• 2021

  SUCHOŇ, PENDERECKI : SONATAS FOR VIOLIN AND PIANO

  CD - Hevhetia 0220-2-331

  1. Eugen Suchoň: Sonáta As dur op. 1 pre husle a klavír ESD 45

   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)

  2. Krzysztof Penderecki: Sonáta č. 2 pre husle a klavír

   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)

 • 2020

  SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0039-2-131

  1. Vladimír Godár: Melodiarium

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  2. Jozef Podprocký: Suita domestica, op. 14 č. 7

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  3. Ivan Valenta: Najkrajšie menuety z Uhrovca

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  4. Egon Krák: Hungarici saltus a dionisio I., II., III. – II.

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  5. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  6. Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

 • 2020

  SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0038-2-231

  1. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67

   Pavol Oravec (t), Ľubomír Popik (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  2. Viliam Gräffinger: Slovenské balady

   Katarína Ďurdinová (s), Katarína Štrossová (s), Katarína Turnerová (ar), Peter Kosorín, jr. (bat), Kiril Stoyanov (bat), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  4. Peter Cón: Amor vincit omnia

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  5. Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  6. Egon Krák: Ave Regina coelorum

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  7. Jevgenij Iršai: Epigrafy

   Henrieta Lednárová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 2019

  ANTONÍN DVOŘÁK, EUGEN SUCHOŇ : CZECHOSLOVAK CHAMBER DUO

  CD - Hevhetia HV 0191-2-331

  1. Antonín Dvořák: Nokturno H dur, op. 40, B.48a

   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)

  2. Antonín Dvořák: Capriccio, B.81

   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)

  3. Antonín Dvořák: Balada d mol, op. 15/I, B.139

   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)

  4. Eugen Suchoň: Fantázia a Burleska op. 7 ESD 73

   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)

 • 2019

  FANTASTICKÝMI KRAJINAMI PIESNE S GUSTÁVOM BELÁČKOM

  CD - Pavlík Records PA 0178-2-131

  1. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109

   Gustáv Beláček (b), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II

   Gustáv Beláček (b, bon), Veronika Vitázková (fl), Pavol Mucha (vc)

  3. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43

   Gustáv Beláček (b), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  4. Tadeáš Salva: Ária

   Gustáv Beláček (b), Marek Paľa (pf), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  5. Johannes Brahms: Vier ernste Gesänge (upr. Gerhard Auer)

   Marián Lejava (dir.), Gustáv Beláček (b), Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), František Výrostko (cb)

  6. Pavol Krška: Starosloviensky Otčenáš

   Gustáv Beláček (b), Marek Paľa (pf)

 • 2019

  ŠTYRIA HUDCI

  CD - Pavian Records

  1. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  2. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3b

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  4. Ján Levoslav Bella: Nokturno

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle – Intermezzo (alla zingara)

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  6. Alexander Albrecht: Scherzo

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  7. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

 • 2018

  EUGEN SUCHOŇ : PIESŇOVÉ CYKLY

  CD - Hudobný fond

  1. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43

   Jozef Benci (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49a

   Terézia Kružliaková (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a

   Simona Šaturová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  4. Eugen Suchoň: Pohľad do neznáma ESD 98b

   Pavol Bršlík (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  5. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109

   Gustáv Beláček (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

 • 2018

  EUGEN SUCHOŇ – KLAVÍRNE DIELO 1928 – 1984

  CD R197 0003-2-331

  1. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42

   Mayuko Kida Takine (pf)

  2. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Eugen Suchoň: Uspávanka ESD 107

   Jordana Palovičová (pf)

  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a

   Jakub Čižmarovič (pf)

  6. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Maličká som ESD 79/1

   Martin Chudada (pf)

  7. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Keď sa vlci zišli ESD 79/2

   Peter Šandor (pf)

  8. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Preletel sokol ESD 79/3

   Eduard Lenner (pf)

  9. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonatína ESD 79/4

   Norbert Daniš (pf)

  10. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Horalská suita ESD 79/5

   Adam Stráňavský (pf)

  11. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonáta rustica ESD 79/6

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a

   Tomáš Nemec (pf)

  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a

   Jordana Palovičová (pf)

  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  15. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri časti z Kontemplácií (Tre movimenti del Contemplazioni) ESD 89/4a

   Zuzana Manera Biščáková (pf)

  16. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a

   Jakub Čižmarovič (pf)

  17. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a

   Adam Stráňavský (pf)

  18. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94

   Mayuko Kida Takine (pf)

  19. Eugen Suchoň: Elégia a Toccata ESD 103

   Petra Hollaender-Pogády (pf)

  20. Eugen Suchoň: Svadobný tanec z opery Krútňava ESD 72a

   Petra Hollaender-Pogády (pf)

  21. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  22. Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87b

   Jordana Palovičová (pf), Zuzana Manera Biščáková (pf)

  23. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H

   Bernadetta Šuňavská (org), Tomáš Nemec (pf)

 • 2018

  ĽUDOVÉ PREMENY

  CD - Vlastným nákladom 2946-001-2

  1. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  2. Eugen Suchoň: Ozveny ESD 102 – Tak sa mi videlo

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  3. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  4. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  5. Eugen Suchoň: Šesť slovenských ľudových piesní ESD 70 – Ešte sa nevydám

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  6. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  7. Jan Rozehnal: Oddavač še budu

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  8. Peter Cón: Išol mili orac

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  9. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Ňebanovala bi

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  10. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Ešte sa raz obzrieť mám

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  12. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ej, hrajteže mi, hrajte

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  13. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Jajže, lučka zelenučka

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  14. Juraj Hatrík: Vlha, vlha pekný vták

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  15. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  16. Miroslav Šmíd: Peľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  17. Matúš Uhliarik: Všehochuť ľudových piesní

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  18. ľudová: Od Hriňovej

   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)

  19. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Technik, Cantus, Technik Akademik, Pavol Procházka (zbm.)

 • 2018

  VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU

  CD R1970001-3-231

  1. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Varila myšička kašičku

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Jeden kováč koňa kuje

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Hijó, hijó, na koníčku

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  4. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Kvá, kvá kvačica

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  5. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Osievame múčku

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Dana rúčky, dana

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  7. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Chodí pavúk po papuči

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  8. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Haju, haju, hajušky

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  9. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Kolo, kolo mlynské

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  10. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Ťap, ťap, ťapušky

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

 • 2017

  SLOVENSKÁ PIESEŇ : DANUBIUS OCTET SINGERS

  CD - Harmonia Seraphica 2411-003-2

  1. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  2. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Hoj, zem drahá

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  3. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  4. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Zmráka sa

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Hoj vlasť moja

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  6. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  7. Leoš Janáček: Na prievoze

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  8. Béla Bartók: Päť slovenských ľudových piesní pre mužský zbor

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  9. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Povedzte mojej materi

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  10. Ján Móry: Naše krásne Pohronie

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  11. Ján Móry: Hej, tá paša zelená

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  12. Ján Móry: Povedala, že ma nechce

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  13. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Meeraugen (Morské oká)

   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)

  14. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Zipser Choral (Spišský chorál)

   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)

  15. Ladislav Kupkovič: Sedem starodávnych piesní rádu pijanského

   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)

  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Štefánik. Mali sme my sokola op. 51

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

 • 2016

  RICHARD ŠVEDA, RÓBERT PECHANEC : SONGS

  CD - Viva Musica! records 1801-009-2

  1. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  2. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Ej, a keď ma už viedli

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  3. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hej, javorová húžva

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  4. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hor' sa chlapci do skoku

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  5. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – V Raslaviciach bije banda

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  6. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Hej, poľana, poľana

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  7. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – A ja idem, lebo musím

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  8. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Tri dni ma naháňali

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (5. zošit) op. 31 – Ja parobok z Kapušian

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Nalej, nalej, šenkárička op. 74b

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Štidiri, štidiri

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Javoru, javorník

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – Anička mlynárova

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – A ja som z Oravy debnár

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Zaspievalo vtáča

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Ty falošná falošnica

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Do hory ma poslali

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Ešte raz sa obzrieť mám

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Dievča, dievča, lastovička

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  20. Mikuláš Schneider-Trnavský: Čože tak žalostne op. 74c

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  21. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  22. Bartolomej Urbanec: Dolina, dolina

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

 • 2016

  ZUZANA ZAMBORSKÁ : CHOPIN, DEBUSSY, SUCHOŇ, SLAVICKÝ, ČEKOVSKÁ

  CD - Diskant DK0164-2131

  1. Fryderyk Chopin: Nokturno Des dur op. 27 č. 2

   Zuzana Zamborská (pf)

  2. Fryderyk Chopin: Polonéza op. 26 č. 1

   Zuzana Zamborská (pf)

  3. Fryderyk Chopin: Mazurka b mol op. 24 č. 4

   Zuzana Zamborská (pf)

  4. Fryderyk Chopin: Mazurka Des dur op. 30 č. 3

   Zuzana Zamborská (pf)

  5. Fryderyk Chopin: Mazurka gis mol op. 33 č. 1

   Zuzana Zamborská (pf)

  6. Fryderyk Chopin: Fantaisie-Impromptu op. 66

   Zuzana Zamborská (pf)

  7. Claude Debussy: Detský kútik

   Zuzana Zamborská (pf)

  8. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3a

   Zuzana Zamborská (pf)

  9. Klement Slavický: 12 malých etud

   Zuzana Zamborská (pf)

  10. Ľubica Čekovská: famisi

   Zuzana Zamborská (pf)

 • 2016

  ADRIANA KUČEROVÁ : RÓBERT PECHANEC : SONGS

  CD - Viva Musica! records

  1. Béla Bartók: Dedinské scény, Sz. 78

   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)

  2. Leoš Janáček: Šesť národních písní, jež zpívala Gabel Eva (26 Balad lidových, I.)

   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)

  3. Bohuslav Martinů: Nové slovenské písně, H. 126 (výber)

   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)

  4. Eugen Suchoň: Kúcanské pjesňe ESD 104 – Ty Kúty, ty Kúty

   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)

  5. Eugen Suchoň: Kúcanské pjesňe ESD 104 – Z jednej strany Moravy

   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)

  6. Eugen Suchoň: Dobre mi, dobre mi...

   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)

  7. Eugen Suchoň: Piesne z hôr ESD 69 – Povedzže mi, povedz

   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)

  8. Eugen Suchoň: Piesne z hôr ESD 69 – Ani mi je večer

   Róbert Pechanec (pf), Adriana Kučerová (s)

  9. Eugen Suchoň: Piesne z hôr ESD 69 – Široký jarček

   Róbert Pechanec (pf), Adriana Kučerová (s)

  10. Eugen Suchoň: Piesne z hôr ESD 69 – Vyletel vták

   Adriana Kučerová (s), Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

 • 2016

  SLOVAK CONCERTOS

  CD - Hudobný fond SF 00882131

  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a

   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1

   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Dušan Štefánek (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester

   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

 • 2015

  EUGEN SUCHOŇ

  CD - Chandos CHAN10849

  1. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b

   Estonian National Symphony Orchestra, Neeme Järvi (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b

   Estonian National Symphony Orchestra, Neeme Järvi (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Symfonietta rustica ESD 79/6b

   Estonian National Symphony Orchestra, Neeme Järvi (dir.)

 • 2015

  MIKULÁŠ JELINEK : REMINISCENCES

  CD - Diskant DK0159-2131

  1. Leoš Janáček: Sonáta pre husle a klavír

   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)

  2. Jan Carlstedt: Sonáta pre sólové husle op. 15

   Mikuláš Jelinek (vn)

  3. Claude Debussy: Sonáta pre husle a klavír

   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)

  4. Robert Schumann – Johannes Brahms – Albert Dietrich: Sonáta F-A-E pre husle a klavír

   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)

  5. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60

   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)

  6. Antonín Dvořák: Romantické kusy op. 75

   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)

  7. Antonín Dvořák: Sonatína G dur op. 100

   Mikuláš Jelinek (vn), János Solyom (pf)

  8. Bedřich Smetana: Z domova

   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)

 • 2015

  TLIESKA IM CELÝ SVET : BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR

  DVD - Dimas

  1. The Beatles: When I am 64

   Bratislavský chlapčenský zbor, Dana Hajóssy (pf), Magdaléna Rovňáková (dir.)

  2. John Carter: Praise to the Lord

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  3. Sylvie Bodorová: Amari, Motoris

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  4. arr. Gabriela Bernáthová: Ej, hora, hora; Ej, lásko, lásko; Po lhoteckých lúkach

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  5. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  6. arr. Ľudovít Rajter: A ked sa Janošek na vojnu bral

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  7. Sylvie Bodorová: Cinďom me pindrale

   Bratislavský chlapčenský zbor, Dana Hajóssy (pf), Magdaléna Rovňáková (dir.)

  8. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis – Gloria

   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)

  9. Arvo Pärt: Most Holy Mother of God

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  10. Giovanni Croce: Cantate Domino

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  11. Šimon Brixi: Magnificat

   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)

  12. Maurice Duruflé: Ubi caritas

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  13. César Franck: Psaume 150

   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)

  14. Charles Gounod: Ave verum

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  15. Franz Schubert: Mille cherubini cin coro

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

 • 2015

  VZLIETLI ORLI VYSOKO

  DVD - Harmonia Seraphica

  1. anonym / Karol Kuzmány: Kto za pravdu horí

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  2. Andrej Sládkovič: Vrstovníkom

   Juraj Sarvaš (spk)

  3. Ján Valašťan-Dolinský / Ľudovít Štúr: Nitra, milá Nitra

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  4. Michal Laciak / Viliam Paulíny-Tóth: Prosba

   Marián Hrdina (b)

  5. Ľudovít Štúr: Reč na Uhorskom sneme z 15. 1. 1848 – úryvok

   Juraj Sarvaš (spk)

  6. anonym / Viliam Paulíny-Tóth: Kto si rodom Slovák

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  7. Janko Kráľ: Orol

   Juraj Sarvaš (spk)

  8. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  9. Ľudovít Štúr: Rozlúčenie

   Juraj Sarvaš (spk)

  10. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  11. Andrej Sládkovič: Marína

   Juraj Sarvaš (spk)

  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Hoj, vlasť moja

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  13. Jozef Miloslav Hurban: Reč na súde v Pešti 5. 3. 1869

   Juraj Sarvaš (spk)

  14. Ľudovít Vansa / Samo Tomášik: Kolo Tatier čierňava

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  15. Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko

   Juraj Sarvaš (spk)

  16. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

 • 2014

  A CAPPELLA PUR : DANUBIUS OCTET SINGERS

  CD - Harmonia Seraphica

  1. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  3. Leoš Janáček: Ave Maria

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  4. Leoš Janáček: Čtveřice mužských sborů

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  5. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  6. Leoš Janáček: Kantor Halfar

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  7. Nikolai Kedrov: Otče náš

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  8. Pavel Česnokov: Daispravitsja molitva moja

   Jaroslav Pehal (b), Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  9. Pavel Česnokov: Sovet prevečnyj

   Jaroslav Pehal (b), Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

 • 2014

  EVA GARAJOVÁ : NOX ET SOLITUDO

  CD - ArcoDiva UP 0151-2 302

  1. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 57: No. 6. Lish ti odin (Only thou Alone)

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  2. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 28: No. 4. On tak menya lyubil (He Loved Me So)

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  3. Piotr Iľjič Čajkovskij: 12 Romances, Op. 60: No. 2. Ya tebe nichevo ne skazhu (I don't tell you anything)

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  4. Piotr Iľjič Čajkovskij: 7 Romances, Op. 47: No. 7. Ya li v pole da ne travushka bila? (Was I not a little blade of grass?)

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: Pesn' Zemfiri (Zemfira's song)

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  6. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 6: No. 6. None but the Lonely Heart)

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  7. Piotr Iľjič Čajkovskij: 12 Romances, Op. 60: No. 8. Prosti (Excuse me)

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: 7 Romances, Op. 47: No. 6. Den' li tsarit? (Does the Day Reign?)

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  9. Antonín Dvořák: V národním tónu

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  10. Antonín Dvořák: Čtyři písně op. 82

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  11. Johannes Brahms: Vier ernste Gesänge, Op. 121

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  12. Štefan Németh-Šamorínsky: Šesť piesní

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  13. Vladimír Sommer: Sedm písní pro mezzosoprán a klavír

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

  14. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49b

   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)

 • 2013

  EUGEN SUCHOŇ – RANÉ SKLADBY PRE KLAVÍR (1924 – 1928)

  CD - Hudobné centrum HC 10037

  1. Eugen Suchoň: Introdukcia ESD 3

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Eugen Suchoň: Červená ruža (Piros rózsa) ESD 5

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Eugen Suchoň: Balerína

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Eugen Suchoň: Romanca c mol ESD 13

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Eugen Suchoň: Tragédia ESD 12

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Eugen Suchoň: Predohra k opere Julius Caesar ESD 14

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Eugen Suchoň: Ouvertúra k baletu Angelika ESD 16a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  8. Eugen Suchoň: Valse lento ESD 16e

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  9. Eugen Suchoň: Nokturno c mol ESD 17

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  10. Eugen Suchoň: Víla a faun ESD 21

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  11. Eugen Suchoň: Nokturno Des dur ESD 24

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  12. Eugen Suchoň: Intermezzo capricioso ESD 18

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  13. Eugen Suchoň: Listy do pamätníka ESD 27

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  14. Eugen Suchoň: Pieseň bez slov

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  15. Eugen Suchoň: Pierott a Colombína ESD 33

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  16. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2011

  JANKO BLAHO

  CD - Opus 91 2828-2

  1. Bedřich Smetana: Predaná nevesta (úryvky)

   Janko Blaho (t), Helena Bartošová-Schützová (s), Orchester Opery SND, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

  2. Bedřich Smetana: Čertova stena (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  3. Antonín Dvořák: Jakobín (úryvok)

   Janko Blaho (t), Zita Frešová-Hudcová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  5. Giuseppe Verdi: Úryvky z opier Un ballo in maschera, Rigoletto, Il trovatore

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  6. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  7. Stanislav Moniuszko: Halka (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Andrašovan (dir.)

  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin (úryvok)

   Janko Blaho (t), Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)

  9. Giacomo Puccini: Madama Butterfly (úryvok)

   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)

  10. Charles Gounod: Faust (úryvok)

   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), František Zvarík (b), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65

   Janko Blaho (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 2010

  HANUŠ – SINFONIA CONCERTANTE, OP. 31 / SUCHOŇ – BALADICKÁ SUITA, OP. 9

  CD - Naxos 9.80917

  1. Jan Hanuš: Sinfonia concertante, Op. 31

  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b

   Česká filharmonie, Václav Jiráček (dir.)

 • 2009

  BABJAKOVCI V JASKYNI

  CD - K2 studio

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň

   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň

   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)

  3. Jevgenij Iršai: Menuet na ostrove

   Terézia Kružliaková (ms), Daniel Buranovský (pf)

  4. Frico Kafenda: Tri piesne – Listy

   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)

  5. Frico Kafenda: Tri piesne – Okúzlenie

   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)

  6. Frico Kafenda: Tri piesne – Pieseň

   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)

  7. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Terézia Kružliaková (ms), Ján Babjak (t), Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)

 • 2009

  ČESKÍ UMELCI HRAJÚ SLOVENSKÚ HUDBU

  CD - Hudobný fond SF 00602131

  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35

   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)

  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38

   Jindřich Pazdera (vn)

  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83

   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)

  4. Tadeáš Salva: Balada op. 35

   Jindřich Pazdera (vn)

  5. Dezider Kardoš: Tri skladby

   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)

 • 2009

  DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU

  CD - Ol Trade 1594 001-2

  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  7. Štefan Klimo: Trávnice

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99

   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír

   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)

  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)

  21. Ivan Hrušovský: Čakanie

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 2009

  OPUS 100 – EUGEN SUCHOŇ: KRÚTŇAVA

  CD - Opus 91 0101-2

  • Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72

   Peter Dvorský (t), Gabriela Beňačková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 2009

  SHOUT WITH GLORY!

  CD - Tantara Records

  1. Edvard Grieg: Sangerhilsen, EG 170 (arr. Howard D. McKinney)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  2. Freeman Lewis: Redeemer of Israel (arr. Mack Wilberg)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  3. Martin Luther: A Mighty Fortress Is Our God (arr. William Heyne)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  4. John B. Dykes: Lead, Kindly Light (arr. Mack Wilberg)

   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)

  5. John Leland: The Morning Trumpet (arr. Mack Wilberg)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  6. African-American spiritual: Dry Bones (arr. Livingston Gearhart)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  7. African-American spiritual: If I Got My Ticket, Can I Ride? (arr. Robert Shaw)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  8. African-American spiritual: Child of God (arr. Emily Crocker)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  9. Welsh folk song: The Yellow Sheepskin (arr. Alun Hoddinott)

   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)

  10. Welsh folk song: Fair Lisa (arr. Alun Hoddinott)

   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)

  11. Welsh folk song: Once a Farmer and His Wife (arr. Alun Hoddinott)

   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)

  12. Tahitian folk song: Tahiti (arr. H. Jarolde II Harris)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  13. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  14. Folk song: Blow, Ye Winds Westerly (arr. Mack Wilberg)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  15. American folk song: Cindy (arr. Mack Wilberg)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  16. Mormon folk song: Titery-irie-aye (arr. James Kasen)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  17. Mormon folk song: Whoa, Haw, Buck, and Jerry Boy (arr. James Kasen)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  18. Nigerian folk song: Odun de (arr. Henry H. Leck, Prince Julius Adeniyi)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  19. Traditional: Betelehemu (arr. Wendell P. Whalum, Babatunde Olatunji)

   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)

  20. Traditional: We'll Shout and Give Him Glory (arr. Mack Wilberg)

   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)

  21. William Steffe: Battle Hymn of the Republic (arr. Peter J. Wilhousky)

   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)

 • 2008

  EUGEN SUCHOŇ – METAMORFÓZY, BALADICKÁ SUITA

  CD - Divyd s r. o. DI-022-2

  1. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b

   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b

   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 2008

  EUGEN SUCHOŇ – OBRÁZKY ZO SLOVENSKA

  CD - Hudobné centrum HC 10020

  1. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Maličká som ESD 79/1

   Zuzana Niederdorfer (pf)

  2. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Keď sa vlci zišli ESD 79/2

   Zuzana Niederdorfer (pf)

  3. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Preletel sokol ESD 79/3

   Zuzana Niederdorfer (pf)

  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonatína ESD 79/4

   Zuzana Niederdorfer (pf)

  5. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Horalská suita ESD 79/5

   Zuzana Niederdorfer (pf)

  6. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonáta rustica ESD 79/6

   Zuzana Niederdorfer (pf)

 • 2008

  EUGEN SUCHOŇ – PIANO & VIOLIN WORKS

  CD - Pavlík Records PA 0062-2/9

  1. Eugen Suchoň: Sonáta As dur op. 1 pre husle a klavír ESD 45

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Eugen Suchoň: Elégia ESD 101

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  8. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2008

  EUGEN SUCHOŇ V KONTEXTE DOBY A KULTÚRY

  DVD - Hudobné centrum HC 10023

  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b

  2. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65

  3. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72

 • 2008

  SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0018-2-031

  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a

   Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b

   Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

 • 2008

  SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BOHDANA WARCHALA – SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0020-2-131

  1. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv.)

  2. Eugen Suchoň: Symfonietta in D ESD 36 (ESD 96/2)

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv.)

  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93

   Bernadetta Šuňavská (org), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

 • 2007

  ARCHI DI SLOVAKIA

  CD - Pavlík Records PA 0059-2-031

  1. Ladislav Kupkovič: Suita

   Archi di Slovakia

  2. Ján Levoslav Bella: Rondo D dur

   Archi di Slovakia

  3. Milan Novák: Suita v starom slohu

   Archi di Slovakia

  4. Vladimír Godár: Emmeleia

   Archi di Slovakia

  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Archi di Slovakia

  6. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b

   Archi di Slovakia

 • 2007

  EUGEN SUCHOŇ

  CD - Slovak Radio Records RB 3142031

  1. Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73

   Boris Kucharský (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štefan Róbl (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93

   Imrich Szabó (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Symfonietta rustica ESD 79/6b

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)

 • 2007

  MATEJ ARENDÁRIK – PIANO

  CD - Diskant DK 0104-2131

  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

   Matej Arendárik (pf)

  2. Ilja Zeljenka: Toccata

   Matej Arendárik (pf)

  3. Leoš Janáček: Sonata 1. X. 1905

   Matej Arendárik (pf)

  4. Johannes Brahms: Fantasies Op. 116

   Matej Arendárik (pf)

  5. Franz Liszt: Fantasia quasi Sonata "Aprés une lecture du Dante"

   Matej Arendárik (pf)

 • 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Zborohra

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fuga

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 2004

  MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA

  CD - Slovart SR-0054

  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá

   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)

  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami

   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)

  12. Peter Cón: Išol mili orac

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  13. Ilja Zeljenka: Bagately

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  14. Peter Cón: Tempus

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

 • 2003

  DIAMONDS

  CD - Naxos BIS-CD-1233

  1. Francis Poulenc: 4 petites prieres de Saint Francois d'Assise

  2. Darius Milhaud: Psaume 121

  3. Daniel Bortz: Gryningsvind (Dawn Breeze)

  4. Veljo Tormis: Muistse mere laulud (Songs of the Ancient Sea)

  5. Toivo Kuula: Iltapilvia (Evening Clouds)

  6. Camille Saint-Saëns: Saltarelle, Op. 74

  7. Richard Strauss: 3 Männerchöre, TrV 270: Traumlicht

  8. Randall Thompson: Tarantella

  9. Michio Mamiya:

  10. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Orphei Drängar, Robert Sund (dir.)

  11. Jaroslav Křička: Zornička

  12. Anders Hillborg: Muoaeuyaem

 • 2002

  JOLANA FOGAŠOVÁ: USPÁVANKY/LULLABY

  CD - Art Agency Esko EO 0001 2 231

  1. Traditional: Dobrú noc, má milá / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)

  2. Gabriel Fauré: Les Berceaux / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Peter Cvečka (cl), Gabriel Končer (cl), Norbert Ďurček (fg), Dušan Dočkal (vc), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  3. Johannes Brahms: Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Peter Cvečka (cl), Gabriel Končer (cl), Jozef Eliáš (clb), Michal Mikušiak (tr), Rastislav Štúr (dir.)

  4. Bedřich Smetana: Hajej můj andílku; Letela bělounká holubička; Hubička / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Jaroslav Harvan (fl), Cyril Šikula (fl), Štefan Filas (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Eva Schranzová (vc), Rastislav Štúr (dir.)

  5. Hugo Wolf: Wiegenlied (Im Sommer) / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Kristian Seidmann (cel, sp), Rastislav Štúr (dir.)

  6. Antonín Dvořák: Dobrú noc, má milá / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Rastislav Suchan (tr), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Rastislav Štúr (dir.)

  7. Alexandr Tikhonovich Grechaninov: Kolybeľnaya / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Peter Cvečka (cl), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)

  8. Jindřich Jindřich: Tichý večer / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Jaroslav Harvan (fl), Dominika Janošíková-Haramiová (fla), Štefan Filas (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  9. Max Reger: Mariä Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Jozef Eliáš (clb), Dušan Dočkal (vc), Rastislav Štúr (dir.)

  10. Vítězslav Novák: Jasná noc / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Cyril Šikula (fl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  11. Jan Malát: Měsíčná noc / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Zdenko Bojtoš (ci), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Matka nad kolískou

   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Rastislav Štúr (dir.)

  13. Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Kolybeľnaya Pesnya / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Eva Schranzová (fl), Marcel Majoroš (cr), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)

  14. Vladimir Rozhdestvensky: Kolybeľnaya / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Gabriel Končer (cl), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)

  15. Gaetano Donizetti: La Ninna Nanna / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Peter Cvečka (cl), Marek Hutta (cl), Štefan Filas (vn), Stanislav Mucha (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Rastislav Štúr (dir.)

  16. Wolfgang Amadeus Mozart – Bernhard Flies: Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Marián Banda (vl), Kristian Seidmann (cel, sp), Rastislav Štúr (dir.)

  17. Nikolay Rimsky-Korsakov: Tikho Vecher Dogorayet / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Gabriel Končer (cl), Stanislav Mucha (vn), Alexander Németh (gui), Rastislav Štúr (dir.)

  18. Eugen Suchoň: Uspávanka zo 4. obrazu opery Krútňava ESD 72b

   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Dušan Dočkal (vc), Rastislav Štúr (dir.)

  19. Richard Wagner: Träume / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Róbert Pechanec (pf), Rastislav Štúr (dir.)

  20. Antonín Dvořák: Ukolébavka / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  21. Franz Schubert: Wiegenlied / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  22. Jean - Baptiste Lully: Au clair de la lune / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Jaroslav Harvan (fl), Ján Salay (pf), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  23. Engelbert Humperdinck: Der kleine Sandmann bin ich / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Juraj Kuchar (t), Cyril Šikula (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Norbert Ďurček (fg), Marcel Majoroš (cr), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

 • 2000

  ALBUM KOMÁRŇANSKÝCH HUDOBNÝCH UMELCOV

  CD ZT 0001 2 131

  1. Béla Bartók: Štyri slovenské piesne

   Concordia Chorus Comaromium, István Stubendek (dir.), Monika Lohner (pf)

  2. Béla Bartók: Sechs Rumänische Tänze

   František Török (vn), Agáta Csehiová (pf)

  3. Zoltán Kodály: A csitári hegyek alatt

   Zuzana László (s), Zuzana Kalmár (pf)

  4. Franz Schubert: Adagio et Rondo concertante

   Agáta Csehiová (pf), František Török (umv.)

  5. Johann Kaspar Mertz: Ungarische Vaterlandsblüten op. 1

   Jozef Zsapka (gui)

  6. Franz Lehár: Paganini Walzer

   Zuzana László (s), Zuzana Kalmár (pf)

  7. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a – Larghetto

   Agáta Csehiová (pf)

  8. Jenő Szíjjártó: Esti hangulat Zsérén

   Concordia Chorus Comaromium, István Stubendek (dir.)

  9. Miki Skuta: Improvization

   Miki Skuta (pf)

  10. Miki Skuta: Komárom

   Miki Skuta (elgui, sth)

 • 2000

  BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR

  CD - Diskant DK-0054-2 231

  1. Michael Haydn: Anima Nostra

   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum

   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  4. André Caplet: Sanctus

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  5. Benjamin Britten: Procession

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  6. Béla Bartók: Blúdenie

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  7. Paraškev Chadžijev: Festivalový valčík

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)

  8. Nakato Jošinoo: Pieseň šťastných detí

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  9. Kabalevskij Dmitrij: Dobrú noc

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  10. Klement Slavický: Jarný kolotoč

   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)

  11. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Letná hra

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  12. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Bystrina

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  13. Eugen Suchoň: V marci ESD 90 – Lastovičky

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  14. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  15. Ladislav Burlas: Padá lístie zlaté – Mamka

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  16. Oto Ferenczy: Detské obrázky – Máj

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  17. Jaroslav Křička: Uspávanka z kopaníc

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  18. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Vetríček studený

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  19. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Bol jeden gajdoš

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

 • 2000

  REMEMBER THE THIRTIES

  CD - Slovak Radio Records RB 0227-2031

  1. Mikuláš Moyzes: Dychové kvinteto F dur

   Istropolis Quintet

  2. Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17a

   Istropolis Quintet

  3. Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto č. 1 – Serenata

   Istropolis Quintet

  4. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a

   Istropolis Quintet

  5. Dezider Kardoš: Kvinteto pre päť dychových nástrojov op. 6

   Istropolis Quintet

 • 1999

  MAURICE RAVEL – EUGEN SUCHOŇ: STRING QUARTETS

  CD - Diskant DK 0052-2131

  1. Maurice Ravel: Sláčikové kvarteto F dur

   Moyzesovo kvarteto

  2. Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto op. 2 ESD 46

   Moyzesovo kvarteto

 • 1997

  BRITTEN – JANÁČEK – SUCHOŇ

  CD - Point Classics 2671892

  1. Benjamin Britten: Simple Symphony

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  2. Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

 • 1997

  SUCHOŇ EUGEN – METAMORFÓZY, BALADICKÁ SUITA, USPÁVANKA

  CD KH 97001-2

  1. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a

   Klára Havlíková (pf)

  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a

   Klára Havlíková (pf)

  3. Eugen Suchoň: Uspávanka ESD 107

   Klára Havlíková (pf)

 • 1996

  DALIBOR KARVAY

  CD - Opus 912540-2 (131)

  1. Giuseppe Tartini: Sonáta g mol pre husle a klavír "Diablov trilok" (Sonata in sol minore detta Il Trillo del diavolo)

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  2. Fritz Kreisler: Preludium a Allegro

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  3. Nicolò Paganini: Sonáta e mol pre husle a klavír

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  5. Jaroslav Kocián: Melódie

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  6. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle

   Dalibor Karvay (vn)

  7. Pablo de Sarasate: Zapateado

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  8. Joseph Haydn: Koncert G dur pre husle a sláčikový orchester

   Dalibor Karvay (vn), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

 • 1996

  ORGAN COMPOSITIONS

  CD - Opus 91 2586-2 (031)

  1. Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester

   Ferdinand Klinda (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1996

  SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY

  CD - Radio Bratislava RB 0092-2231

  1. Ján Šimbracký: Omnes gentes plaudite

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  2. Pavol Bagin: Lapotadlo

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Malá improvizácia

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Lamentoso

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  5. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 1995

  EUGEN SUCHOŇ – SVÄTOPLUK

  CD - Opus 9356 1691-93

  • Eugen Suchoň: Svätopluk ESD 80

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Malachovský (b), František Caban (br), František Livora (t), Magdaléna Blahušiaková (s), Peter Dvorský (t), Ľuba Baricová (a), Anna Czaková (s), Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1994

  CLASSICAL MUSIC VOL. 3

  CD - Opus OP 0007 2 131

  1. Manuel de Falla: 7 španielskych piesní

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  2. Oto Ferenczy: Tri poézie Stepana Ščipačeva – Poézia o záletnom vetre

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  3. Georges Bizet: Habanera z opery Carmen

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  4. Paul McCartney: Ária Nurse z Liverpoolského oratória

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  5. Andrew Lloyd Webber: Memory (z muzikálu Cats)

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  6. Ludwig van Beethoven: Päť piesní

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  7. Anton Rubinstein: alada "Pered voevodoy molea on stoit" na slová Turgeneva

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  8. Fiodor Keneman: Balada "Kak korol šiol na vojnu" na slová A. Koltonovského

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  9. D. Stolypin: "Dva velikana" na slová M. Lermontova

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  10. Jacques Ibert: Štyri piesne Don Quichotte pre bas na slová Ronsarda

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  11. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

 • 1994

  CLASSICAL MUSIC VOL. 4

  CD - Opus OP 0008 2 131

  1. Johann Nepomuk Hummel: Introdukcia, Téma a Variácie op. 102

   Igor Fábera (ob), Vasilena Verbovská (pf)

  2. Robert Schumann: Tri romance pre hoboj a klavír op. 94

   Igor Fábera (ob), Vasilena Verbovská (pf)

  3. Fryderyk Chopin: Klavírna sonáta č. 3 h mol op. 58

   Zuzana Niederdorfer (pf)

  4. Fryderyk Chopin: Nokturno Fis dur op. 15 č. 2

   Zuzana Niederdorfer (pf)

  5. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94

   Zuzana Niederdorfer (pf)

 • 1994

  SUK – SUCHOŇ

  CD - KOCH Records 3-1538-2 H1

  1. Josef Suk: Fantazie g moll pro housle a orchestr, op. 24

   Günter Neuhold (vn), Bamberger Symphoniker, Thomas Christian (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73

   Günter Neuhold (vn), Bamberger Symphoniker, Thomas Christian (dir.)

 • 1992

  EUGEN SUCHOŇ – METAMORPHOSIS, SUITE BALLADESQUE

  CD - Marco Polo 8.223130

  1. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b

   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b

   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 1989

  AKÁ SI MI KRÁSNA

  CD - Opus OPUS 9352 2160

  • Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

 • 1989

  EUGEN SUCHOŇ – KRÚTŇAVA

  CD - Opus 9356 2094-95

  • Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72

   Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Gabriela Beňačková (s), Vladimír Kubovčík (b), Alžbeta Michálková (ms), Jaroslava Sedlářová (ms), Oľga Hanáková (a), Eva Jenisová (s), Ľuba Baricová (a), Jana Tarajová Valášková (s), Jozef Kundlák (t), Juraj Martvoň (br), Peter Mikuláš (b), Stanislav Beňačka (b), Alžbeta Kubánková (a), Ľudovít Ludha (t), Anna Martvoňová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1988

  EUGEN SUCHOŇ

  LP - Opus 9310 2075

  1. Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87a

   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Impromptu s variáciami a Finále (Mladej slovenskej skladateľskej generácii) ESD 89/6b

   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Elégia a Toccata ESD 103

   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1988

  EUGEN SUCHOŇ: BALLADIC SUITE, METAMORPHOSES

  LP - Opus 9310 1949

  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1988

  SONG CYCLES

  CD - Opus 9352 1830

  1. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49a

   Magdaléna Blahušiaková (ms), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Pohľad do neznáma ESD 98a

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109

   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 1987

  BRITTEN – JANÁČEK – SUCHOŇ

  LP - Opus 9310 1773

  1. Benjamin Britten: Simple Symphony pre sláčikový orchester

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  2. Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

 • 1987

  OD HIGHLIGHTS

  CD - BIS Records BIS-CD-383

  1. Vilhelm Svedbom: Hej dunkom (Hey, Let's Carouse)

  2. Hugo Alfven: Uti var hage (In Our Meadow)

  3. Wilhelm Peterson-Berger: En fjallfard (A Mountain Journey): III. Pa Fjallet i Sol (On the fell in sunshine)

  4. August Soderman: Ett bondbrollop (A Peasant's Wedding): IV. I brollopsgarden (At the Bride's Home)

  5. David Wikander: Kung Liljekonvalje (King Lily of the Valley)

  6. Béla Bartók: 4 Old Hungarian Songs

  7. Veljo Tormis: The Songs of Hamlet

  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74

   Christer Solen (t), Staffan Sandlund (br), Orphei Drängar, Eric Ericson (dir.)

  9. Johann Nepomuk David: Wir zogen in das Feld (We Went into the Field)

  10. Richard Strauss: 3 Männerchöre, TrV 270: Traumlicht

  11. Max Reger: An das Meer

  12. Samuel Barber: A Stopwatch and an Ordnance Map, Op. 15

  13. Marco Enrico Bossi: Il brivido (The Shiver)

  14. Darius Milhaud: Psaume 121

  15. Camille Saint-Saëns: Saltarelle

  16. Giuseppe Verdi: Il trovatore: Coro di zingari

  17. Charles-Francois Gounod: Faust: Chœur des soldats

 • 1986

  ELENA KITTNAROVÁ

  LP - Opus 9116 1807

  1. Giuseppe Verdi: Macbeth: "Una macchia è qui tuttora"

   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Giacomo Puccini: Tosca: "Vissi d'arte, vissi d'amore"

   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Pietro Mascagni: Sedliacka česť: "Voi lo sapete, mamma"

   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72

   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Leoš Janáček: Věc Makropulos: "Cítila jsem, že smrt na mne sahala"

   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  6. Richard Strauss: Salome: "Ah! Du wolltest mich nicht deinen Mund küssen lassen, Jochanaan!"

   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1986

  VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : ANDREJ OČENÁŠ : JOZEF SIXTA : EUGEN SUCHOŇ

  LP - Opus 9111 1827

  1. Víťazoslav Kubička: Cesta op. 20

   Matej Drlička (cl), Karol Filipovič (vc), Peter Minárik (pf)

  2. Andrej Očenáš: Donquijotská suita op. 40

   Jindřich Pazdera (vn), Ľudovít Kanta (vc)

  3. Jozef Sixta: Piano Sonata

   Stanislav Zamborský (pf)

  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109

   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 1985

  OZVENY HÔR A DOLÍN

  LP - Opus 9117 1657

  1. Eugen Suchoň: Ozveny ESD 102

   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  2. Tadeáš Salva: Pastierske z Liptova

   Alojz Bučko (fsch), Spevácky zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Chvíle clivotu a žiaľu – Čierna svadba Jánošíka

   Juraj Horil (vm), Daniela Šašinková (vf), Spevácky zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Ján Matus (dir.)

  4. Ján Berky-Mrenica: Sama kráľovná

   Ján Palovič (vm, fsch), Ľudová hudba SĽUK-u, Ján Berky-Mrenica (dir.)

  5. Jozef Štelzer: Široký potoček

   Štefan Kosora (vm), Spevácky zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  6. Ivan Hrušovský: Prekáračky z Kysúc

   Jozef Hora (vm), Spevácky zbor SĽUK-u, Juraj Helcmanovský (zmb), Pavol Procházka (dir.)

  7. Svetozár Stračina: Stínka a úval

   Angela Vargicová (vf), Spevácky zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Ján Matus (dir.)

 • 1983

  EJ, ZAPÍSKAJ, ZASPIEVAJ

  LP - Opus 9117 1434

  1. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  2. Jozef Štelzer: Ej, zapískaj, zaspievaj

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  3. Igor Bázlik: Tri piesne zo západného Slovenska

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  4. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Pálka (zbm.), Jozef Štelzer (dir.)

  5. Bartolomej Urbanec: Hôľne spevy

   Mužský zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (zbm.), Bartolomej Urbanec (dir.)

  6. Alexander Moyzes: Hory, hory, čierne hory

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  7. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  8. Tibor Andrašovan: Na jarnú nedzeľu

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

 • 1983

  EUGEN SUCHOŇ : FANTÁZIA A BURLESKA PRE HUSLE A ORCHESTER : CONCERTINO PRE KLARINET A ORCHESTER

  LP - Opus 9110 0986

  1. Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73

   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a

   Jozef Luptáčik st. (cl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1983

  EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER

  LP - Opus 9110 1451-54

  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

   Klára Havlíková (pf)

  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60

   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)

  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a

   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)

  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83

   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)

  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a

   Klára Havlíková (pf)

  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a

   Klára Havlíková (pf)

  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a

   Klára Havlíková (pf)

  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a

   Klára Havlíková (pf)

  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a

   Klára Havlíková (pf)

 • 1979

  EUGEN SUCHOŇ, JÁN CIKKER, ALEXANDER MOYZES

  LP - Opus 9110 0644

  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Ján Cikker: Leto op. 19

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

  3. Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci op. 21

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1978

  EUGEN SUCHOŇ – KALEIDOSKOP

  LP - Supraphon 1 10 2343 G

  1. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Tri romantické kusy (Pamiatke J. Suka) ESD 89/2b

   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Meditácia (Dumka) a tanec (Pamiatke B. Bartóka) ESD 89/3b

   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Tri časti z Kontemplácií (Neznámemu hrdinovi SNP) ESD 89/4b

   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar (dir.)

  4. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Intermezzá (Pamiatke A. Skriabina) ESD 89/5b

   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar (dir.)

  5. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Impromptu s variáciami a Finále (Mladej slovenskej skladateľskej generácii) ESD 89/6b

   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar (dir.)

 • 1977

  BRATISLAVA – MESTO HUDBY

  LP - Opus 9110 0560

  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo

   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia

  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester

   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)

  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)

   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)

  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento

   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)

  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu

   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)

  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie

   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)

  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60

   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)

  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto

   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto

 • 1977

  HEJ, SLNKO VYCHODÍ

  LP - Opus 9116 0624

  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí

   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok

   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)

  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den

   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)

  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády

   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí

   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Moja rodná

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42

   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)

 • 1976

  EUGEN SUCHOŇ: ŽALM ZEME PODKARPATSKEJ

  LP - Opus 9112 0436

  • Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65

   Vilém Přibyl (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1976

  KLÁRA HAVLÍKOVÁ : EUGEN SUCHOŇ

  LP - Opus 9111 0408

  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

   Klára Havlíková (pf)

  2. Eugen Suchoň: Horalská suita ESD 79/5a

   Klára Havlíková (pf)

  3. Eugen Suchoň: Sonata rustica ESD 79/6a

   Klára Havlíková (pf)

  4. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94

   Klára Havlíková (pf)

 • 1975

  BRITTEN – JANÁČEK – SUCHOŇ

  LP - Opus 9111 0459

  1. Benjamin Britten: Simple Symphony

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  2. Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

 • 1974

  SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

  LP - Opus 9110 0317-0320

  1. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák

  2. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  4. Johannes Brahms: 1. symfónia c mol op. 68

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6. symfónia h mol op. 74 (Patetická)

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  6. Antonín Dvořák: IX. symfónia e mol "Z nového sveta" op. 95

   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 1973

  LÚČNICA

  LP - Opus 9112 0215

  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  4. Maurice Ravel: Nicolette

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  5. Béla Bartók: Tanečná

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Dmitrij Šostakovič: Popraveným

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  7. Dmitrij Šostakovič: Vpred, priatelia

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  8. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  9. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  10. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  11. Ján Cikker: Tri zbory – Vyletel sokol (CM)

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  13. Zdenko Mikula: Moja rodná

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 1972

  EUGEN SUCHOŇ : KALEIDOSKOP

  LP - Opus 9111 0163

  1. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a

   Klára Havlíková (pf)

  2. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a

   Klára Havlíková (pf)

  3. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a

   Klára Havlíková (pf)

  4. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a

   Klára Havlíková (pf)

  5. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a

   Klára Havlíková (pf)

 • 1972

  KLÁRA HAVLÍKOVÁ HRÁ EUGENA SUCHOŇA

  LP - Opus 9111 0017

  1. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a

   Klára Havlíková (pf)

  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a

   Klára Havlíková (pf)

 • 1972

  SĽUK

  LP - Opus 9117 0197

  1. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  2. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  3. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75

   Helena Petráková (v), Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  4. Bartolomej Urbanec: Periniarky

   Anna Nigutová-Baková (v), Zbor a orchester SĽUK-u, Tibor Andrašovan (dir.)

  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78

   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

 • 1968

  SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE

  LP - Supraphon 0 17 0499 F

  1. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  2. Milan Novák: Vyhorela lipka

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  3. Alexander Moyzes: Piesne od Zvolena

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  4. Ján Cikker: Lúčne spevy a tance op. 31 č. 3

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Prešporská kasáreň

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

 • 1964

  ALEXANDER MOYZES, EUGEN SUCHOŇ

  LP - Supraphon DV 6083

  1. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56

   Taťána Masariková (ms), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a

   Drahomíra Tikalová (s), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1958

  EUGEN SUCHOŇ: ŽALM ZEME PODKARPATSKEJ

  LP - Supraphon DV 5344

  • Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65

   Janko Blaho (t), Miešaný zbor bratislavského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • EUGEN SUCHOŇ, OTAKAR OSTRČIL

  LP - Opus 9020 0128

  1. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67

   Jan Řezníček (t), Akademické spevácke združenie Moravan, Josef Veselka (dir.)

  2. Otakar Ostrčil: Prosté motivy op. 21

   Pěvecké sdružení moravských učitelů, Jan Šoupal (dir.)

x