Ľubica Paurová - čembalo

Ľubica Paurová

Žilinská rodáčka Ľubica Paurová vyštudovala klavír na miestnom konzervatóriu u profesorky Dariny Andrejkovej (2009 – 2013). Starej hudbe sa venuje od svojich 17 rokov, kedy začala navštevovať súkromné hodiny čembala u profesorky Brnenského konzervatória, Moniky Šujanovej. V štúdiu pokračovala na Kunstuniversität Graz, kde študovala odbor čembalo a generálbas u profesora Michaela Hella (2013 – 2017). Štúdium ukončila s vyznamenaním a titulom Bachelor of Arts. Následne pokračovala v magisterskom štúdiu na Hochschule für Musik Freiburg v koncertnom sólovom odbore ako čembalistka v triede Dr. Roberta Hilla a Michaela Behringera. Ľubica Paurová ukončila štúdium v Januári 2020 a v súčasnosti sa zameriava na špecializované magisterské štúdium v historicky poučenej interpretácii a generálbase vo Freiburgu (Jeana-Christophe Dijoux).

Ľubici Paurovej bolo počas posledných rokov udelených niekoľko medzinárodných ocenení ako hráčke v komornom zoskupení, ale aj ako sólistke. V komornej hudbe možno spomenúťMedzinárodnú súťaž Svirel v Slovinsku (Golden Award & absolútny víťaz kategórie komorná hudba). Medzinárodnú súťaž Premio Selifa v Taliansku (2. miesto), Medzinárodnú súťaž Biagio Marini v Nemecku (3. miesto). Ako sólistke jej bolo udelené 1.miesto na štipendijnej súťaži Martha Debelli v Rakúsku, Golden Award na medzinárodnej súťaži Svirel a taktiež 1. miesto a cena absolútnej víťazky kategórie na Medzinárodnej čembalovej súťaži Wandy Landowskej v Talianskom Bari. Ľubica vystúpila na mnohých medzinárodných festivaloch ako napríklad festival Arsonore (Rakúsko), Styriarte (Rakúsko), Grandezzae Meraviglie (Taliansko), Anima mea (Taliansko), Šv. Kazimiero festivalio (Litva), Baroko Pavasaris Biržuose (Litva), ISCM - World New Music Days (Slovensko) a Ecchi lontani (Taliansko). Jej sólová nahrávka a taktiež nahrávky s jej barokovým triom (spolu s barokovým huslistom Gabrielem Toskani a flautistom Martinom Bolterauerom) boli odvysielané Litovským národným rozhlasom LRT a rakúskym Radio Klassik. Taktiež odohrala 2 komorné koncerty vysielané Rakúskym národným rozhlasom ORF.

Z majstrovských kurzov, ktoré absolvovala možno spomenúť mená ako WilliamChristie, Lars Ulrik Mortensen, Christine Schornsheim, Marianne Müller, Beatrice Martin a Egon Mihajlovic. Ľubica Paurová získala viaceré štipendiá, napr. Williamson Foundation of Music (USA), New Europe Talent (Slovensko), Yehudi Menuhin: Life Music Now (Nemecko), ročné štipendium Kunstuniversität Graz (Rakúsko) a Deloitte Talent Award (Slovensko).

x