Marco Vlasák - dirigent

Marco  Vlasák

Slovenský dirigent Marco Vlasák je čerstvým držiteľom prvej ceny na medzinárodnej dirigentskej súťaži „Nino Rota“ v talianskej Matere, kde obdržal aj cenu publika. V roku 2019 absolvoval magisterské štúdium orchestrálneho dirigovania v triede Mariána Lejavu a bakalárske štúdium v odbore skladba, ktoré ukončil pod vedením Vladimíra Godára na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Od roku 2012 začal študovať orchestrálne dirigovanie pod vedením Júliusa Karabu. Na absolventskom koncerte odznela pod jeho taktovkou Symfónia g mol č. 40 W. A. Mozarta. Počas štúdií na VŠMU v Bratislave sa angažoval v mnohých projektoch ako napr. Orfeus, AsynChronie, Opera pod mostom, či európsky projekt Biela noc. V roku 2016 zdokonalil svoje dirigentské schopnosti na Royal Conservatoire v holandskom Haagu v rámci programu Erasmus+, kde spolupracoval so svetovými dirigentmi a osobnosťami ako Jac van Steen, Kenneth Montgomery a Alex Schillings. V roku 2018 využil túto možnosť opäť a to na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni pod vedením Johannesa Wildnera. Štúdium dirigovania bakalárskeho stupňa úspešne ukončil Škótskou symfóniou F. Mendelssohna-Bartholdyho so Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu a magisterský stupeň opätovne zavŕšil Symfóniou g mol č. 40 W. A. Mozarta s orchestrom Slovenskej filharmónie.
V lete v roku 2018 získal štipendium Spoločnosti Richarda Wagnera v Nemeckom Bayreuthe. Marco Vlasák v súčasnosti pôsobí ako asistent dirigenta v Slovenskom mládežníckom orchestri, dirigent a zbormajster Komornej opery Bratislava, je pedagógom skladby a dirigovania na Súkromnom konzervatóriu v Nitre a dirigentom detského orchestra a pedagógom na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave. Od roku 2014 je pravidelne pozývaný do medzinárodného projektu VENI Academy. Práve vďaka VENI sa zúčastnil na početných festivaloch ako Ars nova Košice 2014, Hudba dneška 2014 v Slovenskej Národnej Galérii, Radio_Head Awards Festival 2015 atď. Tak isto spolupracoval ako dirigent s Orchestra della Magna Grecia, v projekte Opera Aeterna II s barokovým súborom Musica Aeterna, v rámci koncertov o. z. Albrechtina, na nahrávaní filmovej hudby (pre road movie Tlmočník) so Solamente Naturali, ďalej s komorným orchestrom ZOE a taktiež v projekte Orlando Tango v Bambergu.

www.marcovlasak.com

x