• 2011

  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

  za mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a kultúry osobitne v oblasti hudobnej tvorby

 • 1979

  Medzinárodná hudobná cena IMC-UNESCO

 • 1975

  Skladateľská súťaž k 30. výročiu oslobodenia ČSSR

  - 1. cena

 • 1966

  titul národný umelec

 • 1966

  Cena Johanna Gottfrieda von Herdera

 • 1966

  Cena Jána Levoslava Bellu

x