2016

HUDEC, Marek: Deň s Marekom Brezovským

SME, 2016, roč. 24, č. 49 (29. 2.), s. 18

2015

BACHURA, Miroslav: Recenzia CD: Transport plný talentu

jazz.sk, 2. 3. 2015

2015

GRAUS, Ján: TALENT TRANSPORT: Talent Transport

Nový populár, 2015, č. 1

2015

ŠIMOŇÁKOVÁ, Martina: Hudba Marka Brezovského opúšťa zásuvku

Pravda, 2015, roč. 25, č. 249 (28. 10.), s. 32

2015

HUDEC, Marek: Hrana ešte nezvoní, Hrana pokračuje

Z nahrávok Mareka Brezovského oslovili hudobníkov nové motívy

SME, 2015, roč. 23, č. 219 (23. 9.), s. 14

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

2012

HORKAY, Tamás: Hudba novej chuti

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 9

Bibliografia – Recenzie

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  HUDEC, Marek: Deň s Marekom Brezovským

  SME, 2016, roč. 24, č. 49 (29. 2.), s. 18

 • 2015

  ŠIMOŇÁKOVÁ, Martina: Hudba Marka Brezovského opúšťa zásuvku

  Pravda, 2015, roč. 25, č. 249 (28. 10.), s. 32

 • 2015

  HUDEC, Marek: Hrana ešte nezvoní, Hrana pokračuje

  Z nahrávok Mareka Brezovského oslovili hudobníkov nové motívy

  SME, 2015, roč. 23, č. 219 (23. 9.), s. 14

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Hudba novej chuti

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 9

x