1934

Československá štátna hymna

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1934

Obsadenie: CM

1933

Divný zbojník

pre sóla, zbory a orchester

Rok vzniku: 1933

Obsadenie: vv, CF, CM, CMa, orch

Text: O. Bella

1930

Ave Maria!

pre soprán, tenor a organ

Rok vzniku: 1930

Obsadenie: s, t, org

Vydavateľ: Hudobné centrum 2019

1929

Orol vták

Rok vzniku: 1929

Obsadenie: 2vf, 4vm

Text: J. Kráľ

1928

Heslo Západoslovenskej speváckej župy

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1928

Obsadenie: CMa

1927

Svadba Jánošíkova

Kantáta pre sólové hlasy, miešaný zbor a orchester na slová romance Jána Bottu Smrť Jánošíkova

Rok vzniku: 1927

Obsadenie: s, t, br, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tp, bat, ar, archi

Text: J. Botto

Trvanie: 00:16:00

Vydavateľ: Opus

1927

Moyses-Kuzmány

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1927

Obsadenie: CMa

1927

Gajdoš Filúš

pre tenor a klavír

Rok vzniku: 1927

Obsadenie: t, pf

Text: Ľ. Podjavorinská

1927

Credo

pre bas a orchester

Rok vzniku: 1927

Obsadenie: b, orch

Text: J. Martinec

1925

Vianoce

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1925

Obsadenie: CM

Text: P. Bella-Horal

1925

Zbor k inštalácii rektora

Rok vzniku: 1925

Obsadenie: CM

1925

Vianoce

pre zbor a orchester (upr. Ľudovít Rajter)

Rok vzniku: 1925

Rok revízie: 1946

Obsadenie: CM, orch

Text: P. Bella-Horal

Trvanie: 00:03:30

1924

Ako je to?

Rok vzniku: 1924

Obsadenie: CMa

Text: P. Bella-Horal

1924

Sedem dní

pre hlas a orchester

Rok vzniku: 1924

Obsadenie: v, pf

Text: J. Jesenský

1924

Matka nad kolískou

pre soprán a klavír

Rok vzniku: 1924

Obsadenie: s, pf

Text: P. Bella-Horal

1924

Prvé Vianoce

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1924

Obsadenie: 2s, 2a, 2t, 2b

1924

Boli by sme popadali

pre hlas a klavír

Rok vzniku: 1924

Obsadenie: v, pf

Text: P. Bella-Horal

1924

Vianočná

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1924

Obsadenie: CMa

Text: Š. Krčméry

1918

Fantázia na chorál "Christus, der ist mein Leben"

pre organ

Rok vzniku: 1918

Obsadenie: org

1917

Gelübde

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1917

Obsadenie: CMa

Text: R. Lederhilger

1905

An den Frühling

pre miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 1905

Obsadenie: CM, orch

Text: F. Schiller

1905

Románc

pre soprán a klavír

Rok vzniku: 1905

Obsadenie: s, pf

Text: G. Lauka

1905

Juhász legény

pre soprán a klavír

Rok vzniku: 1905

Obsadenie: s, pf

Text: S. Petöfi

1904

Sedmohradsko, požehnaná krajina

Rok vzniku: 1904

Obsadenie: pf4m

Vydavateľ: Hudobné centrum 2022

1904

Sedmohradsko, požehnaná krajina

Koncertná predohra na motívy sedmohradsko-saskej národnej piesne

Rok vzniku: 1904

Obsadenie: orch

Vydavateľ: Hudobné centrum 2021

1901

Vier heitere Gesänge. Offenbarung

pre mužský zbor

Rok vzniku: pred 1901

Obsadenie: CMa

Text: Crassus

1901

Drei ernste Gesänge

pre mužský zbor

Rok vzniku: pred 1901

Obsadenie: CMa

Text: E. Grün, O. Schlemm, F. S. Höchsmann

1900

Die Ergebung der Witwe

pre mužský zbor

Rok vzniku: okolo 1900

Obsadenie: CMa

Text: Crassus

1900

Kuno’s Ritt

pre mužský zbor

Rok vzniku: okolo 1900

Obsadenie: CMa

Text: Crassus

1900

Parallele

pre mužský zbor

Rok vzniku: okolo 1900

Obsadenie: CMa

1900

Orgelbuch

Rok vzniku: 1900

Obsadenie: org

1900

Trost im Leid

pre mužský zbor

Rok vzniku: okolo 1900

Obsadenie: CMa

Text: Crassus

1900

Hausbrauch

pre mužský zbor

Rok vzniku: okolo 1900

Obsadenie: CMa

Text: Crassus

1900

Wunsch und Erfüllung

pre mužský zbor

Rok vzniku: okolo 1900

Obsadenie: CMa

Text: Crassus

18??

Ave Maria

pre miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: rok neznámy 18??

Obsadenie: CM, orch

18??

Ave Maria

pre alt, sláčikový orchester a organ

Rok vzniku: rok neznámy 18??

Obsadenie: a, archi, org

18??

Cum Audisse populus

Rok vzniku: rok neznámy 18??

Obsadenie: s, a, b

1899

Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof)

pre soprán a orchester

Rok vzniku: 1899

Obsadenie: s, orch

1898

Vierstimmiges Choralbuch

pre miešaný zbor, spoluautorstvo: O. Wermann

Rok vzniku: 1898

Obsadenie: CM

1893

Koncertná skladba v uhorskom štýle

Rok vzniku: 1893

Obsadenie: orch

Vydavateľ: Hudobné centrum

1886

Predohra k operete Hermina im Venusberg

Rok vzniku: 1886

Obsadenie: orch

Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

1886

Hymne an die Musik

pre miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 1886

Obsadenie: CM, orch

1884

Gott ist die Liebe

pre bas a klavír/organ

Rok vzniku: okolo 1884

Obsadenie: b, pf/org

1884

Schönes Waldland

pre mužský zbor a dychový orchester

Rok vzniku: 1884

Obsadenie: CMa, 2tr, 3cr, euf, 3tn, tu

1884

Heil’ge Nacht

pre bas a orchester

Rok vzniku: okolo 1884

Obsadenie: b, orch

Text: R. Prutz

1883–1890

Apotheose

Rok vzniku: medzi 1883–1890

Obsadenie: vv, CMa, CM, orch

Text: M. Guist

1883

Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr! (Aký milý je tvoj príbytok, ó, Pane!)

Moteto pre sóla, miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 1883

Obsadenie: vv, CM, orch

Trvanie: 00:07:27

Vydavateľ: Hudobné centrum 2018

1883

Saul und David op. 7

pre bas a organ

Rok vzniku: 1883

Obsadenie: b, org

Text: A. Graf von Platen

1882

Frühlingsmotette

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1882

Obsadenie: CMa

1881

Zuversicht

pre mužský zbor

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CMa

1881

Einem Freunde

pre mužský zbor

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CMa

Text: N. Lenau

1881

Blau und rot

pre mužský zbor

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CMa

Text: E. Kühlbrandt

1881

Auswandererlied, Vlämische Volksweise

pre mužský zbor

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CMa

Text: ľud.

1881

Zieh’ ein zu deinen Toren

pre mužský zbor

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CMa

1881

Drei Stücke (Tri skladby)

pre organ

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: org

Vydavateľ: Hudobné centrum

1881

A’ friedsame Mensch

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CMa

Text: Crassus

1881

Rasch tritt der Tod

pre mužský zbor

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CMa

Text: F. Schiller

1881

Symfónia c mol

fragment (klavírny výťah 1. a 2. časti)

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: pf

Vydavateľ: Hudobné centrum

1881

Zur Trauung

pre miešaný zbor a organ

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CM, org

1881

Lobe den Herrn! Geistlicher Festgesang

pre miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CM, orch/archi

1881

O komm, mein Heiland

pre miešaný zbor a plechové dychové nástroje

Rok vzniku: 1881

Obsadenie: CM, ottoni

1881

Gott höre mein Gebet

pre soprán a orchester

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: s, orch

1881

So nimm denn meine Hände

pre ženský zbor a organ

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CF, org

Vydavateľ: Hudobné centrum 2002

1881

Verzage nicht, du Häuflein klein

pre miešaný zbor a plechové dychové nástroje

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CM, 2tr, 2cr, 3tn, tu

1881

Weihelied

pre miešaný zbor a dychové nástroje

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CM, fiati

1881

Rondo D dur

pre sláčikový orchester

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: archi

Vydavateľ: Hudobné centrum

1881

Zum Jubiläum

pre miešaný zbor

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CM

1881

Symfónia c mol

fragment 1. časti

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: orch

1881

Ehre sei Gott!

pre soprán, miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: s, CM, orch

1881

Lobet den Herrn, alle Heiden

pre soprán, bas, miešaný zbor, organ a orchester

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: s, b, CM, org, orch

1881

Reformationskantate Es täumelten

pre sóla, zbor a orchester

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: vv, CM, orch

1881

Gedächtnisfeier eines verdienstvollen Menschen

pre mužský zbor

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CMa

1881

Weihnachtslied. Der heil’ge Christ ist ’kommen

pre hlas a organ

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: v, org

Text: E. M. Arndt

1881

Uns ist zum Heil ein Kind geboren (Lebo dieťa sa nám narodilo)

Vianočná kantáta pre miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 1881

Obsadenie: CM, orch

Trvanie: 00:05:30

Vydavateľ: Hudobné centrum 2018

1881

Psalm 126

pre miešaný zbor

Rok vzniku: po 1881

Obsadenie: CM

1880–1890

Wieland der Schmied (Kováč Wieland)

Rok vzniku: medzi 1880–1890

Text: O. Schlemm podľa R. Wagnera

1880

Frauenliebe

pre hlas a klavír

Rok vzniku: 1880

Obsadenie: v, pf

Text: L. von Ploennies

1879

Serenáda

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 1879

Obsadenie: vc, pf

Vydavateľ: Hudobné centrum

1878

Nedeľná omša in d (Sonntags-Messe Nr. 9 in D)

Rok vzniku: po 1878

Obsadenie: s, a, t, b, fl, 2cl, 2cr, tr, tnb, tp, archi, harm

Vydavateľ: Hudobné centrum 2018

1877

Jaroslav a Laura

dramatická báseň pre tenor a orchester

Rok vzniku: 1877

Obsadenie: t, orch

Text: V. Pok Poděbradský

Vydavateľ: Hudobné centrum 2009

1877

Ich habe Dich geliebet

pre hlas a klavír

Rok vzniku: 1877

Obsadenie: v, pf

Text: H. Heine

1877

Was du mir bist (Du bist die Sonne)

pre hlas a klavír

Rok vzniku: 1877

Obsadenie: v, pf

Text: Hoffmann v. Fallersleben

1877

Du schwebst mir vor

pre hlas a klavír

Rok vzniku: 1877

Obsadenie: v, pf

1875

Rêveries

(2. verzia Dumiek)

Rok vzniku: 1875

Obsadenie: vn, pf

Vydavateľ: Hudobné centrum

1874

Osud a ideál

symfonická báseň

Rok vzniku: 1874

Rok revízie: pred 1880

Obsadenie: orch [4fl (2flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, 2ar, archi]

Trvanie: 00:23:00

Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

1874

Labori in gemitu meo

pre soprán a sláčiky

Rok vzniku: 1874

Obsadenie: s, archi

1874

Dvě písně

pre hlas a klavír

Rok vzniku: 1874

Rok revízie: 1923

Obsadenie: v, pf

Text: E. Krásnohorská

1874

Mag da draussen Schnee sich türmen

pre hlas a klavír

Rok vzniku: 1874

Obsadenie: v, pf

Text: H. Heine

1874

Mein Friedhof

pre soprán a klavír

Rok vzniku: 1874

Obsadenie: s, pf

Text: J. Grasberger

1874

Pieseň bez slov

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1874

Obsadenie: vn, pf

Vydavateľ: Hudobné centrum

1873

Trauerlied

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1873

Obsadenie: CM

1873

Ad te Domine levavi

Rok vzniku: 1873

Obsadenie: v, org/archi

1873

Emitte Spiritum

pre dva miešané zbory

Rok vzniku: 1873

Obsadenie: 2CM

Trvanie: 00:03:30

1873

Christus factus est

pre miešaný zbor

Rok vzniku: po 1873

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:05:00

1873

Sonatína e mol

pre klavír

Rok vzniku: 1873

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:05:06

Vydavateľ: Hudobné centrum

1872–1873

Koncertná predohra Es dur

Rok vzniku: 1872–1873

Obsadenie: orch

Vydavateľ: Hudobné centrum 2021

1871

Fantázia na motívy Rákociho pochodu

úprava pre štvorručný klavír

Rok vzniku: 1871

Obsadenie: pf4m

Vydavateľ: Hudobné centrum 2022

1871

Passio Domini Nostri Iesu Christi secundum Joannem, op. 11b

pre mužský štvorhlas

Rok vzniku: 1871

Obsadenie: VM

Vydavateľ: Hudobné centrum 2022

1870–74

Psalmi ad Vesperas

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1870–74

Obsadenie: CMa

1870

Passio Domini Nostri Iesu Christi secundum Matthaeum, op. 11

pre mužský štvorhlas

Rok vzniku: 1870

Obsadenie: VM

Vydavateľ: Hudobné centrum 2022

1870

Elégia

pre tri nástroje

Rok vzniku: okolo 1870

Obsadenie: vn, fg/vc/harm, pf

Vydavateľ: Hudobné centrum

1870

Trio

fragment

Rok vzniku: okolo 1870

Obsadenie: vn, vc, pf

Vydavateľ: Hudobné centrum

1870

Intende

pre soprán, husle, sláčikový orchester a harmónium

Rok vzniku: 1870

Trvanie: 00:04:00

1869–1881

Terra tremuit

Offertórium pre soprán a sláčikový orchester

Rok vzniku: medzi 1869–1881

Obsadenie: s, archi

Trvanie: 00:04:20

1869–1881

Ave Maria

pre soprán, klarinet a sláčikový orchester

Rok vzniku: medzi 1869–1881

Obsadenie: s, cl, archi

Trvanie: 00:04:00

1869–1881

Adiutor meus

pre soprán a orchester

Rok vzniku: medzi 1869–1881

Obsadenie: s, orch

Trvanie: 00:05:00

1869–1881

Te Deum

pre alt, zbor, orchester a harmónium

Rok vzniku: medzi 1869–1881

Obsadenie: a, CM, orch, harm

Trvanie: 00:05:00

1869–1881

Ave Rex

pre soprán, husle a harmónium

Rok vzniku: medzi 1869–1881

Obsadenie: s, vn, harm

Trvanie: 00:04:20

1869–1881

Kremnická hasičská polka

Rok vzniku: medzi 1869–1881

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:01:20

1869–1881

Asperges me, Domine, hyssopo

pre zbor a orchester

Rok vzniku: medzi 1869–1881

Obsadenie: CM, orch

Trvanie: 00:02:30

1869–1881

Protector noster

pre miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: medzi 1869–1881

Obsadenie: CM, orch

1869

Modlitba Svatého Cyrilla na sotnách op. 15

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1869

Obsadenie: CMa

Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

1869

Tu es Petrus, Cantus Solemnis op. 20

pre dva mužské zbory

Rok vzniku: 1869

Obsadenie: 2CMa

1867

Missa brevis, virorum cantui accomodata (G dur)

pre mužský zbor

Rok vzniku: pred 1867

Obsadenie: CMa

1867

Ave Regina

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1867

Obsadenie: CMa

1866

To Deň

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1866

Obsadenie: CMa

Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

1866

Veni sancte Spiritus

pre zbor a sláčikový orchester

Rok vzniku: okolo 1866

Obsadenie: CM, archi

Trvanie: 00:05:00

1866

Vianočná sonáta F dur

stratené

Rok vzniku: 1866

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1865–1866

Haec dies op. 8

pre mužský zbor

Rok vzniku: medzi 1865–1866

Obsadenie: CMa

1865

Ave maris Stella

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1865

Obsadenie: CMa

1865

Rorate coeli

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1865

Obsadenie: CMa

1865

Stabat Mater

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1865

Obsadenie: CMa

1864

Missa in B

pre mužský zbor

Rok vzniku: pred 1864

Obsadenie: CMa

1864

Jesu Redemptor. Quattuor virorum vocibus

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1864

Obsadenie: CMa

1864

Ohlas

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1864

Rok revízie: 1928

Obsadenie: CMa

Text: A. Sládkovič

Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

1863–1865

Pange lingua

pre hlas a klavír

Rok vzniku: medzi 1863–1865

Obsadenie: v, pf

1863

Staroslovenský Otče náš op. 3

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1863

Obsadenie: CM

Vydavateľ: Hudobné centrum 2002

1863

Starosloviensky Otčenáš, op. 3

pre mužský štvorhlas

Rok vzniku: 1863

Obsadenie: 2 t, 2 b

Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

Venovanie: Tomášovi Červenovi (Cherven) (1793-1876)

1863

Búcsúhangok

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1863

Obsadenie: CMa

?

Z „Cigánskych melódií“

pre ženský zbor

Obsadenie: CF

?

Pieseň ľudu

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

?

Veni sancte

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

?

Tri skladby na Kvetnú nedeľu

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

?

Te Deum

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

?

Prostrati ante thronum. Melodia antiqua, virorum vocibus accomodavit

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

?

Žiaľ siroty

pre hlas a klavír

Obsadenie: v, pf

Text: P. Bella-Horal

?

Odsúdený (Čie sa to ovečky na tom grúni pasú?)

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

?

Tantum ergo

pre sóla a orchester

Obsadenie: s, t, 2b, orch

?

Benedicta et venerabilis

pre hlas a dychové nástroje

Obsadenie: v, 2fl, ob, 2cl, 2cr, fg

?

Sonatína G dur

pre husle a klavír

Obsadenie: vn, pf

Vydavateľ: Hudobný fond

?

Am Heldenfriedhof (Na cintoríne hrdinov)

fantázia pre organ

Obsadenie: org

Vydavateľ: Hudobné centrum

?

Lied ohne Worte (Pieseň bez slov)

pre harmónium

Obsadenie: harm

Vydavateľ: Hudobné centrum

?

Najdrahšej kráske krás

?

Ak cestou zrieš kvitnúť kvet

?

Pange lingua

pre miešaný zbor a orchester

Obsadenie: CM, orch

?

Adorabo

pre miešaný zbor a orchester

Obsadenie: CM, orch

?

Rorate coeli

pre soprán a orchester

Obsadenie: s, orch

?

Čarujem ti

pre soprán a klavír

Obsadenie: s, pf

Text: P. Bella-Horal

?

Offertorium Ave verum

Obsadenie: s, fl, archi, org

?

O salutaris hostia

pre alt a orchester

Obsadenie: a, orch

?

In te speravi

pre soprán a orchester

Obsadenie: s, orch

?

In Deo speravit

pre soprán a orchester

Obsadenie: s, orch

?

Hodie Christus natus est

pre soprán a orchester

Obsadenie: s, orch (fl, 2cl, 2cr, 2tr, archi)

?

Ecce panis

pre bas a sláčiky

Obsadenie: b, archi (2vn, vl, cb)

?

Domine exaudi

pre soprán, alt a orchester

Obsadenie: s, a, orch (+fl, 2cl, archi ad lib.)

?

Diffusa est

pre soprán a sláčiky

Obsadenie: s, archi

?

Deus meus, ad te luce vigilo

pre soprán a orchester

Obsadenie: s, archi/orch

?

Posviacka zástavy

Obsadenie: orch

Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

?

Blauer Himmel

pre hlas a klavír

Obsadenie: v, pf

?

Ernst im Herzen

pre hlas a klavír

Obsadenie: v, pf

Text: J. Grasberger

?

Missa quatuor vocibus B dur

Obsadenie: CMa

?

Missa in C

Obsadenie: CM

Vydavateľ: Hudobné centrum 2016

?

Missa

Obsadenie: CMa

Venovanie: Dr. Ambrosovi

?

Matke Sláve

Obsadenie: CMa

Text: Somolický

?

Len sa majme radi

Obsadenie: CMa

Text: P. Bella-Horal

?

Genug gesorgt

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

?

Epigramma

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

Text: Š. Krčméry

?

Bola by nedeľa

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

Text: J. Jesenský

?

Antiphonae pro Dominica Palm

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

?

Antiphonae pro diebus Rogationum (B dur)

pre mužský zbor

Obsadenie: CMa

?

Zum Waldfest

pre miešaný zbor

Obsadenie: CM

Text: Schuller

?

Missa in F

Obsadenie: CM

?

Es liebt sich so lieblich im Lenze (Die Wellen blinken)

pre hlas a klavír

Obsadenie: v, pf

Text: H. Heine

?

Frühlings Hochzeit

pre miešaný zbor

Obsadenie: CM

Text: O. Schlemm

?

Die drei Sterne

pre barytón a miešaný zbor

Obsadenie: br, CM

Text: Th. Körner

?

Sviatok Slovenska

?

Weiche nicht, o süsser Traum

pre bas a klavír

Obsadenie: b, pf

Text: C. H. Preller

?

V našom sade

pre soprán a klavír

Obsadenie: s, pf

Text: P. Bella-Horal

?

Naše vrátka

pre soprán a klavír

Obsadenie: s, pf

Text: P. Bella-Horal

?

Mondnacht (Aus den Fliegenden Blättern)

pre bas a klavír

Obsadenie: b, pf

Text: anonym

?

Liebe

pre hlas a klavír

Obsadenie: v, pf

?

Iskierky

pre hlas a klavír

Obsadenie: v, pf

?

Im vollem Frieden

pre alt, mužský zbor a organ/harmónium

Obsadenie: a, CMa, org/harm

1843

opera

 • 1880–1890

  Wieland der Schmied (Kováč Wieland)

  Rok vzniku: medzi 1880–1890

  Text: O. Schlemm podľa R. Wagnera

iné javiskové

 • 1877

  Jaroslav a Laura

  dramatická báseň pre tenor a orchester

  Rok vzniku: 1877

  Obsadenie: t, orch

  Text: V. Pok Poděbradský

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2009

symfonický orchester

sláčikový orchester

 • 1881

  Rondo D dur

  pre sláčikový orchester

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: archi

  Vydavateľ: Hudobné centrum

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 1927

  Credo

  pre bas a orchester

  Rok vzniku: 1927

  Obsadenie: b, orch

  Text: J. Martinec

 • 1905?

  Ballade (aus den Lustigen Weibern)

  pre hlas a orchester

  Rok vzniku: 1905?

  Obsadenie: v, orch

  Text: S. Mosenthal

 • 18??

  Ave Maria

  pre alt, sláčikový orchester a organ

  Rok vzniku: rok neznámy 18??

  Obsadenie: a, archi, org

 • 1899

  Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof)

  pre soprán a orchester

  Rok vzniku: 1899

  Obsadenie: s, orch

 • 1884

  Heil’ge Nacht

  pre bas a orchester

  Rok vzniku: okolo 1884

  Obsadenie: b, orch

  Text: R. Prutz

 • 1881

  Gott höre mein Gebet

  pre soprán a orchester

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: s, orch

 • 1878

  Nedeľná omša in d (Sonntags-Messe Nr. 9 in D)

  Rok vzniku: po 1878

  Obsadenie: s, a, t, b, fl, 2cl, 2cr, tr, tnb, tp, archi, harm

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2018

 • 1874

  Mein Friedhof

  pre soprán a orchester

  Rok vzniku: 1874

  Obsadenie: s, orch

 • 1874

  Labori in gemitu meo

  pre soprán a sláčiky

  Rok vzniku: 1874

  Obsadenie: s, archi

 • 1870

  Intende

  pre soprán, husle, sláčikový orchester a harmónium

  Rok vzniku: 1870

  Trvanie: 00:04:00

 • 1869–1881

  Terra tremuit

  Offertórium pre soprán a sláčikový orchester

  Rok vzniku: medzi 1869–1881

  Obsadenie: s, archi

  Trvanie: 00:04:20

 • 1869–1881

  Requiem

  pre sóla, zbor a orchester

  Rok vzniku: medzi 1869–1881

  Obsadenie: s, a, t, b, CM, orch

  Trvanie: 00:19:00

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2011

 • 1869–1881

  Ave Maria

  pre soprán, klarinet a sláčikový orchester

  Rok vzniku: medzi 1869–1881

  Obsadenie: s, cl, archi

  Trvanie: 00:04:00

 • 1869–1881

  Adiutor meus

  pre soprán a orchester

  Rok vzniku: medzi 1869–1881

  Obsadenie: s, orch

  Trvanie: 00:05:00

 • Tantum ergo

  pre sóla a orchester

  Obsadenie: s, t, 2b, orch

 • Rorate coeli

  pre soprán a orchester

  Obsadenie: s, orch

 • Offertorium Ave verum

  Obsadenie: s, fl, archi, org

 • O salutaris hostia

  pre alt a orchester

  Obsadenie: a, orch

 • In te speravi

  pre soprán a orchester

  Obsadenie: s, orch

 • In Deo speravit

  pre soprán a orchester

  Obsadenie: s, orch

 • Hodie Christus natus est

  pre soprán a orchester

  Obsadenie: s, orch (fl, 2cl, 2cr, 2tr, archi)

 • Ecce panis

  pre bas a sláčiky

  Obsadenie: b, archi (2vn, vl, cb)

 • Domine exaudi

  pre soprán, alt a orchester

  Obsadenie: s, a, orch (+fl, 2cl, archi ad lib.)

 • Diffusa est

  pre soprán a sláčiky

  Obsadenie: s, archi

 • Deus meus, ad te luce vigilo

  pre soprán a orchester

  Obsadenie: s, archi/orch

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

komorné

 • Najdrahšej kráske krás

 • Ak cestou zrieš kvitnúť kvet

inštrumentálne komorné diela

 • 1873

  Ad te Domine levavi

  Rok vzniku: 1873

  Obsadenie: v, org/archi

sólový nástroj

 • Lied ohne Worte (Pieseň bez slov)

  pre harmónium

  Obsadenie: harm

  Vydavateľ: Hudobné centrum

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

tri nástroje

klavírne trio

 • 1870

  Trio

  fragment

  Rok vzniku: okolo 1870

  Obsadenie: vn, vc, pf

  Vydavateľ: Hudobné centrum

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

 • 1927

  Gajdoš Filúš

  pre tenor a klavír

  Rok vzniku: 1927

  Obsadenie: t, pf

  Text: Ľ. Podjavorinská

 • 1924

  Sedem dní

  pre hlas a orchester

  Rok vzniku: 1924

  Obsadenie: v, pf

  Text: J. Jesenský

 • 1924

  Matka nad kolískou

  pre soprán a klavír

  Rok vzniku: 1924

  Obsadenie: s, pf

  Text: P. Bella-Horal

 • 1924

  Boli by sme popadali

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 1924

  Obsadenie: v, pf

  Text: P. Bella-Horal

 • 1905

  Románc

  pre soprán a klavír

  Rok vzniku: 1905

  Obsadenie: s, pf

  Text: G. Lauka

 • 1905

  Juhász legény

  pre soprán a klavír

  Rok vzniku: 1905

  Obsadenie: s, pf

  Text: S. Petöfi

 • 1884

  Gott ist die Liebe

  pre bas a klavír/organ

  Rok vzniku: okolo 1884

  Obsadenie: b, pf/org

 • 1881–1882

  Drei Lieder op. 12

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: medzi 1881–1882

  Obsadenie: v, pf

  Text: H. Heine, L. Pfau, J. N. Enders

 • 1880

  Vier Lieder op. 5

  Rok vzniku: 1880

  Obsadenie: ?

  Text: J. Grosse, H. Krebs, L. Bowitsch, J. N. Enders

 • 1880

  Frauenliebe

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 1880

  Obsadenie: v, pf

  Text: L. von Ploennies

 • 187?

  Drei Lieder op. 2

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: rok neznámy 187?

  Obsadenie: v, pf

  Text: A. Träger, H. Heine, J. Grasberger

 • 1877

  Ich habe Dich geliebet

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 1877

  Obsadenie: v, pf

  Text: H. Heine

 • 1877

  Was du mir bist (Du bist die Sonne)

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 1877

  Obsadenie: v, pf

  Text: Hoffmann v. Fallersleben

 • 1877

  Du schwebst mir vor

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 1877

  Obsadenie: v, pf

 • 1874

  Dvě písně

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 1874

  Rok revízie: 1923

  Obsadenie: v, pf

  Text: E. Krásnohorská

 • 1874

  Mag da draussen Schnee sich türmen

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 1874

  Obsadenie: v, pf

  Text: H. Heine

 • 1874

  Mein Friedhof

  pre soprán a klavír

  Rok vzniku: 1874

  Obsadenie: s, pf

  Text: J. Grasberger

 • 1863–1865

  Pange lingua

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: medzi 1863–1865

  Obsadenie: v, pf

 • Žiaľ siroty

  pre hlas a klavír

  Obsadenie: v, pf

  Text: P. Bella-Horal

 • Čarujem ti

  pre soprán a klavír

  Obsadenie: s, pf

  Text: P. Bella-Horal

 • Blauer Himmel

  pre hlas a klavír

  Obsadenie: v, pf

 • Ernst im Herzen

  pre hlas a klavír

  Obsadenie: v, pf

  Text: J. Grasberger

 • Es liebt sich so lieblich im Lenze (Die Wellen blinken)

  pre hlas a klavír

  Obsadenie: v, pf

  Text: H. Heine

 • Weiche nicht, o süsser Traum

  pre bas a klavír

  Obsadenie: b, pf

  Text: C. H. Preller

 • V našom sade

  pre soprán a klavír

  Obsadenie: s, pf

  Text: P. Bella-Horal

 • Naše vrátka

  pre soprán a klavír

  Obsadenie: s, pf

  Text: P. Bella-Horal

 • Mondnacht (Aus den Fliegenden Blättern)

  pre bas a klavír

  Obsadenie: b, pf

  Text: anonym

 • Liebe

  pre hlas a klavír

  Obsadenie: v, pf

 • Iskierky

  pre hlas a klavír

  Obsadenie: v, pf

sólový hlas (hlasy) a organ

sólový hlas (hlasy) a (iný) nástroj (nástroje)

 • 1869–1881

  Ave Rex

  pre soprán, husle a harmónium

  Rok vzniku: medzi 1869–1881

  Obsadenie: s, vn, harm

  Trvanie: 00:04:20

hlas (hlasy) sólo

 • 1871

  Passio Domini Nostri Iesu Christi secundum Joannem, op. 11b

  pre mužský štvorhlas

  Rok vzniku: 1871

  Obsadenie: VM

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2022

 • 1870

  Passio Domini Nostri Iesu Christi secundum Matthaeum, op. 11

  pre mužský štvorhlas

  Rok vzniku: 1870

  Obsadenie: VM

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2022

 • 1863

  Starosloviensky Otčenáš, op. 3

  pre mužský štvorhlas

  Rok vzniku: 1863

  Obsadenie: 2 t, 2 b

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

  Venovanie: Tomášovi Červenovi (Cherven) (1793-1876)

úpravy folklóru

zborové

 • Sviatok Slovenska

zbor a nástroje

 • 1884

  Schönes Waldland

  pre mužský zbor a dychový orchester

  Rok vzniku: 1884

  Obsadenie: CMa, 2tr, 3cr, euf, 3tn, tu

 • 1881

  Zur Trauung

  pre miešaný zbor a organ

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CM, org

 • 1881

  Lobe den Herrn! Geistlicher Festgesang

  pre miešaný zbor a orchester

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CM, orch/archi

 • 1881

  O komm, mein Heiland

  pre miešaný zbor a plechové dychové nástroje

  Rok vzniku: 1881

  Obsadenie: CM, ottoni

 • 1881

  So nimm denn meine Hände

  pre ženský zbor a organ

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CF, org

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2002

 • 1881

  Verzage nicht, du Häuflein klein

  pre miešaný zbor a plechové dychové nástroje

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CM, 2tr, 2cr, 3tn, tu

 • 1881

  Weihelied

  pre miešaný zbor a dychové nástroje

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CM, fiati

sóla, zbor a nástroje

 • Im vollem Frieden

  pre alt, mužský zbor a organ/harmónium

  Obsadenie: a, CMa, org/harm

klavírny výťah

 • 1904

  Sedmohradsko, požehnaná krajina

  Rok vzniku: 1904

  Obsadenie: pf4m

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2022

 • 1871

  Fantázia na motívy Rákociho pochodu

  úprava pre štvorručný klavír

  Rok vzniku: 1871

  Obsadenie: pf4m

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2022

miešaný zbor

 • 1934

  Československá štátna hymna

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1934

  Obsadenie: CM

 • 1929

  Orol vták

  Rok vzniku: 1929

  Obsadenie: 2vf, 4vm

  Text: J. Kráľ

 • 1925

  Vianoce

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1925

  Obsadenie: CM

  Text: P. Bella-Horal

 • 1925

  Zbor k inštalácii rektora

  Rok vzniku: 1925

  Obsadenie: CM

 • 1924

  Prvé Vianoce

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1924

  Obsadenie: 2s, 2a, 2t, 2b

 • 18??

  Cum Audisse populus

  Rok vzniku: rok neznámy 18??

  Obsadenie: s, a, b

 • 1898

  Vierstimmiges Choralbuch

  pre miešaný zbor, spoluautorstvo: O. Wermann

  Rok vzniku: 1898

  Obsadenie: CM

 • 1881

  Zum Jubiläum

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CM

 • 1881

  Psalm 126

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CM

 • 1873

  Trauerlied

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1873

  Obsadenie: CM

 • 1873

  Emitte Spiritum

  pre dva miešané zbory

  Rok vzniku: 1873

  Obsadenie: 2CM

  Trvanie: 00:03:30

 • 1873

  Christus factus est

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: po 1873

  Obsadenie: CM

  Trvanie: 00:05:00

 • 1863

  Staroslovenský Otče náš op. 3

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1863

  Obsadenie: CM

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2002

 • Missa in C

  Obsadenie: CM

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2016

 • Zum Waldfest

  pre miešaný zbor

  Obsadenie: CM

  Text: Schuller

 • Missa in F

  Obsadenie: CM

 • Missa Es dur

  Obsadenie: CM

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2022

 • Frühlings Hochzeit

  pre miešaný zbor

  Obsadenie: CM

  Text: O. Schlemm

 • Die drei Sterne

  pre barytón a miešaný zbor

  Obsadenie: br, CM

  Text: Th. Körner

mužský zbor

 • 1928

  Heslo Západoslovenskej speváckej župy

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1928

  Obsadenie: CMa

 • 1927

  Moyses-Kuzmány

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1927

  Obsadenie: CMa

 • 1924

  Ako je to?

  Rok vzniku: 1924

  Obsadenie: CMa

  Text: P. Bella-Horal

 • 1924

  Vianočná

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1924

  Obsadenie: CMa

  Text: Š. Krčméry

 • 1917

  Gelübde

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1917

  Obsadenie: CMa

  Text: R. Lederhilger

 • 1901

  Vier heitere Gesänge. Offenbarung

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: pred 1901

  Obsadenie: CMa

  Text: Crassus

 • 1901

  Drei ernste Gesänge

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: pred 1901

  Obsadenie: CMa

  Text: E. Grün, O. Schlemm, F. S. Höchsmann

 • 1900

  Die Ergebung der Witwe

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: okolo 1900

  Obsadenie: CMa

  Text: Crassus

 • 1900

  Kuno’s Ritt

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: okolo 1900

  Obsadenie: CMa

  Text: Crassus

 • 1900

  Parallele

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: okolo 1900

  Obsadenie: CMa

 • 1900

  Trost im Leid

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: okolo 1900

  Obsadenie: CMa

  Text: Crassus

 • 1900

  Hausbrauch

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: okolo 1900

  Obsadenie: CMa

  Text: Crassus

 • 1900

  Wunsch und Erfüllung

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: okolo 1900

  Obsadenie: CMa

  Text: Crassus

 • 1882

  Frühlingsmotette

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1882

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  Zuversicht

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  Einem Freunde

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CMa

  Text: N. Lenau

 • 1881

  Blau und rot

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CMa

  Text: E. Kühlbrandt

 • 1881

  Auswandererlied, Vlämische Volksweise

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CMa

  Text: ľud.

 • 1881

  Zieh’ ein zu deinen Toren

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  A’ friedsame Mensch

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CMa

  Text: Crassus

 • 1881

  Rasch tritt der Tod

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CMa

  Text: F. Schiller

 • 1881

  Gedächtnisfeier eines verdienstvollen Menschen

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: po 1881

  Obsadenie: CMa

 • 1870–74

  Psalmi ad Vesperas

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1870–74

  Obsadenie: CMa

 • 1869

  Modlitba Svatého Cyrilla na sotnách op. 15

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1869

  Obsadenie: CMa

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

 • 1869

  Tu es Petrus, Cantus Solemnis op. 20

  pre dva mužské zbory

  Rok vzniku: 1869

  Obsadenie: 2CMa

 • 1867

  Missa brevis, virorum cantui accomodata (G dur)

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: pred 1867

  Obsadenie: CMa

 • 1867

  Ave Regina

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1867

  Obsadenie: CMa

 • 1866

  To Deň

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1866

  Obsadenie: CMa

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

 • 1865–1866

  Haec dies op. 8

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: medzi 1865–1866

  Obsadenie: CMa

 • 1865

  Ave maris Stella

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1865

  Obsadenie: CMa

 • 1865

  Missa virorum polyphoniae adaptata, op. 6 (Es dur)

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: pred 1865

  Obsadenie: CMa

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

 • 1865

  Rorate coeli

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1865

  Obsadenie: CMa

 • 1865

  Stabat Mater

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1865

  Obsadenie: CMa

 • 1864

  Missa in B

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: pred 1864

  Obsadenie: CMa

 • 1864

  Jesu Redemptor. Quattuor virorum vocibus

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1864

  Obsadenie: CMa

 • 1864

  Ohlas

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1864

  Rok revízie: 1928

  Obsadenie: CMa

  Text: A. Sládkovič

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

 • 1863

  Búcsúhangok

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1863

  Obsadenie: CMa

 • Pieseň ľudu

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

 • Veni sancte

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

 • Tri skladby na Kvetnú nedeľu

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

 • Te Deum

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

 • Prostrati ante thronum. Melodia antiqua, virorum vocibus accomodavit

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

 • Odsúdený (Čie sa to ovečky na tom grúni pasú?)

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

  Vydavateľ: Hudobné centrum 2020

 • Missa quatuor vocibus B dur

  Obsadenie: CMa

 • Missa

  Obsadenie: CMa

  Venovanie: Dr. Ambrosovi

 • Matke Sláve

  Obsadenie: CMa

  Text: Somolický

 • Len sa majme radi

  Obsadenie: CMa

  Text: P. Bella-Horal

 • Genug gesorgt

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

 • Epigramma

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

  Text: Š. Krčméry

 • Bola by nedeľa

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

  Text: J. Jesenský

 • Antiphonae pro Dominica Palm

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

 • Antiphonae pro diebus Rogationum (B dur)

  pre mužský zbor

  Obsadenie: CMa

ženský zbor

 • Z „Cigánskych melódií“

  pre ženský zbor

  Obsadenie: CF

x