Michaela Koudelková - flauta

Michaela Koudelková

vyštudovala hru na zobcovú flautu na Akademii Muzycznej v Krakove v triede Petera Holtslaga a Erika Bosgraafa. Je tiež absolventkou Gymnázia v Boskoviciach a Konzervatória Brno. V súčasnosti pokračuje v doktorandských štúdiách na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne pod vedením Barbary Marie Willi. V auguste 2019 sa Michaela predstavila na sólových recitáloch v rámci Fringe Oude Muziek Festival Utrecht. V apríli roku 2019 sa stala laureátkou medzinárodnej súťaže Tel Aviv Recorder Competition v Izraeli, kde bola ocenená 1. cenou. V júni 2018 sa predstavila vo finále Kaleidoscope Vocal and Instrumental Competition v Santa Monice (USA), kde bola vybraná medzi 6 finalistov z celkom 2000 účastníkov 88 krajín sveta. Pravidelne sa zúčastňuje majstrovských interpretačných kurzov v Čechách i v zahraničí; The Ringve International Summer Course v Sunde (Nórsko), Arte Dei Suonatore Masterclasses (Poľsko), Letná škola starej hudby Prachatice, Letná škola barokovej hudby v Kelči a Holešove. Zdokonaľuje sa v hre na zobcovú flautu a tiež čembalo pod vedením popredných českých a zahraničných lektorov: Bolette Roed, Eva Harmuthová, Jan Kvapil, Ashley Solomon, Roberto Bando, William Dongois, Karel van Steenhoven, Sarig Sela, Michael Posch, Carsten Eckert, Aureliusz Goliński, Tomasz Pokrzywiński, Joanna Boślak-Górnik, Ketil Haugsand, Gottfried von der Goltz, Kristin von der Goltz, Thomas Boysen, Monika Knoblochová a Erik Dippenaar. Absolvovala individuálne hodiny u holandského lektora Thijse van Baarsela na Akadémii starej hudby v Brne. V rámci krátkeho študijného pobytu v Holandsku sa vzdelávala na Hogeschool voor de Kunsten Utrecht v triede Heika ter Sheggetta. Zúčastnila se tiež výberového kurzu Akademia Händlowska, kde mala možnosť spolupracovať s Robertom Hollingworthom, Rachel Podger alebo Alison McGillivray.

Michaela Koudelková sa predstavila na hudobných festivaloch v Českej republike i v zahraničí (Hudobný festival Znojmo, Hudobné slávnosti, Janáčkův máj, Musica Holešov, Bacha na Mozarta!, Hudobné lahôdky, Młoda Muzyka Dawna, Opera Nova v Bydgošči, Bach Tribute, Dni Bachowskie, Nitrianska hudobná jeseň, Barok v Radości, Barok na Spiszu, Bach Kraków Festiwal). Vystúpila na koncertoch v Českej republike, Slovensku, Poľsku, Rakúsku, Anglicku a Nórsku.

Spolupracovala so súbormi Musica aeterna, The Czech Ensemble Baroque, Cappella Cracoviensis, Ensemble Opera Diversa, Moravský komorný orchester, Cornu Copiae, Quartetto Nero, Ensemble Hand-Made, Janáčkova filharmónia Ostrava, Filharmónia Hradec Králové, Orkiestra Barokowa AMuz v Krakove, La Tempesta alebo Sine Nomine Ensemble. Je spoluzakladateľkou súboru Ensemble Musica Armonia a česko-poľského barokového zoskupenia Il Giorno Felice, s ktorým sa predstavila vo finále York Early Music International Young Artists Competition 2015 vo Veľkej Británii.

Zúčastnila sa úspešne niekoľkých súťaží (Prague Junior Note aď.). Je trojnásobnou laureátkou interpretačnej súťaže v rámci Letnej školy barokovej hudby v Kelči a v Holešove (2009, 2010, 2012). Roku 2011 sa zúčastnila medzinárodnej súťaže Pro Bohemia Ostrava, kde získala 1. cenu, titul Laureáta a Absolútneho víťaza. Roku 2012 získala 1. cenu a celkové víťazstvo v odbore hra na zobcovú flautu v celoštátnej súťaži konzervatórií. Roku 2014 zvíťazila v prehrávkach o sólový výstup s Janáčkovou filharmóniou Ostrava. Roku 2016 získala s Ensemblom Nomen Nescio 2. cenu a špeciálnu cenu poľského rádia Merkury na súťaži komorných ansámblov v Poznani.

Michaela Koudelková sa venuje predovšetkým interpretácii starej hudby a hrá na kópie dobových nástrojov. Od roku 2016 sa aktívne venuje tiež pedagogickej činnosti, vyučuje hru na zobcovú flautu na Konzervatóriu Brno a v rámci doktorandského štúdia vyučuje barokovú a klasicistickú komornú hru na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.

www.michaelakoudelkova.com

x