• 1986

  Zlatý erb vydavateľstva OPUS

  za umeleckú realizáciu sláčikových kvartet L. Janáčka

 • 1981

  Cena Frica Kafendu

  za vynikajúce predvedenie diel Júliusa Kowalského a Jozefa Malovca, s prihliadnutím na interpretačné úspechy doma i v zahraničí

 • 1981

  Medzinárodná súťaž sláčikových kvartet, Colmar (FR)

  - Cena F. Liebstoeckla za najlepšiu interpretáciu diela 20. storočia (za 1. sláčikové kvarteto Leoša Janáčka)

 • 1979

  Medzinárodná súťaž komornej hudby "Premio Vittorio Gui", Florencia (IT)

  - 1. cena

 • 1974

  Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)

  - čestné uznanie

x