• 2019

  Pavian Records

  ŠTYRIA HUDCI

  CD - Pavian Records

  1. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet , Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  2. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3b

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet , Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet , Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  4. Ján Levoslav Bella: Nokturno

   Mucha Quartet , Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle- Intermezzo (alla zingara)

   Mucha Quartet , Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  6. Alexander Albrecht: Scherzo

   Mucha Quartet , Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  7. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57

   Mucha Quartet , Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

 • 2017

  Diskant

  ALMA NOX

  CD - Diskant DK 0174-2231

  1. Ján Levoslav Bella: Vianoce

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Missa serena

   Martin Mikuš (bbr), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

 • 2017

  Diskant

  MUCHA QUARTET, FILIP JARO : JÁN LEVOSLAV BELLA, ANTONÍN DVOŘÁK

  CD - Diskant DK0170-2131

  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle

   Mucha Quartet , Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  2. Antonín Dvořák: Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, Op. 77

   Mucha Quartet , Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Filip Jaro (cb)

  3. Antonín Dvořák: Nokturno H dur, op. 40

   Mucha Quartet , Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Filip Jaro (cb)

 • 2016

  Phaedra

  A TRIBUTE TO JÁN LEVOSLAV BELLA (1843 – 1936)

  CD - Phaedra DDD 292033

  1. Ján Levoslav Bella: Omša Es dur

   Eva Šušková (s), Lucie Hilscherová (a), Juraj Hollý (t), Tomáš Šelc (b), Český filharmonický sbor Brno , Petr Fiala (zbm.), Janáčkova filharmonie Ostrava , David Porcelijn (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Deus meus, ad te luce vigilo

   Eva Šušková (s), Janáčkova filharmonie Ostrava , David Porcelijn (dir.)

  3. Ján Levoslav Bella: Heil’ge Nacht

   Tomáš Šelc (b), Janáčkova filharmonie Ostrava , David Porcelijn (dir.)

  4. Ján Levoslav Bella: Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof)

   Eva Šušková (s), Janáčkova filharmonie Ostrava , David Porcelijn (dir.)

  5. Ján Levoslav Bella: Lobet den Herrn, alle Heiden

   Eva Šušková (s), Tomáš Šelc (b), Český filharmonický sbor Brno , Petr Fiala (zbm.), Janáčkova filharmonie Ostrava , David Porcelijn (dir.)

  6. Ján Levoslav Bella: Koncertná skladba v uhorskom štýle

   Janáčkova filharmonie Ostrava , David Porcelijn (dir.)

 • 2013

  Music Forum

  AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA

  CD - Music Forum 2306-001-2

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39- Otče náš

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  8. Alexander Albrecht: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88- Ad te levavi animam meam

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94- Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)

  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  12. Ladislav Stanček: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)

  13. Frico Kafenda: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

 • 2013

  Pavlík Records

  JÁN LEVOSLAV BELLA – COMPLETE PIANO WORKS

  CD - Pavlík Records PA 0114-2-131

  1. Ján Levoslav Bella: Sonáta b mol

   Peter Pažický (pf)

  2. Ján Levoslav Bella: Sonatína e mol

   Peter Pažický (pf)

  3. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Pri Prešporku na Dunaji"

   Peter Pažický (pf)

  4. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Letí, letí roj"

   Peter Pažický (pf)

  5. Ján Levoslav Bella: Malé skladby

   Peter Pažický (pf)

  6. Ján Levoslav Bella: Svätomartinská (Slovenská) kadrila

   Peter Pažický (pf)

  7. Ján Levoslav Bella: Kremnická hasičská polka

   Peter Pažický (pf)

  8. Ján Levoslav Bella: Bábikin sviatok

   Peter Pažický (pf4m), Martin Chudada (pf4m)

 • 2012

  Diskant

  THOSE DAYS IN BRATISLAVA

  CD - Diskant DK0146-2131

  1. Ernő Dohnányi: Sonáta B dur pre violončelo a klavír op. 8

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  2. Franz Liszt: La lugubre gondola

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  3. Ján Levoslav Bella: Serenáda

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  4. Alexander Albrecht: Noc

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  5. Zoltán Kodály: Adagio pre violončelo a klavír

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  6. Jenő Hubay: Maggiolata pre violončelo a klavír op. 15/2

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  7. Franz Schmidt: Tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 2009

  Scriptorium Musicum

  JÁN LEVOSLAV BELLA : CHURCH MUSIC

  CD - Scriptorium Musicum 1624-001-2

  1. Ján Levoslav Bella: Te Deum

   Angelika Zajícová (a), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave , Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali , Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Adiutor meus

   Emily Van Evera (s), Solamente naturali , Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  3. Ján Levoslav Bella: Asperges me, Domine, hyssopo

   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave , Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali , Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  4. Ján Levoslav Bella: Verbum caro

   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Ľubica Habart (vn), Peter Vrbinčík (vl), Lydie Cillerová (vl)

  5. Ján Levoslav Bella: Christus factus est

   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave , Dušan Bill (dir.)

  6. Ján Levoslav Bella: Ave Rex

   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Soma Dinyés (harm)

  7. Ján Levoslav Bella: Veni sancte Spiritus

   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave , Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali , Miloš Valent (zbm.), Andrew Parrott (dir.)

  8. Ján Levoslav Bella: Terra tremuit

   Emily Van Evera (s), Solamente naturali , Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  9. Ján Levoslav Bella: Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu

   Hilda Gulyásová (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave , Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali , Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  10. Ján Levoslav Bella: Intende

   Emily Van Evera (s), Solamente naturali , Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  11. Ján Levoslav Bella: Emitte Spiritum

   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave , Dušan Bill (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Ave Maria

   Emily Van Evera (s), Róbert Šebesta (cl), Solamente naturali , Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

  13. Ján Levoslav Bella: Requiem

   Emily Van Evera (s), Angelika Zajícová (a), Roman Bajzík (t), Tomáš Šelc (b), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave , Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali , Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)

 • 2007

  Pavlík Records

  ARCHI DI SLOVAKIA

  CD - Pavlík Records PA 0059-2-031

  1. Ladislav Kupkovič: Suita

   Archi di Slovakia

  2. Ján Levoslav Bella: Rondo D dur

   Archi di Slovakia

  3. Milan Novák: Suita v starom slohu

   Archi di Slovakia

  4. Vladimír Godár: Emmeleia

   Archi di Slovakia

  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Archi di Slovakia

  6. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b

   Archi di Slovakia

 • 2006

  Hudobné centrum

  JÁN LEVOSLAV BELLA – KOMORNÁ TVORBA

  CD - Hudobné centrum HC 10008-10

  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 1 g mol

  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle

  3. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 3 c mol op. 25

  4. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 4 B dur

  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvinteto d mol

  6. Ján Levoslav Bella: Sonáta č. 1 G dur

  7. Ján Levoslav Bella: Sonáta č. 2 Es dur

  8. Ján Levoslav Bella: Nokturno

 • 2006

  Hudobné centrum

  JÁN LEVOSLAV BELLA – SKLADBY PRE ORGAN

  CD - Hudobné centrum HC 10011

  1. Ján Levoslav Bella: Drei Stücke (Tri skladby)

   Ján Vladimír Michalko (org)

  2. Ján Levoslav Bella: Phantasie-Sonate d-moll (Fantázia-Sonáta d mol)

   Ján Vladimír Michalko (org)

  3. Ján Levoslav Bella: Chorálová trilógia „Gottvertrauen“

   Ján Vladimír Michalko (org)

  4. Ján Levoslav Bella: Am Heldenfriedhof (Na cintoríne hrdinov)

   Ján Vladimír Michalko (org)

  5. Ján Levoslav Bella: Missa brevis (Es dur)

   Jozef Benci (b), Ján Vladimír Michalko (org)

 • 2002

  Art Agency Esko

  JOLANA FOGAŠOVÁ: USPÁVANKY/LULLABY

  CD - Art Agency Esko EO 0001 2 231

  1. Traditional: Dobrú noc, má milá / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)

  2. Gabriel Fauré: Les Berceaux / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Peter Cvečka (cl), Gabriel Končer (cl), Norbert Ďurček (fg), Dušan Dočkal (vc), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  3. Johannes Brahms: Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Peter Cvečka (cl), Gabriel Končer (cl), Jozef Eliáš (clb), Michal Mikušiak (tr), Rastislav Štúr (dir.)

  4. Bedřich Smetana: Hajej můj andílku; Letela bělounká holubička; Hubička / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Jaroslav Harvan (fl), Cyril Šikula (fl), Štefan Filas (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Eva Schranzová (vc), Rastislav Štúr (dir.)

  5. Hugo Wolf: Wiegenlied (Im Sommer) / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Kristian Seidmann (cel, sp), Rastislav Štúr (dir.)

  6. Antonín Dvořák: Dobrú noc, má milá / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Rastislav Suchan (tr), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Rastislav Štúr (dir.)

  7. Alexandr Tikhonovich Grechaninov: Kolybeľnaya / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Peter Cvečka (cl), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)

  8. Jindřich Jindřich: Tichý večer / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Jaroslav Harvan (fl), Dominika Janošíková-Haramiová (fla), Štefan Filas (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  9. Max Reger: Mariä Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Jozef Eliáš (clb), Dušan Dočkal (vc), Rastislav Štúr (dir.)

  10. Vítězslav Novák: Jasná noc / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Cyril Šikula (fl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  11. Jan Malát: Měsíčná noc / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Zdenko Bojtoš (ci), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Matka nad kolískou

   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Rastislav Štúr (dir.)

  13. Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Kolybeľnaya Pesnya / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Eva Schranzová (fl), Marcel Majoroš (cr), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)

  14. Vladimir Rozhdestvensky: Kolybeľnaya / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Gabriel Končer (cl), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)

  15. Gaetano Donizetti: La Ninna Nanna / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Peter Cvečka (cl), Marek Hutta (cl), Štefan Filas (vn), Stanislav Mucha (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Rastislav Štúr (dir.)

  16. Wolfgang Amadeus Mozart – Bernhard Flies: Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Marián Banda (vl), Kristian Seidmann (cel, sp), Rastislav Štúr (dir.)

  17. Nikolay Rimsky-Korsakov: Tikho Vecher Dogorayet / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Gabriel Končer (cl), Stanislav Mucha (vn), Alexander Németh (gui), Rastislav Štúr (dir.)

  18. Eugen Suchoň: Uspávanka zo 4. obrazu opery Krútňava ESD 72b

   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Dušan Dočkal (vc), Rastislav Štúr (dir.)

  19. Richard Wagner: Träume / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Róbert Pechanec (pf), Rastislav Štúr (dir.)

  20. Antonín Dvořák: Ukolébavka / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  21. Franz Schubert: Wiegenlied / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  22. Jean - Baptiste Lully: Au clair de la lune / arr. Peter Zagar:

   Jolana Fogašová (ms), Jaroslav Harvan (fl), Ján Salay (pf), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

  23. Engelbert Humperdinck: Der kleine Sandmann bin ich / arr. Kristian Seidmann:

   Jolana Fogašová (ms), Juraj Kuchar (t), Cyril Šikula (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Norbert Ďurček (fg), Marcel Majoroš (cr), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)

 • 2001

  Opus

  JÁN LEVOSLAV BELLA

  CD - Opus 912673-2

  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle

   Košické kvarteto

  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 3 c mol op. 25

   Košické kvarteto

  3. Ján Levoslav Bella: Phantasie-Sonate d-moll (Fantázia-Sonáta d mol)

   Vladimír Rusó (org)

 • 1995

  Marco Polo

  JÁN LEVOSLAV BELLA – STRING QUARTET IN C MINOR, STRING QUINTET IN D MINOR

  CD - Marco Polo 8.223658

  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 3 c mol op. 25

   Moyzesovo kvarteto

  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvinteto d mol

   Moyzesovo kvarteto , František Magyar (vl)

 • 1995

  Marco Polo

  JÁN LEVOSLAV BELLA – STRING QUARTETS

  CD - Marco Polo 8.223839

  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle

   Moyzesovo kvarteto

  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 4 B dur

   Moyzesovo kvarteto

  3. Ján Levoslav Bella: Nokturno

   Moyzesovo kvarteto

 • 1994

  Marco Polo

  JÁN LEVOSLAV BELLA – SONATA, PIECE FOR PIANO, SONATINA, FOUR LITTLE PIECES, VARIATIONS, OPP. 9 AND 21

  CD - Marco Polo 8.223644

  1. Ján Levoslav Bella: Sonáta b mol

   Daniela Varínska (pf)

  2. Ján Levoslav Bella: Symfónia c mol

   Daniela Varínska (pf)

  3. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Pri Prešporku na Dunaji"

   Daniela Varínska (pf)

  4. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Letí, letí roj"

   Daniela Varínska (pf)

  5. Ján Levoslav Bella: Sonatína e mol

   Daniela Varínska (pf)

  6. Ján Levoslav Bella: Malé skladby

   Daniela Varínska (pf)

x