• 2021

  IMPRESSIONS SONGS

  CD - Hevhetia HV 0227-2-331

  1. Gabriel Fauré: Les roses dʼIspahan, Op. 39/4

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  2. Gabriel Fauré: Notre amour, Op. 23/2

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  3. Gabriel Fauré: Chanson dʼamour, Op. 27/1

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  4. Gabriel Fauré: Tristesse, Op. 6/2

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  5. Henri Duparc: Lʼinvitation au voyage

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  6. Henri Duparc: Le manoir de Rosemonde

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  7. Henri Duparc: Chanson triste

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  8. Claude Debussy: Dans le jardin L 78

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  9. Claude Debussy: Apparition L 53

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  10. Claude Debussy: Beau soir L 6

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  11. Alban Berg: Sieben frühe Lieder (výber z cyklu piesní)

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  12. Dezider Kardoš: Piesne o láske op. 2

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  13. Ján Zimmer: Jar v údolí, op. 3

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  14. Ladislav Holoubek: Mladosť op. 19

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

  15. Olivier Messiaen: Vocalise-étude, Op. 151

   Mária Tajtáková (s), Ladislav Fančovič (pf)

 • 2011

  JANKO BLAHO

  CD - Opus 91 2828-2

  1. Bedřich Smetana: Predaná nevesta (úryvky)

   Janko Blaho (t), Helena Bartošová-Schützová (s), Orchester Opery SND, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

  2. Bedřich Smetana: Čertova stena (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  3. Antonín Dvořák: Jakobín (úryvok)

   Janko Blaho (t), Zita Frešová-Hudcová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  5. Giuseppe Verdi: Úryvky z opier Un ballo in maschera, Rigoletto, Il trovatore

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  6. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  7. Stanislav Moniuszko: Halka (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Andrašovan (dir.)

  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin (úryvok)

   Janko Blaho (t), Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)

  9. Giacomo Puccini: Madama Butterfly (úryvok)

   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)

  10. Charles Gounod: Faust (úryvok)

   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), František Zvarík (b), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65

   Janko Blaho (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 2005

  LUDMILA KOJANOVÁ – PAVEL NOVOTNÝ : TVORBA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE DVA KLAVÍRY A PRE KLAVÍR ŠTVORRUČNE

  CD R 178 0001-2-133-3

  1. Peter Guľas: Koncertná fúga op. 14, č. 3

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  2. Ivan Hrušovský: Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  3. Ladislav Holoubek: Sonáta G dur (Romantická) op. 5a

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  4. Ladislav Holoubek: Dramatická fantázia op. 80

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  5. Juraj Hatrík: Alla Marcia, Corale e Canon a 2

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  6. Igor Dibák: Toccata, op. 27

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  7. Norbert Bodnár: Variácie na tému L. v. Beethovena (op. 49, č. 2)

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  8. Norbert Bodnár: Eine kleine Waltzmusik

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

 • 1983

  HANUŠ DOMANSKÝ, PAVOL BAGIN, LADISLAV HOLOUBEK

  LP - Opus 9110 1478

  1. Hanuš Domanský: Symfónia

   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

  2. Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

  3. Ladislav Holoubek: Genezis op. 70

   Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 1978

  NOVÁ TVORBA '78

  LP - Opus 9111 0757

  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63

   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)

  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1

   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)

  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb

   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)

 • 1973

  LADISLAV HOLOUBEK : AUTORSKÝ PORTRÉT

  LP - Opus 9110 0230

  1. Ladislav Holoubek: Desať variácií na vlastnú tému op. 41

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)

  2. Ladislav Holoubek: K ľudu! op. 42

   Jaroslava Sedlářová (ms), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)

  3. Ladislav Holoubek: Profesor Mamlock op. 50

   Jaroslava Sedlářová (ms), Nina Hazuchová (ms), Juraj Martvoň (br), František Šubert (tenor), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 1961

  ALEXANDER MOYZES, JÁN CIKKER, ANDREJ OČENÁŠ

  LP - Supraphon DV 5862

  1. Alexander Moyzes: Jánošík op. 21/a

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Alexander Moyzes: V. Novák: Zbojnícka sonatína

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  3. Ján Cikker: Odzemok, Valašský

   Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)

  4. Andrej Očenáš: Ruralia slovaca (Rozlúčka s mladosťou) op.19

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

x