Súbor OPERA APERTA vznikol v roku 1996 z podnetu niektorých hráčov súboru pre súčasnú hudbu VENI ensemble ako komorné združenie pre hudbu klasicisticko-romantickej tradície a 20. storočia. Jeho perspektívne nástrojové obsadenie predpokladá prítomnosť sláčikového kvarteta, klavíra, flauty a klarinetu. Toto vymedzenie otvára priestor a variabilitu pre uskutočnenie zámeru ensemblu: formovať jednotlivé programy podľa rôzne definovaných paralel či naopak kontrapozícií, ktoré vytvárajú dramaturgické spojivo uvádzaných skladieb. Realizácia tejto myšlienky je dlhodobý projekt, ktorého cieľom je tvorivé uchopenie a porozumenie európskeho hudobného dedičstva z perspektívy konca 20.storočia.


x