Personálna bibliografia

 • 1948

  Neznámy list Jána Levoslava Bellu

  Kultúrny život, 15. 2. 1948, roč. 3, č. 3, s. 7

 • 1893

  Eine Orgel unserer Zeit (Separát)

  Hermannstadt

 • 1873

  Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu

  Letopis Matice slovenskej X, zv. II, 1873, s. 10 – 29

 • 1872

  Podmienky a základy národnej hudby slovenskej

  Hudební listy III, 1872, č. 16, s. 127 – 129

 • 1869

  Slovenská hudba a spev slovenský

  Dalibor VIII, 1869, č. 8, s. 57 – 58

 • -1

  Jarnie kvety. Skalica 1863 (31 básní)

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2021

  GODÁROVÁ, Zuzana – GODÁR, Vladimír: Korešpondencia Jána Levoslava Bellu a Richarda Straussa

  Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 2, s. 141 – 188

 • 2020

  GODÁR, Vladimír: Ján Levoslav Bella: Komorná hudba pre sláčikové nástroje. Pohľad editora (II)

  Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 1, s. 7 – 40

 • 2019

  GODÁR, Vladimír: Ján Levoslav Bella: Komorná hudba pre sláčikové nástroje. Pohľad editora (I)

  Slovenská hudba, 2019, roč. 45, č. 4, s. 329 – 355

 • 2013

  LENGOVÁ , Jana: Princíp baladickosti v dielach Jána Levoslava Bellu a Tadeáša Salvu

  Musicologica Slovaca, 2013, Bratislava, roč. 30, č. 1, s. 58 – 76

 • 2007

  KÔPKA, František: Neznáme články Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 45 – 49

 • 2006

  HRNČIAROVÁ, Žofia: Význam sakrílnej zborovej tvorby J.L. Bellu v kontexte ceciliánskej reformy

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 54 – 58

 • 2006

  LENGOVÁ, Jana: K životu a tvorbe Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 49 – 51

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL

 • 1996

  LENGOVÁ, Jana: Der protestantische Choral im musikalischen Schaffen von Ján Levoslav Bella

  Slovenská hudba, 1996, roč. 22, č. 3 – 4, s. 514 – 520

 • 1993

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Bellovské reminiscencie

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 16, s. 5

 • 1953

  ZAGIBA, František: Johann L. Bella (1843–1936) und das Wiener Musikleben

  Wien

 • 1953

  POTÚČEK, Juraj: Bibliografia tlačených diel a literatúry o J. L. Bellovi

  Hudobnovedný sborník SAV I., 1953, SAV, Bratislava

 • 1953

  NOVÁČEK, Zdenko: J. L. Bella, veľká postava slovenskej histórie

  Hudobnovedný zborník Slovenskej akadémie vied, 1953, Bratislava

 • 1944

  BOKESOVÁ, Zdenka: Návrat J. L. Bellu na Slovensko

  (Listy Jána Levoslava Bellu synovi Rudolfovi z rokov 1925 – 1936)

  Liptovský Svätý Mikuláš

 • -1

  POTÚČEK, Juraj: Bibliografia literatúry o J. L. Bellovi (1953–1992)

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Nadácia Jána Levoslava Bellu. Banská Bystrica 1993

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: "Naša práca musí mať predovšetkým zmysel" [rozhovor]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 14 – 17
  (rozhovor s Danielom Raiskinom, šéfdirigentom Slovenskej filharmónie)

 • 2021

  MARTÁK, Ján: Ján Levoslav Bella – slovenský hudobný génius

  Opera Slovakia, 25. 5. 2021

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 9 – 10

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 2 – 3

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Liszt s kaukazskou príchuťou

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 2

 • 2021

  RAJTER, Adrian: Novoročné koncerty Viedenských filharmonikov

  Tradícia i súčasnosť (... i drobné slovenské súvislosti)

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 18 – 21

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 20 – 24

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

 • 2019

  ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 2

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 38

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Veľký hudobný sviatok na Šariši

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 6 – 7

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018

  Československá noc komornej hudby

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 4 – 5

 • 2018

  LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 56 – 57

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Mucha Quartet, F. Jaro : J. L. Bella, A. Dvořák [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 56

 • 2018

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Modlitbičky a projekt "troch B" v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 15

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie

  Reformačné dni v Bratislave-Starom Meste

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 11

 • 2017

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nová sezóna Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 23

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

  Octet Singers a ŠKO

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 12 – 13

 • 2017

  GABRIELOVÁ, Jarmila: A Tribute to Ján Levoslav Bella (1843–1936) [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 51 – 52

 • 2017

  SCHWARZBACHER, Jozef: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Domáce orchestre: Bella, Beethoven, Dvořák

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 10

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

  Klavírna sonáta na Slovensku

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: K úvodu žilinskej koncertnej sezóny

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 13

 • 2016

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra

  9. ročník, 1. – 29. mája, mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 5

 • 2015

  BERGER, Igor: Na podporu Domu Albrechtovcov

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 3

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Ján Levoslav Bella : Complete Piano Works [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 36

 • 2013

  PLANKOVÁ, Eva: Záver BHS patril Bellovi aj Čajkovskému

  Pravda, 2013 (15. 10.), roč. 23, č. 240, s. 33

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Profil klavírneho Bellu na jedinom koncerte

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 4

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 2013

  GREŠOVÁ, Adriana: Organ v Tůmovej decentnej a farebne objavnej registrácii

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 3

 • 2013

  HORKAY, Tamás: BHS 2013

  Kvalitný, no príliš dlhý...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 6

 • 2013

  BERGER, Igor: BHS 2013

  Fedosejevov ajkovskij jedným z vrcholov BHS

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 7

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: V Pálffyho paláci nielen Dvořák

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 8

 • 2013

  ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

 • 2013

  TICHÝ, Stanislav: Albrechtina

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

 • 2012

  TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 2

 • 2012

  JAKUBEK, Slavomír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 6, s. 3

 • 2011

  KUBANDOVÁ, Janka: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 6

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2011

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2011

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 9

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 2, s. 305 – 307

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Osudy a ideály

  Týždeň, 2006 (18.12.), č. 51 – 52, s. 86 – 89

 • 2004

  GODÁR, Vladimír: Trochu pravdy o Godárovi – testament editora

  Slovenská hudba, 2004, roč. 30, č. 4, s. 621 – 638

 • 2004

  LENGOVÁ, Jana: Ešte raz pravda o Bellovi

  Slovenská hudba, 2004, roč. 30, č. 3, s. 380 – 408

 • 2003

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto g mol, Sláčikové kvarteto B dur [recenzia notového vydania]

  Slovenská hudba, 2003, roč. 29, č. 3 – 4, s. 549 – 551

 • 2003

  GODÁR, Vladimír: Trochu pravdy o Bellovi – pohľad editora

  Slovenská hudba, 2003, roč. 29, č. 3 – 4, s. 559 – 567

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Bella vo Viedni

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 3, s. 2

 • 1993

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993)

  Kováč Wieland

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 19, s. 5

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993)

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 19, s. 5

 • 1972

  NOVÁČEK, Zdenko: Znovuobjavený Bella

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 2, s. 7

 • 1970

  FOLDVÁRIOVÁ, Naďa: Vztyčovanie klenby

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 3
  (Kováč Wieland)

 • 1970

  VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

  SND a slovenská operná tvorba

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 4
  (Kováč Wieland)

 • 1969

  mp: V národnom duchu

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 2
  (Modlitba sv. Cyrila)

 • 1964

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia jubilejne

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 318
  (Slávnostná predohra Es dur)

 • 1948

  OČENÁŠ, Andrej: Patrí všetkým hudobná výchova?

  Ľudové školy nemajú byť bez hudobnej výchovy – príčiny nechápania hudby

  Kultúrny život, 11. 4. 1948, roč. 3, č. 7, s. 1, 3

 • 1947

  Rozhlas vysiela

  Kultúrny život, 1947, roč. 2, č. 22 – 24, s. 16

 • 1946

  FERENCZY, Oto: Bella či Novák?

  Kultúrny život, 21. 9. 1946, roč. 1, č. 16 – 17, s. 4

 • 1946

  FERENCZY, Oto: Naše slabosti a nedostatky

  Kultúrny život, 27. 7. 1946, roč. 1, č. 13, s. 3

Bibliografia – Knižné monografie

 • 1993

  LENGOVÁ, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry

  Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica

 • 1992

  ČÍŽIK, Vladimír – LENGOVÁ, Jana (ed.): Exegi monumentum. Ján Levoslav Bella (1843–1936). Život a dielo v obrazových dokumentoch

  Banská Bystrica

 • 1955

  ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella. Život a dielo

  Bratislava

 • 1953

  BURLAS, Ladislav: Život a dielo J. L. Bellu

  Bratislava

 • 1937

  HUDEC, Konštantín: J. L. Bella

  Praha

 • 1924

  OREL, Dobroslav: Ján Levoslav Bella

  Bratislava

Bibliografia – Analýzy diel

 • 1958

  ZAVARSKÝ, Ernest: J. L. Bella: Skladba c mol pre klavír

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 10, s. 424 – 428

x