Allegretto Žilina - Pandemické opatrenia

Foto: Allegretto Žilina - Pandemické opatrenia

Milí návštevníci, dovoľte nám informovať, že festival Allegretto Žilina sa riadi aktuálne platnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva a aktuálne platným Semaforom pre kultúrne podujatia:
 
V stupňoch Ostražitosť, I. stupeň varovania, II. stupeň varovania či III. stupeň varovania prechádzame do režimu KZ (kompletne zaočkovaní) a kapacita Domu umenia Fatra sa bude upravovať podľa aktuálneho stupňa.
 
Návštevníci sú povinní mať počas celého pobytu v Dome umenia Fatra prekryté dýchacie cesty rúškom/respirátorom.
 
ZMENY VYHRADENÉ PODĽA PLATNÝCH PROTIPANDEMICKÝCH PREDPISOV.


Aktualizované: 18. 09. 2021
x