• 1964 – 1970

  Konzervatórium v Žiline (klavír – Danuša Kurková)

 • 1970 – 1975

  VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)

 • 1976 – 2009

  pedagóg hudobno-teoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v Žiline

 • 1998 – 2003

  pedagóg na Žilinskej univerzite

 • 2009

  uznanie Žilinskej univerzity za pedagogickú a umeleckú činnosť

 • 2009

  uznanie rímskokatolíckeho biskupa Žilinskej diecézy Mons. Tomáša Gálisa za veľký prínos v oblasti sakrálnej hudby

"Krška vo svojej hudobnej tvorbe nadväzuje na kompozičné princípy prof. Moyzesa, hľadá v hudobnom tvare obraz blízky jeho postulátom pri odkrývaní krásy slovenskej ľudovej piesne, ale tiež aj pri výbere jedinečnosti farebnej zvukovosti nástrojov. Dlhoročný kontakt so Štátnym komorným orchestrom a so študentmi konzervatória v Žiline ovplyvnil aj výber jeho kompozičných žánrov. V jeho tvorbe sa skrýva nenápadný, ale citeľný zástoj pedagogických aspektov, najmä vo výbere hudobných žánrov a v inštrumentácii. Ťažisko jeho hudobnej tvorby je v komornom žánri, ktorý neskôr rozširuje o vokálno-inštrumentálne diela vychádzajúce z biblických obrazov a textov. V jeho dielach nájdeme meditatívnosť, hĺbavosť, ale aj kontrastné časti plné dramatického vypätia."

(MICHALOVÁ, Eva: Pavol Krška. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 162.)

x