24.11.

1994

Ladislav Holoubek: O mladosti, o matke... op. 44

Cyklus piesní pre stredný hlas a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ida Černecká (pf)

07.02.

1991

Ladislav Holoubek: Pozdrav menu BACH op. 76

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

21.01.

1991

Ladislav Holoubek: Sonáta G dur (Romantická) op. 5

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

22.11.

1990

Ladislav Holoubek: Tri z pusty

pre basbarytón a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: František Balún (bbr), Kveta Holá (pf)

12.02.

1989

Ladislav Holoubek: Symfónia č. 2 op. 75

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

10.05.

1984

Ladislav Holoubek: Vyznania op. 52

pre soprán (mezzosoprán) a klavír (orchester) na parafrázy starých textov

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Magdaléna Blahušiaková (s), Štátna filharmónia Košice, Ondrej Lenárd (dir.)

12.12.

1983

Ladislav Holoubek: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň op. 71

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert k 70. narodeninám L. Holoubka, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Zdeněk Růžička (vl), Jozef Varhoľák (vc), Mária Dravecká (pf)

18.02.

1983

Ladislav Holoubek: Genezis op. 70

Kantáta na báseň Milana Rúfusa pre basbarytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

10.02.

1983

Ladislav Holoubek: Concertino op. 67

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štefan Sklenka (ob), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

10.02.

1982

Ladislav Holoubek: Koncert op. 66

pre lesný roh a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Illéš (cr), Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)

16.02.

1981

Jozef Podprocký: Dramatická štúdia, op. 9 č. 1

pre symfonický orchester podľa novely H. de Balzaca "Neznáme veľdielo"

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)

16.02.

1981

Juraj Hatrík: Symfónia č. 1 "Sans Souci"

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)

16.01.

1981

Ladislav Holoubek: Bačovské žarty op. 62

Prvé uvedenie na Slovensku

Opera Štátneho divadla, Košice, SK

22.02.

1978

Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63

Cyklus piesní na slová M. Válka zo zbierky 'Do Tramtárie'

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)

10.02.

1977

Ladislav Holoubek: Hviezdy na vodách op. 55

Cyklus piesní pre mezzosoprán a orchester (klavír)

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ida Kirilová (ms), Ladislav Holoubek (pf)

29.04.

1967

Miro Bázlik: Peter a Lucia

Opera v siedmich obrazoch

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.)

21.05.

1966

Ladislav Holoubek: Profesor Mamlock op. 50

Opera v 2 dejstvách (3 obrazoch)

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Opera SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.)

30.11.

1963

Ján Cikker: Mister Scrooge

Opera v 4 obrazoch (3 dejstvách)

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Karel Jernek (réžia)

22.09.

1962

Ján Cikker: Vzkriesenie

Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Kornel Hájek (réžia)

12.11.

1960

Ladislav Holoubek: Rodina op. 46

Opera v troch dejstvách

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

28.10.

1955

Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka novej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

28.10.

1955

Ján Zimmer: Rapsódia pre klavír a orchester, op. 18

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

26.10.

1951

Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

18.05.

1951

Ladislav Holoubek: Mesačná noc op. 31

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa, Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miešaný zbor Československého rozhlasu (Ladislav Slovák), Mužský zbor opery Slovenského národného divadla, Ľudovít Rajter (dir.), Emil Schütz (br), Margita Česányiová (s), Slovenská filharmónia

1951

Ján Zimmer: Concerto grosso, op. 7

pre dva klavíry a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Zita Strnadová-Paráková (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

27.10.

1950

Ladislav Holoubek: Desať variácií na vlastnú tému op. 41

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Piate výročie znárodnenia Československého priemyslu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Václav Talich (dir.)

10.12.

1949

Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72

Opera v 6 obrazoch

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Kováč (act ), Vladislav Pavlovič (act ), František Zvarík (b), Štefan Hoza (t), Margita Česányiová (s), Zbor Opery SND, Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.), Karol Jernek (réžia)

14.10.

1948

Ladislav Holoubek: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 32

Prvé uvedenie na Slovensku

Vládna budova (dnešná Moyzesova sieň), Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenské kvarteto

12.02.

1944

Ladislav Holoubek: Túžba op. 28

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

30.04.

1943

Eugen Suchoň: Piesne z hôr ESD 69

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, CS

INTERPRETI: Margita Česányiová (s), Štefan Hoza (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)

Prvé uvedenie na území Československa.

26.04.

1941

Gejza Dusík: Turecký tabak

Opereta v 3 dejstvách

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Drahoš Želenský (réžia)

12.03.

1941

Ladislav Holoubek: Svitanie op. 24

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

18.03.

1939

Ladislav Holoubek: Stella op. 18

Opera v troch dejstvách

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

14.05.

1938

Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj

Opereta v troch dejstvách s prológom

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), František Krištof Veselý (réžia), Josef Křepela (réžia)

05.12.

1935

Gejza Dusík: Tisíc metrov lásky

Opereta v 3 dejstvách (12 obrazoch) s dohrou

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), František Krištof Veselý (réžia)

1913

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 24.11.

  1994

  Ladislav Holoubek: O mladosti, o matke... op. 44

  Cyklus piesní pre stredný hlas a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ida Černecká (pf)

 • 07.02.

  1991

  Ladislav Holoubek: Pozdrav menu BACH op. 76

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

 • 21.01.

  1991

  Ladislav Holoubek: Sonáta G dur (Romantická) op. 5

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

 • 22.11.

  1990

  Ladislav Holoubek: Tri z pusty

  pre basbarytón a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: František Balún (bbr), Kveta Holá (pf)

 • 12.02.

  1989

  Ladislav Holoubek: Symfónia č. 2 op. 75

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

 • 10.05.

  1984

  Ladislav Holoubek: Vyznania op. 52

  pre soprán (mezzosoprán) a klavír (orchester) na parafrázy starých textov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Blahušiaková (s), Štátna filharmónia Košice, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 12.12.

  1983

  Ladislav Holoubek: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň op. 71

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert k 70. narodeninám L. Holoubka, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Zdeněk Růžička (vl), Jozef Varhoľák (vc), Mária Dravecká (pf)

 • 18.02.

  1983

  Ladislav Holoubek: Genezis op. 70

  Kantáta na báseň Milana Rúfusa pre basbarytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 10.02.

  1983

  Ladislav Holoubek: Concertino op. 67

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štefan Sklenka (ob), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 10.02.

  1982

  Ladislav Holoubek: Koncert op. 66

  pre lesný roh a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Illéš (cr), Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)

 • 16.02.

  1981

  Jozef Podprocký: Dramatická štúdia, op. 9 č. 1

  pre symfonický orchester podľa novely H. de Balzaca "Neznáme veľdielo"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 16.02.

  1981

  Juraj Hatrík: Symfónia č. 1 "Sans Souci"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 16.01.

  1981

  Ladislav Holoubek: Bačovské žarty op. 62

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Opera Štátneho divadla, Košice, SK

 • 22.02.

  1978

  Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63

  Cyklus piesní na slová M. Válka zo zbierky 'Do Tramtárie'

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)

 • 10.02.

  1977

  Ladislav Holoubek: Hviezdy na vodách op. 55

  Cyklus piesní pre mezzosoprán a orchester (klavír)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ida Kirilová (ms), Ladislav Holoubek (pf)

 • 29.04.

  1967

  Miro Bázlik: Peter a Lucia

  Opera v siedmich obrazoch

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.)

 • 21.05.

  1966

  Ladislav Holoubek: Profesor Mamlock op. 50

  Opera v 2 dejstvách (3 obrazoch)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Opera SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.)

 • 30.11.

  1963

  Ján Cikker: Mister Scrooge

  Opera v 4 obrazoch (3 dejstvách)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Karel Jernek (réžia)

 • 22.09.

  1962

  Ján Cikker: Vzkriesenie

  Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Kornel Hájek (réžia)

 • 12.11.

  1960

  Ladislav Holoubek: Rodina op. 46

  Opera v troch dejstvách

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

 • 28.10.

  1955

  Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka novej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 28.10.

  1955

  Ján Zimmer: Rapsódia pre klavír a orchester, op. 18

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 26.10.

  1951

  Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 18.05.

  1951

  Ladislav Holoubek: Mesačná noc op. 31

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa, Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Miešaný zbor Československého rozhlasu (Ladislav Slovák), Mužský zbor opery Slovenského národného divadla, Ľudovít Rajter (dir.), Emil Schütz (br), Margita Česányiová (s), Slovenská filharmónia

 • 1951

  Ján Zimmer: Concerto grosso, op. 7

  pre dva klavíry a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Zita Strnadová-Paráková (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 27.10.

  1950

  Ladislav Holoubek: Desať variácií na vlastnú tému op. 41

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piate výročie znárodnenia Československého priemyslu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Václav Talich (dir.)

 • 10.12.

  1949

  Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72

  Opera v 6 obrazoch

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Kováč (act ), Vladislav Pavlovič (act ), František Zvarík (b), Štefan Hoza (t), Margita Česányiová (s), Zbor Opery SND, Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.), Karol Jernek (réžia)

 • 14.10.

  1948

  Ladislav Holoubek: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 32

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Vládna budova (dnešná Moyzesova sieň), Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenské kvarteto

 • 12.02.

  1944

  Ladislav Holoubek: Túžba op. 28

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

 • 30.04.

  1943

  Eugen Suchoň: Piesne z hôr ESD 69

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, CS

  INTERPRETI: Margita Česányiová (s), Štefan Hoza (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 26.04.

  1941

  Gejza Dusík: Turecký tabak

  Opereta v 3 dejstvách

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Drahoš Želenský (réžia)

 • 12.03.

  1941

  Ladislav Holoubek: Svitanie op. 24

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

 • 18.03.

  1939

  Ladislav Holoubek: Stella op. 18

  Opera v troch dejstvách

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

 • 14.05.

  1938

  Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj

  Opereta v troch dejstvách s prológom

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), František Krištof Veselý (réžia), Josef Křepela (réžia)

 • 05.12.

  1935

  Gejza Dusík: Tisíc metrov lásky

  Opereta v 3 dejstvách (12 obrazoch) s dohrou

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), František Krištof Veselý (réžia)

Zahraničné

x