Markéta Klaudová - soprán

Markéta Klaudová

Narodila sa do hudobníckej rodiny v Brne, začínala v zbore Kantiléna a potom účinkovala vo viacerých predstaveniach Národného divadla Brno ako členka detského zboru nielen v Čechách, ale i na mnohých zahraničných scénach (Japonsko, Veľká Británia, Rakúsko).
V priebehu svojho štúdia na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne niekoľkokrát úspešne reprezentovala školu na speváckych súťažiach a v roku 2014 pokračovala v štúdiu aj v zahraničí, na štátnom konzervatóriu v talianskom Campobasse pod vedením profesorky Aldy Caiello.
V tom istom roku sa zúčastnila Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, kde získala dve zvláštne ceny za interpretáciu. V roku 2018 úspešne ukončila svoje magisterské štúdiá a už pravidelne spolupracuje s mnohými orchestrami - (AKAMUS, L'armonia Terrena, Česká filharmónia, Czech virtuosi, Filharmónia Brno, Zlínska filharmónia, atď.) a dirigentami (M. Minkowski, A. Liebreich, J. Kyzlink, Z. Klauda, J. Klecker, R. Kružík a ďalší).

Svoje prvé divadelné skúsenosti získala vďaka Novému operetnému štúdiu Brno a od roku 2016 pravidelne hosťuje vo väčšine českých divadiel: Národné divadlo v Prahe (Pamina, Servilie, Barena), Divadlo J. K. Tyla v Plzni (Ilia, Ottavia), Národné divadlo moravskoslezské v Ostrave (Servilia, 1. žienka), Slezské divadlo Opava (grófka Almaviva) a zúčastňuje sa mnohých festivalov (Smetanova Litomyšl, Hudba Znojmo, Janáčkův máj, Zlatá pecka, Concertus moraviae, apod.)
Už piaty rok je tiež stálou členkou súboru Czech ensemble baroque pod vedením Romana Válka, ktorý sa sústreďuje na historicky poučenú interpretáciu starej hudby.
Markéta sa zúčastňuje kurzov a súťaží, napr. masterclass s barokovou ikonou Emmou Kirkby alebo kurzy Kateřiny & Adama Plachetkovcov. V auguste 2018 sa stala laureátkou prestížnej speváckej súťaže Cesti competition v Innsbrucku. Za úlohu grófky v inscenácii Figarova svadba Slezského divadla Opava sa v roku 2020 dostala do širšej nominácie cien Thálie.

x