Pavol Praženica - klavír

Pavol Praženica

Hre na klavír sa venuje od svojich piatich rokov. V júni tohto roku ukončil štúdium klavíra na Gymnáziu a Hudobnej škole hlavného mesta Prahy v triede prof. Libuše Tichej. Od roku 2009 sa kontinuálne vzdelával v triede talentovaných študentov na Hudobnej Akadémii múzických umení v Prahe pod vedením prof. Aleny Vlasákovej. Externe formou konzultačných hodín spolupracuje s prof. Ivanom Gajanom. Súčasne sa od roku 2015 venuje sólovému spevu v triede prof. Jaroslava Mrázka. Aktuálne je prijatý a začína študovať sólový klavír na Hudobnej Akadémii múzických umení v Prahe v triede významného klavírneho virtuóza prof. Iva Kahánka.

Pavol je úspešný klavirista so širokým repertoárom od obdobia baroka po hudbu 21. storočia. Jeho hra vyniká technickou dokonalosťou, vrúcnym osobitým prejavom a zmyslom pre detail. Už od útleho detstva sa zúčastňoval klavírnych súťaží v Českej Republike, na Slovensku, v Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Rakúsku, Poľsku a Holandsku, na ktorých dosiahol skvelé výsledky a opakovane získal titul laureáta.

Medzi jeho výrazné úspechy patrí víťazstvo na súťaži Pro Bohemia v Ostrave v roku 2013, víťazstvo na medzinárodnom klavírnom festivale v poľských Glubczyciach (2013), titul víťaza na súťaži Klavírna Orava a titul absolútneho víťaza v súťaži Prague Junior Note za účasti 111 účastníkov (2015). Ďalej obsadil druhé miesto na medzinárodnej súťaži W. A. Mozarta v Ríme (2016), na medzinárodnej súťaži FLAME v Paríži a na medzinárodnej súťaži Young Pianist of the North v Newcastli, v tom istom roku zvíťazil na medzinárodnej súťaži Virtuosi Musica di Pianoforte v Ústí nad Labem. V roku 2018 zvíťazil a súčasne obdržal cenu pre najlepšieho slovenského účastníka na medzinárodnej súťaži Piano Talents for Europe v Dolnom Kubíne a obsadil tretie miesto na prestížnej medzinárodnej súťaži v Enschede v Holandsku. Naposledy v roku 2019 získal druhé miesto na medzinárodnej súťaži v Broumove v Českej republike a stal sa absolútnym víťazom celoštátnej súťaže Konzervatórií a hudobných Gymnázií Českej republiky.

Pavol Praženica absolvoval viaceré majstrovské kurzy pod vedením renomovaných klaviristov. Je absolventom majstrovského kurzu na VŠMU v Bratislave pod vedením doc. Františka Perglera a prof. Gábora Echardta, na „International Music and Dance Academy Domaine Forget“, v Saint-Irénée v Kanade pod vedením prof. Shaia Wosnera, prof. Mari Kodama či prof. Benedetta Lupa. Absolvoval medzinárodné letné kurzy Pražského konzervatória pod vedením prof. Martina Kasíka, prof. Milana Langera a prof. Avedisa Kouyoumdjiana, ďalej majstrovský kurz „Järna Festival Academy“ vo Švédsku pod vedením prof. Petera Friis Johanssona, prof. Tima Hortona a prof. Yuvala Gotlibovicha, majstrovské kurzy v Českej republike a Slovinsku pod vedením takých významných interpretov ako sú prof. Ivo Kahánek, prof. Boris Giltburg, prof. Lukáš Vondráček, alebo prof. Epifaneo Comis.

Usporiadal mnoho recitálov doma i v zahraničí, okrem iných, sólový recitál na pôde Veľvyslanectva Českej Republiky v Jeruzaleme a v Berlíne, v múzeu Bedřicha Smetanu v Prahe, v sále Pražskej Chodovskej tvrdzi, v Átriu na Pražskom Žižkove, v kultúrnom centre Stanica v Žiline, v Dome umenia Fatra v Žiline, ako pozvaný interpret v Kultúrnych centrách Deventeri a Enschede v Holandsku, či v Historickej sále Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Ako sólista vystupoval so Symfonickým orchestrom Prahy 8, Československým komorným orchestrom Praha, Štátnym komorným orchestrom Žilina. So Symfonickým orchestrom hl. mesta Prahy FOK a Orchestrom Národného divadla Praha opakovane vystupoval v sídle Českej filharmónie v Rudolfíne, ďalej spolupracoval s Komorným orchestrom Czech Virtuosi a Janáčkovou filharmóniou Ostrava pod vedením renomovaných dirigentov Simona Chalka, Thomasa Le Duc-Moreau, Jana Kučeru, Václava Blahunka a Mikhaila Gertsa.

Okrem sólovej hry sa venuje aj komornej hudbe, spolupracuje s mnohými interpretmi, predovšetkým s Natáliou Toperczerovou a Davidom Pěruškom v rámci klavírneho tria. V roku 2018 roku získal cenu za klavírnu spoluprácu na medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline. Pavol mnohokrát interpretoval skladby v sále Martinů na HAMU, bol pozvaný ako hosť na koncerty Kühnovho detského zboru vrátane turné v Španielsku, pravidelne sólovo hral na koncertoch organizovaných Gymnáziom a Hudobnou školou hlavného mesta Prahy, Pražským konzervatóriom a Hudobnou akadémiou múzických umení v Prahe.

 

x