• 2017

    TURÁK, František: Albrechtina: Peter Breiner 60

    Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 4 – 5

  • 2017

    ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

    Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 11

x