2022

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

KOD – Konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 8, s. 20 – 23

2021

BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 9 – 10

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

2020

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Neznášal som preplnenú scénu a prázdne hľadisko

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 31

2019

ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 67 – 70

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

SAV, Bratislava

2015

PLATZNER, Alexander: Kvázihviezdne rozmery impresionizmu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 3

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Holoubek: Piesne ľúbostné pre hlas a klavír/orchester

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 185 – 189

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Októbrovú sériu koncertov v Mirbachu zavŕšili saxofóny

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 6

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 3, s. 5

2012

MARENČINOVÁ, Dita: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 6

2003

BLAHO, Jaroslav: Spomíname ... Ladislav Holoubek

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 9, s. 4

2003

ČIERNA, Magdaléna: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 18

2001

TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, s. 439

1986

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

Opus, Bratislava, s. 129 – 134

1984

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 3
(Variácie na slovenskú ľudovú pieseň, op. 71 pre violu, violončelo a klavír)

1983

ALBRECHT, Ján: Nezastať pri prvom letmom dojme

K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 15, s. 3

1983

BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1 – 2
(kantáta Genezis)

1983

KOVÁŘOVÁ, Anna: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1

1983

FULKA, Vladimír: Z komornej tvorby L. Holoubka

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 23, s. 4

1983

DLHÁŇOVÁ, Božena: VIII. TSNHT : Koncert z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 4
(Detské pesničky)

1983

ALBRECHT, Ján – BUKOVINSKÁ, Júlia: Tvorba : Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 6, s. 3

1983

BURLAS, Ladislav: Začiatky skladateľskej školy Alexandra Moyzesa

Slovenská hudobná moderna, 1983, Obzor, Bratislava, s. 140 – 148

1982

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 3
(Koncert pre lesný roh a orchester)

1982

HOLOUBEK, Ladislav: Od chlapca po starca : Spomienky zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 18, s. 1, 3

1981

PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 1

1981

KYSELOVÁ, Nora: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 4, s. 4
(Panpulóni)

1981

HOLOUBEK, Ladislav: Slovo interpreta

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 9, s. 5
(reakcia na kritiku Igora Podrackého)

1981

MARENČINOVÁ, Dita: Dve operné jednoaktovky v Košiciach

Celoštátna premiéra novej Holoubkovej opery

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 4, s. 5
(premiéra opery v jednom dejstve Bačovské žarty)

1978

PODRACKÝ, Igor: Koncert jubilujúcemu skladateľovi

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 20, s. 4

1978

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Ladislav Holoubek 65-ročný

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 17, s. 3

1978

BLAHO, Jaroslav: Jej pastorkyňa

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 4, s. 5

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 4
(Hviezdy na vodách)

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5

1974

BLAHO, Jaroslav: Figaro v Košiciach

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 9, s. 5

1973

BLAHO, Jaroslav: Široká brázda

K šesťdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka

Hudobný život, 1973, Obzor, roč. 5, č. 16, s. 4 – 5

1970

ra: Z nových partitúr

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 8, s. 5
(III. sláčikové kvarteto)

1970

VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

SND a slovenská operná tvorba

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 4

1969

POTEMROVÁ, Mária: Košický začiatok

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 4
(Spevy jesene)

1967

VAJDA, Igor: III. sláčikové kvarteto

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 1, s. 36 – 37

1966

HATRÍK, Juraj: Veľká a čestná hra [Profesor Mamlock]

Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 8, s. 355 – 361

1965

VAJDA, Igor: Ladislav Holoubek: Profesor Mamlock

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 3, s. 127 – 128

1964

VAJDA, Igor: Základný kameň slovenskej opernej tvorby

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 8, s. 225 – 228

1961

LADMANOVÁ, Milada: Niekoľko úvah nad prvou operou o našich dňoch

(Príspevok do diskusie o Holoubkovej Rodine)

Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 3, s. 132 – 133

1960

KRESÁNEK, Jozef: Rodina – opera našej súčasnosti

Hudební rozhledy, 1960, roč. 13, č. 24, s. 1024 – 1026

1960

ŠAMKO, Jozef: Opera so súčasnou tematikou

(K premiére Holoubkovej Rodiny 12. novembra v SND v Bratislave)

Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 11, s. 549 – 551

1960

TVRDOŇ. Jozef: K premiére Holoubkovej opery Rodina

(Príspevok do diskusie)

Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 12, s. 602 – 604

1958

TVRDOŇ, Jozef: Premiéra Holoubkovej opery Stella v Košiciach

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 4, s. 162 – 163

1958

-ský: Ladislav Holoubek dirigoval v Národnom divadle

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 4, s. 167

1955

TVRDOŇ, Jozef: Holoubkova vokálna tvorba

Ľudová tvorivosť, 1955, s. 228

1953

PALOVČÍK, Michal: Holoubkova Dcérenka moja

Hudební rozhledy, 1953, roč. 6, č. 12, s. 667 – 668

1952

BURLAS, Ladislav: Holoubkova kantáta Mesačná noc

Hudební rozhledy, 1952, roč. 5, č. 1, s. 6 – 8

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu čs. skladateľov

Kultúrny život, 22. 4. 1951, roč. 6, č. 16, s. 2

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu čs. skladateľov

Kultúrny život, 15. 4. 1951, roč. 6, č. 15, s. 6

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu československých skladateľov

Kultúrny život, 1. 4. 1951, roč. 6, č. 13, s. 4

1951

(zn): K úspechu slovenskej hudby v Prahe

Kultúrny život, 4. 3. 1951, roč. 6, č. 9, s. 4
(Autor: Zdeněk Nováček)

1950

NOVÁČEK, Zdeněk: I. jesenný koncert filharmónie

Kultúrny život, 19. 11. 1950, roč. 5, č. 22, s. 10
(Premiéra skladby Desať variácií na vlastnú tému op. 41.)

1950

BOKESOVÁ, Zdenka: K prevedeniu Suchoňovej opery

Kultúrny život, 15. 1. 1950, roč. 5, č. 1, s. 6

1948

z. b.: Hudba

Sľubný začiatok hudobnej sezóny

Kultúrny život, 31. 10. 1948, roč. 3, č. 20, s. 8
(Premiéra skladby Sláčikové kvarteto č. 2.)

1947

JUROVSKÝ, Šimon: Pred koncertnou sezónou

Kultúrny život, 30. 9. 1947, roč. 2, č. 15 – 16, s. 11

1946

BOKESOVÁ, Zdenka: Na záver hudobnej sezóny

Kultúrny život, 13. 7. 1946, roč. 1, č. 12, s. 5

1946

a.: Slovenská hudba na medzinár. festivale v Prahe

Kultúrny život, 8. 6. 1946, roč. 1, č. 10, s. 1, 4

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1982

  HOLOUBEK, Ladislav: Od chlapca po starca : Spomienky zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 18, s. 1, 3

 • 1981

  HOLOUBEK, Ladislav: Slovo interpreta

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 9, s. 5
  (reakcia na kritiku Igora Podrackého)

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2019

  ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

  Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 67 – 70

 • 2001

  TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

  Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, s. 439

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

  Opus, Bratislava, s. 129 – 134

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Začiatky skladateľskej školy Alexandra Moyzesa

  Slovenská hudobná moderna, 1983, Obzor, Bratislava, s. 140 – 148

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Holoubek: Piesne ľúbostné pre hlas a klavír/orchester

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 185 – 189

 • 1983

  ALBRECHT, Ján – BUKOVINSKÁ, Júlia: Tvorba : Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 6, s. 3

 • 1967

  VAJDA, Igor: III. sláčikové kvarteto

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 1, s. 36 – 37

 • 1966

  HATRÍK, Juraj: Veľká a čestná hra [Profesor Mamlock]

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 8, s. 355 – 361

 • 1965

  VAJDA, Igor: Ladislav Holoubek: Profesor Mamlock

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 3, s. 127 – 128

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

  KOD – Konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 8, s. 20 – 23

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 9 – 10

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

 • 2020

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Neznášal som preplnenú scénu a prázdne hľadisko

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 31

 • 2015

  PLATZNER, Alexander: Kvázihviezdne rozmery impresionizmu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 3

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 3, s. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Októbrovú sériu koncertov v Mirbachu zavŕšili saxofóny

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 6

 • 2012

  MARENČINOVÁ, Dita: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 6

 • 2003

  BLAHO, Jaroslav: Spomíname ... Ladislav Holoubek

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 9, s. 4

 • 2003

  ČIERNA, Magdaléna: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 18

 • 1984

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 3
  (Variácie na slovenskú ľudovú pieseň, op. 71 pre violu, violončelo a klavír)

 • 1983

  FULKA, Vladimír: Z komornej tvorby L. Holoubka

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 23, s. 4

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: Nezastať pri prvom letmom dojme

  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 15, s. 3

 • 1983

  BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1 – 2
  (kantáta Genezis)

 • 1983

  KOVÁŘOVÁ, Anna: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1

 • 1983

  DLHÁŇOVÁ, Božena: VIII. TSNHT : Koncert z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 4
  (Detské pesničky)

 • 1982

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 3
  (Koncert pre lesný roh a orchester)

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 1

 • 1981

  KYSELOVÁ, Nora: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 4, s. 4
  (Panpulóni)

 • 1981

  MARENČINOVÁ, Dita: Dve operné jednoaktovky v Košiciach

  Celoštátna premiéra novej Holoubkovej opery

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 4, s. 5
  (premiéra opery v jednom dejstve Bačovské žarty)

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Koncert jubilujúcemu skladateľovi

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 20, s. 4

 • 1978

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Ladislav Holoubek 65-ročný

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 17, s. 3

 • 1978

  BLAHO, Jaroslav: Jej pastorkyňa

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 4, s. 5

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 4
  (Hviezdy na vodách)

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5

 • 1974

  BLAHO, Jaroslav: Figaro v Košiciach

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 9, s. 5

 • 1973

  BLAHO, Jaroslav: Široká brázda

  K šesťdesiatinám zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka

  Hudobný život, 1973, Obzor, roč. 5, č. 16, s. 4 – 5

 • 1970

  ra: Z nových partitúr

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 8, s. 5
  (III. sláčikové kvarteto)

 • 1970

  VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

  SND a slovenská operná tvorba

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 4

 • 1969

  POTEMROVÁ, Mária: Košický začiatok

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 4
  (Spevy jesene)

 • 1964

  VAJDA, Igor: Základný kameň slovenskej opernej tvorby

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 8, s. 225 – 228

 • 1961

  LADMANOVÁ, Milada: Niekoľko úvah nad prvou operou o našich dňoch

  (Príspevok do diskusie o Holoubkovej Rodine)

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 3, s. 132 – 133

 • 1960

  TVRDOŇ. Jozef: K premiére Holoubkovej opery Rodina

  (Príspevok do diskusie)

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 12, s. 602 – 604

 • 1960

  ŠAMKO, Jozef: Opera so súčasnou tematikou

  (K premiére Holoubkovej Rodiny 12. novembra v SND v Bratislave)

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 11, s. 549 – 551

 • 1960

  KRESÁNEK, Jozef: Rodina – opera našej súčasnosti

  Hudební rozhledy, 1960, roč. 13, č. 24, s. 1024 – 1026

 • 1958

  TVRDOŇ, Jozef: Premiéra Holoubkovej opery Stella v Košiciach

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 4, s. 162 – 163

 • 1958

  -ský: Ladislav Holoubek dirigoval v Národnom divadle

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 4, s. 167

 • 1955

  TVRDOŇ, Jozef: Holoubkova vokálna tvorba

  Ľudová tvorivosť, 1955, s. 228

 • 1953

  PALOVČÍK, Michal: Holoubkova Dcérenka moja

  Hudební rozhledy, 1953, roč. 6, č. 12, s. 667 – 668

 • 1952

  BURLAS, Ladislav: Holoubkova kantáta Mesačná noc

  Hudební rozhledy, 1952, roč. 5, č. 1, s. 6 – 8

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu čs. skladateľov

  Kultúrny život, 22. 4. 1951, roč. 6, č. 16, s. 2

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu čs. skladateľov

  Kultúrny život, 15. 4. 1951, roč. 6, č. 15, s. 6

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu československých skladateľov

  Kultúrny život, 1. 4. 1951, roč. 6, č. 13, s. 4

 • 1951

  (zn): K úspechu slovenskej hudby v Prahe

  Kultúrny život, 4. 3. 1951, roč. 6, č. 9, s. 4
  (Autor: Zdeněk Nováček)

 • 1950

  NOVÁČEK, Zdeněk: I. jesenný koncert filharmónie

  Kultúrny život, 19. 11. 1950, roč. 5, č. 22, s. 10
  (Premiéra skladby Desať variácií na vlastnú tému op. 41.)

 • 1950

  BOKESOVÁ, Zdenka: K prevedeniu Suchoňovej opery

  Kultúrny život, 15. 1. 1950, roč. 5, č. 1, s. 6

 • 1948

  z. b.: Hudba

  Sľubný začiatok hudobnej sezóny

  Kultúrny život, 31. 10. 1948, roč. 3, č. 20, s. 8
  (Premiéra skladby Sláčikové kvarteto č. 2.)

 • 1947

  JUROVSKÝ, Šimon: Pred koncertnou sezónou

  Kultúrny život, 30. 9. 1947, roč. 2, č. 15 – 16, s. 11

 • 1946

  BOKESOVÁ, Zdenka: Na záver hudobnej sezóny

  Kultúrny život, 13. 7. 1946, roč. 1, č. 12, s. 5

 • 1946

  a.: Slovenská hudba na medzinár. festivale v Prahe

  Kultúrny život, 8. 6. 1946, roč. 1, č. 10, s. 1, 4

x