• 2016

  Cena ministra kultúry SR

  za mimoriadny prínos v oblasti komornej hry na Slovensku počas 40-ročnej aktívnej umeleckej činnosti telesa, sústavnú propagáciu slovenskej tvorby, vysokú interpretačnú úroveň a reprezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí

 • 2015

  Cena Nadácie Tatra banky za umenie

  - laureát v kategóriii Hlavná cena za autorstvo, album String Quartets - pri príležitosti 40. výročia založenia súboru

 • 1987

  Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent, súťaž v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti

  - účasť

 • 1987

  Cena Frica Kafendu

  za sústavnú propagáciu slovenskej tvorby a vysokú interpretačnú úroveň

 • 1982

  Medzinárodná súťaž sláčikových kvartet, Evian (FR)

  - 2.cena v súťaži modernej hudby a 3. cena v hlavnej kategórii

 • 1981

  Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)

  - 1. cena a Cena za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby

 • 1981

  Cena Slovenského hudobného fondu

 • 1981

  Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky

  - 1. cena a Cena SHF za najlepšiu interpretáciu slovenskej skladby

 • 1980

  Premio Vittorio Gui, Florencia (IT)

  - úspešná reprezentácia

 • 1977

  Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)

  - 3. miesto

x