2020

Sonáta pre organ

Obsadenie: org

2019

Mama

Obsadenie: v, pf

2019

Ave Mária

Obsadenie: v, pf

2018

Slovenské ľudové piesne

Obsadenie: s, orch: fl, ob, cl, fg, tr, bat, archi

2017

Concerto Grosso

Obsadenie: archi

2016

Stabat Mater

Obsadenie: 2vn, fl, ob, CM, org

2016

Skorocely

Obsadenie: s, t, pf

2016

Missa brevis

Obsadenie: CB, pf

2016

Responzóriový Žalm

Obsadenie: CM, org

2016

Sonata da camera

Obsadenie: fl, vc, pf

2015

Deťom

Obsadenie: vb, pf

2015

77 slovenských ľudových piesní

Obsadenie: v, pf

2015

Päť miniatúr

Obsadenie: 10vn

2015

Tri obrázky

Obsadenie: 2vn, pf

2015

Locus iste

Obsadenie: t, CM, archi, org

2015

Missa brevis II.

Obsadenie: CM

2014

Skladbičky

Obsadenie: pf4m

2014

Skladbičky

Obsadenie: vc, pf

2014

Štyri piesne

Obsadenie: t, pf

2014

Concertinko

Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf

2014

Tri časti

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2014

Musica per la famiglia

Obsadenie: fl, 2vn, vc

2014

Tri dvojspevy

Obsadenie: s, b, pf

2013

Skladbičky

Obsadenie: pf

2013

Skladbičky

Obsadenie: vn/cl, pf

2012

Koncert

Obsadenie: 2tn, orch

2012

Litánie k blahoslavenej Panne Márii

Obsadenie: v/t, org

2012

Staroslovienska omša

Obsadenie: s, a, t, b, V, CM, tr, cr, cl, fg, org

2011

Skice

Obsadenie: fg, pf

2010

Obrázky

Obsadenie: ac

2010

Požehnaná zem

Obsadenie: br, pf

2010

Sonáta

Obsadenie: fg, pf

2010

Osem zborov

Obsadenie: CM

2010

Missa brevis

Obsadenie: CMa

2010

Stabat Mater

Obsadenie: CMa

2009

Fresky

Obsadenie: pf4m

2009

Sonáta

Obsadenie: 2pf

2009

Hry

Obsadenie: 4pf

2009

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

Obsadenie: pf

2009

Concertino č. 1

Obsadenie: 3vn, pf

2008

Slávnostné fanfáry

Obsadenie: 3tr, bat, org

2008

Modlitba

Obsadenie: 3tr, CM, org

2008

Košickí mučeníci

Obsadenie: spk, t, br, b, CMa, CM, orch

2008

Concertino

Obsadenie: vn, pf

2008

Tri časti

Obsadenie: vn, vl, vc

2008

Stabat

Obsadenie: CM

2008

Slovenské ľudové piesne

Obsadenie: v, pf

2007

Scherzino

Obsadenie: cl, pf

2007

Nálady

Obsadenie: 3vn

2007

Missa solemnis

Obsadenie: s, a, t, b, CM, org

2007

Päť kolied

Obsadenie: CM

2007

Partita

Obsadenie: 2gui

2007

Piesne pre deti

Obsadenie: vb, pf

2006

Suita

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2006

Slovenské ľudové piesne

Obsadenie: pf4m

2006

Missa brevis

Obsadenie: CM

2006

Litaniae ad Sancto Josepho

Obsadenie: CM

2006

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

Obsadenie: vc, pf

2006

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

Obsadenie: Xvc

2006

Svitanie

Obsadenie: 2vc, pf

2005

Koncert

Obsadenie: vn, orch

2005

Pašie podľa Matúša

Obsadenie: spk, t, b, CM

2005

Sonata da camera

Obsadenie: 2vn, vc

2005

Sonatína

Obsadenie: fld/ob, pf

2003

Päť kolied

Obsadenie: br, fl, cl, 2vn, vl, vc

2003

Päť kolied

Obsadenie: br, tr, vl, vc, cb, tno, trg, clv, son

2003

Pašie podľa Lukáša

Obsadenie: spk, t, b, CM

2003

Pašie podľa Marka

Obsadenie: t, b, spk, CM

2002

Žíznim

Obsadenie: CMa

2001

Kyrie

Obsadenie: CM

2000

Sonatína

Obsadenie: vn, pf

2000

Sonatína

Obsadenie: pf4m

2000

Slovenské koledy a vianočné piesne

Obsadenie: pf4m

2000

Sonatína

Obsadenie: vc, pf

1999

Missa brevis

Obsadenie: CF, pf

1999

Canzona

Obsadenie: vn, pf

1998

Oslavujte Pána

Obsadenie: CM

1998

Pašie podľa Jána

Obsadenie: t, b, spk, CM

1998

Te Deum

Obsadenie: s, a, t, b, 2CM, org

1998

Letné ráno

Obsadenie: 2vc, pf

1996

Starosloviensky Otčenáš

Obsadenie: b, pf

1995

Rondo

Obsadenie: pf4m

1995

Nahal si ma nahal

Obsadenie: CM

1994

Štyri koledy

Obsadenie: CM

1993

Desať kolied

Obsadenie: vb, pf/pf4m

1993

Omša

Obsadenie: s, a, t, b, CM, org

1992

Dva obrazy

Obsadenie: vc, pf

1991

Predohra

Obsadenie: orch

1991

Zvestovanie

Obsadenie: CM

1991

Narodenie

Obsadenie: CM

1989

Poďte ku mne všetci

Obsadenie: b, CM

1988

Súd

Obsadenie: t, CM, org/orch, org

1988

Prázdninová suita

Obsadenie: 3vn

1988

Vianočná omša

Obsadenie: CM, org/orch, org

1987

Zdravas

Obsadenie: CM

1987

Mária a Jozef

Obsadenie: s, a, t, b, CM, 2tr, 2tn, org

1987

Sonáta

Obsadenie: tn, pf/archi

1986

Päť prednesov

Obsadenie: fld/cl/cr, pf

1985

Sonáta

Obsadenie: ac

1985

Peter – prvý z dvanástich

Obsadenie: spk, t, b, CM, 2tr, 2tn, org

1985

Konštantín a Metod

Obsadenie: spk, t, b, CM, 2tr, 3tn, org

1984

Dve slovenské ľudové piesne zo Starej Bystrice

Obsadenie: br, vn, vl, vc

1984

Príbeh z Nového zákona

Obsadenie: br, CM, orch

1984

Prelúdium a Vivace

Obsadenie: tn, pf

1984

Dve skladby

Obsadenie: vl, pf

1984

Pastierske Vianoce

Obsadenie: t, b, CM, orch

1984

Malá suita

Obsadenie: archi

1982

Koncert

Obsadenie: org, orch

1981

Dve časti

Obsadenie: cmb

1980

Sonáta

Obsadenie: cl, pf

1980

Allegro

Obsadenie: tr, pf

1979

Sonáta

Obsadenie: tr, pf

1979

Omša

Obsadenie: br, CM, 3tr, tp

1979

Divertimento

Obsadenie: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 2tn, tu

1979

Stabat Mater

Obsadenie: br, cr

1979

Tri piesne

Obsadenie: br, vn, vl, vc

1978

Päť piesní

Obsadenie: br, pf

1977

Miniatúry

Obsadenie: vc

1977

Partita

Obsadenie: archi

1977

Miniatúry

Obsadenie: vl

1977

Tri časti

Obsadenie: clp, pf

1977

Suita

Obsadenie: cb, pf

1977

Duo

Obsadenie: vl, vc

1976

Sláčikové trio

Obsadenie: vn, vl, vc

1976

Sláčikové kvarteto

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1975

Sonáta

Obsadenie: pf

1949

javiskové

symfonický orchester

komorný orchester

vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 2018

  Slovenské ľudové piesne

  Obsadenie: s, orch: fl, ob, cl, fg, tr, bat, archi

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

dva sólové nástroje a orchester

inštrumentálne komorné diela

 • 2008

  Slávnostné fanfáry

  Obsadenie: 3tr, bat, org

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

 • 2020

  Sonáta pre organ

  Obsadenie: org

dva nástroje

 • 2013

  Sonáta

  Obsadenie: vc, pf

 • 2011

  Sonatína

  Obsadenie: tr, pf

 • 2010

  Sonáta

  Obsadenie: fg, pf

 • 2009

  Sonáta

  Obsadenie: 2pf

 • 2009

  Sonáta

  Obsadenie: fl, pf

 • 2007

  Partita

  Obsadenie: 2gui

 • 2006

  Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  Obsadenie: vc, pf

 • 2000

  Sonatína

  Obsadenie: vn, pf

 • 2000

  Sonatína

  Obsadenie: vc, pf

 • 1999

  Canzona

  Obsadenie: vn, pf

 • 1992

  Dva obrazy

  Obsadenie: vc, pf

 • 1987

  Sonáta

  Obsadenie: tn, pf/archi

 • 1984

  Prelúdium a Vivace

  Obsadenie: tn, pf

 • 1984

  Dve skladby

  Obsadenie: vl, pf

 • 1980

  Sonáta

  Obsadenie: cl, pf

 • 1980

  Allegro

  Obsadenie: tr, pf

 • 1979

  Sonáta

  Obsadenie: tr, pf

 • 1977

  Suita

  Obsadenie: cb, pf

 • 1977

  Duo

  Obsadenie: vl, vc

tri nástroje

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

 • 1976

  Sláčikové kvarteto

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

päť nástrojov

 • 2014

  Concertinko

  Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

 • 2020

  Zdravas Mária

  Obsadenie: v, pf

 • 2019

  Mama

  Obsadenie: v, pf

 • 2019

  Ave Mária

  Obsadenie: v, pf

 • 2016

  Skorocely

  Obsadenie: s, t, pf

 • 2015

  Deťom

  Obsadenie: vb, pf

 • 2015

  77 slovenských ľudových piesní

  Obsadenie: v, pf

 • 2015

  Úvahy

  Obsadenie: vm, pf

 • 2014

  Štyri piesne

  Obsadenie: t, pf

 • 2014

  Tri dvojspevy

  Obsadenie: s, b, pf

 • 2010

  Požehnaná zem

  Obsadenie: br, pf

 • 2008

  Slovenské ľudové piesne

  Obsadenie: v, pf

 • 2007

  Piesne pre deti

  Obsadenie: vb, pf

 • 1996

  Starosloviensky Otčenáš

  Obsadenie: b, pf

 • 1990

  Tri piesne

  Obsadenie: s, pf

 • 1978

  Päť piesní

  Obsadenie: br, pf

sólový hlas (hlasy) a organ

 • 2012

  Litánie k blahoslavenej Panne Márii

  Obsadenie: v/t, org

inštruktívne

 • 2015

  Päť miniatúr

  Obsadenie: 10vn

 • 2015

  Tri obrázky

  Obsadenie: 2vn, pf

 • 2014

  Skladbičky

  Obsadenie: pf4m

 • 2014

  Skladbičky

  Obsadenie: vc, pf

 • 2013

  Skladbičky

  Obsadenie: pf

 • 2013

  Drobnosti

  Obsadenie: pf

 • 2013

  Skladbičky

  Obsadenie: vn/cl, pf

 • 2012

  Concertino č. 2

  Obsadenie: 3vn, pf

 • 2011

  Malá suita

  Obsadenie: sxa, pf

 • 2011

  Skice

  Obsadenie: fg, pf

 • 2009

  Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  Obsadenie: pf

 • 2009

  Concertino č. 1

  Obsadenie: 3vn, pf

 • 2008

  Concertino

  Obsadenie: vn, pf

 • 2008

  Tri časti

  Obsadenie: vn, vl, vc

 • 2007

  Scherzino

  Obsadenie: cl, pf

 • 2007

  Nálady

  Obsadenie: 3vn

 • 2006

  Suita

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 2006

  Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  Obsadenie: Xvc

 • 2006

  Svitanie

  Obsadenie: 2vc, pf

 • 2005

  Sonata da camera

  Obsadenie: 2vn, vc

 • 2005

  Sonatína

  Obsadenie: fld/ob, pf

 • 2000

  Sonatína

  Obsadenie: pf4m

 • 1998

  Letné ráno

  Obsadenie: 2vc, pf

 • 1995

  Rondo

  Obsadenie: pf4m

 • 1993

  Desať kolied

  Obsadenie: vb, pf/pf4m

 • 1988

  Prázdninová suita

  Obsadenie: 3vn

 • 1986

  Päť prednesov

  Obsadenie: fld/cl/cr, pf

 • 1977

  Tri časti

  Obsadenie: clp, pf

zborové

zbor a nástroje

 • 2016

  Stabat Mater

  Obsadenie: 2vn, fl, ob, CM, org

 • 2008

  Modlitba

  Obsadenie: 3tr, CM, org

 • 2007

  Magnificat

  Obsadenie: CM, 2gui

 • 1999

  Missa brevis

  Obsadenie: CF, pf

 • 1988

  Vianočná omša

  Obsadenie: CM, org/orch, org

sóla, zbor a nástroje

miešaný zbor

 • 2019

  Tri slovenské ľudové piesne

  Obsadenie: CM

 • 2015

  Koledy

  Obsadenie: CMa

 • 2015

  Missa brevis II.

  Obsadenie: CM

 • 2015

  Slovenské ľudové piesne

  Obsadenie: CM

 • 2010

  Osem zborov

  Obsadenie: CM

 • 2008

  Stabat

  Obsadenie: CM

 • 2007

  Päť kolied

  Obsadenie: CM

 • 2006

  Missa brevis

  Obsadenie: CM

 • 2006

  Litaniae ad Sancto Josepho

  Obsadenie: CM

 • 2005

  Pašie podľa Matúša

  Obsadenie: spk, t, b, CM

 • 2003

  Pašie podľa Lukáša

  Obsadenie: spk, t, b, CM

 • 2003

  Pašie podľa Marka

  Obsadenie: t, b, spk, CM

 • 2001

  Kyrie

  Obsadenie: CM

 • 1998

  Oslavujte Pána

  Obsadenie: CM

 • 1998

  Pašie podľa Jána

  Obsadenie: t, b, spk, CM

 • 1995

  Nahal si ma nahal

  Obsadenie: CM

 • 1994

  Štyri koledy

  Obsadenie: CM

 • 1991

  Zvestovanie

  Obsadenie: CM

 • 1991

  Narodenie

  Obsadenie: CM

 • 1989

  Poďte ku mne všetci

  Obsadenie: b, CM

 • 1987

  Zdravas

  Obsadenie: CM

mužský zbor

zbor a klavír

zbor a organ

 • 2016

  Responzóriový Žalm

  Obsadenie: CM, org

x