• 2019

  Redakcia: Mucha Quartet a ich nové CD Štyria hudci

  Opera Slovakia 10. 3., 2019

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Iva Bittová & Mucha Quartet

  Opera Slovakia 24. 7., 2017

 • 2016

  VILIKOVSKÁ, Zuzana: Bittová pomohla sláčikovému kvartetu spievať

  SME / Kultúra 29. 11., 2016

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 9

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet : Štyria hudci [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 38

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Technik STU v Banskej Štiavnici

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 5

 • 2019

  ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 2

 • 2019

  MARTON, Ivan: Bratislava CROSSOVER festival

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 6 – 7

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Mucha Quartet, F. Jaro - Bella, Dvoŕák [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 56

 • 2018

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Modrokamenská hudobná slávnosť

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 7

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Debussy 100 rokov po...

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 3

 • 2017

  SZÉKELYOVÁ, Zuzana: Gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 10 – 13

 • 2016

  PLATZNER, Alexander: Do tretice všetko najlepšie

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 12

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 2

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Úspešný večer Mucha Quartet

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 2

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Radosť z komorného muzicírovania

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 10

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Allegretto Žilina 2015

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 4 – 5

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Mucha Quartet - Haydn, Mozart, Ravel [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 34 – 35

 • 2014

  KUBANDOVÁ, Janka: Mucha Quartet: Kvarteto je pre nás najmä o ľudskom prístupe

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 18 – 19

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 5

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 2

x