orch

Posviacka zástavy

Obsadenie: orch

1934

Československá štátna hymna

Obsadenie: CM

1933

Divný zbojník

Obsadenie: vv, CF, CM, CMa, orch

1930

Ave Maria!

Obsadenie: s, t, org

1929

Orol vták

Obsadenie: 2vf, 4vm

1928

Heslo Západoslovenskej speváckej župy

Obsadenie: CMa

1927

Gajdoš Filúš

Obsadenie: t, pf

1927

Credo

Obsadenie: b, orch

1927

Svadba Jánošíkova

Obsadenie: s, t, br, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tp, bat, ar, archi

1927

Moyses-Kuzmány

Obsadenie: CMa

1925

Vianoce

Obsadenie: CM

1925

Zbor k inštalácii rektora

Obsadenie: CM

1925

Vianoce

Obsadenie: CM, orch

1924

Ako je to?

Obsadenie: CMa

1924

Sedem dní

Obsadenie: v, pf

1924

Vianočná

Obsadenie: CMa

1924

Matka nad kolískou

Obsadenie: s, pf

1924

Prvé Vianoce

Obsadenie: 2s, 2a, 2t, 2b

1924

Boli by sme popadali

Obsadenie: v, pf

1923

V cudzine

Obsadenie: vn, pf

1918

Fantázia na chorál "Christus, der ist mein Leben"

Obsadenie: org

1918

Deväť slovenských národných piesní

Obsadenie: CM

1917

Gelübde

Obsadenie: CMa

1909

Sonáta č. 2 Es dur

Obsadenie: 3vn

1905

Juhász legény

Obsadenie: s, pf

1905

An den Frühling

Obsadenie: CM, orch

1905

Románc

Obsadenie: s, pf

1904

Siebenbürgen Land des Segens!

Obsadenie: orch

1901

Drei ernste Gesänge

Obsadenie: CMa

1901

Vier heitere Gesänge. Offenbarung

Obsadenie: CMa

1900

Orgelbuch

Obsadenie: org

1900

Wunsch und Erfüllung

Obsadenie: CMa

1900

Die Ergebung der Witwe

Obsadenie: CMa

1900

Hausbrauch

Obsadenie: CMa

1900

Trost im Leid

Obsadenie: CMa

1900

Parallele

Obsadenie: CMa

1900

Kuno’s Ritt

Obsadenie: CMa

18??

Ave Maria

Obsadenie: CM, orch

18??

Cum Audisse populus

Obsadenie: s, a, b

18??

Ave Maria

Obsadenie: a, archi, org

1899

Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof)

Obsadenie: s, orch

1898 spoluaut: O. Wermann,

Vierstimmiges Choralbuch

Obsadenie: CM

1893

Koncertná skladba v uhorskom štýle

Obsadenie: orch

1890

Sonáta č. 1 G dur

Obsadenie: 3vn

1886

Predohra k operete Hermina im Venusberg

Obsadenie: orch

1886

Hymne an die Musik

Obsadenie: CM, orch

1884

Heil’ge Nacht

Obsadenie: b, orch

1884

Schönes Waldland

Obsadenie: CMa, 2tr, 3cr ,euf, 3tn, tu

1884

Gott ist die Liebe

Obsadenie: b, pf/org

1883–1890

Apotheose

Obsadenie: vv, CMa, CM, orch

1883

Saul und David op. 7

Obsadenie: b, org

1882

Frühlingsmotette

Obsadenie: CMa

1881, frag. 1. časti

Symfónia c mol

Obsadenie: orch

1881

So nimm denn meine Hände

Obsadenie: CF, org

1881

Passionskantate "Ach bis zum Tod"

Obsadenie: b, CM, orch

1881

Zur Trauung

Obsadenie: CM, org

1881

Verzage nicht, du Häuflein klein

Obsadenie: CM, 2tr, 2cr, 3tn, tu

1881

Drei Stücke (Tri skladby)

Obsadenie: org

1881

Weihelied

Obsadenie: CM, fiati

1881

Rondo D dur

Obsadenie: archi

1881

Blau und rot

Obsadenie: CMa

1881

Auswandererlied, Vlämische Volksweise

Obsadenie: CMa

1881

Symfónia c mol

Obsadenie: pf

1881

O komm, mein Heiland

Obsadenie: CM, ottoni

1881

Einem Freunde

Obsadenie: CMa

1881

Rasch tritt der Tod

Obsadenie: CMa

1881

A’ friedsame Mensch

Obsadenie: CMa

1881

Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr!

Obsadenie: vv, CM, orch

1881

Osterkantate Christus hat geliebt die Gemeine

Obsadenie: b, CM, orch

1881

Lobet den Herrn, alle Heiden

Obsadenie: s, b, CM, org, orch

1881

Kirchenkantate Wende dich zu uns!

Obsadenie: vv, CM, orch

1881

Ehre sei Gott!

Obsadenie: s, CM, orch

1881

Zuversicht

Obsadenie: CMa

1881

Gott höre mein Gebet

Obsadenie: s, orch

1881

Gedächtnisfeier eines verdienstvollen Menschen

Obsadenie: CMa

1881

Zieh’ ein zu deinen Toren

Obsadenie: CMa

1881

Psalm 126

Obsadenie: CM

1881

Uns ist zum Heil ein Kind geboren

Obsadenie: CM, orch

1881

Zum Jubiläum

Obsadenie: CM

1881

Lobe den Herrn! Geistlicher Festgesang

Obsadenie: CM, orch/archi

1881

Reformationskantate Es täumelten

Obsadenie: vv, CM, orch

1881

Weihnachtslied. Der heil’ge Christ ist ’kommen

Obsadenie: v, org

1881

Reformationskantate Gott, sei mir gnädig

Obsadenie: vv, CM, orch

1880–90

Wieland der Schmied (Kováč Wieland)

1880

Frauenliebe

Obsadenie: v, pf

1879

Serenáda

Obsadenie: vc, pf

1878

Sonntags-Messe Nr. 9 in D

Obsadenie: s, a, t, b, fl, 2cl, 2cr, tr, tnb, tp, archi, harm

1877

Was du mir bist (Du bist die Sonne)

Obsadenie: v, pf

1877

Du schwebst mir vor

Obsadenie: v, pf

1877

Ich habe Dich geliebet

Obsadenie: v, pf

1877

Jaroslav a Laura

Obsadenie: t, orch

1875

Rêveries

Obsadenie: vn, pf

1874

Dvě písně

Obsadenie: v, pf

1874

Mein Friedhof

Obsadenie: s, pf

1874

Mag da draussen Schnee sich türmen

Obsadenie: v, pf

1874

Pieseň bez slov

Obsadenie: vn, pf

1874

Labori in gemitu meo

Obsadenie: s, archi

1874

Osud a ideál

Obsadenie: orch [4fl (2flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, 2ar, archi]

1873

Trauerlied

Obsadenie: CM

1873

Christus factus est

Obsadenie: CM

1873

Sonatína e mol

Obsadenie: pf

1873

Emitte Spiritum

Obsadenie: 2CM

1873

Ad te Domine levavi

Obsadenie: v, org/archi

1872–1873

Koncertná predohra Es dur

Obsadenie: orch

1870–74

Psalmi ad Vesperas

Obsadenie: CMa

1870, frag.

Trio

Obsadenie: vn, vc, pf

1870

Intende

pre soprán, husle, sláčikový orchester a harmónium

1870

Elégia

Obsadenie: vn, fg/vc/harm, pf

1869–1881

Te Deum

Obsadenie: a, CM, orch, harm

1869–1881

Asperges me, Domine, hyssopo

Obsadenie: CM, orch

1869–1881

Verbum caro

Obsadenie: s, 2vn, 2vl

1869–1881

Protector noster

Obsadenie: CM, orch

1869–1881

Terra tremuit

Obsadenie: s, archi

1869–1881

Ave Rex

Obsadenie: s, vn, harm

1869–1881

Ave Maria

Obsadenie: s, cl, archi

1869–1881

Adiutor meus

Obsadenie: s, orch

1869–1881

Kremnická hasičská polka

Obsadenie: pf

1869

Modlitba Svatého Cyrilla na sotnách op. 15

Obsadenie: CMa

1869

Tu es Petrus, Cantus Solemnis op. 20

Obsadenie: 2CMa

1868

Sláčikové kvinteto d mol

Obsadenie: 2vn, 2vl, vc

1867

Missa brevis, virorum cantui accomodata (G dur)

Obsadenie: CMa

1867

Ave Regina

Obsadenie: CMa

1866, strat./lost

Vianočná sonáta F dur

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1866

To Deň

Obsadenie: CMa

1866

Veni sancte Spiritus

Obsadenie: CM, archi

1865–66

Haec dies op. 8

Obsadenie: CMa

1865

Rorate coeli

Obsadenie: CMa

1865

Slovenské štvorspevy, II. zošit

Obsadenie: CMa

1865

Stabat Mater

Obsadenie: CMa

1865

Ave maris Stella

Obsadenie: CMa

1864, rev. 1928

Ohlas

Obsadenie: CMa

1864

Jesu Redemptor. Quattuor virorum vocibus

Obsadenie: CMa

1864

Missa in B

Obsadenie: CMa

1863–65

Pange lingua

Obsadenie: v, pf

1863

Slovenské štvorspevy, I. zošit

Obsadenie: CMa

1863

Staroslovenský Otče náš op. 3

Obsadenie: CM

1863

Búcsúhangok

Obsadenie: CMa

?

Z „Cigánskych melódií“

Obsadenie: CF

?

Prostrati ante thronum. Melodia antiqua, virorum vocibus accomodavit

Obsadenie: CMa

?

Veni sancte

Obsadenie: CMa

?

Tri skladby na Kvetnú nedeľu

Obsadenie: CMa

?

Te Deum

Obsadenie: CMa

?

Ernst im Herzen

Obsadenie: v, pf

?

Pieseň ľudu

Obsadenie: CMa

?

Adorabo

Obsadenie: CM, orch

?

Benedicta et venerabilis

Obsadenie: v, 2fl, ob, 2cl, 2cr, fg

?

Sonatína G dur

Obsadenie: vn, pf

?

Am Heldenfriedhof (Na cintoríne hrdinov)

Obsadenie: org

?

Lied ohne Worte (Pieseň bez slov)

Obsadenie: harm

?

Najdrahšej kráske krás

?

Ak cestou zrieš kvitnúť kvet

?

Pange lingua

Obsadenie: CM, orch

?

Missa Stae Mariae (A dur)

Obsadenie: CM, fl, 2cl, 2tr, tn, archi

?

Tantum ergo

Obsadenie: s, t, 2b, orch

?

Blauer Himmel

Obsadenie: v, pf

?

Rorate coeli

Obsadenie: s, orch

?

Offertorium Ave verum

Obsadenie: s, fl, archi, org

?

O salutaris hostia

Obsadenie: a, orch

?

In te speravi

Obsadenie: s, orch

?

In Deo speravit

Obsadenie: s, orch

?

Hodie Christus natus est

Obsadenie: s, orch (fl, 2cl, 2cr, 2tr, archi)

?

Ecce panis

Obsadenie: b, archi (2vn, vl, cb)

?

Domine exaudi

Obsadenie: s, a, orch (+fl, 2cl, archi ad lib.)

?

Diffusa est

Obsadenie: s, archi

?

Deus meus, ad te luce vigilo

Obsadenie: s, archi/orch

?

Missa brevis (Es dur)

Obsadenie: v, org

?

Čarujem ti

Obsadenie: s, pf

?

Missa quatuor vocibus B dur

Obsadenie: CMa

?

Missa Es dur

Obsadenie: CM

?

Missa

Obsadenie: CMa

?

Matke Sláve

Obsadenie: CMa

?

Len sa majme radi

Obsadenie: CMa

?

Genug gesorgt

Obsadenie: CMa

?

Epigramma

Obsadenie: CMa

?

Bola by nedeľa

Obsadenie: CMa

?

Antiphonae pro Dominica Palm

Obsadenie: CMa

?

Antiphonae pro diebus Rogationum (B dur)

Obsadenie: CMa

?

Zum Waldfest

Obsadenie: CM

?

Missa in F

Obsadenie: CM

?

Missa C dur

Obsadenie: CM

?

Es liebt sich so lieblich im Lenze (Die Wellen blinken)

Obsadenie: v, pf

?

Frühlings Hochzeit

Obsadenie: CM

?

Die drei Sterne

Obsadenie: br, CM

?

Sviatok Slovenska

?

Žiaľ siroty

Obsadenie: v, pf

?

Weiche nicht, o süsser Traum

Obsadenie: b, pf

?

V našom sade

Obsadenie: s, pf

?

Naše vrátka

Obsadenie: s, pf

?

Mondnacht (Aus den Fliegenden Blättern)

Obsadenie: b, pf

?

Liebe

Obsadenie: v, pf

?

Iskierky

Obsadenie: v, pf

?

Im vollem Frieden

Obsadenie: a, CMa, org/harm

1843

opera

 • 1880–90

  Wieland der Schmied (Kováč Wieland)

iné javiskové

 • 1877

  Jaroslav a Laura

  Obsadenie: t, orch

symfonický orchester

komorný orchester

 • 1881

  Rondo D dur

  Obsadenie: archi

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 1927

  Credo

  Obsadenie: b, orch

 • 1905?

  Ballade (aus den Lustigen Weibern)

  Obsadenie: v, orch

 • 18??

  Ave Maria

  Obsadenie: a, archi, org

 • 1899

  Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof)

  Obsadenie: s, orch

 • 1884

  Heil’ge Nacht

  Obsadenie: b, orch

 • 1881

  Gott höre mein Gebet

  Obsadenie: s, orch

 • 1878

  Sonntags-Messe Nr. 9 in D

  Obsadenie: s, a, t, b, fl, 2cl, 2cr, tr, tnb, tp, archi, harm

 • 1874

  Labori in gemitu meo

  Obsadenie: s, archi

 • 1874

  Mein Friedhof

  Obsadenie: s, orch

 • 1870

  Intende

  pre soprán, husle, sláčikový orchester a harmónium

 • 1869–1881

  Terra tremuit

  Obsadenie: s, archi

 • 1869–1881

  Requiem

  Obsadenie: s, a, t, b, CM, orch

 • 1869–1881

  Ave Maria

  Obsadenie: s, cl, archi

 • 1869–1881

  Adiutor meus

  Obsadenie: s, orch

 • Tantum ergo

  Obsadenie: s, t, 2b, orch

 • Rorate coeli

  Obsadenie: s, orch

 • Offertorium Ave verum

  Obsadenie: s, fl, archi, org

 • O salutaris hostia

  Obsadenie: a, orch

 • In te speravi

  Obsadenie: s, orch

 • In Deo speravit

  Obsadenie: s, orch

 • Hodie Christus natus est

  Obsadenie: s, orch (fl, 2cl, 2cr, 2tr, archi)

 • Ecce panis

  Obsadenie: b, archi (2vn, vl, cb)

 • Domine exaudi

  Obsadenie: s, a, orch (+fl, 2cl, archi ad lib.)

 • Diffusa est

  Obsadenie: s, archi

 • Deus meus, ad te luce vigilo

  Obsadenie: s, archi/orch

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

 • 1933

  Divný zbojník

  Obsadenie: vv, CF, CM, CMa, orch

 • 1927

  Svadba Jánošíkova

  Obsadenie: s, t, br, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tp, bat, ar, archi

 • 1883–1890

  Apotheose

  Obsadenie: vv, CMa, CM, orch

 • 1881

  Passionskantate "Ach bis zum Tod"

  Obsadenie: b, CM, orch

 • 1881

  Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr!

  Obsadenie: vv, CM, orch

 • 1881

  Osterkantate Christus hat geliebt die Gemeine

  Obsadenie: b, CM, orch

 • 1881

  Lobet den Herrn, alle Heiden

  Obsadenie: s, b, CM, org, orch

 • 1881

  Kirchenkantate Wende dich zu uns!

  Obsadenie: vv, CM, orch

 • 1881

  Ehre sei Gott!

  Obsadenie: s, CM, orch

 • 1881

  Reformationskantate Es täumelten

  Obsadenie: vv, CM, orch

 • 1881

  Reformationskantate Gott, sei mir gnädig

  Obsadenie: vv, CM, orch

 • 1880

  Omša Es dur

  Obsadenie: s, a, t, b, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tnb, tp, archi

 • 1875–80

  Messe B-Moll

  Obsadenie: vv, CM, orch, org

 • 1869–1881

  Te Deum

  Obsadenie: a, CM, orch, harm

zbor a orchester

komorné

 • Najdrahšej kráske krás

 • Ak cestou zrieš kvitnúť kvet

inštrumentálne komorné diela

 • 1873

  Ad te Domine levavi

  Obsadenie: v, org/archi

sólový nástroj

 • Lied ohne Worte (Pieseň bez slov)

  Obsadenie: harm

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

 • 1923

  V cudzine

  Obsadenie: vn, pf

 • 1879

  Serenáda

  Obsadenie: vc, pf

 • 1875

  Dumky

  Obsadenie: vn, pf

 • 1875

  Rêveries

  Obsadenie: vn, pf

 • 1874

  Pieseň bez slov

  Obsadenie: vn, pf

 • Sonatína G dur

  Obsadenie: vn, pf

tri nástroje

 • 1909

  Sonáta č. 2 Es dur

  Obsadenie: 3vn

 • 1890

  Sonáta č. 1 G dur

  Obsadenie: 3vn

 • 1870

  Elégia

  Obsadenie: vn, fg/vc/harm, pf

klavírne trio

 • 1870, frag.

  Trio

  Obsadenie: vn, vc, pf

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

 • 1868

  Sláčikové kvinteto d mol

  Obsadenie: 2vn, 2vl, vc

vokálno-inštrumentálne komorné diela

 • 1930

  Ave Maria!

  Obsadenie: s, t, org

 • 1883

  Saul und David op. 7

  Obsadenie: b, org

 • 1881

  Weihnachtslied. Der heil’ge Christ ist ’kommen

  Obsadenie: v, org

 • 1869–1881

  Verbum caro

  Obsadenie: s, 2vn, 2vl

 • 1869–1881

  Ave Rex

  Obsadenie: s, vn, harm

 • Benedicta et venerabilis

  Obsadenie: v, 2fl, ob, 2cl, 2cr, fg

 • Missa brevis (Es dur)

  Obsadenie: v, org

sólový hlas (hlasy) s klavírom

 • 1927

  Gajdoš Filúš

  Obsadenie: t, pf

 • 1924

  Sedem dní

  Obsadenie: v, pf

 • 1924

  Matka nad kolískou

  Obsadenie: s, pf

 • 1924

  Boli by sme popadali

  Obsadenie: v, pf

 • 1905

  Juhász legény

  Obsadenie: s, pf

 • 1905

  Románc

  Obsadenie: s, pf

 • 1884

  Gott ist die Liebe

  Obsadenie: b, pf/org

 • 1881–82

  Drei Lieder op. 12

  Obsadenie: v, pf

 • 1880

  Vier Lieder op. 5

  Obsadenie: ?

 • 1880

  Frauenliebe

  Obsadenie: v, pf

 • 187?

  Drei Lieder op. 2

  Obsadenie: v, pf

 • 1877

  Was du mir bist (Du bist die Sonne)

  Obsadenie: v, pf

 • 1877

  Du schwebst mir vor

  Obsadenie: v, pf

 • 1877

  Ich habe Dich geliebet

  Obsadenie: v, pf

 • 1874

  Dvě písně

  Obsadenie: v, pf

 • 1874

  Mein Friedhof

  Obsadenie: s, pf

 • 1874

  Mag da draussen Schnee sich türmen

  Obsadenie: v, pf

 • 1863–65

  Pange lingua

  Obsadenie: v, pf

 • Ernst im Herzen

  Obsadenie: v, pf

 • Blauer Himmel

  Obsadenie: v, pf

 • Čarujem ti

  Obsadenie: s, pf

 • Es liebt sich so lieblich im Lenze (Die Wellen blinken)

  Obsadenie: v, pf

 • Žiaľ siroty

  Obsadenie: v, pf

 • Weiche nicht, o süsser Traum

  Obsadenie: b, pf

 • V našom sade

  Obsadenie: s, pf

 • Naše vrátka

  Obsadenie: s, pf

 • Mondnacht (Aus den Fliegenden Blättern)

  Obsadenie: b, pf

 • Liebe

  Obsadenie: v, pf

 • Iskierky

  Obsadenie: v, pf

úpravy folklóru

zborové

 • Sviatok Slovenska

zbor a nástroje

 • 1884

  Schönes Waldland

  Obsadenie: CMa, 2tr, 3cr ,euf, 3tn, tu

 • 1881

  So nimm denn meine Hände

  Obsadenie: CF, org

 • 1881

  Zur Trauung

  Obsadenie: CM, org

 • 1881

  Verzage nicht, du Häuflein klein

  Obsadenie: CM, 2tr, 2cr, 3tn, tu

 • 1881

  Weihelied

  Obsadenie: CM, fiati

 • 1881

  O komm, mein Heiland

  Obsadenie: CM, ottoni

 • 1881

  Lobe den Herrn! Geistlicher Festgesang

  Obsadenie: CM, orch/archi

sóla, zbor a nástroje

 • Im vollem Frieden

  Obsadenie: a, CMa, org/harm

miešaný zbor

 • 1934

  Československá štátna hymna

  Obsadenie: CM

 • 1929

  Orol vták

  Obsadenie: 2vf, 4vm

 • 1925

  Vianoce

  Obsadenie: CM

 • 1925

  Zbor k inštalácii rektora

  Obsadenie: CM

 • 1924

  Prvé Vianoce

  Obsadenie: 2s, 2a, 2t, 2b

 • 18??

  Cum Audisse populus

  Obsadenie: s, a, b

 • 1898 spoluaut: O. Wermann,

  Vierstimmiges Choralbuch

  Obsadenie: CM

 • 1881

  Psalm 126

  Obsadenie: CM

 • 1881

  Zum Jubiläum

  Obsadenie: CM

 • 1873

  Trauerlied

  Obsadenie: CM

 • 1873

  Christus factus est

  Obsadenie: CM

 • 1873

  Emitte Spiritum

  Obsadenie: 2CM

 • 1863

  Staroslovenský Otče náš op. 3

  Obsadenie: CM

 • Missa Es dur

  Obsadenie: CM

 • Zum Waldfest

  Obsadenie: CM

 • Missa in F

  Obsadenie: CM

 • Missa C dur

  Obsadenie: CM

 • Frühlings Hochzeit

  Obsadenie: CM

 • Die drei Sterne

  Obsadenie: br, CM

mužský zbor

 • 1928

  Heslo Západoslovenskej speváckej župy

  Obsadenie: CMa

 • 1927

  Moyses-Kuzmány

  Obsadenie: CMa

 • 1924

  Ako je to?

  Obsadenie: CMa

 • 1924

  Vianočná

  Obsadenie: CMa

 • 1917

  Gelübde

  Obsadenie: CMa

 • 1901

  Drei ernste Gesänge

  Obsadenie: CMa

 • 1901

  Vier heitere Gesänge. Offenbarung

  Obsadenie: CMa

 • 1900

  Wunsch und Erfüllung

  Obsadenie: CMa

 • 1900

  Die Ergebung der Witwe

  Obsadenie: CMa

 • 1900

  Hausbrauch

  Obsadenie: CMa

 • 1900

  Trost im Leid

  Obsadenie: CMa

 • 1900

  Parallele

  Obsadenie: CMa

 • 1900

  Kuno’s Ritt

  Obsadenie: CMa

 • 1882

  Frühlingsmotette

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  Blau und rot

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  Auswandererlied, Vlämische Volksweise

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  Einem Freunde

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  Rasch tritt der Tod

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  A’ friedsame Mensch

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  Zuversicht

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  Gedächtnisfeier eines verdienstvollen Menschen

  Obsadenie: CMa

 • 1881

  Zieh’ ein zu deinen Toren

  Obsadenie: CMa

 • 1870–74

  Psalmi ad Vesperas

  Obsadenie: CMa

 • 1869

  Modlitba Svatého Cyrilla na sotnách op. 15

  Obsadenie: CMa

 • 1869

  Tu es Petrus, Cantus Solemnis op. 20

  Obsadenie: 2CMa

 • 1867

  Missa brevis, virorum cantui accomodata (G dur)

  Obsadenie: CMa

 • 1867

  Ave Regina

  Obsadenie: CMa

 • 1866

  To Deň

  Obsadenie: CMa

 • 1865–66

  Haec dies op. 8

  Obsadenie: CMa

 • 1865

  Rorate coeli

  Obsadenie: CMa

 • 1865

  Stabat Mater

  Obsadenie: CMa

 • 1865

  Ave maris Stella

  Obsadenie: CMa

 • 1865

  Missa virorum polyphoniae adaptata op. 6 (Es dur)

  Obsadenie: CMa

 • 1864, rev. 1928

  Ohlas

  Obsadenie: CMa

 • 1864

  Jesu Redemptor. Quattuor virorum vocibus

  Obsadenie: CMa

 • 1864

  Missa in B

  Obsadenie: CMa

 • 1863

  Búcsúhangok

  Obsadenie: CMa

 • Prostrati ante thronum. Melodia antiqua, virorum vocibus accomodavit

  Obsadenie: CMa

 • Veni sancte

  Obsadenie: CMa

 • Tri skladby na Kvetnú nedeľu

  Obsadenie: CMa

 • Te Deum

  Obsadenie: CMa

 • Pieseň ľudu

  Obsadenie: CMa

 • Missa quatuor vocibus B dur

  Obsadenie: CMa

 • Missa

  Obsadenie: CMa

 • Matke Sláve

  Obsadenie: CMa

 • Len sa majme radi

  Obsadenie: CMa

 • Genug gesorgt

  Obsadenie: CMa

 • Epigramma

  Obsadenie: CMa

 • Bola by nedeľa

  Obsadenie: CMa

 • Antiphonae pro Dominica Palm

  Obsadenie: CMa

 • Antiphonae pro diebus Rogationum (B dur)

  Obsadenie: CMa

ženský zbor

 • Z „Cigánskych melódií“

  Obsadenie: CF

x