• Hatrík, Juraj: Dolcissima mia vita... Poéma v troch častiach pre sláčikové kvarteto

    Zwiebelovo kvarteto

    Zdroj: Archív HC

x