Roko Silić - violončelo

Roko Silić

Rodák zo Záhrebu v súčasnosti študuje na Hudobnej akadémii v Záhrebe pod vedením profesora Krešimira Lazara.Vystupuje ako sólista v koncertných sálach po celom Chorvátsku i v zahraničí. Medzi jeho najdôležitejšie sólové koncerty patria violončelový koncert Johanna Christiana Bacha a Edwarda Elgara sprevádzaný sláčikovým orchestrom. Na chorvátskej národnej sólovej súťaži v roku 2020 vo Velikej Gorici získal prvú cenu. V roku 2019 bol, ako člen klavírneho tria, laureátom medzinárodnej súťaže Poreč fest a absolútnym víťazom chorvátskej národnej súťaže pre komorné súbory v Záhrebe. Zúčastnil sa majstrovských kurzov medzinárodne uznávaných profesorov, akými sú Enrico Dindo, David Grigorian a Valter Dešpalj.

x