• 2004

  MAREK BREZOVSKÝ: CHAMBER MUSIC

  CD - Hudobný fond SF 0040-2-131

  1. Marek Brezovský: Voľnosť

   Dušan Šujan (pf), Ivica Gabrišová (fl), Boris Bohó (vc)

  2. Marek Brezovský: Jad nesceš nemosáž, alebo chot na masáž, alebo nemosáž

   Dušan Šujan (pf), Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)

  3. Marek Brezovský: Taká malá nálada

   Peter Krajniak (vn), Dušan Šujan (pf)

  4. Marek Brezovský: Venované nešťastiu

   Maroš Grznár (ob), Michal Kresťanko (bat), Štefan Bugala (bat), Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)

  5. Marek Brezovský: Klavírna sonáta č. 1 "Cesta"

   Dušan Šujan (pf)

  6. Marek Brezovský: Miniatúra

   Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)

  7. Marek Brezovský: Klavírna sonáta č. 2 "Túžba"

   Dušan Šujan (pf)

  8. Marek Brezovský: Minikoncertík

   Pavol Ruček (sxt), Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)

  9. Marek Brezovský: Miniatúra quasi burlesca

   Dušan Šujan (pf)

  10. Marek Brezovský: Romanca

   Peter Šesták (vl), Dušan Šujan (pf)

 • 1999

  HRANA [MAREK BREZOVSKÝ & OSKAR RÓZSA]

  CD

  1. Marek Brezovský: Keď kvety stromom odpadnú

  2. Marek Brezovský: Hračičkár

  3. Marek Brezovský: Niekde zvoní hrana

  4. Marek Brezovský: Košulienka

  5. Marek Brezovský: Chcem byť sám

  6. Marek Brezovský: More a ty

  7. Marek Brezovský: Cigánska

  8. Marek Brezovský: "Láno Estakádo"

  9. Marek Brezovský: 68

  10. Marek Brezovský: Všetko je inak

  11. Marek Brezovský: Holič

  12. Marek Brezovský: Láska

  13. Marek Brezovský: Nechcem byť ako ostatní

  14. Marek Brezovský: Medzi nebom a …

x