• 1994

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 4, s. 4

 • 1994

  OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ, S.: Znovuzrodenie Trávničkovho kvarteta

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 2, s. 8

 • 1993

  UHLIARIKOVÁ, Beáta: Informácia

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 3, s. 2

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: Trávničkovci - záruka kvality

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 19, s. 4

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: 37. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 14, s. 4

 • 1992

  BERGER, Igor: Trávničkovo kvarteto v USA

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 2, s. 7

 • 1990

  REŽUCHOVÁ, Viera: Na margo žilinskej prehliadky

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 9, s. 3

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 19, s. 3

 • 1989

  BERGER, Igor: Recenzujeme

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 14, s. 5(recenzia dvoch CD - Debussy, Ravel: String Quartets; Dvořák: Strings Quartets)

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Bedřich Smetana : Sláčikové kvartetá

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 3, s. 6

 • 1988

  DOBROTKOVÁ, Anna: Sláčikové dni v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 15, s. 4

 • 1988

  FELLEGI, Pavol: Výhoda či handicap? [rozhovor]

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 13, s. 4

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Trávničkovci jubilejne

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 4, s. 4

 • 1987

  -gj-: XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 17, s. 4 – 5

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 10, s. 3

 • 1986

  -MB-: Staccato : Z umeleckej činnosti Trávničkovho kvarteta

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 12, s. 2

 • 1986

  ALBRECHT, Ján: Mikuláš Zmeškal : Sláčikové kvartetá G dur a g mol [recenzia LP]

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 9, s. 5

 • 1986

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Concerti da camera

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 2, s. 4

 • 1986

  KALNICKÁ, Zdenka: Slovenská hudba v Múzeu

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 2, s. 7

x