Štátna filharmónia Košice (ŠfK) bola založená v roku 1968 ako druhý profesionálny symfonický orchester koncertného typu na Slovensku. Prvým šéfdirigentom orchestra bol Bystrík Režucha a pod jeho vedením sa orchester vyprofiloval na jedného z popredných reprezentantov slovenského interpretačného umenia doma i v zahraničí. Účinkoval na koncertných pódiách európskych krajín, ale aj v Severnej Amerike a v Ázii. V roku 1994 sa predstavil ako prvý slovenský symfonický orchester na americkom kontinente.

Orchester spolupracoval s viacerými svetoznámymi interpretmi (Igor Oistrach, Gidon Kremer, Giora Feidman, Ivan Moravec, Josef Suk, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Dietrich Fischer-Dieskau, Sergej Kopčák, Peter Mikuláš, Peter Dvorský a i.) a poprednými dirigentami (Natan Rachlin, Thomas Sanderling, Alexander Rahbari, Tadeusz Strugala, Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Václav Smetáček, Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Ondrej Lenárd a i.).

Pravidelnou koncertnou činnosťou sa teleso prezentuje najmä formou abonentných koncertov v Dome umenia v Košiciach, ako aj nahrávkami pre rozhlasové, televízne a gramofónové spoločnosti.

Od roku 1991 je ŠfK, ako jediný orchester na Slovensku, hlavným organizátorom niekoľkých medzinárodných festivalov - Košickej hudobnej jari, Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola a od roku 2003 aj spoluorganizátorom festivalu súčasného umenia ARS NOVA.

Šéfdirigentom orchestra je v súčasnosti Zbyněk Müller, počnúc sezónou 2014/2015 je hlavným hosťujúcim dirigentom filharmónie Leoš Svárovský. Post prvého koncertného majstra zastáva Maroš Potokár a druhým koncertným majstrom je Mátyás Mézes.

Na čele ŠfK stál od roku 1991 do konca koncertnej sezóny 2018/2019 Július Klein ako jej riaditeľ. Od koncertnej sezóny 2019/2020 je riaditeľkou ŠfK Lucia Potokárová. 


x