• 2022

    Cena Jozefa Kresánka

    za celoživotnú muzikologickú, redaktorskú, publikačnú a dramaturgickú činnosť s prihliadnutím na vytváranie hudobno-dokumentačnej databázy Košíc a východoslovenského regiónu

x