Foto: SLOVENSKÉ MELÓDIE & TATIANA HAJZUŠOVÁ

SLOVENSKÉ MELÓDIE & TATIANA HAJZUŠOVÁ

Aktuality

|

17. 05. 2022

Vychutnajte si online koncert talentovanej sopranistky Tatiany Hajzušovej, ktorá v rámci projektu „Fórum mladých talentov“ nahrala v sprievode klaviristu Branka Ladiča deväť skladieb popredných slovenských skladateľov – Mikuláš Schneider-Trnavský, Eugen Suchoň, Dezider Kardoš, Bartolomej Urbanec a Ľuboš Bernáth.
 
ONLINE KONCERT JE DOSTUPNÝ NA YOUTUBE.
 
Fórum mladých talentov, účastníkov medzinárodných interpretačných súťaží, je cyklus komorných koncertov, ktorý organizuje Hudobné centrum s finančným prispením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Cieľom je podpora mladých talentov zo Slovenskej republiky v oblasti hudobného umenia, možnosť účasti na medzinárodných interpretačných súťažiach na Slovensku i v zahraničí.
 
Tatiana Hajzušová (1996) je absolventkou spevu Bratislavského Konzervatória (Božena Ferancová), kde študovala aj hru na klavíri (Dany Hajóssy). V súčasnosti je študentkou HTF VŠMU v Bratislave, pod vedením Boženy Ferancovej.
 
Počas štúdia získala niekoľko významných ocenení na renomovaných medzinárodných speváckych súťažiach. V roku 2015 získala 1. miesto na medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline, 1. miesto na Medzinárodnej speváckej súťaží Antonína Dvořáka v Karlových Varoch v kategórii „Operní naděje“, 1. miesto na medzinárodnej speváckej súťaži v Olomouci a zároveň titul laureáta súťaže. V roku 2016 získala 2. miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Pro Bohémia v Ostrave. V roku 2017 sa umiestnila na 2. mieste na Medzinárodnej speváckej súťaži Iuventus Canti vo Vrábľoch v kategórii ženy do 24 rokov. V tom istom roku sa stala laureátkou na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera-Trnavského v kategórii ženy do 24 rokov, kde jej okrem prvého miesta porota udelila aj cenu Hudobného Centra a cenu operného speváka Otakara Kleina. O rok neskôr získala prvé miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Elizabeth Házy. Minulý rok v júni bola najmladšou účastníčkou (semifinále), na prestížnej medzinárodnej súťaži Galiny Vyshnevskej v Moskve.
 
Reprezentovala Slovensko na Slovenskej ambasáde v Taliansku a v Rakúsku. V roku 2018 vystúpila na pôde Slovenskej filharmónii v Bratislave. Vo februári predstavila vokálnu tvorbu významných slovenských skladateľov v spolupráci so zaslúžilou umelkyňou Ukrajiny Ľubov Gunder, na medzinárodnom festivale vo Ľvove, na pôde National music Academy M. Lysenka.
x