. 3

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  VONGREJ, Ľudovít: Muzikologičke Lýdii Urbančíkovej udelili Cenu Hudobného fondu za celoživotný prínos

  Opera Slovakia, 21. 9. 2022

 • 2022

  URSÍNYOVÁ, Terézia: K životnému jubileu muzikologičky Lýdie Urbančíkovej

  Opera Slovakia, 7. 1. 2022

 • 2022

  FECSKOVÁ, Silvia: Životná cesta je cesta s hudbou a za hudbou : K jubileu Lýdie Urbančíkovej

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 5

 • 2007

  KOČIŠOVÁ, Renáta: V zrkadle času : Lýdia Urbančíková [rozhovor]

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 26 – 27

 • 2005

  SCHINDLEROVÁ, Agata: Festival súčasného umenia Košice

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 1, s. 23 – 24

 • 2002

  RE: K jubileám ... Lýdia Urbančíková

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 4

 • 1983

  BRANIŠ, František: Rozhlasová žatva ´82

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 8, s. 7

x