Foto: Aktuálna ponuka hudobných programov pre deti a mládež

Aktuálna ponuka hudobných programov pre deti a mládež

Hudobné programy pre deti a mládež

|

25. 01. 2023

Hudobné centrum (HC), štátna kultúrna inštitúcia patriaca Ministerstvu kultúry, realizuje o.i. hudobné programy pre všetky typy školských zariadení a cieľových skupín detí  a mládeže už od roku 1956.

Hudobné programy HC:

  • majú výchovno-vzdelávací charakter
  • majú minutáž do 50´ - hovorené slovo + hudobné vstupy
  • sú akreditované odbornou pedagogicko – muzikologickou komisiou HC
  • sú dotované z rozpočtu MK SR, ktoré ako gestor inštitúcie garantuje seriózny prístup pri organizácii, profesionalitu a odborný základ každého hudobného programu
  • sú interpretované profesionálnymi umelcami a hudobnými pedagógmi

Naša aktuálna ponuka pre:

 

Materské školy

   1. Ako vetrík rozfúkal píšťalky a roztancoval deti - fotogaléria
   2. Husle, či klavír? (program realizovaný najmä v Košickom a Prešovskom kraji) – MŠ + I. stupeň ZŠ

Viac informácií k programom pre materské školy.

 

 I. stupeň základných škôl

   1. Barbora Kardošová: Traja kamaráti a fakticky fantastický bunker – hudobné čítanie - fotogaléria
   2. Husle, či klavír? (program realizovaný najmä v Košickom a Prešovskom kraji)
   3. Dychové nástroje v súhre – I. aj II. stupeň ZŠ - fotogaléria

Viac informácií k programom pre I. stupeň základných škôl.

 

 II. stupeň základných škôl, stredné školy

   1. Dychové nástroje v súhre - I. aj II. stupeň ZŠ - fotogaléria
   2. Hudobné potulky - II. stupeň ZŠ + SŠ - fotogaléria
   3. Dvořák – hudba života - II. stupeň ZŠ + SŠ - fotogaléria
   4. Kráľovská hudba gotiky a renesancie - II. stupeň ZŠ + SŠ

Viac informácií k programom pre II. stupeň základných škôl a stredné školy.

 

Základné umelecké školy, konzervatóriá

   1. Hudobné potulky - fotogaléria
   2. Dvořák – hudba života fotogaléria
   3. Kráľovská hudba gotiky a renesancie
   4. Dychové nástroje v súhre  - program použiteľný pre ZUŠ - fotogaléria

Viac informácií k programom pre základné umelecké školy a konzervatóriá.

  

„Univerzálne“ hudobné programy pre väčší počet detí (do 150), použiteľné pre ktorúkoľvek vekovú a cieľovú skupinu poslucháčov  - deti MŠ, žiaci I. a II. stupňa ZŠ, stredoškoláci, žiaci ZUŠ a študenti konzervatórií

   1. Hudobné projekty súboru pre starú hudbu Solamente naturali:
Marionety z Lubeníka - fotogaléria
Struny sa hrajú - fotogaléria
   2. Hudobný program world music skupiny Banda:
Ľudová hudba kedysi a dnes - fotogaléria

Viac informácií k univerzálnym hudobným programom pre deti a mládež.

 

Kontakt pre viac informácií a objednávku vystúpení:

lucia.luknarova@hc.sk
tel. +421 903 453 611

x