• 2002 – 2007

  Konzervatórium v Bratislave (husle – Stanislav Mucha)

 • 2007 – 2010

  VŠMU v Bratislave (husle – Jozef Kopelman, komorná hra – Ján Slávik)

 • 2010

  štipendista nadácie Yamaha Music Foundation of Europe

 • 2010 – 2011

  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (husle – Jan Pospichal, komorná hra – Peter Schuhmayer, Johannes Meissl (Artis Quartett Wien) a Marialena Fernandesová)

 • 2012 - 2015

  VŠMU, doktorandské štúdium (Alexander Jablokov)

 • majstrovské kurzy:

  pod vedením viacerých významných huslistov (Jindřich Pazdera, Vesselin Parashkevov, Jozef Kopelman, Serguei Azizian, Isaac Schuldman, Simone Jandl, Francesco Senese)

 • od 2003

  primárius Mucha Quartet

Juraj Tomka je v súčasnosti prvým huslistom Mucha Quartet a primárne sa venuje komornej hudbe. V minulosti pôsobil aj v International Youth Symphony Orchestra, Bremen (dir. Heiner Buhlmann), Wiener Jeunesse Orchester, Viedeň (dir. Herbert Böck), European Union Youth Orchestra (dir. Vladimir Ashkenazy), bol členom Slovenskej filharmónie, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, komorného orchestra Capella Istropolitana, Spira mirabilis, Slovenského kvarteta a Klavírneho tria Istropolis.

Juraj Tomka ako sólista vystúpil s viacerými telesami (Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave, Symfonický orchester VŠMU Bratislava, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto, VŠMU Baroque Ensemble, Barokový komorný orchester a ď.). V rámci BHS 2013 sa predstavil samostatným recitálom nazvaným „Večer sonát“ (s klaviristom Marošom Klátikom). Umelecká spolupráca oboch umelcov pretrváva aj do súčasnosti a okrem velkého počtu realizovaných koncertov vydali v roku 2020 CD s názvom Skladby pre husle a klavír uhorského huslistu a skladateľa Misku Hausera pochádzjúceho z Pressburgu.

Početné umelecké účinkovania Juraja Tomku v súčasnosti súvisia najmä s jeho pôsobením na poste primária Mucha Quartet, s ktorým získal popredné umiestnenia na prestížnych zahraničných súťažiach a účinkoval s ním na koncertoch a festivaloch doma i v zahraničí (Bratislavské hudobné slávnosti, Pražská jar, recitál vo viedenskom Musikverein, Bordeaux String Quartet Festival, Komorné dni J. N. Hummela, Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Albrechtina – (Ne)známa hudba, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Konfrontácie, Hudba Modre, Divergencie a ď.).

Juraj Tomka je pedagógom Konzervatória v Bratislave a odborným asistentom na Katedre strunových a dychových nástrojov HTF VŠMU. Je editorom nového vydania Metodiky hry na husliach významného slovenského pedagóga Viliama Kořínka (vyd. Hudobné centrum, 2020).

x