• 1985

  Beneš, Juraj: Prelúdium pre orchester (ukážka)

  Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • Hrušovský, Ivan: Hudba Vincentovi Hložníkovi

  Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Dvojportrét

  Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC

x