Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2016

  MATEJOVÁ, Miriam: Pavol Krška – tvorba pre klavír

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2016, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 84 – 94

 • 2015

  DUTKOVÁ, Ľubomíra: Pavol Krška – osobnosť a dielo

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 366 – 375

 • 2012

  PUCHELOVÁ, Ľubomíra: Osobnosť Pavla Kršku a jeho zborová tvorba

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10
  (rod. Kurtulíková)

 • 2009

  BALLOVÁ, Andrea: Pavol Krška – život a dielo (2)

  Adoramus Te, 2009, roč. 12, č. 3, s. 25 – 34

 • 2009

  BALLOVÁ, Andrea: Pavol Krška – život a dielo (1)

  Adoramus Te, 2009, roč. 12, č. 2, s. 25 – 31

 • 1999

  SEDLICKÝ, Tibor: Pavol Krška

  K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 : O jubilujúcich skladateľoch, dirigentoch, speváckych zboroch, 1999, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 21 – 22

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Optimistický štart ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 6

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Pocta Pavlovi Krškovi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 5

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 9

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Sólo pre zbor

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 3, s. 2

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Voce magna

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 18 – 19

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  V znamení mladých

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 12

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 13

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Jubilujúci Peter Michalica

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 12

 • 2015

  BÁZLIK, Michal: Portrét Pavla Kršku

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, roč. 12, č. 1, s. 12 – 13

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 8

 • 2013

  GRAJCÁROVÁ, Zuzana: Sv. Konštantín a Metod očami mladých umelcov

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 6

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 6

 • 2009

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 6

 • 1984

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Profily mladých : Skladateľ Pavol Krška

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 17, s. 5

x