2024

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Konvergencie a divergencie v slovenskej opernej tvorbe 21. storočia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2024, roč. 50, č. 1, s. 68 – 81

2024

UNGER, Pavel: Svetoví a slovenskí velikáni (Beethoven a Suchoň) sa stretli v Slovenskej filharmónii

Opera Slovakia, 8. 6. 2024

2023

MEDŇANSKÝ, Karol: Hommage à František Matúš

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 7 – 13

2023

FILIP, Jakub: Za nostalgiou z budúcnosti

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 9, s. 3

2023

ŠTEFKOVÁ, Markéta: „O večných začiatkoch“. Západ o položenie základov modernej slovenskej hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 14 – 33

2023

LADIČ, Branko: „Do krajších dní“. Slovenská zborová a kantátová tvorba v službách propagandy po februári 1948

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 34 – 50

2023

KRAJŇÁK, Jakub: Rodinné striebro vo víre tanca

Tempo, 2023, roč. 20, č. 1 – 2, s. 27 – 28

2023

KOŠIČOVÁ, Renáta: Eugen Suchoň: Komorné dielo 1923 – 1977 [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

2023

HORKAY, Tamás: Koncerty : 1. 10. 2023 Bratislava, Reduta

Jordana Palovičová, Jakub Čižmarovič – BHS, Machajdík – Bernáth – Suchoň – Martinček – Kardoš – Iršai – Cikker

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 13

2023

BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ , Zuzana: V dirigovaní rozhodujú výsledky

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 29 – 33

2023

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pocta človeku - majster Eugen Suchoň slávnostne na BHS 2023

Opera Slovakia, 25. 9. 2023

2023

HORKAY, Tamás: Koncerty : 22. 6. 2023 : Košice, Dom umenia : Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller, Zoltán Fejérvári

, roč. 55, č. 7 – 8, s. 4 – 5

2022

MACHAJDÍK, Peter: Suchoň, Penderecki: Sonatas for Violin and Piano [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 48 – 49

2022

ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 19 – 21
(Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

2022

KOREŇOVÁ, Katarína: Hudba zo slovenských filmov

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 9

2022

SMOLÍK, Pavol: Krútňava a Vzkriesenie

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, roč. 48, č. 4, s. 376 – 384

2022

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

KOD – Konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 8, s. 20 – 23

2022

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Medzinárodný festival InterComp

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 10

2021

(red): Ceny SOZA za roky 2019 a 2020

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 9, s. 8

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: "Naša práca musí mať predovšetkým zmysel" [rozhovor]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 14 – 17
(rozhovor s Danielom Raiskinom, šéfdirigentom Slovenskej filharmónie)

2021

BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 9 – 10

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Piano Days 2021

Od Schuberta k Suchoňovi

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 5

2021

CYPRICH, Peter: Slovenská filharmonie a Daniel Raiskin s mladými opusy

Opera Plus, 27. 4. 2021

2021

KOLÁŘ, Robert: Dvakrát s Danielom Raiskinom

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 2 – 3

2021

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 17

2021

VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 2 – 3

2021

VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

Spomienky – časť prvá

Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 321 – 331

2021

KOČIŠOVÁ, Renáta: Slovenský komorný orchester [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 36

2020

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

Pavlík Records 2019

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

2020

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: "Dobre padne počuť a vidieť aj niečo krásne"

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 9

2020

KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia: otvorenie neistej sezóny

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 5

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

2020

ČERVENKA, Jozef: ...tak sme my... Galavečer k storočnici SND

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 14
(Krútňava)

2020

ŠURIN, Stanislav: Päť atestácií z hudby

Ján Valach - organista, skladateľ a dirigent

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 22 – 23

2020

VACHOVÁ, Zuzana: The Ladies Ensemble: živé koncerty zvalcovali online priestor

Moja kultúra, 1. 6. 2020
(Hlboký jarček)

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Čajkovskij a Suchoň na záverečnom koncerte 50. sezóny Štátnej filharmónie Košice

Operaslovakia, 2019

2019

redakcia: Júnový záver 50. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

Operaslovakia, 2019

2019

MACHAJDÍK, Peter: Antonín Dvořák, Eugen Suchoň: Czechoslovak Chamber Duo

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 39

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 18

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 38

2019

BROZMANNOVÁ, Oľga: Banskobystrické Reflexie venované Eugenovi Suchoňovi

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 9

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice [Concertino pre klarinet a orchester]

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 11

2019

TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 3

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice [Symfonietta rustica]

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 15

2019

VISKUP, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 20 – 21

2019

UNGER, Pavol: Eugen Suchoň: Piesňové cykly

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 52

2019

GAVALOVÁ, Mária: Študentské fiasko k Nežnej

Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 28 – 30
(Metamorfózy)

2019

BLAHO, Vladimír: Koncert k 70. výročiu Vysokej školy múzických umení

Operaslovakia, 2019

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

SAV, Bratislava

2018

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Klavírne dielo 1928 – 1984 [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 39 – 40

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Správa pre Slávika

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 12 – 13

2018

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018

Československá noc komornej hudby

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 4 – 5

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Rozpaky na prahu divadelnej storočnice

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 30

2018

SCHINDLER, Agata: Voňajúca klavírna kytica Eugena Suchoňa uvitá znamenitými klaviristami

Opera Slovakia, 2018

2018

JŮZOVÁ, Markéta: Československá a mezinárodní dramaturgie Pražského jara 2018

Slavnostní slovenský večer

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 50 – 51

2018

KOLÁŘ, Robert: James Judd po československy

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 3

2018

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Január v košickej filharmónii

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 16

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Visions de l ´Amen

, roč. 50, č. 12, s. 12

2018

URSÍNYOVÁ, Terézia: V Bratislave uviedli dve CD novinky s klavírnou a piesňovou tvorbou Eugena Suchoňa

Operaslovakia, 2018

2018

GREENBANK, Stephen: Eugen SUCHOŇ (1908-1993) Complete Works for Piano 1928-1984

musicweb-international.com, 2018

2018

SUCHOŇ, Eugen: Hudobnoteoretické dielo

Hudobné centrum
(obsahuje diela: Stručná náuka o hudbe, Teória kontrapunktu, Náuka o harmónii a Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk)

2018

KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti

Klavírne vízie Suchoňa a Messiaena

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 5

2017

LEŠKA, Rudo: Pra-Krútňava naposledy

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 31

2017

BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede

Trio Sentegmento

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 29

2017

MEDŇANSKÝ, Karol: Eugen Suchon (1908-1993) – the Founder Personality of Slovak National Music

KRÓLICKÁ, Beata: Muzyka Historia Teoria Edukacja, 2017, Bydgoszcz, č. 7, s. 41 – 62

2017

CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

Západoslovenské piesne

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 13

2017

BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 2

2017

ČERVENKA, Jozef: Songs : Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 57

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Zápas Eugena Suchoňa o dôstojné miesto hudobnej výchovy v školskom vzdelávacom systéme na Slovensku

Muzikologické fórum, 2017, roč. 6, č. 1 – 2, s. 107 – 112

2016

ČERVENKA, Jozef: Adriana Kučerová : Songs [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 56

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 13

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

2016

ŠTILICHA, Peter: Žánrové konvergencie

Zabudnutá kapitola tvorby E. Suchoňa

Portál Slovenského národného divadla, 2016, č. 10, s. 22 – 23

2016

BLAHO, Vladimír: Viva Musica!

Štyria výborní

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 12

2016

LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 10

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Baladická suita pre klavír/orchester, op. 9

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 162 – 170

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Kvarteto pre klavír, husle, violu a violončelo, op. 6

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 157 – 162

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto, op. 2

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 153 – 157

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Sonatína pre husle a klavír, op. 11

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 170 – 177

2015

MAŤO, Peter: Made in Slovak Ballet 2014/2015

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 30 – 31

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Komorný večer so Suchoňovým kvintetom

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 12

2015

ANDERSON, Colin: Music by Eugen Suchoň – Estonian National Symphony Orchestra/Neeme Järvi [recenzia CD]

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej, kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester, op. 12

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 177 – 185

2015

ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky „Nox et solitudo“ Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 32, č. 2, s. 307

2014

HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 4

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Suchoňov mladícky opus v balete SND

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 22

2014

MAŤO, Peter: Tancujúce cylindre

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 22

2013

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 11

2013

UNGER, Pavel: Staronový Svätopluk otvoril sezónu SND

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 27

2013

BERGER, Igor: Faustovský Beethoven a mrazivo hlboký Šostakovič

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 5

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie 2013

Bratislavská noc komornej hudby

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 6 – 7

2013

BERGER, Igor: BHS 2013: vydarený vstup do 49. ročníka

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 10

2012

ŠTILICHOVÁ-SUCHOŇOVÁ, Danica: Eugen Suchoň – Denník z notovej osnovy

Perfekt, Bratislava

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Pohnuté osudy Suchoňovej Krútňavy

Impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru, 2012, roč. 8, č. 3, s. 108 – 117

2011

ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe

Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 31 – 48

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Komorná tvorba ako priestor na sledovanie štýlových a generačných súvislostí v dejinách slovenskej hudby po roku 1945

Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 65 – 86

2011

PŘIBILOVÁ, Lenka: Slováci na Hudobnom festivale Ludwiga van Beethovena v Tepliciach

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 28

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Vzťah teórie a praxe v diele Eugena Suchoňa (na margo Akordiky od trojzvuku po dvanásťzvuk)

Miloslav Kabeláč (1908 – 1979), Eugen Suchoň (1908 – 1993), 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 145 – 167

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Homeostatické črty tvorivého odkazu Eugena Suchoňa

Miloslav Kabeláč (1908 – 1979), Eugen Suchoň (1908 – 1993), 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 42 – 49

2009

ZAMBORSKÁ, Zuzana: Umelecké dozrievanie mladého Eugena Suchoňa ako memento pre dnešnú pedagogiku

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 439 – 446

2009

KRIVÁ, Bibiana: Národný umelec Eugen Suchoň v povedomí vysokoškolskej mládeže

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 447 – 462

2009

WEISS, Stefan: Zur Schönberg-Rezeption in Eugen Suchoňs "Streichquartett" op. 2

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 293 – 310

2009

DEBNÁROVÁ, Mária: Dramaturgia dejovej línie v hre Ivana Stodolu "Kráľ Svätopluk" a v opere Eugena Suchoňa "Svätopluk"

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 413 – 420

2009

DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Fraktály: Kupka, Muzika, Kabeláč a Suchoň

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 205 – 216

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Podstata hudobnej reči Suchoňovej "Krútňavy"

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 241 – 264

2009

NAGYOVÁ, Klaudia: Eugen Suchoň – Jozef Kresánek. Inšpirujúce návraty a súčasná výchova umením

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 335 – 348

2009

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Eugen Suchoň : V kontexte doby a kultúry [recenzia DVD]

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 10, s. 37 – 38

2009

ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 153 – 165

2009

BLAHYNKA, Miloslav: K problematike dramaturgie Suchoňovho "Svätopluka"

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 283 – 289

2009

HRČKOVÁ, Naďa: Last Event...

"Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", 2009, Hudobné centrum, Bratislava, s. 57 – 65

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Piano and Violin Works [recenzia CD]

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 9, s. 34

2009

BURGROVÁ, Katarína – SCHNEIDEROVÁ, Metodeja: Eugen Suchoň deťom

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 379 – 382

2009

BAGIN, Pavol: Eugen Suchoň – pedagóg a človek

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 183 – 188

2009

SPURNÝ, Lubomír: "Akordika" Eugena Suchoně a "nová harmonie"

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 325 – 334

2009

MEŠČANOVÁ, Andrea: Igor Vajda a Eugen Suchoň – tvorivé zanietenie ducha v myslení o hudbe

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 431 – 437

2009

LENGOVÁ, Jana: Poznámky k národnému fenoménu v hudbe 20. storočia – identita, konštrukcia, mýtus

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 143 – 152

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí (dokončenie)

Slovenská hudba, 2009, roč. 35, č. 1, s. 5 – 38

2009

KOLLÁR, Lukáš: "Concertino" pre klarinet a orchester Eugena Suchoňa

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 401 – 411

2009

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Päť tvorivých fáz v diele Eugena Suchoňa

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 167 – 174

2009

BOKES, Vladimír: K rekonštrukcii pôvodného znenia opery "Krútňava"

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 219 – 234

2009

DZEMJANOVÁ, Emília: Eugen Suchoň a jeho organové dielo

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 311 – 323

2009

OEHM, Hans Joachim: Die Genese der Rekonstruktion E. Suchoňs Oper "Krútňava"

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 235 – 240

2009

VYSLOUŽILOVÁ, Věra: Monolog v operní dramaturgii Eugena Suchoně ("Krútňava"), Leoše Janáčka ("Její pastorkyňa") a Arnolda Schönberga ("Erwartung")

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 274 – 281

2009

TABAK, Ivana: Vzťah Eugena Suchoňa ku klavíru

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 393 – 400

2009

MEDŇANSKÁ, Irena: Osobnosť a tvorivý odkaz Eugena Suchoňa na multimediálnych pomôckach a ich využitie v školskej a mimoškolskej praxi

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 359 – 378

2009

KOVAČOVSKÁ, Petra: Suchoňova zborová tvorba 30. rokov

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 385 – 392

2009

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Odkaz Eugena Suchoňa hudobnej pedagogike

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 349 – 358

2009

KLINDA, Ferdinand: Etický rozmer Suchoňovej "Krútňavy"

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 265 – 273

2009

POLÁK, Pavol: Spomienky žiaka na Majstra

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 175 – 182

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť a dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 69 – 142

2009

OLAHOVÁ, Lucia: Uvádzanie tvorby Eugena Suchoňa na koncertoch Slovenskej filharmónie v rokoch 1949 – 1959

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 421 – 430

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Podstata hudobnej reči Suchoňovej Krútňavy

Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 239 – 257

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí

Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 211 – 222

2008

VYSLOUŽILOVÁ, Věra: Monolog v operní dramaturgii Eugena Suchoně (Krútňava), Leoše Janáčka (Její pastorkyňa) a Arnolda Schönberga (Erwartung)

Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 258 – 263

2008

BENDIK, Martin: Krútňava ako oneskorená problematika

Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 5 – 7

2008

SPURNÝ, Lubomír: Akordika Eugena Suchoně a "nová harmonie"

Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 233 – 238

2008

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Tvorivá cesta Eugena Suchoňa

Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 223 – 232

2008

KLINDA, Ferdinand: Etický rozmer Suchoňovej Krútňavy

Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 264 – 270

2008

HRČKOVÁ, Naďa: Dvadsiate roky: adornovská dilema Slovákov a Eugen Suchoň

Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 13 – 16

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť a dielo slovenského skladateľa Eugena Suchoňa

Studia Academica Slovaca 37 – prednášky XLIV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 233 – 242

2008

BLAHYNKA, Miloslav: Dopad doktrinárskej estetiky na opernú tvorbu Eugena Suchoňa

Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 8 – 9

2008

ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty

Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 10 – 12

2008

CHALUPKA, Ľubomír: K momentom homeostázy v tvorivom odkaze Eugena Suchoňa

Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 2 – 4

2008

BOKES, Vladimír: Krútňava okolo Krútňavy

Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 271 – 281

2008

TIŠŤAN, Róbert: Varila myšička kašičku, Vivoláváňí jara - tvorba Eugena Suchoňa pre detský spevácky zbor so sprievodom orchestra

Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, s. 23 – 27

2008

DOBRODINSKÝ, Jan Mária: Slovenský interpretačný sloh v zborovom speve a diele Eugena Suchoňa v Slovenskom filharmonickom zbore v Bratislave

Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, s. 20 – 22

2008

ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň

Hudobné centrum, Bratislava

2008

BANÁRY, Boris: Zborová tvorba zakladateľa slovenskej národnej hudby - Eugena Suchoňa

Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, s. 12 – 19

2008

ŠKVARKOVÁ, Jana: Varila myšička kašičku - tvorba E. Suchoňa pre detský zbor so sprievodom klavíra

Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Banská Bystrica, roč. 8, s. 28 – 31

2008

SCHINDLER, Agata: Eugen Suchoň v roku 1940: nový európsky talent

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 46 – 49

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň : Obrázky zo Slovenska [recenzia CD]

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 12, s. 36
(Zuzana Štiasna-Paulechová, klavír)

2008

SMOLÍK, Pavol: Krútňava – vznik a osudy diela

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 8, s. 12 – 13

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň : Metamorfózy, ESD 77b : Baladická suita, op. 9, ESD 58a [recenzia CD]

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 7, s. 35

2008

GLOCKOVÁ, Mária: Vo víre Krútňavy

Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, s. 32 – 36

2008

PLANKOVÁ, Eva: Suchoň a jeho storočnica

Hudba, 2008, roč. 3, č. 2 – 3, s. 60 – 64

2008

SZELEPCSÉNYI, Ján: S profesorom Eugenom Suchoňom

Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 17 – 20

2006

WAGNER, Heinz: Eugen Suchoň [heslo]

Das grosse Handbuch der Oper, 2006, Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg, s. 1215 – 1216

2006

MIRONOV, Sergej - RANINEC, Jozef: Problematika interpretácie ľudovej piesne v zborovej tvorbe slovenských skladateľov

Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 9 – 11

2005

ŠTILICHOVÁ-SUCHOŇOVÁ, Danica: Život plný hudby: Hudobný skladateľ Eugen Suchoň (1908 – 1993) v spomienkach

Mladé letá, Bratislava

2004

GODÁR, Vladimír: Hudba a politika II – Vrcholy diela Eugena Suchoňa

Slovo, 2004, č. 23, s. 20

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 143 – 147
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje

Hudobný život, 2003, roč. 45, č. 3, s. 26

2002

ZVARA, Vladimír: Realizmus a národné mýty v Suchoňovej Krútňave

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 169 – 184

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Brnianska premiéra Rapsodickej suity

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 27

2001

TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, s. 436 – 437

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Metamorfózy. Päť variácií na vlastné témy pre orchester (klavír)

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 15 – 17, 22

2000

VAJDA, Igor: Suchoňova Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje

Slovenská hudba, 2000, roč. 26, č. 4, s. 477 – 480

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Spoločenské pozadie tvorby Eugena Suchoňa

Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, s. 237 – 243

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie

Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, Bratislava

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Listy Ivana Ballu Eugenovi Suchoňovi

Príspevok k poznávaniu neznámych kapitol vo vývoji slovenskej hudby po roku 1945

Slovenská hudba, 1999, roč. 25, č. 2, s. 386 – 401

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Zborové cykly O horách a O človeku v kontexte štýlového vývoja Eugena Suchoňa

Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 1999, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 19

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester op. 12

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 15 – 18

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Baladická suita pre orchester (klavír) op. 9

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 12 – 16

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír op. 6

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 12 – 15

1998

(red.): Eugen Suchoň – živá tradícia či mýtus?

Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 94 – 112

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň a 12 tónov v oktáve

Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 5 – 35

1998

KRIŠKA, Branislav: Krútňava alebo Nevstúpiš štyrikrát do tej istej rieky...

Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 82 – 86

1998

VAJDA, Igor: Úvod do symboliky Eugena Suchoňa

Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 47 – 58

1998

PEČMAN, Rudolf: Krútňava a Pastorkyňa. Příspěvek k typologii opery

Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Národné hudobné centrum, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratislava, s. 21 – 26

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Na margo konferencie. “Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia”

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 20, s. 2

1998

ZAGAR, Peter: Žalmové kantáty Eugena Suchoňa a Zoltána Kodálya

Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 73 – 81

1998

BLAHYNKA, Miloslav: Svetová premiéra Krútňavy v ohlasoch kritiky

Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 87 – 93

1998

BOKES, Vladimír: Princíp zlatého rezu v hudobnej kompozícii

Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 59 – 64

1998

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Poznámky k Suchoňovej orchestrálnej tvorbe

Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 65 – 72

1998

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Úvahy o možnostiach organizácie tónov na pozadí Suchoňovho systému akordiky

Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 36 – 46

1998

VAJDA, Igor: Eugen Suchoň (1908 – 1998)

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 17, s. 1, 4 – 5

1998

VAJDA, Igor: Pokus o zaradenie Eugena Suchoňa do niektorých domácich i európskych súradníc

Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 7 – 13

1998

MOKRÝ, Ladislav: Zrod slovenského skladateľa. Kultúrnohistorické súvislosti formovania Suchoňovho slohu

Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 15 – 20

1997

ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia na príklade troch diel

Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 253 – 258

1997

JIRÁNEK, Jaroslav: Evropské souvislosti hudební řeči Eugena Suchoně

Opus musicum, 1997, roč. 29, č. 5 – 6, s. 208 – 212

1994

SMOLÍK, Pavol: Iná koncepcia heroizmu

Slovenská hudba, 1994, roč. 20, č. 1, s. 44 – 66

1994

VAJDA, Igor: Práca s hudobnými myšlienkami v operách Eugena Suchoňa

Slovenská hudba, 1994, roč. 20, č. 1, s. 1 – 10

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Teoretické dielo Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 17, s. 5

1993

ŠTILICHOVÁ, Danica: Krútňava vo svete / Krútňava in der Welt

Slovenské národné múzeum, Bratislava

1992

SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Náuka o harmónii I., II.

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

1990

DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

Clarinet and Saxophone, 1990, roč. 15, č. 4, s. 14 – 18
(z archívu HIS)

1990

VAJDA, Igor: Slovenská omša Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 22, s. 10

1990

SUCHOŇ, Eugen: Okamihy a vyznania

Život, 1990, roč. 40, č. 34 – 41
(8 pokračovaní)

1989

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Vplyv Eugena Suchoňa na domácu tvorbu

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 4, s. 12

1988

ALBRECHT, Ján: Návrat k jednoduchosti. Spomienka na pedagogickú prácu Eugena Suchoňa.

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 17, s. 6

1988

MOKRÝ, Ladislav: Exegi monumentum

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 20, s. 9

1988

VAJDA, Igor: Životný cyklus Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 17, s. 10 – 11

1988

JEGOROVA, Valentina: O modálno-harmonickej štruktúre hudby Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 25, s. 11

1988

KRIŠKA, Branislav: K javiskovej interpretácii Suchoňových diel

Literárny týždenník, 1988, roč. 1, č. 3, s. 15

1988

VAJDA, Igor: Opery Eugena Suchoňa

Slovenská opera, 1988, Opus, Bratislava, s. 37 – 60

1987

JEGOROVA, Valentina: Eugen Suchoň

Sovietskij kompozytor, Moskva

1986

BERGER, Igor: Eugen Suchoň: Tri piesne pre bas a orchester na básne Miroslava Válka, Petra Štilichu a Jána Smreka

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 15, s. 4

1984

SUCHOŃ, Eugen: Môj priateľ a spolubojovník

In memoriam národný umelec Alexander Moyzes

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 24, s. 5

1984

LENGOVÁ, Jana: Gramorecenzie : Eugen Suchoň. Profil skladateľa

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 24, s. 5

1983

POĽAKOVOVÁ, Ľudmila: Češskaja i slovackaja opera XX. veka

Moskva, s. 114 – 182

1983

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Slávnostný koncert k životnému jubileu národného umelca prof. Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 20, s. 5

1983

VOLEK, Jaroslav: Imaginárny rozhovor na tému : Suchoň a národnosť v hudbe

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 3 – 4

1983

BURLAS, Ladislav: Formovanie štýlu Eugena Suchoňa

Slovenská hudobná moderna, 1983, Obzor, Bratislava

1983

VAJDA, Igor: Na margo symboliky Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 1, 4

1983

ALBRECHT, Ján: K Suchoňovej estetike

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 4

1983

SUCHOŃ, Eugen: Spomienky na príchod Václava Talicha do Bratislavy

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 11, s. 3

1982

SUCHOŃ, Eugen: Dve stretnutia so Zoltánom Kodályom

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 24, s. 3

1982

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Eugen Suchoň : Podmanený svet [recenzia knihy]

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 3, s. 2

1981

SUCHOŇOVÁ, Danica: Podmanený svet

Mladé letá, Bratislava

1981

SUCHOŃ, Eugen: List Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskému k storočnici

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 3

1981

ALTÁN, Š.: Z koncertov MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 5
(Nox et solitudo)

1980

ZIKA, Pavel: Významné hudobnoteoretické dielo, E. Suchoň: Akordika

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 4, s. 8

1980

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Jozef Kresánek - Igor Vada : Národný umelec Eugen Suchoň [recenzia knihy]

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 9, s. 5

1980

MARCZELLOVÁ, Zuzana: BHS : Pocta Krútňave

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 22, s. 3

1979

JAKALOVÁ, Lýdia: Suchoňova hudba medzi najmenšími

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 1, s. 2

1979

GRINEVOVÁ, L.: Mníchovská "Krútňava"

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 23, s. 4

1979

SUCHOŇ, Eugen: Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk

Opus, Bratislava

1979

KRIŠKA, Branislav: Spomienky, úvahy a perspektívy

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 23, s. 4

1979

-R-: Krútňava za oceánom

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 5, s. 1, 2

1979

LETŇANOVÁ, Elena: Objaviteľ neznámych hudobných hlbín : Albert Sebestyén

Ľud, 22.11.1979

1978

KRESÁNEK, Jozef – VAJDA, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň

Opus, Bratislava

1978

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Pocta tvorcovi

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 21, s. 5

1978

VAJDA, Igor: Najnovšie diela Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 14, s. 1

1978

ČÍŽEK, Lubomír: Rozhovory s prof. Eugenom Suchoňom : Suchoň o svojej mladosti

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 17, s. 8

1978

ľ: O rok - Reprízovať!

Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 3

1978

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dedikované Suchoňovi

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 22, s. 8

1978

HRČKOVÁ, Naďa: Od reflexe k teorii. Rozhovor s Eugenom Suchoňom

Opus musicum, 1978, roč. 10, č. 2

1978

URSÍNYOVÁ, Terézia: S poctou Eugenovi Suchoňovi

Trenčiansko-teplické hudobné večery

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 15, s. 1

1978

BAGIN, Pavol: Zdravica

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 17, s. 1

1978

k: O umeleckých plánoch a vyznaniach

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 3

1978

KRESÁNEK, Jozef: Vývoj tvorivej osobnosti

Pravda, 1978

1978

ČÍŽEK, Lubomír: Rozhovory s prof. Eugenom Suchoňom : Suchoň o svojich učiteľoch

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 18, s. 7

1978

ČÍŽEK, Lubomír: Rozhovory s prof. Eugenom Suchoňom : Suchoň o iných

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 19, s. 8

1978

ČÍŽEK, Lubomír: Rozhovory s prof. Eugenom Suchoňom : Suchoň o niektorých svojich dielach

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 20, s. 8

1978

ČURILLA, Štefan: Košická kytica Eugenovi Suchoňovi

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 20, s. 8

1978

VAJDA, Igor: Suchoňova operná tvorba

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 17, s. 3, 7

1978

VAJDA, Igor: Posledné tvorivé obdobie Eugena Suchoňa

Musicologica Slovaca, 1978, SAV, Bratislava, č. 6, s. 71 – 150

1977

SUCHOŇ, Eugen: Moje spomienky na Ivana Ballu

Hudobný život, 1977

1977

SUCHOŇ, Eugen: Kompozičné ideály Frica Kafendu

Hudobný život, 1977

1977

PODRACKÝ, Igor: Recitál Tatiany Lenkovej

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 9, s. 4
(Intermezzá)

1977

KOVÁŘOVÁ, Anna: O slovenskej hudobnej tvorbe medzi dvoma zjazdami

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 3

1977

POHRONEC, Juraj: Nielen vydavateľský čin slovenskej hudby

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 3

1975

SUCHOŇ, Eugen: Moje posledné stretnutie s D. Šostakovičom

Nové slovo, 1975

1974

SUCHOŇ, Eugen: Otvorený list nár. umelca Eugena Suchoňa nár. umelcovi Ladislavovi Novomeskému – Vďaka za veľkorysosť

Smena, 30. 12. 1974

1973

VAJDA, Igor: Umelec veriaci v človeka

Smena, 25. 9. 1973

1973

KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec prof. Eugen Suchoň – 65

Život, 25. 9. 1973

1973

(oš): Osobnosť hudby alebo hudba osobnosti

Kultúrny život, 1973, č. 22

1973

ZAVARSKÝ, Ernest: Niekoľko poznámok k hudobnej reči Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 18, s. 2

1973

VAJDA, Igor: Suchoňov najnovší opus

Hudební rozhledy, 1973, č. 1

1972

VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Symfonická fantázia BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 3

1972

mm: Naši v zahraničí

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 7, s. 3

1972

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Suchoň na tému BACH

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 4, s. 4

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: 2 x Suchoň

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 4
(Svätopluk, Krútňava)

1972

MARCZELLOVÁ, Z: Začala sa slávnosť opery

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 1
(Svätopluk)

1972

NOVÁČEK, Zdenko: Spoločným krokom

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 3

1972

KOSTELNÝ, Michal: Priatelia z Belgicka

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 16, s. 4
(Zdravica)

1972

Správy HIS

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 15, s. 2
(Fantázia pre husle a orchester)

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: Repríza?

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 14, s. 4
(Pieseň o tvojom mene)

1972

r: Čo pripravuje SND?

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 13, s. 8
(Svätopluk, Krútňava)

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: Úspech banskobystrickej Krútňavy

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 4

1970

TROETSEL, J. A. V.: Flámsko a československá hudba

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 10, s. 5

1970

HAVRÁNEK, Otakar: Problém - nástroj

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 4, s. 4
(Sonáta rustica)

1970

VAJDA, Igor: Suchoňovo najnovšie dielo

Slovenská hudba, 1970, roč. 14, č. 7, s. 210

1970

URSÍNYOVÁ, Terézia: Umelec svetový a národný

Slovensko, 1970, č. 1

1970

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Vztyčovanie klenby

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 3

1970

VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

SND a slovenská operná tvorba

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 4

1970

uy: Španielske zastavenia

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 8

1970

BLAHO, Jaroslav: Operný zápisník

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 3
(Krútňava)

1970

bo: Svätopluk po 10 rokoch

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 13, s. 4

1970

DIBÁK, Igor: Úspech slovenských hudobných filmov v Prahe

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 13, s. 7
(film O krvi)

1969

BORÁROŠ, Jozef: Starosti s publikom

List z Ríma

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 4, s. 5

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Japonskí umelci v Redute

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 5, s. 4
(6 skladieb pre sláčikový orchester)

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Bratislavské hudobné slávnosti

SF + SOBR

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 5
(Sláčiková serenáda)

1969

mp: V národnom duchu

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 2
(Aká si mi krásna)

1969

TRUMPFF, G. A.: Bratislava ako operné eldorádo

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 9

1969

DUFFEK, Kornel: Piešťany v polčase

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 7

1969

uy: Jubilejná sezóna SND v znamení osláv

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 15, s. 7
(Svätopluk)

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 6
(Bačovské piesne, Ad astra, Sonatína, Poéme macabre)

1969

URSÍNYOVÁ, Terézia: O večných začiatkoch

S profesorom Eugenom Suchoňom

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 17, s. 1, 3

1969

HRDINA, Ladislav: Živelo Smederevo

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 7
(Obrázky zo Slovenska)

1969

IS: Opera a balet do provizórií

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 6, s. 7
(Svätopluk)

1969

POTEMROVÁ, Mária: Košický začiatok

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 4
(Metamorfózy)

1969

zs: Predobraz človeka

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 7, s. 7

1969

BLAHO, Jaroslav: Dôstojná reprezentácia

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 19, s. 3

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Búrlivý potlesk na úvod

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 19, s. 8
(Metamorfózy)

1969

SUCHOŇ, Eugen: Príspevok k profilu Frica Kafendu, skladateľa a teoretika

Pamätnica bratislavského konzervatória 1919 – 1969, 1969, Bratislava, s. 35 – 43

1969

SUCHOŇ, Eugen: Myšlienky

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 5, s. 2

1969

VAJDA, Igor: Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej

Musicologica slovaca, 1969, SAV, Bratislava, s. 43 – 90

1969

BURLAS, Ladislav: Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa

Musicologica Slovaca I., 1969, č. 2, s. 187 – 199

1969

JURÍK, Marián: Na dvoch festivaloch

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 8
(Krútňava)

1968

VAJDA, Igor: Šesťdesiatnik Eugen Suchoň

Hudební rozhledy, 1968, č. 17

1968

JURÍK, Marián: Suchoň, Eugen

Pro musica, 1968, Belehrad, č. 11

1968

KRESÁNEK, Jozef: Klasik – Suchoň

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 289 – 293

1968

CHALUPKA, Ľubomír: 30 rokov dialógu so svetom

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 313

1968

BURLAS, Ladislav: Eugen Suchoň, tvorca národného štýlu

Pravda, 25. 9. 1968

1968

FEDOR, V.: Pedagogické črty v osobnosti Eugena Suchoňa. Ročenka ČSSHV

Bratislava

1968

BURLAS, Ladislav: Suchoň pedagóg

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 294

1968

HAVLÍKOVÁ, Klára: Suchoň a klavír

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 306

1968

MACUDZIŃSKI, Rudolf: Moje stretnutia so Suchoňovým dielom

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 308

1968

KLIMO, Štefan: K melodickému mysleniu E. Suchoňa

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 300

1968

PANDULA, Dušan: Stretnutie s osobnosťou

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 310

1967

VAJDIČKA, Ľudovít M.: S Eugenom Suchoňom o jeho tvorbe

Hudební rozhledy, 1967, č. 14

1967

VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Šesť skladieb pre sláčiky

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 6, s. 269 – 275

1966

SUCHOŇ, Eugen: Kedy a kde vznikla opera Krútňava?

Slovenské kúpele, 1966, č. 7 (21.6.1966)

1966

(red.): Hudobná výchova – problém neriešiteľný? S národným umelcom Eugenom Suchoňom

Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 7, s. 281

1965

ŠEDIVÁ, Viera: Balada o človeku

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 7, s. 315

1965

VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Kontemplácie

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 2, s. 70

1965

FALTIN, Peter: Suchoňova balada o človeku

Predvoj, 1965

1965

VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Rapsodická suita

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 10, s. 475 – 477

1965

VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Poème macabre

Slovenská hudba, 1965, roč. 6, č. 1, s. 25

1965

KRESÁNEK, Jozef: Metamorfózy, nové symfonické dielo Eugena Suchoňa

Kresánek, J.: Úvahy o hudbe, 1965, Panton, Praha-Bratislava, s. 153 – 168

1965

ČAVOJSKÝ, Ladislav: O krvi

Kultúrny život, 1965, č. 6, s. 9

1965

VAJDA, Igor: Suchoňovský triptych

Hudební rozhledy, 1965, č. 7

1964

VAJDA, Igor: Svätopluk v novom rúchu

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 9, s. 283 – 284

1964

VAJDA, Igor: Základný kameň slovenskej opernej tvorby

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 8, s. 225 – 228

1964

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 190 – 219

1963

DONOVALOVÁ, Viera: Eugen Suchoň: O človeku. K hudobnej reči nového cyklu miešaných zborov.

Slovenská hudba, 1963, roč. 7, č. 2, s. 36 – 41

1963

DONOVALOVÁ, Viera: K hudobnej dramaturgii Suchoňovho Svätopluka

Hudobnovedné štúdie VI, 1963, SAV, Bratislava, s. 5 – 55

1962

SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Stručná náuka o hudbe

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
(1. vyd. 1962; 2. vyd. 1964)

1962

ELSCHEKOVÁ, Alica: Cyklus Suchoňových piesní Ad astra

Slovenská hudba, 1962, roč. 6, s. 101 – 105

1962

SUCHOŇ, Eugen: Za Zdenkou Bokesovou

Kultúrny život, 1962, č. 14, s. 9

1961

STANISLAV, Ján: K Suchoňovmu Svätoplukovi

Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 6, s. 266 – 272

1961

KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec Eugen Suchoň

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

1961

SUCHOŇ, Eugen: Za Václavom Talichom

Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 4, s. 151

1961

GINZBURG, Lev Solomonovič: Moskovská premiéra Krútňavy E. Suchoňa

Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 11, s. 479 – 480

1961

DONOVALOVÁ, Viera: Charakteristika postáv v Suchoňovej opere Krútňava

Hudobnovedné štúdie V, 1961, SAV, Bratislava, s. 5 – 91

1960

KRESÁNEK, Jozef: Suchoňova opera Svätopluk

Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 3, s. 135 – 145

1960

SUCHOŇ, Eugen: Tradícia a novátorstvo v hudbe

Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 1 – 2, s. 42 – 46

1959

SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Náuka o harmónii I., II.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

1959

RYCHLO, Roman – POSPÍŠIL Juraj: Suchoňova Horalská suita

Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 3, s. 115 – 120

1958

NOVÁČEK, Zdeněk: Tri interpretácie Suchoňových Metamorfóz

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 379 – 380

1958

lv: Ohlas Krútňavy v Berlíne

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 5, s. 218 – 220

1958

HEINZ, Joachim: Uvedenie Suchoňovej národnej opery Krútňava v berlínskej Štátnej opere

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 378 – 379

1958

MIKULA, Zdenko: Žiak spomína na svojho učiteľa

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 381 – 382

1958

KRESÁNEK, Jozef: Čím nám je profesor Suchoň

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 362 – 368

1958

JURÍK, Marián: Pevec slovenského ľudu

Smena, 25. 9. 1958

1958

FEDOR, V.: Nad dielom Eugena Suchoňa

Hudobná výchova, 1958, č. 7 – 8, s. 102 – 104

1958

ALBRECHT, Ján: Eugen Suchoň

Nová literatúra, 1958, č. 6

1958

VAJDA, Igor: Tvorivá cesta Eugena Suchoňa

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 369 – 373

1958

-r-: Krútňava vo Weimare

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 12, s. 536

1958

LUKÁN, Vladimír: 37 otázok národnému umelcovi Eugenovi Suchoňovi

Život, 1958, č. 46

1958

ŠAMKO, Jozef: Suchoňova cesta k opere

Kultúrny život, 1958, č. 39, s. 5 – 6

1958

VANCEA, Zeno: Krútňava a opera juhovýchodnej Európy

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 375 – 377

1958

CLAPHAM, John: Suchoň - dramatik

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 373 – 374

1958

REŽUCHA, Bystrík: Úspech Krútňavy v Lipsku a Berlíne

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 3 – 4, s. 120 – 121

1957

SUCHOŇ, Eugen: Teória kontrapunktu

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

1957

(kol.): Dejiny slovenskej hudby

SAV, Bratislava, s. 430 – 438

1956

ČÍŽEK, L.: Niektoré poznatky o hudobnej reči Eugena Suchoňa

Hudební rozhledy, 1956, č. 14, s. 592 – 595

1956

ČÍŽEK, L.: Vplyv ľudovej piesne na vývoj hudobnej reči Eugena Suchoňa

Hudební rozhledy, 1956, č. 17, s. 712 – 715

1955

ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň – profil skladateľa

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

1955

SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Všeobecná náuka o hudbe

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

1955

NOVÁČEK, Z.: Súčasná slovenská hudobná tvorba

SAV, Bratislava, s. 112 – 160

1954

GULIA, G.: Sovietsky spisovateľ o Krútňave E. Suchoňa

Hudební rozhledy, 1954
(prebrané z časopinu Literaturnaja gazeta č. 155)

1953

SUCHOŇ, Eugen: Frico Kafenda – učiteľ kompozície

Hudební rozhledy, 1953, č. 15, s. 696

1953

TVRDOŇ, Jozef: Žena v Suchoňovej opere Krútňava

Lidová demokracie, 5. 6. 1953

1951

ZN.: Z koncertnej siene

Kultúrny život, 29. 4. 1951, roč. 6, č. 17, s. 5

1951

Zprávy Slovenskej sekcie

Sväzu čs. skladateľov

Kultúrny život, 22. 4. 1951, roč. 6, č. 16, s. 2

1951

Z. B.: Z koncertnej siene

Kultúrny život, 22. 4. 1951, roč. 6, č. 16, s. 6

1951

NOVÁČEK, Zdeněk: Pred novými slovenskými operami

Kultúrny život, 25. 3. 1951, roč. 6, č. 12, s. 6

1951

(zn): K úspechu slovenskej hudby v Prahe

Kultúrny život, 4. 3. 1951, roč. 6, č. 9, s. 4
(Autor: Zdeněk Nováček)

1951

NOVÁČEK, Zdeněk: Naša hudba bojuje za mier

Kultúrny život, 18. 2. 1951, roč. 6, č. 7, s. 1

1951

Zprávy zo Sväzu čs. skladateľov

Kultúrny život, 4. 2. 1951, roč. 6, č. 5, s. 4

1950

ete: Na okraj symfonických koncertov

Kultúrny život, 12. 2. 1950, roč. 5, č. 3, s. 6

1950

BOR, V.: Slovenská národná opera Krútňava

Lidové noviny, 1950

1950

BOKESOVÁ, Zdenka: K prevedeniu Suchoňovej opery

Kultúrny život, 15. 1. 1950, roč. 5, č. 1, s. 6

1950

Zaujímavosti okolo Krútňavy

Kultúrny život, 29. 1. 1950, roč. 5, č. 2, s. 1

1950

z. b.: SĽUK znova vystupuje

Kultúrny život, 30. 4. 1950, roč. 5, č. 8, s. 2

1950

Koncert Jely Hodžovej

Kultúrny život, 16. 4. 1950, roč. 5, č. 7, s. 5
(E. Suchoň: Malá suita s passacagliou)

1950

HRDINA, P.: K otázke štylizácie folklóru

Práca, 16. 5. 1950

1950

DOLANSKÁ, V.: Ľudová tvorivosť a jej umelecké využitie

Práce, 22. 6. 1950

1950

NOVÁČEK, Zdeněk: Na ceste k novej hudbe

Kompozície na slovenské ľudové piesne

Kultúrny život, 13. 8. 1950, roč. 5, č. 15, s. 8

1949

FERENCZY, Oto: Suchoňova opera Krútňava

Pravda, 15. 12. 1949

1949

BOKESOVÁ, Zdenka: Prípravy na Slovenskú filharmóniu

Kultúrny život, 23. 1. 1949, roč. 4, č. 1, s. 8

1948

BOKESOVÁ, Zdenka: Pražská jar po tretí raz

Kultúrny život, 14. 3. 1948, roč. 3, č. 5, s. 3

1948

FERENCZY, Oto: Eugen Suchoň štyridsaťročný

Slovenské pohľady, 1948, č. 10, s. 605

1948

BOKESOVÁ, Zdenka: Hudba

O festivale

Kultúrny život, 16. 5. 1948, roč. 3, č. 9, s. 8

1948

er: Týždeň Pražského jara 1948

Kultúrny život, 13. 6. 1948, roč. 3, č. 11, s. 9

1948

z. b.: Hudba

Koncerty v Trenč. Tepliciach

Kultúrny život, 11. 7. 1948, roč. 3, č. 13, s. 6
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1948

z. b.: Hudba

Sľubný začiatok hudobnej sezóny

Kultúrny život, 31. 10. 1948, roč. 3, č. 20, s. 8
(E. Suchoň: Fantázia a Burleska op. 7)

1947

BOKESOVÁ, Zdenka: Slovenská hudba

Tatran, Bratislava, s. 35 – 36

1947

z. b.: Hudba

Kultúrny život, 1. 6. 1947, roč. 2, č. 8 – 9, s. 4
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

z. b.: Hudobný festival začal

Kultúrny život, 21. 5. 1947, roč. 2, č. 6 – 7, s. 6
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

z. b.: Pražská jar 1947

Kultúrny život, 3. 4. 1947, roč. 2, č. 4 – 5, s. 1
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

Závodský, Bratislava, s. 41 – 69

1946

O. F.: Rozhovor s Eugenom Suchoňom

Kultúrny život, 21. 2. 1946, roč. 1, č. 3, s. 3

1946

Francúzska a slovenská moderná hudba

Kultúrny život, 9. 5. 1946, roč. 1, č. 7 – 8, s. 6

1946

a.: Slovenská hudba na medzinár. festivale v Prahe

Kultúrny život, 8. 6. 1946, roč. 1, č. 10, s. 1, 4

1946

Propagátorka slovenskej hudby

Kultúrny život, 5. 10. 1946, roč. 1, č. 18, s. 7

1944

ANDRIĆ, Josip: Slovačka glazba

Zagreb, s. 99 – 111

1938

BOKESOVÁ, Zdenka: Suchoňova kantáta Žalm zeme podkarpatskej

Slovenská politika, 1938

1938

STRELEC, Ján: Eugen Suchoň a jeho Baladická suita

Slovenský hlas, 27. 9. 1938

1938

BALLO, Ivan: K novému dielu Eugena Suchoňa

Jednota, 1938

1938

MOYZES, Alexander: Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej

Lidové noviny, 18. 3. 1938

1938

BALLO, Ivan: Husľová sonatína E. Suchoňa

Jednota, 1938, č. 1

1938

HUDEC, Konštantín: Suchoňov Podkarpatský žalm

Slovenský hlas, 15. 3. 1938

1938

HLAVATÝ, J.: Žalm zeme podkarpatskej

Slovák, 20. 3. 1938

1938

ZAGIBA, František: Symfonická báseň Žalm zeme podkarpatskej

Slovenský hlas, 22. 3. 1938

1937

BALLO, Ivan: Skladateľské dielo Eugena Suchoňa

Jednota, 1937, č. 10

1937

MOYZES, Alexander: E. Suchoň – Cena za scénickú hudbu Kráľ Svätopluk

Denník, 1937

1936

HLAVATÝ, J.: Na ceste k slovenskej opere

Slovák, 1936

1936

BALLO, Ivan: Suchoňova Baladická suita

Slovenský denník, 1936

1936

BALLO, Ivan: O prvom hudobnom laureátovi mesta Bratislavy

Denník, 1936

1935

STRELEC, Ján: Ouvertura Kráľ Svätopluk

Slovenské smery, 1935, č. 6

1933

MOYZES, Alexander: Eugen Suchoň

Elán, 1933, č. 12

Personálna bibliografia

 • 2018

  SUCHOŇ, Eugen: Hudobnoteoretické dielo

  Hudobné centrum
  (obsahuje diela: Stručná náuka o hudbe, Teória kontrapunktu, Náuka o harmónii a Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk)

 • 1992

  SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Náuka o harmónii I., II.

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

 • 1990

  SUCHOŇ, Eugen: Okamihy a vyznania

  Život, 1990, roč. 40, č. 34 – 41
  (8 pokračovaní)

 • 1984

  SUCHOŃ, Eugen: Môj priateľ a spolubojovník

  In memoriam národný umelec Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 24, s. 5

 • 1983

  SUCHOŃ, Eugen: Spomienky na príchod Václava Talicha do Bratislavy

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 11, s. 3

 • 1982

  SUCHOŃ, Eugen: Dve stretnutia so Zoltánom Kodályom

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 24, s. 3

 • 1981

  SUCHOŃ, Eugen: List Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskému k storočnici

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 3

 • 1979

  SUCHOŇ, Eugen: Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk

  Opus, Bratislava

 • 1977

  SUCHOŇ, Eugen: Moje spomienky na Ivana Ballu

  Hudobný život, 1977

 • 1977

  SUCHOŇ, Eugen: Kompozičné ideály Frica Kafendu

  Hudobný život, 1977

 • 1975

  SUCHOŇ, Eugen: Moje posledné stretnutie s D. Šostakovičom

  Nové slovo, 1975

 • 1974

  SUCHOŇ, Eugen: Otvorený list nár. umelca Eugena Suchoňa nár. umelcovi Ladislavovi Novomeskému – Vďaka za veľkorysosť

  Smena, 30. 12. 1974

 • 1969

  SUCHOŇ, Eugen: Myšlienky

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 5, s. 2

 • 1969

  SUCHOŇ, Eugen: Príspevok k profilu Frica Kafendu, skladateľa a teoretika

  Pamätnica bratislavského konzervatória 1919 – 1969, 1969, Bratislava, s. 35 – 43

 • 1966

  SUCHOŇ, Eugen: Kedy a kde vznikla opera Krútňava?

  Slovenské kúpele, 1966, č. 7 (21.6.1966)

 • 1962

  SUCHOŇ, Eugen: Za Zdenkou Bokesovou

  Kultúrny život, 1962, č. 14, s. 9

 • 1962

  SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Stručná náuka o hudbe

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
  (1. vyd. 1962; 2. vyd. 1964)

 • 1961

  SUCHOŇ, Eugen: Za Václavom Talichom

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 4, s. 151

 • 1960

  SUCHOŇ, Eugen: Tradícia a novátorstvo v hudbe

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 1 – 2, s. 42 – 46

 • 1959

  SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Náuka o harmónii I., II.

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

 • 1957

  SUCHOŇ, Eugen: Teória kontrapunktu

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

 • 1955

  SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Všeobecná náuka o hudbe

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

 • 1953

  SUCHOŇ, Eugen: Frico Kafenda – učiteľ kompozície

  Hudební rozhledy, 1953, č. 15, s. 696

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

 • 2012

  ŠTILICHOVÁ-SUCHOŇOVÁ, Danica: Eugen Suchoň – Denník z notovej osnovy

  Perfekt, Bratislava

 • 2008

  ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň

  Hudobné centrum, Bratislava

 • 2005

  ŠTILICHOVÁ-SUCHOŇOVÁ, Danica: Život plný hudby: Hudobný skladateľ Eugen Suchoň (1908 – 1993) v spomienkach

  Mladé letá, Bratislava

 • 1993

  ŠTILICHOVÁ, Danica: Krútňava vo svete / Krútňava in der Welt

  Slovenské národné múzeum, Bratislava

 • 1987

  JEGOROVA, Valentina: Eugen Suchoň

  Sovietskij kompozytor, Moskva

 • 1981

  SUCHOŇOVÁ, Danica: Podmanený svet

  Mladé letá, Bratislava

 • 1978

  KRESÁNEK, Jozef – VAJDA, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň

  Opus, Bratislava

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec Eugen Suchoň

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

 • 1955

  ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň – profil skladateľa

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2024

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Konvergencie a divergencie v slovenskej opernej tvorbe 21. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2024, roč. 50, č. 1, s. 68 – 81

 • 2023

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hommage à František Matúš

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 7 – 13

 • 2023

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: „O večných začiatkoch“. Západ o položenie základov modernej slovenskej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 14 – 33

 • 2023

  LADIČ, Branko: „Do krajších dní“. Slovenská zborová a kantátová tvorba v službách propagandy po februári 1948

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 34 – 50

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

  Spomienky – časť prvá

  Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 321 – 331

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Zápas Eugena Suchoňa o dôstojné miesto hudobnej výchovy v školskom vzdelávacom systéme na Slovensku

  Muzikologické fórum, 2017, roč. 6, č. 1 – 2, s. 107 – 112

 • 2017

  MEDŇANSKÝ, Karol: Eugen Suchon (1908-1993) – the Founder Personality of Slovak National Music

  KRÓLICKÁ, Beata: Muzyka Historia Teoria Edukacja, 2017, Bydgoszcz, č. 7, s. 41 – 62

 • 2015

  ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky „Nox et solitudo“ Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 32, č. 2, s. 307

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohnuté osudy Suchoňovej Krútňavy

  Impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru, 2012, roč. 8, č. 3, s. 108 – 117

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe

  Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 31 – 48

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Komorná tvorba ako priestor na sledovanie štýlových a generačných súvislostí v dejinách slovenskej hudby po roku 1945

  Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 65 – 86

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Vzťah teórie a praxe v diele Eugena Suchoňa (na margo Akordiky od trojzvuku po dvanásťzvuk)

  Miloslav Kabeláč (1908 – 1979), Eugen Suchoň (1908 – 1993), 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 145 – 167

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Homeostatické črty tvorivého odkazu Eugena Suchoňa

  Miloslav Kabeláč (1908 – 1979), Eugen Suchoň (1908 – 1993), 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 42 – 49

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí (dokončenie)

  Slovenská hudba, 2009, roč. 35, č. 1, s. 5 – 38

 • 2009

  LENGOVÁ, Jana: Poznámky k národnému fenoménu v hudbe 20. storočia – identita, konštrukcia, mýtus

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 143 – 152

 • 2009

  MEŠČANOVÁ, Andrea: Igor Vajda a Eugen Suchoň – tvorivé zanietenie ducha v myslení o hudbe

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 431 – 437

 • 2009

  SPURNÝ, Lubomír: "Akordika" Eugena Suchoně a "nová harmonie"

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 325 – 334

 • 2009

  BAGIN, Pavol: Eugen Suchoň – pedagóg a človek

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 183 – 188

 • 2009

  BURGROVÁ, Katarína – SCHNEIDEROVÁ, Metodeja: Eugen Suchoň deťom

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 379 – 382

 • 2009

  KOLLÁR, Lukáš: "Concertino" pre klarinet a orchester Eugena Suchoňa

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 401 – 411

 • 2009

  HRČKOVÁ, Naďa: Last Event...

  "Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", 2009, Hudobné centrum, Bratislava, s. 57 – 65

 • 2009

  BLAHYNKA, Miloslav: K problematike dramaturgie Suchoňovho "Svätopluka"

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 283 – 289

 • 2009

  ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 153 – 165

 • 2009

  ZAMBORSKÁ, Zuzana: Umelecké dozrievanie mladého Eugena Suchoňa ako memento pre dnešnú pedagogiku

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 439 – 446

 • 2009

  NAGYOVÁ, Klaudia: Eugen Suchoň – Jozef Kresánek. Inšpirujúce návraty a súčasná výchova umením

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 335 – 348

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Podstata hudobnej reči Suchoňovej "Krútňavy"

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 241 – 264

 • 2009

  DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Fraktály: Kupka, Muzika, Kabeláč a Suchoň

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 205 – 216

 • 2009

  DEBNÁROVÁ, Mária: Dramaturgia dejovej línie v hre Ivana Stodolu "Kráľ Svätopluk" a v opere Eugena Suchoňa "Svätopluk"

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 413 – 420

 • 2009

  WEISS, Stefan: Zur Schönberg-Rezeption in Eugen Suchoňs "Streichquartett" op. 2

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 293 – 310

 • 2009

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Päť tvorivých fáz v diele Eugena Suchoňa

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 167 – 174

 • 2009

  KRIVÁ, Bibiana: Národný umelec Eugen Suchoň v povedomí vysokoškolskej mládeže

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 447 – 462

 • 2009

  KOVAČOVSKÁ, Petra: Suchoňova zborová tvorba 30. rokov

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 385 – 392

 • 2009

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Odkaz Eugena Suchoňa hudobnej pedagogike

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 349 – 358

 • 2009

  KLINDA, Ferdinand: Etický rozmer Suchoňovej "Krútňavy"

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 265 – 273

 • 2009

  BOKES, Vladimír: K rekonštrukcii pôvodného znenia opery "Krútňava"

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 219 – 234

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť a dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 69 – 142

 • 2009

  OLAHOVÁ, Lucia: Uvádzanie tvorby Eugena Suchoňa na koncertoch Slovenskej filharmónie v rokoch 1949 – 1959

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 421 – 430

 • 2009

  DZEMJANOVÁ, Emília: Eugen Suchoň a jeho organové dielo

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 311 – 323

 • 2009

  POLÁK, Pavol: Spomienky žiaka na Majstra

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 175 – 182

 • 2009

  MEDŇANSKÁ, Irena: Osobnosť a tvorivý odkaz Eugena Suchoňa na multimediálnych pomôckach a ich využitie v školskej a mimoškolskej praxi

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 359 – 378

 • 2009

  TABAK, Ivana: Vzťah Eugena Suchoňa ku klavíru

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 393 – 400

 • 2009

  VYSLOUŽILOVÁ, Věra: Monolog v operní dramaturgii Eugena Suchoně ("Krútňava"), Leoše Janáčka ("Její pastorkyňa") a Arnolda Schönberga ("Erwartung")

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 274 – 281

 • 2009

  OEHM, Hans Joachim: Die Genese der Rekonstruktion E. Suchoňs Oper "Krútňava"

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 235 – 240

 • 2008

  SCHINDLER, Agata: Eugen Suchoň v roku 1940: nový európsky talent

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 46 – 49

 • 2008

  TIŠŤAN, Róbert: Varila myšička kašičku, Vivoláváňí jara - tvorba Eugena Suchoňa pre detský spevácky zbor so sprievodom orchestra

  Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, s. 23 – 27

 • 2008

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Varila myšička kašičku - tvorba E. Suchoňa pre detský zbor so sprievodom klavíra

  Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Banská Bystrica, roč. 8, s. 28 – 31

 • 2008

  BANÁRY, Boris: Zborová tvorba zakladateľa slovenskej národnej hudby - Eugena Suchoňa

  Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, s. 12 – 19

 • 2008

  GLOCKOVÁ, Mária: Vo víre Krútňavy

  Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, s. 32 – 36

 • 2008

  DOBRODINSKÝ, Jan Mária: Slovenský interpretačný sloh v zborovom speve a diele Eugena Suchoňa v Slovenskom filharmonickom zbore v Bratislave

  Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, s. 20 – 22

 • 2008

  SPURNÝ, Lubomír: Akordika Eugena Suchoně a "nová harmonie"

  Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 233 – 238

 • 2008

  BOKES, Vladimír: Krútňava okolo Krútňavy

  Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 271 – 281

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Podstata hudobnej reči Suchoňovej Krútňavy

  Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 239 – 257

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí

  Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 211 – 222

 • 2008

  VYSLOUŽILOVÁ, Věra: Monolog v operní dramaturgii Eugena Suchoně (Krútňava), Leoše Janáčka (Její pastorkyňa) a Arnolda Schönberga (Erwartung)

  Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 258 – 263

 • 2008

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Tvorivá cesta Eugena Suchoňa

  Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 223 – 232

 • 2008

  KLINDA, Ferdinand: Etický rozmer Suchoňovej Krútňavy

  Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 3 – 4, s. 264 – 270

 • 2008

  HRČKOVÁ, Naďa: Dvadsiate roky: adornovská dilema Slovákov a Eugen Suchoň

  Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 13 – 16

 • 2008

  BENDIK, Martin: Krútňava ako oneskorená problematika

  Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 5 – 7

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť a dielo slovenského skladateľa Eugena Suchoňa

  Studia Academica Slovaca 37 – prednášky XLIV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 233 – 242

 • 2008

  BLAHYNKA, Miloslav: Dopad doktrinárskej estetiky na opernú tvorbu Eugena Suchoňa

  Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 8 – 9

 • 2008

  ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty

  Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 10 – 12

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: K momentom homeostázy v tvorivom odkaze Eugena Suchoňa

  Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 2 – 4

 • 2006

  MIRONOV, Sergej - RANINEC, Jozef: Problematika interpretácie ľudovej piesne v zborovej tvorbe slovenských skladateľov

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 9 – 11

 • 2006

  WAGNER, Heinz: Eugen Suchoň [heslo]

  Das grosse Handbuch der Oper, 2006, Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg, s. 1215 – 1216

 • 2004

  GODÁR, Vladimír: Hudba a politika II – Vrcholy diela Eugena Suchoňa

  Slovo, 2004, č. 23, s. 20

 • 2002

  ZVARA, Vladimír: Realizmus a národné mýty v Suchoňovej Krútňave

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 169 – 184

 • 2001

  TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

  Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, s. 436 – 437

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, Bratislava

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Spoločenské pozadie tvorby Eugena Suchoňa

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, s. 237 – 243

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Listy Ivana Ballu Eugenovi Suchoňovi

  Príspevok k poznávaniu neznámych kapitol vo vývoji slovenskej hudby po roku 1945

  Slovenská hudba, 1999, roč. 25, č. 2, s. 386 – 401

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Zborové cykly O horách a O človeku v kontexte štýlového vývoja Eugena Suchoňa

  Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 1999, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 19

 • 1998

  VAJDA, Igor: Eugen Suchoň (1908 – 1998)

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 17, s. 1, 4 – 5

 • 1998

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Úvahy o možnostiach organizácie tónov na pozadí Suchoňovho systému akordiky

  Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 36 – 46

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Svetová premiéra Krútňavy v ohlasoch kritiky

  Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 87 – 93

 • 1998

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Poznámky k Suchoňovej orchestrálnej tvorbe

  Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 65 – 72

 • 1998

  BOKES, Vladimír: Princíp zlatého rezu v hudobnej kompozícii

  Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 59 – 64

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň a 12 tónov v oktáve

  Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 5 – 35

 • 1998

  KRIŠKA, Branislav: Krútňava alebo Nevstúpiš štyrikrát do tej istej rieky...

  Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 82 – 86

 • 1998

  (red.): Eugen Suchoň – živá tradícia či mýtus?

  Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 94 – 112

 • 1998

  ZAGAR, Peter: Žalmové kantáty Eugena Suchoňa a Zoltána Kodálya

  Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 73 – 81

 • 1998

  VAJDA, Igor: Úvod do symboliky Eugena Suchoňa

  Slovenská hudba, 1998, roč. 24, č. 1 – 2, s. 47 – 58

 • 1998

  PEČMAN, Rudolf: Krútňava a Pastorkyňa. Příspěvek k typologii opery

  Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Národné hudobné centrum, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratislava, s. 21 – 26

 • 1998

  VAJDA, Igor: Pokus o zaradenie Eugena Suchoňa do niektorých domácich i európskych súradníc

  Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 7 – 13

 • 1998

  MOKRÝ, Ladislav: Zrod slovenského skladateľa. Kultúrnohistorické súvislosti formovania Suchoňovho slohu

  Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 15 – 20

 • 1997

  JIRÁNEK, Jaroslav: Evropské souvislosti hudební řeči Eugena Suchoně

  Opus musicum, 1997, roč. 29, č. 5 – 6, s. 208 – 212

 • 1997

  ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia na príklade troch diel

  Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 253 – 258

 • 1994

  VAJDA, Igor: Práca s hudobnými myšlienkami v operách Eugena Suchoňa

  Slovenská hudba, 1994, roč. 20, č. 1, s. 1 – 10

 • 1994

  SMOLÍK, Pavol: Iná koncepcia heroizmu

  Slovenská hudba, 1994, roč. 20, č. 1, s. 44 – 66

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Teoretické dielo Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 17, s. 5

 • 1989

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Vplyv Eugena Suchoňa na domácu tvorbu

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 4, s. 12

 • 1988

  JEGOROVA, Valentina: O modálno-harmonickej štruktúre hudby Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 25, s. 11

 • 1988

  VAJDA, Igor: Životný cyklus Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 17, s. 10 – 11

 • 1988

  KRIŠKA, Branislav: K javiskovej interpretácii Suchoňových diel

  Literárny týždenník, 1988, roč. 1, č. 3, s. 15

 • 1988

  VAJDA, Igor: Opery Eugena Suchoňa

  Slovenská opera, 1988, Opus, Bratislava, s. 37 – 60

 • 1983

  ALBRECHT, Ján: K Suchoňovej estetike

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 4

 • 1983

  VAJDA, Igor: Na margo symboliky Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 1, 4

 • 1983

  VOLEK, Jaroslav: Imaginárny rozhovor na tému : Suchoň a národnosť v hudbe

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 3 – 4

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Formovanie štýlu Eugena Suchoňa

  Slovenská hudobná moderna, 1983, Obzor, Bratislava

 • 1983

  POĽAKOVOVÁ, Ľudmila: Češskaja i slovackaja opera XX. veka

  Moskva, s. 114 – 182

 • 1978

  VAJDA, Igor: Suchoňova operná tvorba

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 17, s. 3, 7

 • 1978

  VAJDA, Igor: Posledné tvorivé obdobie Eugena Suchoňa

  Musicologica Slovaca, 1978, SAV, Bratislava, č. 6, s. 71 – 150

 • 1973

  ZAVARSKÝ, Ernest: Niekoľko poznámok k hudobnej reči Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 18, s. 2

 • 1973

  VAJDA, Igor: Suchoňov najnovší opus

  Hudební rozhledy, 1973, č. 1

 • 1970

  VAJDA, Igor: Suchoňovo najnovšie dielo

  Slovenská hudba, 1970, roč. 14, č. 7, s. 210

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Umelec svetový a národný

  Slovensko, 1970, č. 1

 • 1969

  BURLAS, Ladislav: Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa

  Musicologica Slovaca I., 1969, č. 2, s. 187 – 199

 • 1968

  KRESÁNEK, Jozef: Klasik – Suchoň

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 289 – 293

 • 1968

  CHALUPKA, Ľubomír: 30 rokov dialógu so svetom

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 313

 • 1968

  FEDOR, V.: Pedagogické črty v osobnosti Eugena Suchoňa. Ročenka ČSSHV

  Bratislava

 • 1965

  VAJDA, Igor: Suchoňovský triptych

  Hudební rozhledy, 1965, č. 7

 • 1964

  VAJDA, Igor: Základný kameň slovenskej opernej tvorby

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 8, s. 225 – 228

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 190 – 219

 • 1963

  DONOVALOVÁ, Viera: Eugen Suchoň: O človeku. K hudobnej reči nového cyklu miešaných zborov.

  Slovenská hudba, 1963, roč. 7, č. 2, s. 36 – 41

 • 1963

  DONOVALOVÁ, Viera: K hudobnej dramaturgii Suchoňovho Svätopluka

  Hudobnovedné štúdie VI, 1963, SAV, Bratislava, s. 5 – 55

 • 1961

  STANISLAV, Ján: K Suchoňovmu Svätoplukovi

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 6, s. 266 – 272

 • 1961

  DONOVALOVÁ, Viera: Charakteristika postáv v Suchoňovej opere Krútňava

  Hudobnovedné štúdie V, 1961, SAV, Bratislava, s. 5 – 91

 • 1958

  VAJDA, Igor: Tvorivá cesta Eugena Suchoňa

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 369 – 373

 • 1958

  VANCEA, Zeno: Krútňava a opera juhovýchodnej Európy

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 375 – 377

 • 1958

  CLAPHAM, John: Suchoň - dramatik

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 373 – 374

 • 1957

  (kol.): Dejiny slovenskej hudby

  SAV, Bratislava, s. 430 – 438

 • 1956

  ČÍŽEK, L.: Vplyv ľudovej piesne na vývoj hudobnej reči Eugena Suchoňa

  Hudební rozhledy, 1956, č. 17, s. 712 – 715

 • 1956

  ČÍŽEK, L.: Niektoré poznatky o hudobnej reči Eugena Suchoňa

  Hudební rozhledy, 1956, č. 14, s. 592 – 595

 • 1955

  NOVÁČEK, Z.: Súčasná slovenská hudobná tvorba

  SAV, Bratislava, s. 112 – 160

 • 1947

  BOKESOVÁ, Zdenka: Slovenská hudba

  Tatran, Bratislava, s. 35 – 36

 • 1947

  ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

  Závodský, Bratislava, s. 41 – 69

 • 1944

  ANDRIĆ, Josip: Slovačka glazba

  Zagreb, s. 99 – 111

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Sonatína pre husle a klavír, op. 11

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 170 – 177

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto, op. 2

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 153 – 157

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej, kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester, op. 12

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 177 – 185

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Kvarteto pre klavír, husle, violu a violončelo, op. 6

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 157 – 162

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Baladická suita pre klavír/orchester, op. 9

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 162 – 170

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje

  Hudobný život, 2003, roč. 45, č. 3, s. 26

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Metamorfózy. Päť variácií na vlastné témy pre orchester (klavír)

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 15 – 17, 22

 • 2000

  VAJDA, Igor: Suchoňova Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje

  Slovenská hudba, 2000, roč. 26, č. 4, s. 477 – 480

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír op. 6

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 12 – 15

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Baladická suita pre orchester (klavír) op. 9

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 12 – 16

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester op. 12

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 15 – 18

 • 1986

  BERGER, Igor: Eugen Suchoň: Tri piesne pre bas a orchester na básne Miroslava Válka, Petra Štilichu a Jána Smreka

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 15, s. 4

 • 1978

  VAJDA, Igor: Najnovšie diela Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 14, s. 1

 • 1969

  VAJDA, Igor: Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej

  Musicologica slovaca, 1969, SAV, Bratislava, s. 43 – 90

 • 1967

  VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Šesť skladieb pre sláčiky

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 6, s. 269 – 275

 • 1965

  VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Kontemplácie

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 2, s. 70

 • 1965

  VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Rapsodická suita

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 10, s. 475 – 477

 • 1965

  VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Poème macabre

  Slovenská hudba, 1965, roč. 6, č. 1, s. 25

 • 1965

  KRESÁNEK, Jozef: Metamorfózy, nové symfonické dielo Eugena Suchoňa

  Kresánek, J.: Úvahy o hudbe, 1965, Panton, Praha-Bratislava, s. 153 – 168

 • 1962

  ELSCHEKOVÁ, Alica: Cyklus Suchoňových piesní Ad astra

  Slovenská hudba, 1962, roč. 6, s. 101 – 105

 • 1960

  KRESÁNEK, Jozef: Suchoňova opera Svätopluk

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 3, s. 135 – 145

 • 1959

  RYCHLO, Roman – POSPÍŠIL Juraj: Suchoňova Horalská suita

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 3, s. 115 – 120

 • 1958

  NOVÁČEK, Zdeněk: Tri interpretácie Suchoňových Metamorfóz

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 379 – 380

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  KRAJŇÁK, Jakub: Rodinné striebro vo víre tanca

  Tempo, 2023, roč. 20, č. 1 – 2, s. 27 – 28

 • 2023

  KOŠIČOVÁ, Renáta: Eugen Suchoň: Komorné dielo 1923 – 1977 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

 • 2022

  MACHAJDÍK, Peter: Suchoň, Penderecki: Sonatas for Violin and Piano [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 48 – 49

 • 2022

  ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

  Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 19 – 21
  (Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

 • 2021

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Slovenský komorný orchester [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 36

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2024

  UNGER, Pavel: Svetoví a slovenskí velikáni (Beethoven a Suchoň) sa stretli v Slovenskej filharmónii

  Opera Slovakia, 8. 6. 2024

 • 2023

  HORKAY, Tamás: Koncerty : 1. 10. 2023 Bratislava, Reduta

  Jordana Palovičová, Jakub Čižmarovič – BHS, Machajdík – Bernáth – Suchoň – Martinček – Kardoš – Iršai – Cikker

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 13

 • 2023

  BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ , Zuzana: V dirigovaní rozhodujú výsledky

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 29 – 33

 • 2023

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pocta človeku - majster Eugen Suchoň slávnostne na BHS 2023

  Opera Slovakia, 25. 9. 2023

 • 2023

  HORKAY, Tamás: Koncerty : 22. 6. 2023 : Košice, Dom umenia : Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller, Zoltán Fejérvári

  , roč. 55, č. 7 – 8, s. 4 – 5

 • 2022

  KOREŇOVÁ, Katarína: Hudba zo slovenských filmov

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 9

 • 2022

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Medzinárodný festival InterComp

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 10

 • 2022

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

  KOD – Konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 8, s. 20 – 23

 • 2021

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Odišla Jela Krčméry-Vrteľová, dobrá víla slovenskej opery

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 17

 • 2021

  (red): Ceny SOZA za roky 2019 a 2020

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 9, s. 8

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: "Naša práca musí mať predovšetkým zmysel" [rozhovor]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 14 – 17
  (rozhovor s Danielom Raiskinom, šéfdirigentom Slovenskej filharmónie)

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 9 – 10

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Piano Days 2021

  Od Schuberta k Suchoňovi

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 5

 • 2021

  CYPRICH, Peter: Slovenská filharmonie a Daniel Raiskin s mladými opusy

  Opera Plus, 27. 4. 2021

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Dvakrát s Danielom Raiskinom

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 2 – 3

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 2 – 3

 • 2020

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: "Dobre padne počuť a vidieť aj niečo krásne"

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 9

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia: otvorenie neistej sezóny

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 5

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

 • 2020

  VACHOVÁ, Zuzana: The Ladies Ensemble: živé koncerty zvalcovali online priestor

  Moja kultúra, 1. 6. 2020
  (Hlboký jarček)

 • 2020

  ČERVENKA, Jozef: ...tak sme my... Galavečer k storočnici SND

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 14
  (Krútňava)

 • 2020

  ŠURIN, Stanislav: Päť atestácií z hudby

  Ján Valach - organista, skladateľ a dirigent

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 22 – 23

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Čajkovskij a Suchoň na záverečnom koncerte 50. sezóny Štátnej filharmónie Košice

  Operaslovakia, 2019

 • 2019

  MACHAJDÍK, Peter: Antonín Dvořák, Eugen Suchoň: Czechoslovak Chamber Duo

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 39

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 18

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 38

 • 2019

  BROZMANNOVÁ, Oľga: Banskobystrické Reflexie venované Eugenovi Suchoňovi

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 9

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice [Concertino pre klarinet a orchester]

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 11

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 3

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice [Symfonietta rustica]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 15

 • 2019

  VISKUP, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 20 – 21

 • 2019

  UNGER, Pavol: Eugen Suchoň: Piesňové cykly

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 52

 • 2019

  GAVALOVÁ, Mária: Študentské fiasko k Nežnej

  Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 28 – 30
  (Metamorfózy)

 • 2019

  redakcia: Júnový záver 50. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice

  Operaslovakia, 2019

 • 2019

  BLAHO, Vladimír: Koncert k 70. výročiu Vysokej školy múzických umení

  Operaslovakia, 2019

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Klavírne dielo 1928 – 1984 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 39 – 40

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Správa pre Slávika

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 12 – 13

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti

  Klavírne vízie Suchoňa a Messiaena

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 5

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018

  Československá noc komornej hudby

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 4 – 5

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Rozpaky na prahu divadelnej storočnice

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 30

 • 2018

  SCHINDLER, Agata: Voňajúca klavírna kytica Eugena Suchoňa uvitá znamenitými klaviristami

  Opera Slovakia, 2018

 • 2018

  JŮZOVÁ, Markéta: Československá a mezinárodní dramaturgie Pražského jara 2018

  Slavnostní slovenský večer

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 50 – 51

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: James Judd po československy

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 3

 • 2018

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Január v košickej filharmónii

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 16

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Visions de l ´Amen

  , roč. 50, č. 12, s. 12

 • 2018

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V Bratislave uviedli dve CD novinky s klavírnou a piesňovou tvorbou Eugena Suchoňa

  Operaslovakia, 2018

 • 2018

  GREENBANK, Stephen: Eugen SUCHOŇ (1908-1993) Complete Works for Piano 1928-1984

  musicweb-international.com, 2018

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

  Západoslovenské piesne

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 13

 • 2017

  BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 2

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Songs : Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 57

 • 2017

  LEŠKA, Rudo: Pra-Krútňava naposledy

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 31

 • 2017

  BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede

  Trio Sentegmento

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 29

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

 • 2016

  ŠTILICHA, Peter: Žánrové konvergencie

  Zabudnutá kapitola tvorby E. Suchoňa

  Portál Slovenského národného divadla, 2016, č. 10, s. 22 – 23

 • 2016

  BLAHO, Vladimír: Viva Musica!

  Štyria výborní

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 12

 • 2016

  LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 10

 • 2016

  ČERVENKA, Jozef: Adriana Kučerová : Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 56

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 13

 • 2015

  MAŤO, Peter: Made in Slovak Ballet 2014/2015

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 30 – 31

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Komorný večer so Suchoňovým kvintetom

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 12

 • 2015

  ANDERSON, Colin: Music by Eugen Suchoň – Estonian National Symphony Orchestra/Neeme Järvi [recenzia CD]

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 4

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Suchoňov mladícky opus v balete SND

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 22

 • 2014

  MAŤO, Peter: Tancujúce cylindre

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 22

 • 2013

  BERGER, Igor: Faustovský Beethoven a mrazivo hlboký Šostakovič

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 5

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 11

 • 2013

  UNGER, Pavel: Staronový Svätopluk otvoril sezónu SND

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 27

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie 2013

  Bratislavská noc komornej hudby

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 6 – 7

 • 2013

  BERGER, Igor: BHS 2013: vydarený vstup do 49. ročníka

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 10

 • 2011

  PŘIBILOVÁ, Lenka: Slováci na Hudobnom festivale Ludwiga van Beethovena v Tepliciach

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 28

 • 2009

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Eugen Suchoň : V kontexte doby a kultúry [recenzia DVD]

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 10, s. 37 – 38

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Piano and Violin Works [recenzia CD]

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 9, s. 34

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň : Obrázky zo Slovenska [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 12, s. 36
  (Zuzana Štiasna-Paulechová, klavír)

 • 2008

  SMOLÍK, Pavol: Krútňava – vznik a osudy diela

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 8, s. 12 – 13

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň : Metamorfózy, ESD 77b : Baladická suita, op. 9, ESD 58a [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 7, s. 35

 • 2008

  PLANKOVÁ, Eva: Suchoň a jeho storočnica

  Hudba, 2008, roč. 3, č. 2 – 3, s. 60 – 64

 • 2008

  SZELEPCSÉNYI, Ján: S profesorom Eugenom Suchoňom

  Eugen Suchoň – storočnica, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 17 – 20

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

  Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 143 – 147
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Brnianska premiéra Rapsodickej suity

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 27

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Na margo konferencie. “Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia”

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 20, s. 2

 • 1990

  VAJDA, Igor: Slovenská omša Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 22, s. 10

 • 1990

  DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

  Clarinet and Saxophone, 1990, roč. 15, č. 4, s. 14 – 18
  (z archívu HIS)

 • 1988

  MOKRÝ, Ladislav: Exegi monumentum

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 20, s. 9

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Návrat k jednoduchosti. Spomienka na pedagogickú prácu Eugena Suchoňa.

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 17, s. 6

 • 1984

  LENGOVÁ, Jana: Gramorecenzie : Eugen Suchoň. Profil skladateľa

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 24, s. 5

 • 1983

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Slávnostný koncert k životnému jubileu národného umelca prof. Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 20, s. 5

 • 1982

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Eugen Suchoň : Podmanený svet [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 3, s. 2

 • 1981

  ALTÁN, Š.: Z koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 5
  (Nox et solitudo)

 • 1980

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: BHS : Pocta Krútňave

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 22, s. 3

 • 1980

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Jozef Kresánek - Igor Vada : Národný umelec Eugen Suchoň [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 9, s. 5

 • 1980

  ZIKA, Pavel: Významné hudobnoteoretické dielo, E. Suchoň: Akordika

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 4, s. 8

 • 1979

  GRINEVOVÁ, L.: Mníchovská "Krútňava"

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 23, s. 4

 • 1979

  KRIŠKA, Branislav: Spomienky, úvahy a perspektívy

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 23, s. 4

 • 1979

  LETŇANOVÁ, Elena: Objaviteľ neznámych hudobných hlbín : Albert Sebestyén

  Ľud, 22.11.1979

 • 1979

  -R-: Krútňava za oceánom

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 5, s. 1, 2

 • 1979

  JAKALOVÁ, Lýdia: Suchoňova hudba medzi najmenšími

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 1, s. 2

 • 1978

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dedikované Suchoňovi

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 22, s. 8

 • 1978

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Pocta tvorcovi

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 21, s. 5

 • 1978

  ČURILLA, Štefan: Košická kytica Eugenovi Suchoňovi

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 20, s. 8

 • 1978

  ČÍŽEK, Lubomír: Rozhovory s prof. Eugenom Suchoňom : Suchoň o niektorých svojich dielach

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 20, s. 8

 • 1978

  ČÍŽEK, Lubomír: Rozhovory s prof. Eugenom Suchoňom : Suchoň o iných

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 19, s. 8

 • 1978

  ČÍŽEK, Lubomír: Rozhovory s prof. Eugenom Suchoňom : Suchoň o svojich učiteľoch

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 18, s. 7

 • 1978

  KRESÁNEK, Jozef: Vývoj tvorivej osobnosti

  Pravda, 1978

 • 1978

  ČÍŽEK, Lubomír: Rozhovory s prof. Eugenom Suchoňom : Suchoň o svojej mladosti

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 17, s. 8

 • 1978

  BAGIN, Pavol: Zdravica

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 17, s. 1

 • 1978

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S poctou Eugenovi Suchoňovi

  Trenčiansko-teplické hudobné večery

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 15, s. 1

 • 1978

  HRČKOVÁ, Naďa: Od reflexe k teorii. Rozhovor s Eugenom Suchoňom

  Opus musicum, 1978, roč. 10, č. 2

 • 1978

  k: O umeleckých plánoch a vyznaniach

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 3

 • 1978

  ľ: O rok - Reprízovať!

  Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 3

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Recitál Tatiany Lenkovej

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 9, s. 4
  (Intermezzá)

 • 1977

  KOVÁŘOVÁ, Anna: O slovenskej hudobnej tvorbe medzi dvoma zjazdami

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 3

 • 1977

  POHRONEC, Juraj: Nielen vydavateľský čin slovenskej hudby

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 3

 • 1973

  VAJDA, Igor: Umelec veriaci v človeka

  Smena, 25. 9. 1973

 • 1973

  KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec prof. Eugen Suchoň – 65

  Život, 25. 9. 1973

 • 1973

  (oš): Osobnosť hudby alebo hudba osobnosti

  Kultúrny život, 1973, č. 22

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Úspech banskobystrickej Krútňavy

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 4

 • 1972

  VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Symfonická fantázia BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 9, s. 3

 • 1972

  mm: Naši v zahraničí

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 7, s. 3

 • 1972

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Suchoň na tému BACH

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 4, s. 4

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: 2 x Suchoň

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 4
  (Svätopluk, Krútňava)

 • 1972

  MARCZELLOVÁ, Z: Začala sa slávnosť opery

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 1
  (Svätopluk)

 • 1972

  NOVÁČEK, Zdenko: Spoločným krokom

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 3

 • 1972

  KOSTELNÝ, Michal: Priatelia z Belgicka

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 16, s. 4
  (Zdravica)

 • 1972

  Správy HIS

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 15, s. 2
  (Fantázia pre husle a orchester)

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Repríza?

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 14, s. 4
  (Pieseň o tvojom mene)

 • 1972

  r: Čo pripravuje SND?

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 13, s. 8
  (Svätopluk, Krútňava)

 • 1970

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Vztyčovanie klenby

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 3

 • 1970

  BLAHO, Jaroslav: Operný zápisník

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 3
  (Krútňava)

 • 1970

  VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

  SND a slovenská operná tvorba

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 4

 • 1970

  uy: Španielske zastavenia

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 8

 • 1970

  HAVRÁNEK, Otakar: Problém - nástroj

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 4, s. 4
  (Sonáta rustica)

 • 1970

  bo: Svätopluk po 10 rokoch

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 13, s. 4

 • 1970

  DIBÁK, Igor: Úspech slovenských hudobných filmov v Prahe

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 13, s. 7
  (film O krvi)

 • 1970

  TROETSEL, J. A. V.: Flámsko a československá hudba

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 10, s. 5

 • 1969

  zs: Predobraz človeka

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 7, s. 7

 • 1969

  IS: Opera a balet do provizórií

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 6, s. 7
  (Svätopluk)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Japonskí umelci v Redute

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 5, s. 4
  (6 skladieb pre sláčikový orchester)

 • 1969

  BORÁROŠ, Jozef: Starosti s publikom

  List z Ríma

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 4, s. 5

 • 1969

  POTEMROVÁ, Mária: Košický začiatok

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 4
  (Metamorfózy)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Búrlivý potlesk na úvod

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 19, s. 8
  (Metamorfózy)

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Dôstojná reprezentácia

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 19, s. 3

 • 1969

  HRDINA, Ladislav: Živelo Smederevo

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 7
  (Obrázky zo Slovenska)

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: O večných začiatkoch

  S profesorom Eugenom Suchoňom

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 17, s. 1, 3

 • 1969

  uy: Jubilejná sezóna SND v znamení osláv

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 15, s. 7
  (Svätopluk)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Sliač 1969

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 6
  (Bačovské piesne, Ad astra, Sonatína, Poéme macabre)

 • 1969

  DUFFEK, Kornel: Piešťany v polčase

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 7

 • 1969

  TRUMPFF, G. A.: Bratislava ako operné eldorádo

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 9

 • 1969

  mp: V národnom duchu

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 2
  (Aká si mi krásna)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Bratislavské hudobné slávnosti

  SF + SOBR

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 5
  (Sláčiková serenáda)

 • 1969

  JURÍK, Marián: Na dvoch festivaloch

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 8
  (Krútňava)

 • 1968

  BURLAS, Ladislav: Eugen Suchoň, tvorca národného štýlu

  Pravda, 25. 9. 1968

 • 1968

  BURLAS, Ladislav: Suchoň pedagóg

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 294

 • 1968

  HAVLÍKOVÁ, Klára: Suchoň a klavír

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 306

 • 1968

  MACUDZIŃSKI, Rudolf: Moje stretnutia so Suchoňovým dielom

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 308

 • 1968

  KLIMO, Štefan: K melodickému mysleniu E. Suchoňa

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 300

 • 1968

  PANDULA, Dušan: Stretnutie s osobnosťou

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 7, s. 310

 • 1968

  VAJDA, Igor: Šesťdesiatnik Eugen Suchoň

  Hudební rozhledy, 1968, č. 17

 • 1968

  JURÍK, Marián: Suchoň, Eugen

  Pro musica, 1968, Belehrad, č. 11

 • 1967

  VAJDIČKA, Ľudovít M.: S Eugenom Suchoňom o jeho tvorbe

  Hudební rozhledy, 1967, č. 14

 • 1966

  (red.): Hudobná výchova – problém neriešiteľný? S národným umelcom Eugenom Suchoňom

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 7, s. 281

 • 1965

  ŠEDIVÁ, Viera: Balada o človeku

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 7, s. 315

 • 1965

  ČAVOJSKÝ, Ladislav: O krvi

  Kultúrny život, 1965, č. 6, s. 9

 • 1965

  FALTIN, Peter: Suchoňova balada o človeku

  Predvoj, 1965

 • 1964

  VAJDA, Igor: Svätopluk v novom rúchu

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 9, s. 283 – 284

 • 1961

  GINZBURG, Lev Solomonovič: Moskovská premiéra Krútňavy E. Suchoňa

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 11, s. 479 – 480

 • 1958

  JURÍK, Marián: Pevec slovenského ľudu

  Smena, 25. 9. 1958

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Čím nám je profesor Suchoň

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 362 – 368

 • 1958

  MIKULA, Zdenko: Žiak spomína na svojho učiteľa

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 381 – 382

 • 1958

  HEINZ, Joachim: Uvedenie Suchoňovej národnej opery Krútňava v berlínskej Štátnej opere

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 378 – 379

 • 1958

  lv: Ohlas Krútňavy v Berlíne

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 5, s. 218 – 220

 • 1958

  REŽUCHA, Bystrík: Úspech Krútňavy v Lipsku a Berlíne

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 3 – 4, s. 120 – 121

 • 1958

  -r-: Krútňava vo Weimare

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 12, s. 536

 • 1958

  FEDOR, V.: Nad dielom Eugena Suchoňa

  Hudobná výchova, 1958, č. 7 – 8, s. 102 – 104

 • 1958

  ALBRECHT, Ján: Eugen Suchoň

  Nová literatúra, 1958, č. 6

 • 1958

  LUKÁN, Vladimír: 37 otázok národnému umelcovi Eugenovi Suchoňovi

  Život, 1958, č. 46

 • 1958

  ŠAMKO, Jozef: Suchoňova cesta k opere

  Kultúrny život, 1958, č. 39, s. 5 – 6

 • 1954

  GULIA, G.: Sovietsky spisovateľ o Krútňave E. Suchoňa

  Hudební rozhledy, 1954
  (prebrané z časopinu Literaturnaja gazeta č. 155)

 • 1953

  TVRDOŇ, Jozef: Žena v Suchoňovej opere Krútňava

  Lidová demokracie, 5. 6. 1953

 • 1951

  ZN.: Z koncertnej siene

  Kultúrny život, 29. 4. 1951, roč. 6, č. 17, s. 5

 • 1951

  Zprávy Slovenskej sekcie

  Sväzu čs. skladateľov

  Kultúrny život, 22. 4. 1951, roč. 6, č. 16, s. 2

 • 1951

  Z. B.: Z koncertnej siene

  Kultúrny život, 22. 4. 1951, roč. 6, č. 16, s. 6

 • 1951

  NOVÁČEK, Zdeněk: Pred novými slovenskými operami

  Kultúrny život, 25. 3. 1951, roč. 6, č. 12, s. 6

 • 1951

  (zn): K úspechu slovenskej hudby v Prahe

  Kultúrny život, 4. 3. 1951, roč. 6, č. 9, s. 4
  (Autor: Zdeněk Nováček)

 • 1951

  NOVÁČEK, Zdeněk: Naša hudba bojuje za mier

  Kultúrny život, 18. 2. 1951, roč. 6, č. 7, s. 1

 • 1951

  Zprávy zo Sväzu čs. skladateľov

  Kultúrny život, 4. 2. 1951, roč. 6, č. 5, s. 4

 • 1950

  NOVÁČEK, Zdeněk: Na ceste k novej hudbe

  Kompozície na slovenské ľudové piesne

  Kultúrny život, 13. 8. 1950, roč. 5, č. 15, s. 8

 • 1950

  DOLANSKÁ, V.: Ľudová tvorivosť a jej umelecké využitie

  Práce, 22. 6. 1950

 • 1950

  HRDINA, P.: K otázke štylizácie folklóru

  Práca, 16. 5. 1950

 • 1950

  z. b.: SĽUK znova vystupuje

  Kultúrny život, 30. 4. 1950, roč. 5, č. 8, s. 2

 • 1950

  Koncert Jely Hodžovej

  Kultúrny život, 16. 4. 1950, roč. 5, č. 7, s. 5
  (E. Suchoň: Malá suita s passacagliou)

 • 1950

  ete: Na okraj symfonických koncertov

  Kultúrny život, 12. 2. 1950, roč. 5, č. 3, s. 6

 • 1950

  Zaujímavosti okolo Krútňavy

  Kultúrny život, 29. 1. 1950, roč. 5, č. 2, s. 1

 • 1950

  BOKESOVÁ, Zdenka: K prevedeniu Suchoňovej opery

  Kultúrny život, 15. 1. 1950, roč. 5, č. 1, s. 6

 • 1950

  BOR, V.: Slovenská národná opera Krútňava

  Lidové noviny, 1950

 • 1949

  FERENCZY, Oto: Suchoňova opera Krútňava

  Pravda, 15. 12. 1949

 • 1949

  BOKESOVÁ, Zdenka: Prípravy na Slovenskú filharmóniu

  Kultúrny život, 23. 1. 1949, roč. 4, č. 1, s. 8

 • 1948

  z. b.: Hudba

  Sľubný začiatok hudobnej sezóny

  Kultúrny život, 31. 10. 1948, roč. 3, č. 20, s. 8
  (E. Suchoň: Fantázia a Burleska op. 7)

 • 1948

  z. b.: Hudba

  Koncerty v Trenč. Tepliciach

  Kultúrny život, 11. 7. 1948, roč. 3, č. 13, s. 6
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

 • 1948

  er: Týždeň Pražského jara 1948

  Kultúrny život, 13. 6. 1948, roč. 3, č. 11, s. 9

 • 1948

  BOKESOVÁ, Zdenka: Hudba

  O festivale

  Kultúrny život, 16. 5. 1948, roč. 3, č. 9, s. 8

 • 1948

  BOKESOVÁ, Zdenka: Pražská jar po tretí raz

  Kultúrny život, 14. 3. 1948, roč. 3, č. 5, s. 3

 • 1948

  FERENCZY, Oto: Eugen Suchoň štyridsaťročný

  Slovenské pohľady, 1948, č. 10, s. 605

 • 1947

  z. b.: Hudba

  Kultúrny život, 1. 6. 1947, roč. 2, č. 8 – 9, s. 4
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

 • 1947

  z. b.: Hudobný festival začal

  Kultúrny život, 21. 5. 1947, roč. 2, č. 6 – 7, s. 6
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

 • 1947

  z. b.: Pražská jar 1947

  Kultúrny život, 3. 4. 1947, roč. 2, č. 4 – 5, s. 1
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

 • 1946

  Propagátorka slovenskej hudby

  Kultúrny život, 5. 10. 1946, roč. 1, č. 18, s. 7

 • 1946

  a.: Slovenská hudba na medzinár. festivale v Prahe

  Kultúrny život, 8. 6. 1946, roč. 1, č. 10, s. 1, 4

 • 1946

  Francúzska a slovenská moderná hudba

  Kultúrny život, 9. 5. 1946, roč. 1, č. 7 – 8, s. 6

 • 1946

  O. F.: Rozhovor s Eugenom Suchoňom

  Kultúrny život, 21. 2. 1946, roč. 1, č. 3, s. 3

 • 1938

  STRELEC, Ján: Eugen Suchoň a jeho Baladická suita

  Slovenský hlas, 27. 9. 1938

 • 1938

  ZAGIBA, František: Symfonická báseň Žalm zeme podkarpatskej

  Slovenský hlas, 22. 3. 1938

 • 1938

  HLAVATÝ, J.: Žalm zeme podkarpatskej

  Slovák, 20. 3. 1938

 • 1938

  MOYZES, Alexander: Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej

  Lidové noviny, 18. 3. 1938

 • 1938

  HUDEC, Konštantín: Suchoňov Podkarpatský žalm

  Slovenský hlas, 15. 3. 1938

 • 1938

  BALLO, Ivan: Husľová sonatína E. Suchoňa

  Jednota, 1938, č. 1

 • 1938

  BOKESOVÁ, Zdenka: Suchoňova kantáta Žalm zeme podkarpatskej

  Slovenská politika, 1938

 • 1938

  BALLO, Ivan: K novému dielu Eugena Suchoňa

  Jednota, 1938

 • 1937

  MOYZES, Alexander: E. Suchoň – Cena za scénickú hudbu Kráľ Svätopluk

  Denník, 1937

 • 1937

  BALLO, Ivan: Skladateľské dielo Eugena Suchoňa

  Jednota, 1937, č. 10

 • 1936

  HLAVATÝ, J.: Na ceste k slovenskej opere

  Slovák, 1936

 • 1936

  BALLO, Ivan: Suchoňova Baladická suita

  Slovenský denník, 1936

 • 1936

  BALLO, Ivan: O prvom hudobnom laureátovi mesta Bratislavy

  Denník, 1936

 • 1935

  STRELEC, Ján: Ouvertura Kráľ Svätopluk

  Slovenské smery, 1935, č. 6

 • 1933

  MOYZES, Alexander: Eugen Suchoň

  Elán, 1933, č. 12

Bibliografia – Esejistická tvorba

 • 2023

  FILIP, Jakub: Za nostalgiou z budúcnosti

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 9, s. 3

 • 2022

  SMOLÍK, Pavol: Krútňava a Vzkriesenie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, roč. 48, č. 4, s. 376 – 384

x