1987–1989

Antigóna

Opera (fragment)

1986

Domovina

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1982

Trebišov, to valal

Obsadenie: CM

1975

Zemplínsky tanec

Obsadenie: orch

1975

Kač, domu kač

Obsadenie: CM

1973

Zvučka pre Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v Bratislave

Obsadenie: ?tr, ?cr, ?tn, tpc, cle

1973

Epitaf – Nad starým zákopom

Obsadenie: orch

1972

Zvučka pre Bratislavské hudobné slávnosti

Obsadenie: ?tr, ?cr, ?tn

1972

Keď som bol mladý

Obsadenie: orch

1969

Sitnianski rytieri

Obsadenie: orch: fl, ob, 2cl, fg, 2cr, 2tr, tn, tp, bat, zmb, archi

1967

Tichá noc, svätá noc

Obsadenie: CM

1966

Meteor

Opera (iba 1. dejstvo)

1965

Hej, tri rôčky som zbíjal

Obsadenie: CM

1962

Variácie na tému z Verdiho opery Maškarný bál

Obsadenie: orch

1959

Zvučka pre Veľkú cenu Slovenska

Obsadenie: 8cr

1955

V spomienkach

Obsadenie: b, CMa, orch

1954

Vlha, vlha, pekný vták

Obsadenie: CM

1953

Keď som ja v Žiline

Obsadenie: 2t, orch

1953

Odzemok, Valašský

Obsadenie: orch

1952

Verbunk (Kuruci)

Obsadenie: orch

1950

Grečaninov, A.: Noc

Obsadenie: v, pf/orch

1950

Hymnus roľníka

Obsadenie: br, orch

1950

Rachmaninov, S.: Jarné vody

Obsadenie: v, pf/orch

1950

Borodin, A.: More

Obsadenie: v, orch

1949

Záleží na vás

1949

Svetlo najmenších op. 28

1949

Oslobodená dedina op. 30

1949

Export-Import op. 29

1949

Hamlet op. 31

Obsadenie: pf, orch

1948–1949

Vlčie diery

Obsadenie: orch

1948

Vlčie diery op. 27

Obsadenie: orch

1947

Svetlo a tieň op. 26

1946

Ivan Hrozný

1946

Pásmo poézie Janka Jesenského

1946

Skrotenie zlej ženy

1944

Selanka op. 23

Obsadenie: orch

1944

Pochod povstalcov

Obsadenie: orch

1944

Pochod povstalcov

Obsadenie: CM/CMa, pf/orch/fiati

1944

Zvučka pre Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici

Obsadenie: pf/fiati/orch

1944

Pochod povstalcov

Obsadenie: pf

1942

Uspávanka

Obsadenie: pf

1941

Leto op. 19

Obsadenie: orch

1940

Scherzo

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1940

Medzi horami

Obsadenie: CM

1940

Cantus filiorum op. 17

Obsadenie: b, CM, orch

1936

Měsíční květ op. 14 č. 1

Obsadenie: ms, pf

1935

Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1935

Sláčikové kvarteto č. 1 op. 13 č. 2

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1934

Fúga

Obsadenie: ob, cl, fg

1934

Scherzino op. 12

Obsadenie: fl, ob, cl, cr, fg

1932

Fúga

Obsadenie: ob, cl, cr, fg

1931

Epitaf

Obsadenie: orch

1931

Veľkonočná kantáta

Obsadenie: CM, orch

1930

Symfónia c mol

Obsadenie: orch

1930

Vianočná kantáta

Obsadenie: CM, orch

1928

Sláčikové kvarteto B dur

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1927

Sonáta c mol op. 11

Obsadenie: pf

?

Dve regrútske

?

Spevy z Lužnej

1911

opera

balet

symfonický orchester

komorný orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

inštrumentálne komorné diela

 • 1973

  Zvučka pre Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v Bratislave

  Obsadenie: ?tr, ?cr, ?tn, tpc, cle

 • 1972

  Zvučka pre Bratislavské hudobné slávnosti

  Obsadenie: ?tr, ?cr, ?tn

klavír a klavír 4-ručne

dva nástroje

dva klavíry

tri nástroje

 • 1934

  Fúga

  Obsadenie: ob, cl, fg

štyri nástroje

 • 1932

  Fúga

  Obsadenie: ob, cl, cr, fg

sláčikové kvarteto

 • 1986

  Domovina

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1940

  Scherzo

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1935

  Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1935

  Sláčikové kvarteto č. 1 op. 13 č. 2

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1928

  Sláčikové kvarteto B dur

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

dychové kvinteto

 • 1934

  Scherzino op. 12

  Obsadenie: fl, ob, cl, cr, fg

osem nástrojov

 • 1959

  Zvučka pre Veľkú cenu Slovenska

  Obsadenie: 8cr

sólový hlas (hlasy) s klavírom

inštruktívne

hudba pre divadlo

 • 1949

  Hamlet op. 31

  Obsadenie: pf, orch

 • 1946

  Ivan Hrozný

 • 1946

  Pásmo poézie Janka Jesenského

 • 1946

  Skrotenie zlej ženy

inštrumentálne úpravy folklóru

vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru

úpravy

 • 1950

  Grečaninov, A.: Noc

  Obsadenie: v, pf/orch

 • 1950

  Rachmaninov, S.: Jarné vody

  Obsadenie: v, pf/orch

 • 1950

  Borodin, A.: More

  Obsadenie: v, orch

zborové

zbor a nástroje

miešaný zbor

mužský zbor

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1949

  Záleží na vás

 • 1949

  Svetlo najmenších op. 28

 • 1949

  Oslobodená dedina op. 30

 • 1949

  Export-Import op. 29

 • 1947

  Svetlo a tieň op. 26

dlhometrážny hraný film

 • 1948

  Vlčie diery op. 27

  Obsadenie: orch

x