22. 09. 2022

Haimoni Balgavá: Na Svišťovom štíte

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Rastislav Suchan (tr), Ján Hrubovčák (fu), Štátna filharmónia Košice, Bratislavský chlapčenský zbor, Gabriel Rovňák (dir.)

17. 02. 2022

Juraj Filas: Koncert pre husle a orchester "Za stratené lásky"

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Ivan Ženatý (vn), Štátna filharmónia Košice, Leoš Svárovský (dir.)

20. 06. 2019

Jozef Podprocký: Premeny spomienok, op. 71

Fantázia pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Mladí mladým – umelci vedcom, Štátna filharmónia Košice, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

21. 02. 2019

Ľubica Čekovská: Cantus Simplicissimus

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Michael Zlabinger (dir.)

24. 10. 2018

Jozef Podprocký: Fanfáry

k 50. výročiu Štátnej filharmónie Košice

Prvé uvedenie na Slovensku

Otvárací koncert Štátnej filharmónie Košice, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice

22. 03. 2018

Mirko Krajči: Dolorosa

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)

08. 11. 2017

Oľga Kroupová: Eo ipso

Koncert pre gitaru a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

08. 06. 2017

Peter Duchnický: Kontemplácia

pre husle a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ondrej Olos (dir.)

03. 11. 2016

Jozef Podprocký: Koncert pre violu a orchester, op. 69

Prvé uvedenie na Slovensku

Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

23. 04. 2015

Lukáš Borzík: Annuntiatio

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Vavřínek (dir.)

09. 04. 2015

Samuel Hvozdík: Acheron

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)

27. 11. 2014

Peter Duchnický: Hudba pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Leoš Svárovský (dir.)

14. 11. 2013

Peter Breiner: Battle from a Distance

Symfonická báseň

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

14. 11. 2013

Peter Breiner: P. I. Čajkovskij: Piková dáma

Orchestrálna suita

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

14. 11. 2013

Peter Breiner: Tango

pre klavír a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Peter Breiner (pf), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

04. 07. 2013

Mirko Krajči: Posolstvo Slova

Symfónia pre tenor, bas a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Ľudovít Ludha (t), Gustáv Beláček (b), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

30. 10. 2012

Juraj Filas: Symfónia č. 3 "Dokonané stvorenie"

pre recitátora, syntezátor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Marko Igonda (spk), Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)

10. 11. 2011

Norbert Bodnár: BaRock

Suita pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba novej chuti, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

20. 10. 2011

Peter Breiner: Slovenské tance, pochabé i smutné

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)


Premiéra častí č. 5 – 8.

11. 11. 2010

Jozef Kolkovič: Koncert pre akordeón a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Peter Katina (ac), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

06. 05. 2010

Peter Zagar: Chorál s variáciami

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Agnieszka Duczmal (dir.2)

05. 11. 2009

:

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival súčasného umenia Košice, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Košický spevácky zbor učiteľov, Štátna filharmónia Košice, Gábor Horváth (dir.)

05. 11. 2009

Peter Duchnický: Contrasts

pre hoboj a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Matúš Veľas (ob), Štátna filharmónia Košice, Gábor Horváth (dir.)

05. 11. 2009

Alexej Temnov: Moonzund

Predohra pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Gábor Horváth (dir.)

29. 10. 2009

Matúš Jakabčic: Medzi dvoma svetmi

pre symfonický orchester a jazzové kvinteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Oskar Rózsa (dir.), Štátna filharmónia Košice

05. 07. 2009

Víťazoslav Kubička: Šavol op. 182

Prvé uvedenie na Slovensku

Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK

INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Štrossová (s), Mária Eliášová (s), Matúš Tomko (b), Peter Ďúrovec (br), Ján Kapala (br), Mária Schlosserová (act ), Štátna filharmónia Košice, Adrian Kokoš (dir.)

30. 04. 2009

Norbert Bodnár: Ad libitum

Slávnostná predohra pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Leoš Svárovský (dir.)

06. 11. 2008

Jozef Podprocký: S Rozárkou, op. 54

Suita pre orchester z rovnomennej opery Jozefa Grešáka

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival súčasného umenia, Koncertná sála Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Rastislav Štúr (dir.)

06. 11. 2008

Gregor Regeš: Symfónia koncert pre orchester a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival súčasného umenia, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Gabriela Ujpálová (pf), Štátna filharmónia Košice, Rastislav Štúr (dir.)

16. 10. 2008

Igor Bázlik: Carpe diem

Malá predohra pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)

06. 12. 2007

Víťazoslav Kubička: Šavlovo obrátenie

Kantáta pre soprán, barytón, klarinet a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Eva Hornyáková (s), Martin Babjak (br), Július Klein (cl), Jerzy Swoboda (dir.)

27. 09. 2007

Mirko Krajči: Ouvertura festiva

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Jerzy Swoboda (dir.)

09. 11. 2006

Jana Kmiťová: Stilleben mit dem Wind (Zátišie s vetrom)

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival súčasného umenia Košice, Koncertná sála Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

02. 11. 2006

Iris Szeghy: Musica dolorosa

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Jaroslav Kyzlink (dir.)

6. 2006

Peter Duchnický: Overtura Festiva

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Tomáš Koutník (dir.)

04. 05. 2006

Norbert Bodnár: Apeiron

pre lesný roh, organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marek Vrábel (org), Zuzana Rzounková (cr), Vladimír Válek (dir.)

10. 11. 2005

Víťazoslav Kubička: Requiem op. 174

pre sóla, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Martin Mikuš (br), Martin Gurbaľ (b), Košický spevácky zbor učiteľov, Karol Petróczi (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Peter Feranec (dir.)

25. 11. 2004

Jozef Podprocký: Dialóg, op. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival súčasného umenia Košice, Košice, SK

INTERPRETI: Jozef Sokol (cr), Ivana Boggerová (ar), Štátna filharmónia Košice, Jerzy Swoboda (dir.)

25. 11. 2004

Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro

pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival súčasného umenia Košice, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Štátna filharmónia Košice, Jerzy Swoboda (dir.)


2. verzia – Rondo a Allegro pre violončelo a orchester.

20. 05. 2004

Jozef Podprocký: Symfónia č. 3 "Hommage à Jozef Grešák", op. 47

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Petr Vronský (dir.)

27. 11. 2003

Norbert Bodnár: Contagio amoris

Dotyk lásky

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival súčasného umenia Košice, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Lucia Knoteková (s), Marek Gurbaľ (b), Collegium Technicum, Karol Petróczi (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

15. 11. 2002

Vladimír Godár: Tombeau de Bartók

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)


Premiéra revidovanej verzie.

21. 02. 2002

Peter Breiner: There must be something...

Trojkoncert pre klavírne trio a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Trio Animae

29. 11. 2001

Milan Novák: Concertino

pre akordeón, sláčiky, harfu a bicie

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Vladimír Čuchran (ac), Štátna filharmónia Košice, Do Ki Kim (dir.)

11. 05. 2000

Norbert Bodnár: Air

pre anglický roh a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Iveta Bachmannová (ci), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

06. 04. 2000

Ladislav Kupkovič: Koncert D dur

pre kontrabas a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Štátna filharmónia Košice, Janusz Powolny (dir.)

2000

Ivan Buffa: Claudius

Predohra

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

08. 05. 1997

Jozef Podprocký: Symfónia č. 2 "Ecce homo", op. 39

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)

25. 04. 1996

Jozef Podprocký: Ave Maria (in memoriam Ján Cikker), op. 7 č. 2a

pre soprán (tenor) a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Štátna filharmónia Košice

04. 05. 1995

Norbert Bodnár: Symfónia č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

31. 10. 1991

Pavol Krška: Rekviem

verzia pre sóla, dva miešané zbory, organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Iveta Matyášová (s), Denisa Šlepkovská (a), Simon Šomorjai (t), František Balún (b), Košický miešaný zbor, Júlia Ráczová (zbm), Ľubomír Demeter (org), Štátna filharmónia Košice, Ján Drietomský (dir.)

29. 09. 1989

Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)


Premiéra celého diela.

04. 05. 1989

Jozef Podprocký: Ouvertura festa, op. 18b

Slávnostná predohra pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

16. 02. 1989

Ján Zimmer: Concerto polifonico, op. 108

pre organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

16. 02. 1989

Andrej Očenáš: Nové brehy s dúhou nad Dunajom op. 58

symfonické finále

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

16. 02. 1989

Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

10. 03. 1988

Vladimír Bokes: Symfónia č. 5, op. 51

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

14. 02. 1988

Pavol Bagin: Allegro festivo

koncertná predohra

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

14. 02. 1988

Július Kowalski: Fresky

pre veľký symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

14. 02. 1988

Zdenko Mikula: Si krásna

Meditácia na tému Eugena Suchoňa

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

11. 02. 1988

Ján Zimmer: Symfónia č. 12, op. 107

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

06. 05. 1987

Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)


Premiéra 1. časti.

12. 02. 1987

Vladimír Godár: Meditácia

pre sólové husle, sláčikový orchester a tympany

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Peter Hamar (vn), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

13. 02. 1986

Tibor Andrašovan: Motýľ nad lampou

Cyklus piesní pre vyšší hlas a symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Mária Andrašovanová (s), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

14. 03. 1985

Vladimír Godár: Predohra

Hommage à Alfred Jarry

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

14. 02. 1985

Miro Bázlik: Balada-Koncert

pre violu a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

14. 02. 1985

Milan Novák: Hudba pre trombón a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Tibor Winkler (tn), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

14. 02. 1985

Juraj Beneš: Prelúdium pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

17. 01. 1985

Jozef Grešák: Prelúdium, intermezzo a tanec

(z opery Neprebudený), rev. B. Režucha

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Dušan Štefánek (dir.)

10. 05. 1984

Ladislav Holoubek: Vyznania op. 52

pre soprán (mezzosoprán) a klavír (orchester) na parafrázy starých textov

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Magdaléna Blahušiaková (s), Štátna filharmónia Košice, Ondrej Lenárd (dir.)

24. 04. 1984

Ján Zimmer: Komorný koncert, op. 102

pre portatív a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

09. 02. 1984

Vladimír Godár: Lyrická kantáta

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Mária Adamcová st. (ms), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

09. 02. 1984

Igor Bázlik: Štyri rozprávky pre detský zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

10. 02. 1983

Ladislav Holoubek: Concertino op. 67

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štefan Sklenka (ob), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

10. 02. 1983

Dušan Martinček: Symfónia in memoriam J. Haydn

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

10. 02. 1982

Ladislav Holoubek: Koncert op. 66

pre lesný roh a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Illéš (cr), Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)

10. 02. 1982

Július Kowalski: Symfónia č. 7 (Sonata quasi una sinfonia)

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)

22. 04. 1981

Jozef Podprocký: Dramatická predohra, op. 9 č. 2

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

16. 02. 1981

Jozef Podprocký: Dramatická štúdia, op. 9 č. 1

pre symfonický orchester podľa novely H. de Balzaca "Neznáme veľdielo"

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)

16. 02. 1981

Juraj Hatrík: Symfónia č. 1 "Sans Souci"

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)

23. 05. 1979

Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holásek (dir.)

18. 04. 1979

Ilja Zeljenka: Svadba

Tanečný obraz pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

16. 11. 1977

Jozef Grešák: Organová symfónia

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Ivan Sokol (org), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

04. 05. 1977

Jozef Grešák: Vokálna symfónia

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Košice, SK

INTERPRETI: Elena Hanzelová (s), Július Regec (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

12. 01. 1977

Ilja Zeljenka: Symfónia č. 3

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

05. 05. 1976

Jozef Grešák: Koncertantná symfonietta

(úprava Concertina pre husle a orchester z roku 1954)

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

05. 10. 1975

Jozef Podprocký: Maratónci mieru, op. 18a

Kantátová pieseň

Prvé uvedenie na Slovensku

50. výročie prvého štartu Medzinárodného maratónu mieru, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Roman Skřepek (dir.)

27. 06. 1974

Július Kowalski: Symfónia č. 5 (Partizánska)

Prvé uvedenie na Slovensku

Piešťanský festival, Koncertná sieň Slovan, Piešťany, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

29. 04. 1974

Jozef Podprocký: Predohra "…aere perennius monumentum…", op. 16

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

14. 03. 1973

Vladimír Bokes: Symfonické variácie, op. 14

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Urs Schneider (dir.)

20. 12. 1972

Jozef Grešák: Concertino

pre husle a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bardejov, SK

INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

12. 04. 1972

Jozef Grešák: Améby

Predohra pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

12. 01. 1972

Ivan Parík: Introdukcia k Haydnovej symfónii č. 102 B dur

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

27. 01. 1971

Juraj Hatrík: Dvojportrét

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

23. 09. 1970

Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

13. 05. 1970

Jozef Grešák: Rotory II.

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

1970

Ivan Parík: Fragmenty

Suita z baletu

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

08. 09. 2009

Mirko Krajči: Ouvertura festiva

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Békéscsaba, HU

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)

 • Prvé uvedenie na Slovensku

 • Prvé uvedenie v zahraničí

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 22.09.

  2022

  Haimoni Balgavá: Na Svišťovom štíte

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Rastislav Suchan (tr), Ján Hrubovčák (fu), Štátna filharmónia Košice, Bratislavský chlapčenský zbor, Gabriel Rovňák (dir.)

 • 17.02.

  2022

  Juraj Filas: Koncert pre husle a orchester "Za stratené lásky"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Ivan Ženatý (vn), Štátna filharmónia Košice, Leoš Svárovský (dir.)

 • 20.06.

  2019

  Jozef Podprocký: Premeny spomienok, op. 71

  Fantázia pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mladí mladým – umelci vedcom, Štátna filharmónia Košice, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

 • 21.02.

  2019

  Ľubica Čekovská: Cantus Simplicissimus

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Michael Zlabinger (dir.)

 • 24.10.

  2018

  Jozef Podprocký: Fanfáry

  k 50. výročiu Štátnej filharmónie Košice

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Otvárací koncert Štátnej filharmónie Košice, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice

 • 22.03.

  2018

  Mirko Krajči: Dolorosa

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)

 • 08.11.

  2017

  Oľga Kroupová: Eo ipso

  Koncert pre gitaru a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

 • 08.06.

  2017

  Peter Duchnický: Kontemplácia

  pre husle a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ondrej Olos (dir.)

 • 03.11.

  2016

  Jozef Podprocký: Koncert pre violu a orchester, op. 69

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

 • 23.04.

  2015

  Lukáš Borzík: Annuntiatio

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Vavřínek (dir.)

 • 09.04.

  2015

  Samuel Hvozdík: Acheron

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)

 • 27.11.

  2014

  Peter Duchnický: Hudba pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Leoš Svárovský (dir.)

 • 14.11.

  2013

  Peter Breiner: Battle from a Distance

  Symfonická báseň

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

 • 14.11.

  2013

  Peter Breiner: P. I. Čajkovskij: Piková dáma

  Orchestrálna suita

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

 • 14.11.

  2013

  Peter Breiner: Tango

  pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Peter Breiner (pf), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

 • 04.07.

  2013

  Mirko Krajči: Posolstvo Slova

  Symfónia pre tenor, bas a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Ľudovít Ludha (t), Gustáv Beláček (b), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

 • 30.10.

  2012

  Juraj Filas: Symfónia č. 3 "Dokonané stvorenie"

  pre recitátora, syntezátor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Marko Igonda (spk), Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)

 • 10.11.

  2011

  Norbert Bodnár: BaRock

  Suita pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba novej chuti, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

 • 20.10.

  2011

  Peter Breiner: Slovenské tance, pochabé i smutné

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

 • 11.11.

  2010

  Jozef Kolkovič: Koncert pre akordeón a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

 • 06.05.

  2010

  Peter Zagar: Chorál s variáciami

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Agnieszka Duczmal (dir.2)

 • 05.11.

  2009

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival súčasného umenia Košice, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Košický spevácky zbor učiteľov, Štátna filharmónia Košice, Gábor Horváth (dir.)

 • 05.11.

  2009

  Peter Duchnický: Contrasts

  pre hoboj a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Matúš Veľas (ob), Štátna filharmónia Košice, Gábor Horváth (dir.)

 • 05.11.

  2009

  Alexej Temnov: Moonzund

  Predohra pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Gábor Horváth (dir.)

 • 29.10.

  2009

  Matúš Jakabčic: Medzi dvoma svetmi

  pre symfonický orchester a jazzové kvinteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Oskar Rózsa (dir.), Štátna filharmónia Košice

 • 05.07.

  2009

  Víťazoslav Kubička: Šavol op. 182

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK

  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Štrossová (s), Mária Eliášová (s), Matúš Tomko (b), Peter Ďúrovec (br), Ján Kapala (br), Mária Schlosserová (act ), Štátna filharmónia Košice, Adrian Kokoš (dir.)

 • 30.04.

  2009

  Norbert Bodnár: Ad libitum

  Slávnostná predohra pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Leoš Svárovský (dir.)

 • 06.11.

  2008

  Jozef Podprocký: S Rozárkou, op. 54

  Suita pre orchester z rovnomennej opery Jozefa Grešáka

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival súčasného umenia, Koncertná sála Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Rastislav Štúr (dir.)

 • 06.11.

  2008

  Gregor Regeš: Symfónia koncert pre orchester a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival súčasného umenia, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Gabriela Ujpálová (pf), Štátna filharmónia Košice, Rastislav Štúr (dir.)

 • 16.10.

  2008

  Igor Bázlik: Carpe diem

  Malá predohra pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)

 • 06.12.

  2007

  Víťazoslav Kubička: Šavlovo obrátenie

  Kantáta pre soprán, barytón, klarinet a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Eva Hornyáková (s), Martin Babjak (br), Július Klein (cl), Jerzy Swoboda (dir.)

 • 27.09.

  2007

  Mirko Krajči: Ouvertura festiva

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Jerzy Swoboda (dir.)

 • 09.11.

  2006

  Jana Kmiťová: Stilleben mit dem Wind (Zátišie s vetrom)

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival súčasného umenia Košice, Koncertná sála Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

 • 02.11.

  2006

  Iris Szeghy: Musica dolorosa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Jaroslav Kyzlink (dir.)

 • 31.05.

  2006

  Peter Duchnický: Overtura Festiva

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Tomáš Koutník (dir.)

 • 04.05.

  2006

  Norbert Bodnár: Apeiron

  pre lesný roh, organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marek Vrábel (org), Zuzana Rzounková (cr), Vladimír Válek (dir.)

 • 10.11.

  2005

  Víťazoslav Kubička: Requiem op. 174

  pre sóla, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Martin Mikuš (br), Martin Gurbaľ (b), Košický spevácky zbor učiteľov, Karol Petróczi (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Peter Feranec (dir.)

 • 25.11.

  2004

  Jozef Podprocký: Dialóg, op. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival súčasného umenia Košice, Košice, SK

  INTERPRETI: Jozef Sokol (cr), Ivana Boggerová (ar), Štátna filharmónia Košice, Jerzy Swoboda (dir.)

 • 25.11.

  2004

  Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro

  pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival súčasného umenia Košice, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Štátna filharmónia Košice, Jerzy Swoboda (dir.)

 • 20.05.

  2004

  Jozef Podprocký: Symfónia č. 3 "Hommage à Jozef Grešák", op. 47

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Petr Vronský (dir.)

 • 27.11.

  2003

  Norbert Bodnár: Contagio amoris

  Dotyk lásky

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival súčasného umenia Košice, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Lucia Knoteková (s), Marek Gurbaľ (b), Collegium Technicum, Karol Petróczi (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 15.11.

  2002

  Vladimír Godár: Tombeau de Bartók

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

 • 21.02.

  2002

  Peter Breiner: There must be something...

  Trojkoncert pre klavírne trio a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Trio Animae

 • 29.11.

  2001

  Milan Novák: Concertino

  pre akordeón, sláčiky, harfu a bicie

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Vladimír Čuchran (ac), Štátna filharmónia Košice, Do Ki Kim (dir.)

 • 11.05.

  2000

  Norbert Bodnár: Air

  pre anglický roh a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Iveta Bachmannová (ci), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)

 • 06.04.

  2000

  Ladislav Kupkovič: Koncert D dur

  pre kontrabas a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice, SK

  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Štátna filharmónia Košice, Janusz Powolny (dir.)

 • 30.11.

  1999

  Ivan Buffa: Claudius

  Predohra

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 08.05.

  1997

  Jozef Podprocký: Symfónia č. 2 "Ecce homo", op. 39

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)

 • 25.04.

  1996

  Jozef Podprocký: Ave Maria (in memoriam Ján Cikker), op. 7 č. 2a

  pre soprán (tenor) a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Štátna filharmónia Košice

 • 04.05.

  1995

  Norbert Bodnár: Symfónia č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 31.10.

  1991

  Pavol Krška: Rekviem

  verzia pre sóla, dva miešané zbory, organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Iveta Matyášová (s), Denisa Šlepkovská (a), Simon Šomorjai (t), František Balún (b), Košický miešaný zbor, Júlia Ráczová (zbm), Ľubomír Demeter (org), Štátna filharmónia Košice, Ján Drietomský (dir.)

 • 29.09.

  1989

  Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 04.05.

  1989

  Jozef Podprocký: Ouvertura festa, op. 18b

  Slávnostná predohra pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 16.02.

  1989

  Ján Zimmer: Concerto polifonico, op. 108

  pre organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 16.02.

  1989

  Andrej Očenáš: Nové brehy s dúhou nad Dunajom op. 58

  symfonické finále

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 16.02.

  1989

  Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 10.03.

  1988

  Vladimír Bokes: Symfónia č. 5, op. 51

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 14.02.

  1988

  Pavol Bagin: Allegro festivo

  koncertná predohra

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 14.02.

  1988

  Július Kowalski: Fresky

  pre veľký symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 14.02.

  1988

  Zdenko Mikula: Si krásna

  Meditácia na tému Eugena Suchoňa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 11.02.

  1988

  Ján Zimmer: Symfónia č. 12, op. 107

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 06.05.

  1987

  Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 12.02.

  1987

  Vladimír Godár: Meditácia

  pre sólové husle, sláčikový orchester a tympany

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Peter Hamar (vn), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 13.02.

  1986

  Tibor Andrašovan: Motýľ nad lampou

  Cyklus piesní pre vyšší hlas a symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Mária Andrašovanová (s), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 14.03.

  1985

  Vladimír Godár: Predohra

  Hommage à Alfred Jarry

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 14.02.

  1985

  Miro Bázlik: Balada-Koncert

  pre violu a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 14.02.

  1985

  Milan Novák: Hudba pre trombón a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Tibor Winkler (tn), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 14.02.

  1985

  Juraj Beneš: Prelúdium pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 17.01.

  1985

  Jozef Grešák: Prelúdium, intermezzo a tanec

  (z opery Neprebudený), rev. B. Režucha

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Dušan Štefánek (dir.)

 • 10.05.

  1984

  Ladislav Holoubek: Vyznania op. 52

  pre soprán (mezzosoprán) a klavír (orchester) na parafrázy starých textov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Blahušiaková (s), Štátna filharmónia Košice, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 24.04.

  1984

  Ján Zimmer: Komorný koncert, op. 102

  pre portatív a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 09.02.

  1984

  Vladimír Godár: Lyrická kantáta

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Mária Adamcová st. (ms), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 09.02.

  1984

  Igor Bázlik: Štyri rozprávky pre detský zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 10.02.

  1983

  Ladislav Holoubek: Concertino op. 67

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štefan Sklenka (ob), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 10.02.

  1983

  Dušan Martinček: Symfónia in memoriam J. Haydn

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 10.02.

  1982

  Ladislav Holoubek: Koncert op. 66

  pre lesný roh a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Illéš (cr), Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)

 • 10.02.

  1982

  Július Kowalski: Symfónia č. 7 (Sonata quasi una sinfonia)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)

 • 22.04.

  1981

  Jozef Podprocký: Dramatická predohra, op. 9 č. 2

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 16.02.

  1981

  Jozef Podprocký: Dramatická štúdia, op. 9 č. 1

  pre symfonický orchester podľa novely H. de Balzaca "Neznáme veľdielo"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 16.02.

  1981

  Juraj Hatrík: Symfónia č. 1 "Sans Souci"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 23.05.

  1979

  Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Ladislav Holásek (dir.)

 • 18.04.

  1979

  Ilja Zeljenka: Svadba

  Tanečný obraz pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 16.11.

  1977

  Jozef Grešák: Organová symfónia

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Ivan Sokol (org), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 04.05.

  1977

  Jozef Grešák: Vokálna symfónia

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Košice, SK

  INTERPRETI: Elena Hanzelová (s), Július Regec (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 12.01.

  1977

  Ilja Zeljenka: Symfónia č. 3

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 05.05.

  1976

  Jozef Grešák: Koncertantná symfonietta

  (úprava Concertina pre husle a orchester z roku 1954)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 05.10.

  1975

  Jozef Podprocký: Maratónci mieru, op. 18a

  Kantátová pieseň

  Prvé uvedenie na Slovensku

  50. výročie prvého štartu Medzinárodného maratónu mieru, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Roman Skřepek (dir.)

 • 27.06.

  1974

  Július Kowalski: Symfónia č. 5 (Partizánska)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piešťanský festival, Koncertná sieň Slovan, Piešťany, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 29.04.

  1974

  Jozef Podprocký: Predohra "…aere perennius monumentum…", op. 16

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 14.03.

  1973

  Vladimír Bokes: Symfonické variácie, op. 14

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Urs Schneider (dir.)

 • 20.12.

  1972

  Jozef Grešák: Concertino

  pre husle a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bardejov, SK

  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 12.04.

  1972

  Jozef Grešák: Améby

  Predohra pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 12.01.

  1972

  Ivan Parík: Introdukcia k Haydnovej symfónii č. 102 B dur

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 27.01.

  1971

  Juraj Hatrík: Dvojportrét

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 23.09.

  1970

  Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 13.05.

  1970

  Jozef Grešák: Rotory II.

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 30.11.

  1969

  Ivan Parík: Fragmenty

  Suita z baletu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 08.09.

  2009

  Mirko Krajči: Ouvertura festiva

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Békéscsaba, HU

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller (dir.)

x