Personálna bibliografia

 • 2007

  Eva Fischerová-Martvoňová : Rozhovory o problémoch klaviristu-interpreta a klaviristu-pedagóga

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 11, s. 25

 • 2006

  Mladí klaviristi súťažili v Budapešti

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 9, s. 32

 • 1988

  Spomienky, úvahy, korešpondencia

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 8

 • 1988

  Spomienky, úvahy, korešpondencia : 3. Genrich Gustavovič Nejgauz - klavirista a pedagóg

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 5, s. 8

 • 1988

  ČERNECKÁ, Ida – NEJGAUZ, Genrich Gustavovič: Spomienky, úvahy, korešpondencia : Genrich Gustavovič Nejgauz - poet klavíra

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 4, s. 12

 • 1988

  Niekoľko otázok Eugenovi Indjičovi

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 10, s. 4

 • 1985

  Hudobná jar v Leningrade

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 9, s. 6

 • 1979

  O sovietskej a našej klavírnej pedagogike

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 9, s. 1

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Ida Černecká

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 26 – 28
  (ISBN 80-88884-39-X)

 • 1982

  Ida Černecká

  Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 9 – 11

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Ida Černecká

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 29 – 30

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ida Černecká a František Pergler v Mirbachu: Brilantnosť a poézia v romantike

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Úcta k tvorivosti

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 5

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dialóg spriaznených duší

  Literárny týždenník, 2014, roč. 27, č. 27 – 28, s. 7

 • 2007

  (M. A.): Koncert slovačkih pijanista [recenzia na vystúpenie 4-ručne na festivale v Sarajeve v spolupráci s F. Perglerom]

  Dnevni Avaz, 2007

 • 2007

  (K. R.): Koncert pijanističkog dua iz Slovačke [ohlas na vystúpenie na festivale Baščaršijske noci 2007 v Sarajeve v spolupráci s F. Perglerom]

  Oslobodenje, 2007

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: French Music for Piano Duet

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 4, s. 31 – 32

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Talenty za kráľovským nástrojom : Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela očami Idy Černeckej

  Slovenská republika, 1996, č. 166, s. 10

 • 1992

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Jedna zo silnej generácie : Klaviristka Ida Černecká

  Večerník, 1992, č. 40, s. 5

 • 1987

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nevstúpiť dvakrát do toho istého prúdu

  Večerník, 1987, č. 46, s. 6 – 7

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Mladí v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 16, s. 3

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Diplomový recitál mladej slov. klaviristky Idy Černeckej

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 8, s. 4

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Predstavuje sa. Ida Černecká

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 20, s. 3

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 12

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 10

 • -1

  MIHALOV, Kamil: O kariére klaviristky, ktorá by žila len z koncertovania, som neuvažovala

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 27 – 30

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 3

 • -1

  RUSÓ, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 12 – 13

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Jubilujúca Ida Černecká

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 2

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Piano Bratislava

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 30 – 31

 • -1

  –:: Prichádzajú k nám po inšpiráciu (o vedení kurzu pre účastníkov z Japonska)

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 18, s. 11

 • -1

  BERGER, Igor: Klavír inšpirujúci - klavír inšpirovaný : Daniela Rusó, Ida Černecká, Garrick Ohlson

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 20 – 21, s. 5

 • -1

  -vč-: Poézia - tónmi i slovom

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 3, s. 4

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V hlbokom porozumení

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 8, s. 4

 • -1

  ČÍŽIK, Vladimír: Miesto pre klavír

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 7, s. 5

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Kvalita a náročnosť

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 13, s. 8

 • -1

  BERGER, Igor: Chopin s Idou Černeckou

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 1, s. 5

 • -1

  JURÍK, Marián: Dvakrát z OPUS-u : Fryderyk Chopin- Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 5, s. 5

 • -1

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudba a interpret

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 22, s. 3

 • -1

  DUFFEK, Kornel: Klaviristka Ida Černecká

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 13, s. 4

 • -1

  PODRACKÝ, Igor: V. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 4

 • -1

  ŠUHAJDOVÁ, Jana – KYSELOVÁ, Nora: Podnetné "Stretnutie múz" v Mirbachu

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 14, s. 7

 • -1

  RÚFUS, Milan: Dieťa sa modlí už tým, ako žije : Klaviristka Ida Černecká sa rozpráva s básnikom Milanom Rúfusom

  Literárny týždenník, 1994, č. 51 – 52, s. 8

 • -1

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Spoločník na dobré i zlé časy : Zhovárame sa s klaviristkou Idou Černeckou

  Nové slovo bez rešpektu, 1994, č. 50, s. 16 – 17

 • -1

  POKORNÝ, Juraj: Myšlienky o charaktere hudobnej kritiky : Hovoríme s klaviristkou Idou Černeckou

  Literárny týždenník, 1990, č. 38, s. 15

 • -1

  BLAHYNKA, Miloslav: Z gramoplatní OPUS–u

  Literárny týždenník, 1990, č. 20, s. 9

 • -1

  LETŇANOVÁ, Elena: Recitál Idy Černeckej

  Nové slovo , 1982, č. 2, s. 20

x